UNDER GUDS BESKYDD

Välkommen att dela mina tankar om Tro och Liv!

fredag 28 september 2018

DANS I BIBELN

Helig Dans i trädgården.


Nä, fy! Ska de ha dans i kyrkan! Kan det aldrig få vara som förr!?

Jo. Dans i kyrkan är väldigt mycket förr!! Redan Mose syster Miriam ledde dansen och lovsången!

Följ nu med på ett dansäventyr i Bibeln så skall vi reda ut begreppen, en gång för alla.

Många av er vet att Helig Dans (Sacred Dances) är etablerat i många kyrkor. Denna dans är besläktad med pilgrimsvandringarna, det är bara det att man går runt, runt... till musik. Det handlar om fötternas bön.
Och kroppens! Läs mer här: 12 sept 2018:

https://helenesturefelt.blogspot.com/2018/09/dansa-tomhet-och-gudslangtan.html

 
Kung Davids harpa i Jerusalem.Vi börjar med Gamla Testamentet, där den hebreiska människosynen är mycket kroppslig och självklar.

Dansen var ett uttryck för offentligt glädjefirande.
Dansen kunde också ingå som ett led i gudsdyrkan, främst vid de olika högtiderna, bland annat vid skördefester av olika slag.

Det vanligaste ordet för DANS på hebreiska är mahol och mehola. De kan översättas "ringdans" eller "ring-kör", eftersom dans i Bibeln oftast var förbunden med sång och musik.

Dessa substantiv kommer från verbet hul, som betyder "vrida sig, röra sig i cirkel".

Dans-hjul?! Hiskias tunnel.


Ett annat ord på hebreiska är verbet rakad, med innebörden "hoppa" och "skutta".

1 Krönikerboken berättar om en händelse där Sauls dotter Mikal fick se kung David dansa på detta sätt... och vad hon då tänkte:

NÄR HERRENS FÖRBUNDSARK KOM TILL DAVIDS STAD SÅG MIKAL, SAULS DOTTER, UT GENOM FÖNSTRET, OCH DÅ HON SÅG KUNG DAVID DANSA OCH GÖRA SIG GLAD, FICK HON FÖRAKT FÖR HONOM I SITT HJÄRTA...
1 Krön. kap 15:29.

Dansa och göra sig glad... på det där pinsamma sättet som vuxna gör, så att barnen skäms ihjäl... Mikal fick förakt för kungens krumbukter.
Samma ord rakad finns också i Predikarens bok:

KLAGA HAR SIN TID OCH DANSA HAR SIN TID.
Pred. kap 3:4.

Pia Lamberth i Malmö.


Detta jublande glada sättet att dansa är återgivet även i Psaltaren 114.
Temat är Israels underbara räddning ur Egypten, kopplat till Miriam, som alltså var dansledare.
Men nu är det naturen som dansar...

NÄR ISRAEL DROG UT UR EGYPTEN, JAKOBS HUS UT FRÅN FOLKET MED FRÄMMANDE TUNGA, DÅ BLEV JUDA HANS HELGEDOM, ISRAEL HANS HERRADÖME.

HAVET SÅG DET, OCH FLYDDE. JORDAN VÄNDE TILLBAKA.

BERGEN HOPPADE SOM VÄDURAR OCH HÖJDERNA SOM LAMM...
Psaltaren 114:4 och vers 6.

Bergen dansar av glädje! Höjderna dansar de också, hoppande och skuttande!
Vilken underbar bild av glädje!

Hoppande glädje!


Nästa hebreiska ord är kirker, som kommer av verbet "kårar". Om jag förstår ordet rätt, så är denna form av dans fullt av allvar och respekt, lite i motsats till förra ordet.

Det är frågan om kultisk dans.

Nu står kung David framför själva förbundsarken. Jag citerar ur 2 Samuelsboken, vilket egentligen är samma situation som i 1 Krönikerboken, då arken alltså fördes till Jerusalem, och därmed blev hela landets huvudstad, (märk väl!).

SJÄLV DANSADE DAVID MED ALL MAKT INFÖR HERREN...

SÅ HÄMTADE DAVID OCH HELA ISRAEL HERRENS ARK DIT UPP, UNDER JUBEL OCH BASUNERS LJUD.
2 Samuelsboken kap 6:14.

Bibel 2000 översätter samma ord här med att kung David dansade med "liv och lust".

Men kung Davids kultiska dans var inte i första hand uttryck för hans egna personliga känslor, utan gestaltade äran till Gud.

Eller som min danslärare Pia Lamberth skriver:

- Dansen är inte en illustration eller ett mellanspel i gudstjänsten. Dansen är av egen kraft en dynamisk del. Den gestaltar levande symboler i olika sorters stegkombinationer. Det kan gå långsamt, vara kraftfullt, meditativt eller fullt av energi.

Dansande bön. St Nikoali dansare.


På flera ställen i Psaltaren finns dansen med.

Det är lite lurigt för i den gamla översättningen har man översatt dansordet med "fröjdesprång":

DÅ FÖRVANDLADE DU MIN KLAGAN I FRÖJDESPRÅNG.
DU KLÄDDE AV MIN SORGENS DRÄKT OCH UTRUSTADE MIG MED GLÄDJE!
Psaltaren 30:12

SOM HJORTEN LÄNGTAR TILL VATTENBÄCKAR
SÅ LÄNGTAR MIN SJÄL EFTER DIG.

… JAG VILL HA I MINNE HUR JAG GICK MED HOPEN UPP TILL GUDS HUS,
UNDER FRÖJDEROP OCH TACKSÄGELSE I HÖGTIDSSKARAN.
Psaltaren 42:5.

Klagan förvandlas alltså till dans! Eller tvärt om, som i Klagovisorna:

VÅRA HJÄRTAN HAR INTE MER NÅGON FRÖJD,
I SORGELÅT ÄR VÅR DANS FÖRVANDLAD.
Klagovisorna kap 5:15.

Vart tog fröjdesprånget vägen?Dans kan även övergå till gyckel.

Verbet shahak kan översättas med ordet "skämta" och "leka".
Så var dansen kring guldkalven...

Folket visste inte vart Mose hade tagit vägen, då han var uppe på berget för att ta emot stentavlorna med Tio Guds bud.
De blev otåliga och bad Mose bror Aron att göra dem en gud. Aron bad dem att ta av sig sina guldringar och så formade han en guldkalv.
Detta skulle nu vara folkets gud... på egen begäran.

NÄR ARON SÅG DETTA, BYGGDE HAN ETT ALTARE ÅT HONOM.
DAGEN EFTER STEG DE TIDIGT UPP OCH OFFRADE BRÄNNOFFER OCH BAR FRAM TACKOFFER.
OCH FOLKET SATTE SIG NED TILL ATT ÄTA OCH DRICKA, DÄREFTER STEG DE UPP TILL ATT LEKA.
Läs hela den dramatiska berättelsen i 2 Mosebok kap. 32.

Bibel 2000 översätter ordet med "förlusta sig".
Den här sortens dans är alltså negativ. Gyckeldans har sin plats, men inte inför Guds altare eller i kyrkan!

Nästan... Däck-anka.


Tydligen övergår dansen kring guldkalven allt mer till en tillbedjan, för när Mose sedan kommer ned från Guds berg, då...

NÄR SEDAN MOSE KOM NÄRMARE LÄGRET OCH FICK SE KALVEN OCH DANSEN, UPPTÄNDES HANS VREDE OCH HAN KASTADE TAVLORNA IFRÅN SIG...
2 Mos 32:19.

Här används det hebreiska verbet mehol - ringdans med sånger.

Motsvarande ord i Nya Testamentet är på grekiska chorós, varifrån vi har fått vårt svenska ord "kör" och "körsång"!


Endast en gång används chorós i evangelierna och det är hos Lukas, när den förlorade sonen återvänder hem. Den äldste sonen fattar misstankar när...

MEN DEN ÄLDSTE SONEN VAR UTE PÅ FÄLTEN. NÄR HAN PÅ VÄGEN HEM NÄRMADE SIG HUSET, HÖRDE HAN MUSIK OCH DANS...
Lukas, kap 15:25.

Pappan - som alltså är en bild av Gud - blir så oerhört glad när hans förlorade son är på väg hem, att
han sätter igång den bästa körsång och de bästa kördanserna!

Så självklart det då är att också vi skall ha denna form av dans i våra gudstjänster, när vi förlorade döttrar och söner hittar vårt andliga hem igen...!

Vårt andliga hem.


Nya Testamentet använder därefter endast ordet orcheiísthai, skriver mitt lexikon.

Helig Dans, såsom vi uttrycker den idag, är alltid i cirkel och alltid hållande varandra i händerna. Gemenskapen är mycket viktig. Centrum för dansen är lika viktigt:

- Att ära Gud.

Men ingen avkrävs någon "trosbekännelse". Alla får vara med, var och en på sina villkor.
Kyrkans altare talar sitt tydliga språk.
Eller när vi dansar under den fantastiska kupolen i Trefaldighetskyrkan i Karlskrona - under det allra heligaste Gudsnamnet!!

Helig Dans är alltså inte fråga om någon uppvisning. Man tittar inte på någon som ber... om än det är med fötterna...

Kupolen i Trefaldighetskyrkan.
 


Däremot beskriver Bibeln några olika typer av uppvisningsdanser:

Uppvisning av enskilda danser med danserskor förekom endast vid hovet. Ett exempel på en sådan kunglig dans är utgör den "vapendans" eller "lägerdans" som beskrivs i Höga Visan:

-VÄND OM, VÄND OM DU BRUD FRÅN SULEM, VÄND OM SÅ ATT VI FÅR SE PÅ DIG.

Kvinnan:
- VAD FINNER NI ATT SE HOS BRUDEN FRÅN SULEM, DÄR HON RÖR SIG SOM I VAPENDANS?
Höga Visan, kap 6:12

En annan välkänd dansuppvisning är när Herodias dotter Salome dansar på gästabudet på Herodes födelsedag. Det var den olycksaliga dagen då Johannes Döparen miste sitt huvud... på grund av mammans list... som inte tyckte om att han avslöjat hennes otrohetsaffär med Herodes. Hon var egentligen gift med Herodes bror Filippos...

NÄR HERODES FIRADE SIN FÖDELSEDAG, DANSADE HERODIAS DOTTER INFÖR SÄLLSKAPET, OCH...
Läs fortsättningen i Matteus kap 14:1-12.

Det här var ingen hebreisk ringdans till Guds ära. Salomes dans var en grekisk-romersk uppvisningsdans.

Grekisk dansövning på Lesbos.


Vi har i vår kristna kyrka haft svårt för både kroppen och dansen.
Vad var det som hände?

På 300-talet blev kristendomen statsreligion i Romarriket genom Konstantin.
När männen tog makt över kyrkan kan man läsa hos de gamla kyrkofäderna hur allt judiskt-hebreiskt rensades ut, och därmed mycket av de kvinnliga uttrycken.

Nu tog den manliga teologin över och sedan satte påvedömet sin prägel på kyrkan i över tusen år... Vilken olycka detta varit för oss!
Märk väl att det är alltså det grekisk-romerska övertagandet som berövade den tidiga kyrkan dess kroppsliga uttryck!!!

Kroppen är tillbaka.


Bibeln - Gamla Testamentet - har en djup och sinnlig känsla för kroppen, som Guds underbara skapelse. Som du ser är GT fullt av dans! Nej, det har du aldrig tänkt på... Vem har gjort dig blind för dansen i Bibeln?

Dansbane-eländet? Par-dansen där för tidiga lustar väcktes innan äktenskapet?

Det är så tragiskt att framför allt gamla "frikyrkan" så totalt är berövad kroppens uttryck att endast timslånga predikningar var accepterat.
Och i andra kyrkor kunde det evighetslånga liturgiska "mässandet" höras längre än vad som är pedagogiskt gångbart...

Jag som älskar predikningar och liturgi!

Men det utesluter inte dansen.

Alltid.


Hur kom dansen tillbaka till kyrkan? Det är en lång historia...

Rent språkligt kan vi se det i dansorden på Balkan, såsom kolo, choros, hora, ora.
I Serbien, Makedonien, Bulgarien och Kroatien kan man se hur dansorden också liknar orden för "hjul" och "sol". Det går runt... och solen som vi ser på himlen liknar ett hjul som dansen återskapar.

Från medeltiden ser vi nedslag i tiden hos Hildegard av Bingen och Mechthild av Magdeburg, på 1200-talet:
- Jag kan inte dansa, Herre, men jag kan det om du leder mig.

Thomas Merton på 1900-talet:
- När man dansar i Anden är det Gud som för. Själen är partnern som följsamt anpassar sig till Guds rytm och steg.

Tysken Bernhard Wosien på 1970-talet var den som på allvar samlade ihop många cirkeldanser och startade den moderna formen av dans, Helig Dans.
Via "kyrklig förnyelse" och kyrkospelen kom denna form av dans in i gudstjänstlivet tack vare några kvinnliga präster - Maria Rönn och danska Brita Haugen.

Snart... i Domkyrkan.


Tillbaka till Bibeln.

Vi förstår dansens ställning i det gamla Israel då vi läser orts-namn såsom:
- Abel-Mehola, som betyder "dans-ängen", där kvinnorna troligen firade skördens bärgande.

Det var vanligt bland israeliterna att kvinnorna mötte sina hemvändande konungar och härförare med sång och dans, särskilt efter seger över fienden.

Så gjorde till exempel Jeftas dotter, som mötte sin far med pukor och dans; Domarboken kap 11:34, men det är i sig en mycket tragisk historia.

På samma sätt möttes konung Saul med sång och dans efter segern över filistéerna. 1 Samuelsboken 18:6, 21:11 och 29:5.

Och Miriam, som jag älskar att berätta om! När folket gått igenom Röda havet ledde hon dansen och lovsången till Herrens ära!

OCH PROFETISSAN MIRJAM, ARONS SYSTER, TOG EN PUKA I SIN HAND, OCH ALLA KVINNORNA FÖLJDE EFTER HENNE MED PUKOR OCH DANS.
OCH MIRJAM SJÖNG FÖR DEM:

- SJUNG TILL HERRENS ÄRA, TY HÖGT ÄR HAN UPPHÖJD. HÄST OCH MAN STÖRTADE HAN I HAVET.
2 Mosebok kap 15:20

Ständig lovsång.


Så, all vår rädsla för dans i kyrkan har inget som helst stöd i Bibeln!

- Människa, lär dig dansa, annars vet änglarna i himmelen inte vad de skall göra med dig! Sade kyrkofadern Augustinus på 400-talet.

Men allt skall hanteras varsamt och med respekt.

Vill du vara biblisk så skall du prisa och lova Herrens namn med dans!
Fler psaltarpsalmer visar det: Psalt 149:3 och 150:4.

Och tro inte att framtiden blir utan dans! Profeten siar om den tid då Israel skall dansa av glädje över att Herren har upprättat sitt folk:

ÄNNU EN GÅNG SKALL JAG UPPRÄTTA DIG.
ÄNNU EN GÅNG SKALL DU FÅ UTRUSTA DIG MED PUKA OCH DRA UT I DANS BLAND DEM SOM GÖR DIG GLADA.
Jeremia kap 31:4 och vers 13.

Gladare än så här kan det inte bli i Guds rike!
Med försmak redan här på jorden.Eder dansledare och bibelstudielärare, discodrottningen Helene F Sturefelt,

- nej, blev det rätt det där?
- som tackar Illustrerat Bibellexikon för utmärkt sammanfattning.

Läs mer: www.heligadanser    www.sacreddances.se

BLINDA ÖGAT - Minioner, Jesus och Status Quo

Enögd eller seende?Det seende ögat ser inte. Ögat är förblindat.

Men det blinda ögat ser. Men sin kunskap och erfarenhet.

Du blinda, fyrkantiga och rädda värld! Du styr din tillvaro utan samförstånd, utan empati, och hugger ned träden intill rötterna. Politik, samhälle, kyrkor och religion - och kultur - är besmittat av en blindhet som är destruktiv när den får för stort utrymme.

KROPPENS LAMPA ÄR ÖGAT. OM DITT ÖGA ÄR OGRUMLAT, FÅR HELA DIN KROPP LJUS.
MEN OM DITT ÖGA ÄR FÖRDÄRVAT BLIR DET MÖRKT I HELA DIN KROPP,

OM NU LJUSET INOM DIG ÄR MÖRKER, HUR DJUPT BLIR DÅ INTE MÖRKET!
Hälsningar, Jesus, i Bergspredikan. Matteus kap 6:19.

Ljuset är mörker.


Det kom in en man i församlingsgården. Människor satt och trivdes och drack kaffe efter andakten. Men han hade en bister uppsyn.
- Är er kyrka radikal eller liberal?
- Ursäkta?
- Folk lämnar församlingen. Pengar investeras fel. Folk är kritiska.
- Vem är "folk"? Vad vill du? Här blomstrar församlingslivet på många sätt och vi har välbesökta gudstjänster med rik liturgi.
- Det kommer bara bli sämre. Jag förestår själv en liten församling på 17 personer.
- Jaha. Avundsjuk alltså. Vi har några fler medlemmar... 17.000 kanske...

Kaffekopparna hade slutat slamra. Med en bitter smak av splittring och djävulsk kritik lämnade den här upprorsmannen lokalen. Det var ingen profet av Guds ande. Det var en lus - en Lucifer, som skadade alla som hörde.

En blind. Som tyckte sig vara seende. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt blir då inte ditt mörker, du tragiske besökare!

Låt inte ondskan ta dig.


Käbblet inom politiken fortsätter. Den svenska ankdammen "jag pratar inte med dig" väcker löje i våra grannländer.
En svensk tiger. En svensk talar inte. En svensk kan komma att bli obehagligt överraskad om en svensk inte börjar prata - med alla.

Både Danmark och Norge har varit i ockuperade under Andra Världskriget. De ser var ondskan är. Det vet hur man kan dra den ut i ljuset.
Men det vet inte vi. Vi tittar åt fel håll medan faran kommer in från annat håll, över broarna.

Nazism och islamism har samma ärende. Globalt maktövertagande och utrensning av judar. Idag.

Våra politiker ser tillvaron genom sina goda ideologier som inte har utrymme för onda människor. Alla är snälla och vill varandra väl.
Inte!
Denna blinda godhet är farlig. De som vill något annat, tackar och bockar. Finns det någon ögonsalva mot det här?

Gud, hjälp mig.


Johannes var långt mer seende i sina uppenbarelser än vad vi är.

DU SÄGER:
- JAG ÄR RIK, JAG HAR VUNNIT RIKEDOM OCH SAKNAR INGENTING.
OCH DU FÖRSTÅR INTE ATT JUST DU ÄR ELÄNDIG OCH ÖMKANSVÄRD OCH FATTIG OCH BLIND OCH NAKEN.

JAG RÅDER DIG ATT HOS MIG KÖPA GULD SOM HAR RENATS I ELD, SÅ ATT DU BLIR RIK... OCH SALVA ATT SMÖRJA DINA ÖGON MED, SÅ ATT DU KAN SE.

JAG TILLRÄTTAVISAR OCH TUKTAR ALL DEM JAG ÄLSKAR.
VISA IVER OCH VÄND OM.
Johannes uppenbarelse kap 3:15-22.

Vänd om.En annan verklighet är den digitala. Unga människor kämpar mot monster på sociala medier. Näthat, förakt och hets är ännu ett fult uttryck från Lucifers sida.

De glada unga tjejer och killar som nu är redo för "Idol" har alla starka personligheter. Flera av dem har gråtit i intervjuerna och berättat hur de kämpar för att våga vara sig själv och visa sin person.
Det är så ömtåligt och känsligt.

Med stöd och uppmuntran har dessa tretton ungdomar vågat ta allt mer plats och vara de original som de är. Underbart att se!

Men avundsjukan river. Förbittrade och blinda förolämpningar och härskarteknik blir svaret på deras mod. Kan juryn motverka de sista resterna av Jantelagen? Eller är den starkare än någonsin?

Blint hat kontra seende kärlek.

Rik är den som ser på andra just med kärlek. Jesus, hjälp oss.

Idoler vid vägkanten.Den blinde mannen satt vid vägkanten.
- Herre, gör så att jag kan se!

Ögonen var skumma men hjärtat var klart. Den blinde visste vem det var som kom där på vägen. Guds son. Skaparens utsträckta hand. Försonaren och Läkaren.

Den som varit blind och verkligen fått sin syn tillbaka, måste lära sig tolka det han/ hon ser. Ingenting är självklart. Ytan förvillar.
Som oseende såg han under ytan och anade djupet. Rösten och tonläget är ärligare än det påklistrade leendet.

Ibland ser man bättre med öronen.

Slår i blindo.


Vi vet att du vakar över oss. Det är ett otacksamt jobb du har, Gud. Men Du leder oss in från den brinnande kylan och förvandlar öknen till guld...

Och plötsligt kan den blinde se.

WE KNOW YOU'RE WATCHING OVER US
THE JOB YOU TOOK FOR BETTER OR WORSE
GUIDING US IN FROM THE BURNING COLD
YOU TURN THIS DESERT FROM DUST TO GOLD.

SUDDENLY THE BLIND MAN CAN SEE
SUDDENLY THE FORCE IS WITH ME, OH LORD
TO HAVE, TO HOLD
LIKE THE DUST TO GOLD.
Status Quo, Dust to Gold.

Står inte still.


Rätt inställning. Rätt fokus. Rätt syfte. Annars...

Lucifer är den misslyckade artisten, företagaren, arbetaren, spelaren. När egot styr uteblir framgången. Högfärd går före samarbete.

Jag går före Du. Mig kommer före Dig.

Ännu en kväll med ett stor fett underskott... Noll på kontot. Det här artisteriet gav inte alls några goda pengar. Dessutom utarmar det min själ, sjunger mina rockare:

ANOTHER NIGHT WITH A BIG FAT ZERO
ANTOTHER NIGHT WITH THE FROZEN HERO.

IT'S GETTING TIGHT FOR THE MISFIT.
YOU GOT A LIGHT, GIMMI THAT LUCKY LIGHT.

DO THEY CALL THIS ROCK'N'ROLL?
THEY SAY THIS IS GOOD MONEY
BUT IT JUST DON'T FEED THE SOUL - MY SOUL.
Status Quo, Frozen Hero.


Status Quo eller inte?

När Jesus är i rörelse då är det inte stillastående. När Guds Ande rör vid människan där är det inte Status Quo.
!!

Min brittiska rockhjältar sitt namn till trots, rör sig hela tiden framåt. Deras tre-stegsackord följer inte den vanliga bluesskalan, utan leker med terser och parallella tonarter, bara så du vet.

Och mellan alla glamorösa rockturnéer lyser det igenom textrader där den kristna tron kan anas.
De badar i hyllningar från sin publik, och de somnar med ångest på natten om det var tillräckligt bra.

Varje människa plågas av denna rädsla. Duger jag. Älskar de mig? Är jag värd något?


Det går inte att förankra sitt mänskovärde i vad andra tycker. Inte heller i andras åsikter, att vi vill att alla ska ha samma mänskovärde. För det har vi inte... Vi föds med så fruktansvärt olika förutsättningar att livets orättvisa villkor visar oss med brutalitet att - vi tyvärr inte ger varandra samma värde.

De kastlösa i Indien lämnas åt sitt öde att sona sina tidigare liv med negativ karma - och på morgonen kommer likbilen och skyfflar upp dessa mänskliga rester.
I natt drömde jag att jag skulle kliva på en buss med en stor resväska, som inte fick plats. Med nåd fick jag ändå följa med.

- Vart ska du?
- Till Indien...

De kristna i Indien är ett hot mot den hinduistiska samhällsordningen. De kristna kommer med den människosyn som Jesus har - att med Guds ögon se var enda människa som en ögonsten!

Det är de kastlösa som blir kristna. Det är de som förstår vidden i att Jesus har betalt våra synder.
De kastlösa öppnar sina hjärtan och tar emot Guds kärlek som är idel nåd och försoning.

Fräls dem från ond karma.


De blinde mannen som fick sin syn tillbaka gjorde något oerhört - han gick i argumentation med de laglärda och de kloka paragraf-ryttarna. De snäste av honom, som män med makt tycker om att göra, och sa:
- Vi vet att Gud har talat till Mose, men varifrån den här mannen kommer vet vi inte.
Den blind-seende svarade:
- Ja, det är det märkliga, att ni inte vet varifrån han kommer, och ändå har han öppnat mina ögon!

Vi vet att Gud inte lyssnar till syndare, men om någon fruktar Gud och gör hans vilja, då lyssnar han till honom.
Aldrig förr har man hört att någon har öppnat ögonen på en som var född blind!
Om den här mannen inte vore sänd av Gud, hade han inte kunnat göra någonting.

Då sade de till honom:
- Du föddes syndig allt igenom, och du skall undervisa oss!
Och de körde ut honom.

Alla människors lika värde... ?! Alla tidsåldrars ständiga kamp. Som vi är dömda till att utkämpa, var en av oss! Med förankring vid Guds hjärta.

Han ser! Jag ser!


NÄR JESUS FICK HÖRA ATT DE HADE KÖRT UT HONOM, SADE HAN:
- TROR DU PÅ MÄNSKOSONEN?
HAN SVARADE:
- VEM ÄR HAN, HERRE? JAG VILL TRO PÅ HONOM.
JESUS SADE:
- DU HAR SETT HONOM. DET ÄR HAN SOM TALA MED DIG.

DÅ SADE HAN:
- JAG TROR, HERRE, OCH FÖLL NED FÖR HONOM.

OCH JESUS SADE:
- TILL EN DOM HAR JAG KOMMIT HIT TILL VÄRLDEN, FÖR ATT DE SOM INTE SER, SKALL SE, OCH DE SOM SER SKALL BLI BLINDA.
Johannes evangelium, kap 9:29-39.

Insidan på utsidan.


Undrar hur det går för nyvalde talmannen Andreas Norlén... har han lyckats få fram en statsministerkandidat?
Om alla blundade, och allas röster förvrängdes så att man bara hörde själva idéerna, då skulle mycket förlamande blindhet kunna undvikas.
Att för-veta i förväg gör en stel. Sakfrågan försvinner.

Lucifer smyger omkring i korridorerna och bland bänkraderna och sår split och blindhet.

Vi behöver fler sakliga politiker som inte låser sig vid parti-egoism utan ser till helhetens bästa.


Jesu klarsyn drabbar oss alla. Ledarna blev oroliga då de hörde auktoriteten i hans röst, och frågade:

- ÄR KANSKE VI OCKSÅ BLINDA?
JESUS SVARADE:
- OM NI VORE BLINDA, SKULLE NI VARA UTAN SYND. MEN NU SÄGER NI ATT NI SER.
ER SYND STÅR KVAR.
Joh 9:40.

Er synd kvarstår.


Lucifer är egentligen ett mycket vackert namn. Det betyder LJUS-BÄRARE.
Det var en av Guds änglar i den himmelska härskaran.

Men han blev avundsjuk på Guds makt och ville komma åt den. Han fick ta konsekvenserna av sitt övermod - precis som Guds folk då de dansade runt guldkalven i till missriktad tillbedjan - och störtades ned till jorden.

Här härjar han nu. Och Lucifer äääälskar internet och de stora globala kanalerna!! Där har han bitvis fritt spelrum...

Och jag säger:
- Kritisera inte! Kom med sanning och kärlek. Agera för ett samförstånd istället.
Kom inte in i församlingsgården, på idol-scenen eller i riksdagshuset med bitter härskarteknik. Då förstår jag att du kommer från Lucifer...

Avslöjad.


Blinda hälsningar från Helene Sture Synfelt,

- som undrar om inte Minionerna är en sinnebild för de svenska folket i sin naivitet? Eller tillhör de Guds lilla barnaskara som egentligen är de som fattat alltihop?

P.S. Se filmen. Läs Nya Testamenet. Be till Gud.


Också en treeninghet…
 
 
 
 

måndag 24 september 2018

LEAVE A LITTLE LIGHT ON

 
Lämna lite ljus.


Det är så mörkt. Det kryper under sängen och i garderoben. Vem går nu i korridorerna?
Och vem spökar på internet med hemska ansikten?

Barndomens mörkerrädsla finns med hela tiden.

Som liten tog den över helt, utan vettiga proportioner. Om man nu kan ta mörker i lagom portioner.
Mina tonårsidoler - de brittiska rockarna STATUS QUO - skrev en låt som jag hörde 2012, just om rädslan för mörker.

Som vuxen kan man också gå vilse, skriver Richard Parfitt, likaså inför livets slut.

Leta upp låttiteln "Leave a Little Light On" på YouTube och lyssna.

I REMEMBER BACK WHEN YOU WERE YOUNG
YOUR MOTHER SAID THAT'S QUITE ENOUGH

SO SLEEP TIGHT, DON'T LET THE BED BUGS BITE
GOODNIGHT MY CHILD.

Skrämmande.


Låt inte sängens insekter, vägglöss eller skalbaggar bita dig...
Det är lätt att säga! Men att verkligen tro att de inte finns, eller bits, det är en annan sak.
Och i prästgården, där barnen växte upp, hände det ibland att en och annan spindel sänkte sig ned över huvudkudden, som en missriktad John Blund på maskerad.

- Mammmaaaaa !!

YOU DIDN'T KNOW, TRUE OR FALSE
THE STORIES HEARD WHEN THE DARKNESS FALLS

THAT UNDER YOUR DOOR CREATURES WOULD SQUEEZE
AND YOU ALWAYS HAD TO SHOUT:
- MAMA, PLEASE...

- Maaammmaaaa!!

Mamma, hjälp!


LEAVE A LITTLE LIGHT ON,
  A LITTLE LIGHT ON
    LEAVE A LITTLE LIGHT ON FOR ME...

Snälla, låt dörren vara öppen så det kommer in lite ljus... Snälla, kan inte lampan få vara tänd... Snälla, jag vågar inte sova.

 Trösta mig.


Status Quo spelar sitt välkända, taktfasta beat och låter berättelsen gå vidare.
Barndomen har övergått till vuxenliv. Han är nu ung och kär, eller snarare dum och kär, men nu är det inte nattens spöken han är rädd för, utan att förlora henne.

SO IN LOVE, COULDN'T ASK FOR MORE
A HOLYDAY ROMANCE, HEY YOU KNOW THE SCORE
IT WAS DESTINY, WE HAD TO MEET...

DRIVING UP, SHE LIVED OUT OF TOWN
MILES FROM NOWHERE
I'D BROKE DOWN THE WIND AND RAIN
LOST WITHOUT A CLUE
SEARCHING FOR A PHONE SO I COULD TELL HER TO:

Textförfattare Andrew Bown.Det här var på den tiden då det inte fanns mobiltelefoner förstår du. Man var tvungen att söka upp en telefonkiosk, eller ringa på hos någon som hade en fast linje hemma.
På den brittiska landsbygden var det inte alldeles enkelt...

Hur skulle han hitta henne?

Vilse. Okänd terräng. Mörker över allt, regn och elände. Om han bara kunde se ett litet ljus i fönstret någonstans.

LEAVE A LITTLE LIGHT ON,
  A LITTLE LIGHT ON
    LEAVE A LITTLE LIGHT ON FOR ME...

Ett litet ljus för mig.Åren gick. Kärleken försvann. Tiden lika så och hälsan med den.

Richard Parfitt, gitarrist och riff-mästare i Status Quo, kände kanske på sig att döden närmade sig när han skrev den här låten. Han hade levt ett hårt liv. Ett hårt rock-liv... inte särskilt hälsosam på något sätt.

På julafton 2016 dog han i Marbella i Spanien, 68 år, i sviterna efter en axelskada som ledde till en infektion.
Han hade haft flera hjärtattacker och kroppen var försvagad. Dödsorsaken var "sepsis" - alltså en infektion som sprider sig ut i hela kroppen och blir till blodförgiftning.

Nu talar vi mörker på riktigt.

Här hjälper inga sjukhuslampor eller starka lysrör eller LED-lampor.

Några år innan detta hände, skriver Richard Parfitt i den tredje versen:

Parfitt-riffaren.


WHEN I GET OLD AND IT'S TIME TO GO
TO WHERE BUDDY AND ELVIS STILL PLAY SHOWS
I'LL BE SAFE AND SOUND FOR ETERNITY
SO, MR GOD, WHEN YOU ARE READY FOR ME...

Richard Parfitt var inte uttalat troende. Men inför döden så finns hos de allra flesta tanken på Gud.
Man rannsakar sina sinnen, sitt leverne, och ber en stilla bön om ett hopp...

… inte att en spindel skall sänka sig ned över en, utan något mer från himmelen. Att evigheten skall vara verklig.

Han talar inte om änglar. Han talar om det kan kan - Buddy Hollies och Elivs Presley som gått före.
Himlen är kanske en plats där "the show must go on"? Att festen fortsätter?

Eller som en av deras album heter "The Party Ain't Over Yet"  - den ska spelas på min begravning efter kaffet!! Bara så du vet!

Heavenly party!


Men.
När döden inträffar är det svart. Mörker. Sorg. Verkligen inte fest eller party. Bara tomt.

Både den döende och de efterlevande kvider och ber om en strimma ljus i det svåra.

LEAVE A LITTLE LIGHT ON,
  A LITTLE LIGHT ON
    LEAVE A LITTLE LIGHT ON FOR ME...


Richard Parfitt ber "Mister Gud" att när Han är redo för honom, att Han skall lämna ett litet ledljus på vägen...
Annars brukar det ju vara det omvända perspektivet - att vi ber att få bli redo att hämtade hem av Herren.

Jag ser korset framför mig. Jag ser den flämtande lågan, som snart skall slockna.

Korset är ett nyckelhål.
Jesus är nyckeln. Och han säger:

JAG ÄR VÄRLDENS LJUS.
DEN SOM FÖLJER MIG SKALL INTE VANDRA I MÖRKER
UTAN HA LIVETS LJUS.
Johannes kap 8:12.

Ljuset. Korset. Nyckelhålet Kristus.


Det är min bön att alla som ligger på sitt yttersta skall ana Honom, som är ljuset.
Och många kan ju berätta om de, de som varit över på andra sidan och vänt, men kommit tillbaka.

Ljuset i tunneln. Ljuset i mörkret. Livets ljus i dödens kompakta frånvaro av liv och ljus.

Jesus fortsatte tala:
- Ni dömer på människovis, jag dömer ingen. Om jag ändå dömer, är min dom riktig, eftersom jag inte är ensam; Han som har sänt mig är med mig.

LEAVE A LITTLE LIGHT ON...

Titta noga på teckningarna på den här CD-skivans konvolut.

Följ streckets början, till dess slut.

Hur många gånger lyfter tecknaren pennan?

Penndragare.


Med ett enda pennstreck kan man stryka över en människa. Med ett streck kan man ta bort någon ur adresslistan eller matrikeln.

Eller skapa skräck.

På internet just nu figurerar en tecknad japansk figur, som skrämmer vettet ur många barn.
Ansiktet är en utmärglad docka med stripigt hår och hemska gloende ögon.
Hon kallas Momo… och i en djävulsk "lek" uppmuntras barn att göra dumma saker mot andra, och i sin yttersta förlängning så har denna vidriga skapelse fått flera barn att begå självmord.

Hur kan vuxna vara så grymma?!!

Nu är det inte längre krokodiler under sängen eller fladdrande lakan i garderoben. Den här virtuella dockan är "på riktigt" i den digitala världen, och väcker nu avsky och varningar till alla föräldrar att vara uppmärksamma på sina barn och deras beteende.

Vad hände med dig?


Men man kan använda sina talanger på ett bättre sätt.

Precis som "Linus på linjen" har tecknaren i Status Quo lekt med pennan. Med ett och samma streck kan man skapa figurer med liv, som rör sig ledigt över pappret. Låt oss fokusera på det positiva och lustfyllda!

Men samtidigt dra ut mörkrets gärningar i Ljuset för att avslöja dem.

Det här är min hyllning till mina rockhjältar, med tack för en sång som just nu var till hjälp - kanske för dig också?

Och jag tror att Gud är som en Mamma - Hon lämnar alltid dörren på glänt och låter ljuset sippra ned till oss, för att vi skall hitta Hem.

Välkommen hem!


Ljusa små hälsningar från rock-tröstaren

Helene Status Sture-Quo.


söndag 23 september 2018

PILGRIMSVANDRING I ETT VYKORT: Brändaholm


Brändaholm på Dragsö.


Brändaholm på Dragsö i Karlskrona är ett av de mest fotograferade motiven vi har! Det är det mest köpta vykortet i stan.
De små röda stugorna med vita knutar och flaggor som vinkar i vinden är den maximala bilden av Sverige!
Eller som vi minns att det var... eller drömmer om att det fortfarande skulle vara.

Karlskrona Stadsförsamling inbjuder dig att följa med på pilgrimsvandring! Om du inte kan vandra fysiskt, så få du vandra digitalt här med mig.

Utgångspunkten är Fredrikskyrkan mitt på torget.

Fredrikskyrkan.


Jag fick en fin hälsning av några turister precis innan vi skulle gå. De kom från Linköping och kände Martin Lönnebo som skapat Frälsarkransen.

Jag visade dem vårt pilgrimshäfte och de gladde sig åt initiativet att ge dopbarnen detta bönearmband som dopgåva.

I mitt stilla sinne tänker jag på alla dem som ofrivilligt är ute och vandrar... de med rastlösa ben, de med ensamma hjärtan, de som inte är på väg någonstans alls... men helst ska det se ut så...


Från Saltö till Dragsö.Vi tog kyrkans minibuss ut till minigolfens paradis; Dragsö.
Nu var det inte sport och nöje vi skulle ägna oss åt, men nog väcker denna bana uppmärksamhet med Karlskronas alla särskilda hur uppbyggda i miniformat!

Höstens första storm över Västsverige har bedarrat men det var ändå några friska vindar kvar över vår skärgård. Kragen var knäppt i halsen och öronvärmare var skönt att ha. 16 plusgrader är perfekt temperatur för vandring.

Vi anropar Dragsö!


Låt oss be:

Denna plats och denna stund är din, Herre.
Öppna våra sinnen för helighetens närvaro i våra kroppars vila, i våra själars stillhet, i marken som bär oss, i luften vi andas och i vindens beröring.

Du omger oss, Gud, på alla sidor.
Låt oss nu tryggt vila i din heliga omsorg om allt som lever.

HERRE, VISA MIG DIN VÄG!
OCH GÖR MIG VILLIG ATT VANDRA DEN.


Denna plats och denna stund.


Vi gick in i lövskogen på en stig. Vatten runt omkring och vind som susade i träden.

Vid Dragsö camping stannade vi till.

Söndagens tema "Rik inför Gud" var vårt tema. Jesu ord från Bergspredikan gav vår själ näring nu när den tysta vandringen skulle ta sin början. Det handlar om skatter, ögonljus och Mammon:

SAMLA ER INTE SKATTER HÄR PÅ JORDEN DÄR MAL OCH MASK FÖRSTÖR OCH TJUVAR BRYTER SIG IN.
SAMLA ER SKATTER I HIMLEN DÄR VARKEN MAL ELLER MASK FÖRSTÖR OCH INGA TJUVAR BRYTER SIG IN OCH STJÄL.

TY DÄR DIN SKATT ÄR, DÄR KOMMER OCKSÅ DITT HJÄRTA ATT VARA.
Matteus kap 6:19.

Var är min skatt?Den som har fått den hemska upplevelsen av att tjuvar brutit sig in i hus och hem, vet vilken obehaglig känsla av kränkning det är. Vem har rotat bland mina saker? Vad har de tagit? Är något sönderslaget?

Det tar tid att orka säga "det vara bara materiella ting"...

Om allt är borta när jag kommer hem, vad finns då kvar som jag kan kalla för "skatt"?

Det som ingen kan ta ifrån mig är min kunskap och mina erfarenheter.
Goda relationer är också som de dyrbaraste skatter!
Men om även detta skulle tas ifrån mig... vad funnes då kvar?

Vi tittade oss omkring... Naturen! Bergsknallarna på Dragsö, ekarna som kastar sina ekollon på oss, havet som slår sina böljor in mot stranden! Naturen är min förste älskare...


Naturen, vår förste älskare.


När Jesus talar om skatten, talar han indirekt om sig själv. Jesus är Guds oändligt stora gåva till oss.
Gud ger sig själv då han blir människa och kommer oss nära.

Jag tittade på Gudspärlan, Jagpärlan och Doppärlan som är intill varandra.
När vi börjar erfara att vårt liv verkligen är inneslutet i Guds närvaro, då hittar vi existensens allra största skatt!

När vi inser att alla de fel och brister vi kämpar med och synder som vill bita sig fast, att allt det har Jesus tagit med sig på korset och försonat, i vårt ställe... då hittar vi en ännu mer skimrande skatt!

När vi ytterligare kommer närmare Jesus och börjar ana att det är Han som har öppnat hela himlaporten för oss, ja då är hela skattkistan vidöppen!!

Denna skatt smakar FRID.

Det vackraste ordet.

Vad står längst in i mörkret?


Vi passerade en grusplan för idrott och lekar. Men jag hoppade till - vad i all sin dar stod där inne i skogen och glodde på oss?

En - älg!!

Hjälp, jag kan inte skrika här... jag är faktiskt en diplomerad pilgrimsledare som är mycket lugn och sansad...
Jag stirrade intensivt mot älgen, och varför jag tog upp mobilen och fotograferade vet jag inte... Kanske behövde jag något slags bevis om något skulle hända...

… tills jag insåg att den var uppstoppad.

Då blev jag arg.

Varför skrämma upp stackats fromma vandrare på detta sätt?
Strax där efter stod det en skylt att vi välkomnades till Trollskogen. Jaha... tack så mycket.
Älgskogen.

Välkommen till Guds natur.


Nästa del av evangelietexten handlar om ögat och dess ljus:

KROPPENS LAMPA ÄR ÖGAT.
OM DITT ÖGA ÄR OGRUMLAT FÅR HELA DIN KROPP LJUS,
MEN OM DITT ÖGA ÄR FÖRDÄRVAT BLIR DET MÖRKT I HELA DIN KROPP.

OM NU LJUSET INOM DIG ÄR MÖRKER, HUR DJUPT BLIR DÅ INTE MÖRKRET?
Matt 6:22.

Ja, där stod vi i den mörka lilla trollskogen...

Den som har varit med om en starr-operation vet hur grumlig synen kan vara. Fast det räcker med vanlig närsynthet också för att man ska ha upplevt hur svårt det är att inte kunna se.

Men kanske det inte bara handlar om våra fysiska ögon? Jesus ber oss också att vara uppmärksamma på det som bara hjärtat kan se, det som ögonen inte duger till.

Att se med känslan.
Att se med hörseln. Men sin inlevelseförmåga.

VISA MIG, HERRE, DIN VÄG...

Öppna vidder.


Det var skönt att komma igenom denna prövning, ut mot de öppna vidderna.

Men vad nu?

Vad hänger där i träden?

En plats där små barn blir stora! Ett napp-träd! Så underbart! Att finna trösten inom sig...


Napp-trädet på Dragsö.Vi satte oss vid havet och lät kropp och själ komma till ro.

Bortom kobbarna kunde vi ana Långö. Längre bort ligger viken in mot Nättraby. Tänk, vissa vintrar har isen legat här och jag har skrinnat bland skärgårdsöarna... på havsisen!! Till mina stora naturupplevelser hör också när vi paddlade genom Sunna kanal och kom fram hit till Dragsö.

Jag älskar vattnet, havet!

I Frälsarkransen väntade nu Ökenpärlan och Bekymmerslöshetspärlan. De hör ihop. I den ordningen.

Allt som blivit till en öken i oss, av tankar, känslor och erfarenheter, de får vi nu kasta ifrån oss i nådens hav.
Vi tog var sin liten sten, tänkte en stund, och kastade sedan iväg dem.

Plupp, plopp, plopp.

- Ack, Herre, hjälp.
- Ack, Herre, låt väl gå.
- Rena mig så blir jag ren.
- Hela mig, så blir jag hel.

Fiska inte i Nådens Hav.


Jesus sade:

- Bekymra er inte.
- Allt ju vilar i min Faders händer.
- Skulle jag som barn väl ängslas då?

HERRE, VISA MIG DIN VÄG.
OCH GÖR MIG VILLIG ATT VANDRA DEN.


Jag vill.Vi går inte långt, men vi går länge.
Låter vandringen ta tid, och ge tid, till eftertanke och begrundan.

Nu närmade vi oss vykorts-ön Brändaholm. Dessa hus betingar ett högt marknadsvärde och får bara säljas till Karlskrona-bor. Jodå, sådan är reglerna på denna ön.

Grusgångarna är smala mellan häckarna och det ena huset sötare än det andra.
Vi gick på Mångatan... ned mot en brygga.


Mångatan - dagtid...


Med de röda kärlekspärlorna får vi öva oss i att ta emot kärlek, för att sedan kunna ge den vidare.
Jesus själv tog emot kärlek från Gud och offrade sedan den för oss. Allt Han gjorde var redan givet åt honom av Gud själv.

Vi får också gå i förberedda gärningar.

Jag tittade på den nymålade träbåten. Den var förberedd för att möta hösten och vintern, i väntan på nästa vår och sommar.
Precis så!

Det yttre blir en sinnebild för det inre. Pilgrimsögat ser.

Förberedd.


Vi lyssnade till den tredje delen av evangelietexten.

INGEN KAN TJÄNA TVÅ HERRAR.
ANTINGEN KOMMER HAN ATT HATA DEN ENE OCH ÄLSKA DEN ANDRE,
ELLER HÅLLA FAST VID DEN ENE OCH INTE BRY SIG OM DEN ANDRE.

NI KAN INTE TJÄNA BÅDE GUD OCH MAMMON.
Matt 6:24.

Det susade i vassen och vi lät orden sjunka in. Solen glittrade vid bryggan. Där borta över fjärden låg Karlskrona, staden som byggd på 33 öar. Vi stod på lä-sidan.

Hur många herrar tjänar vi här? Har vi med oss Gud i allt vi gör, i omsorg om andra?

Brändaholm. På andra sidan ligger Saltö.Med Hemlighetspärlorna i handen bad vi från pilgrimshäftet:

- Min Gud, jag hoppas på Dig.
- Var inte rädd, det finns ett hemligt tecken.

- Ett namn som skyddar dig där du går.
- Min Gud, jag hoppas på Dig.


Typiskt.


Vi vandrade vidare på Mångatan... som ju annars bara är synlig på natten... och nickade vänligt mot söndagslediga Brändaholms-bor som gjorde fint i sina trädgårdar.

Häckarna var välansade. Stugknutarna vitmålade. Det är så idylliskt att det nästan gör ont. Är detta på riktigt? Eller går vi i en kuliss till en gammal film?

Nejdå, detta är absolut i verkliga livet!

Äpplena hängde dignande på sina grenar, ut över häckarna.

Vykortsvackert.

Skärgårdsäpplen.


Uppe vid den gamla pumpen avslutade vi vår vandring med att tänka kring Nattens pärla och Uppståndelsepärlan.

Mitt armband är ganska slitet och pärlorna är gjorda av trä. Just den svarta nattens pärla har ett lite större hål, så jag kan se igenom döden... ut på andra sidan... liksom.

Jesus har visat att döden inte är det sista i livet. Det är ett nyckelhål vi ska passera - svårt för oss som är kvar att bli lämnade - men för den som lever sin sista dag tror jag att uppståndelsen väntar på andra sidan, så som Jesus visade med sitt liv.

Samling vid pumpen.


- Herre, Du har dött för mig.
- Hjälp mig att leva för dig.

- Din död förkunnar vi, Herre.
- Din uppståndelse bekänner vi,
- till dess Du kommer åter i härlighet!
- Jag är din och Du är min.


Ser du kruthuset?


Sedan ställde vi oss i en cirkel med höger hand i mitten och vänster hand utåt.
På det viset lät vi Guds välsignelse flöda ut i alla väderstreck, och lite till!
Det var mycket vackert och det gjorde oss alla gott.

Vi gick nedför Brändaholms branta trappor, tillbaka till kyrkans minibuss.
Vi bröt den vilsamma tystnaden.

Väl framme vid Fredrikskyrkan igen gjorde vi ett enkelt delande. Sedan sjöng vi högt så det ekade på Trossö torg:

HÄRLIG ÄR JORDEN, HÄRLIG ÄR GUDS HIMMEL!!

Visst kan vi! Kyrkan kan.Det går inte att återge en pilgrimsvandring i text. Upplevelserna låter sig inte fångas varken i ord eller bild.
Men du har fått en liten smak av det i alla fall.

Nästa vandring är om två veckor, den 7 oktober på heliga Birgittas dag.
Då skall vi vandra på Aspö och även få fira en enkel Birgitta-andakt i Aspö kyrka kl 16.30.

Hur man tar sig dit?

Pilgrimen går på vattnet, förstås!

Väl mött!

Vandringshälsningar till er alla,

Helene F Sturefelt,

- som tipsar om några fina psalmer att läsa eller sjunga: Sv Ps 217, 858 och 298,
- och som undrar varför det heter "Brändaholm"? Var det så att de brände hela ön i jakt på alla huggormar innan de började bygga? Vet du mer? Hör av dig.

Brändaholms stugförening 1923.


Rättare sagt.