UNDER GUDS BESKYDD

Välkommen att dela mina tankar om Tro och Liv!

onsdag 26 juni 2019

SYNDAFLODEN och Grand Canyon

Regnfloden kommer.


Tillhör du också dem som tycker att syndafloden är en pinsam berättelse?
Där finns många besvärligheter...

Att Noa skulle kunna bygga en jättebåt på land och få in alla djurarter med mat och allt...
Att mänskosläktet skulle dränkas för att de var onda och att Gud då ångrade att han över huvud taget hade skapat människorna...

Men den där syndafloden finns kvar... i form av de sedimentära bergarternas utseende. Geologin talar för detta.
Och de där onda människorna, de var av en annan typ än vi. 1 Mosebok ligger uppslagen. Hör här:

Regnmolnen kommer.


DÅ NU MÄNNISKORNA BÖRJADE FÖRÖKA SIG PÅ JORDEN OCH DÖTTRAR FÖDDES ÅT DEM, SÅG GUDS SÖNER ATT MÄNNISKORNAS DÖTTRAR VAR VACKRA, OCH DE TOG TILL HUSTRUR DEM SOM DE FANN MEST BEHAG I.

DÅ SADE HERREN:
- MIN ANDE SKALL BLI KVAR I MÄNNISKORNA FÖR ALLTID, EFTERSOM DE DOCK ÄR KÖTT.
SÅ MÅ NU DERAS TID VARA BESTÄMD TILL 120 ÅR.

Det här tycks vara en annan människoras som existerade före syndafloden, större och grövre.
Vilka är Guds söner? Vad är det för slags barn som blir till?

Större och grövre.


VID DEN TIDEN, LIKSOM OCKSÅ EFTERÅT, LEVDE JÄTTARNA PÅ JORDEN, SEDAN GUDS SÖNER BÖRJADE GÅ IN TILL MÄNNISKORNAS DÖTTRAR OCH DESSA FÖDDE BARN ÅT DEM.

DETTA VAR FORNTIDENS MÄN, SOM VAR SÅ KÄNDA.

MEN NÄR HERREN SÅG ATT MÄNNISKORNAS ONDSKA VAR STOR PÅ JORDEN OCH DERAS HJÄRTANS ALLA UPPSÅT OCH TANKAR ALLTID VAR ENDAST ONDA, DÅ ÅNGRADE HERREN ATT HAN HADE GJORT MÄNNISKORNA PÅ JORDEN.
1 Mosebok kap 6.

Ondska.


Gud, universums skapare och herre, har låtit den fria viljan få bo i människan, för att hon skulle ge sitt gensvar frivilligt till Gud. Men någonting har gått fel, riktigt fel.

Jag knyter nu ihop de två tidigare inläggen om ADAM och EVA-LUTIONEN och GUD ÄR SKAPAREN med detta inlägg, inspirerat av föreläsaren Anders Gärdeborn. Han har grundstuderat den bibliska skapelseberättelsen med geologiska fakta.

Han bemöter evolutionisternas förklaringsmodell med en annan modell att förstå skapelsen.

Det finns två olika scenario att förstå till exempel hur bergen har kommit till:

- uniformism: man tänker sig att bergen är formade genom miljoner år av avlagringar.
- katastrofism: en våldsam översvämning har skapat bergens struktur.

Evolutionisterna tänker sig att utvecklingen varit konstant under mycket lång tid. De mäter bergens höjning av avlagringar och räknar bakåt - om ett berg blir en centimeter högre varje år, då tar det …. så lång tid för det att skapas.
Men antagandet att tillvaron varit konstant är osannolik och omöjlig att bevisa.

Många djurarter försvann ju plötsligt, dinosaurierna till exempel. Vart tog de vägen?
Allt fler forskare utgår nu från katastrof-teorin.

Mäter avlagringens vinkel och drar den bakåt i tiden.


Anders Gärdeborn berättade på TV7 i sitt föredrag om Grand Canyon i USA. De ytterst märkliga bergen som ligger i dagen är snarare resultat av en översvämning än av ett långsamt växande.
Varför då?

Jo, när man studerar de olika kornstorlekarna på jordlagren, ser man att stora stenar ligger längst ned i lagret och de mindre överst. Det kan man själv göra experiment med i vatten - de stora stenarna sjunker först och sanden tar längre tid.
När översvämningsvågen lägger sig, faller de tyngsta stenarna ned. Så kommer nästa flodvåg, och processen upprepas.
Detta är synligt i Grand Canyon.

Kornstorlek i lager.


Många uniformister börjar ta detta geologiska faktum till sig, men vill då ha flera översvämningar, annars får de inte ihop evolutionens många miljoner år...

Låt oss pröva den teorin.

I så fall borde vi se mjuka jordlager över varje "översvämningslager", med spår av växter som tecken på att en längre tid förflutit.
Men tyvärr finner man inte det.

Det finns inga tidslager mellan dessa gruslager. Evolutionisterna får backa för kreationisterna…

… som alltså menar att Syndafloden är en faktisk händelse, som orsakade en fruktansvärd katastrof över hela världen.

Syndafloden är här.


Hur ska vi förstå vad Syndafloden är?
Är det en Tsunami? En jättevåg orsakat av underjordiska vulkanutbrott?
Ja, kanske det, men det förklarar inte den enorma vattenmängden som alltså dränkte Hela Jorden.

Varifrån kom det vattnet??

Nu ska vi ge oss ut på djupt vatten, ha ha… och lusläsa bibeltexten på ett sätt som du kanske bara slarvat förbi.
Om du läste förra inlägget om gap-teorin, då vet du att det redan mellan vers 1 och 2 kan finnas en katastrof som orsakade att jorden blev öde och tom - inte var öde och tom. En återställande skapelseakt äger sedan rum under "sex dagar".

Läs mer om restitutions-teorin i förra inlägget.

Störtflod under en timme.


Jag värjer mig lite inför detta jag nu citerar, men jag måste våga läsa, och rita medan jag läser för att hänga med:

OCH GUD SADE:
- VARDE MITT I VATTNET ETT FÄSTE SOM SKILJER VATTEN FRÅN VATTEN.

OCH GUD GJORDE FÄSTET OCH SKILDE VATTNET UNDER FÄSTET FRÅN VATTNET OVANFÖR FÄSTET.
1 Mosebok 1:6.

Fästet - är det atmosfären? I den nya översättningen Bibel 2000 står ordet "valv".

Det finns alltså vatten under atmosfären - haven - och vatten ovanför atmosfären... Det var nytt!!

OCH DET SKEDDE SÅ.
GUD KALLADE FÄSTET HIMMEL. OCH DET BLEV AFTON OCH DET BLEV MORGON, DEN ANDRA DAGEN.

Sedan fick det vatten som var under atmosfären samla ihop sig lite så att torra land skulle bli synligt. Det torra kallades "jord" och vattnet kallades "land". Javisst, så lång är vi med.
Men vattnet ovanför  atmosfären, det oroar mig... Vad är det?

Vatten ovanför himmelen?


När Noa har samlat in djuren i arken dröjde det sju dagar innan Gud lät regnet komma.

JAG SKALL LÅTA DET REGNA I FYRTIO DAGAR OCH FYRTIO NÄTTER,
OCH JAG SKALL UTPLÅNA ALLA FRÅN JORDEN ALLA VARELSER SOM JAG HAR GJORT.

OCH NOA GJORDE I ALLA AVSEENDEN SOM GUD HADE BEFALLT HONOM.
1 Mosebok kap 7:7.

Ur "De yngstas Bibel".


Vi vet ju vilka stora mängder vatten en åskskur kan föra med sig. Är det riktigt ihärdigt kan det komma upp till 30 cm, ja, ännu mer!
Nu ösregnar det inte bara en eftermiddag, utan i flera veckor, ja i mer än en hel månad - fyrtio dagar!!
Nu talar vi inte millimeter regn, nu är det meter av regn, som dränker allt synligt på jorden.

Detta är sannerligen en katastrof!

Denna flod, som är en Guds dom över människans ondska, finns omnämnd i flera mytologiska skapelseberättelser. Människor har i alla tider bevarat sina erfarenheter i de stora berättelserna.

När regnet äntligen kom förra sommaren, 2018.


Om det även fanns vatten ovanför atmosfären, så tänker jag mig att det som nu händer är samma sak som när fosterhinnan brister vid en födelse...

Himmelen brister. Atmosfärens fosterhinna öppnas likt enorma dammluckor och vatten forsar över hela jordklotet i fruktansvärda mängder. Allt levande dör, allt, utom dem som befinner sig i arken.


Denna katastrof förklarar varför så många djurarter dog ut vid en och samma tidpunkt - de stora däggdjuren till exempel. De fick väl inte plats i arken...

När sedan vattnet drar sig undan, dras mängder av sten och grus med. Syndaflodens vatten gräver sig snabbt ned genom berggrunden och kanjoner bildas - Grand Canyon. När allt stannar av, kan vi idag alltså se hur sten och grus ligger i sedimenten - och det talar inte för en långsam evolution!

Amerikanska forskare jämför med Coloradoflodens rödbruna vatten. Erosionen gör att man kan räkna ut hur lång tid sedimenteringen tar, och de har kommit fram till ca 70.000 år, med dagens takt.
Inte heller här stämmer evolutionens teorier om miljontals år för att bilda det vi ser.

Yngre än vad vi tror.


Dessa snabba skapelseprocesser bekräftas också av ett vulkanutbrott som inträffade 1980.
Det var vulkanen St Helen i USA - fint namn - som blev ett levande bevis för skapelsekrafterna.

Lerflödet från vulkanen byggde 100 meter sediment på bara några dagar!
En störtflod grävde sig 43 meter på en enda dag, som att skära i smör... Här var det inga miljoner år i rörelse. Evolutionisterna blev tysta.

St Helen blev som en Guds signal till oss idag, att skapelseberättelsen bär på en sanning, som vi bara har sett början på...
Bibelvetenskap och geologi går hand i hand.

Och att välkomna Gud som livets skapare medför stor välsignelse.

Våg efter våg.


Ytterst blöta hälsningar,

Helene F Sturefelt, teol. kand och V.D.M.

- geologiintresserad och skapelsetroende,
- som bildsatte bland annat med min bildväv i flamskteknik - stormen som stillades,
- och som inte är en vulkan... tror jag...GUD ÄR SKAPAREN Gap-teorin

 
Gud är Skaparen.
 

Vad betyder "Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare"?
Så här i midsommartid gläder vi oss åt naturens skönhet, och innerst inne anar vi att en Skapare finns.
Men låt oss resonera lite förnuftsmässigt kring Gud såsom Skapare.

Det här inlägget blir långt. Ska du läsa, får du har lite kall flädersaft att läska dig med, så att du orkar förstå det jag skriver, annars är det bättre att du går och badar. Och återkommer!

Framför mig ligger det utmärkta uppslagsverket Illustrerat Bibellexikon och jag vill ge dig en god smak av hur vi intellektuellt kan förstå Bibelns storartade inledning.
Teorin kring evolutionsläran är med liksom allvaret kring de geologiska fakta som fossilerna visar. /se föregående inlägg om ADAM OCH EVA-LUTIONEN).

Jag kommer att beröra ateismen, agnosticismen, panteismen, polyteismen, fatalismen, materialismen och de gamla magiska skapelseberättelserna.

Jag bildsätter med några fantastiska tavlor, målade av Christer S Fröjd, www.hoxahart.se vilka var upphängda i våras på stiftsgården Åkersberg i Höör. Dock har jag inte frågat konstnären om tillåtelse...

Digital konst med Christer S Fröjd.


I BEGYNNELSEN SKAPADE GUD HIMMEL OCH JORD.
1 Mos 1.

Det hebreiska ordet för skapa - "bará" - används bara en enda gång och det är här = göra av intet, bringa fram till existens, alltså en gudomlig skapelseakt.
Två andra verb - "jasar" och "a´sa" - betyder = forma det som redan finns, men på svenska översätts dessa tre ord med ett och samma: skapa.

Detta är mycket viktigt att förstå!

Definitionen på GUD är att Gud själv är oskapad, och kan just skapa från Noll till Ett, annars är det inte "gud" vi talar om. Evolutionen berör bara vad som händer från Ett till Hundra...

Den bibliska skapelseberättelsen talar om att Gud skapade hela det existerande universum, "himmel och jord".
I en tillbakaskådande, profetisk berättelse med veckocykeln som ram, skildras skapelsen som en stegvis framskridande skapelseakt med människan som skapelsens krona - Guds uttryckliga avbild.
Detta är vad teologerna kallar för "uppenbarad sanning" eftersom ingen människa kan veta detta av sig själv.
Och ändå får vi känslan av ett ögonvittne som berättar.

Ögonvittne?


I motsats till de skapelsehistorier som vi känner från Israels grannfolk, Mesopotamien till exempel, så är den bibliska berättelsen fri från mytologiska inslag.
Skillnaden är faktiskt mer anmärkningsvärd än de likheter man tycker sig finna.

De hedniska myterna talar om en "relativ begynnelse" - materialet finns redan - medan bibeln talar om en begynnelse i absolut mening.

ex) Ra, den egyptiske solguden och våra egna skapelseberättelser med Ask och Embla.

Den typen av berättelser återger endast "gudarnas formande" av ett material som redan existerar.
Dessa myter är dessutom starkt magiskt färgade, då livet frambringas genom en mystisk kraft - alltså inte där "guden" är en personlig kraft med egen skapande makt, i fullhet.

Solguden Ra.

OCH GUD SADE:
- VARDE LJUS!
OCH DET BLEV LJUST.

Bibeln tillskriver Skaparen avgörande personliga egenskaper. Den kraft som verkar i det gudomliga Ordet är övernaturlig, men inte magisk. Guds skapande kraft är bortom all den kraft vi känner till.

En sak till.
De hedniska skapelsemyterna uppfattar världselementen som "personligheter" och "gudar".
Så är det inte alls i den bibliska berättelsen. Där är hav, himmel, jord och luft föremål, inte personer som själva kan agera.

Just i denna aspekt möter jag mycket kritik - att all religion är påhittad.
Nej, och ja. I de grekiska, fornnordiska och mesopotamiska myterna har människor lagt in psykologi i naturfenomen för att försöka förstå tillvarons dunkla krafter.
Medan Bibelns berättelse är helt fri från ett sådant guda-panteon.

Inget guda-panteon.


Nu lyfter jag fram tanken om PANTEISMEN.

Pan betyder = överallt. Teos = gud. Alltså läran om att Gud är överallt i allt.

Panteismen vill identifiera Gud med skapelsen. Men det är lika ologiskt som att identifiera bagaren med bullen... Bagaren är absolut något helt annat än det verk han har skapat i bageriet, eller hur!

Bibeln talar tydligt om att Gud aldrig kan identifieras med sin skapelse. Gud är ett personligt väsen som existerar före världens skapelse, och som är väsensskild från skapelsen.
Att Gud skapar betyder att Gud - som är av evighet - frambringar något som är helt utanför Gud själv, något som inte är Gud.

… GUD HAR SKAPAT ALLT, SYNLIGT OCH OSYNLIGT.
HAN FANNS FÖRE ALLTING OCH ALLTING HÅLLS SAMMAN I HONOM.
Kolosserbrevet, om Kristus, kap 1:16.

Det betyder att Gud även har kontroll över kaosmakterna och samordnar dem, till ett kosmos.

Gud samordnar kaos till kosmos.


POLYTEISM.

Poly betyder = många. Teism = läran om Gud. Alltså läran om många gudar.

Polyteismen finns framför allt i de österländska religionerna där hinduismens mängder av gudar är det viktigaste exemplet.
Bibeln erkänner att det finns många gudar...som bara är av-gudar. Just därför kommer budordet:

DU SKALL INGA ANDRA GUDAR HAVA JÄMTE MIG.
2 Mosebok kap 20.

Den bibliska skapelsetanken visar att ingen annan gud är Skaparens konkurrent.

En helt annan litterär nivå.


DUALISM.

Duo = två. Alltså att tillvaron skulle vara uppdelad i en ond och en god del.
Bibeln talar om att Gud har skapat allt, och ingenting existerar utanför hans allmakt.
Många andra skapelseberättelser talar om en kamp mellan en ond drake och en god skaparmakt.
Så är det alltså inte i Bibeln.

Dock finns det en fiendskap mot Gud som beror på den fria viljan, men det tar vi en annan gång.
Även det ryms inom Guds skapelse.


FATALISM.

Fatalism betyder Ödes-tro.
Tillvaron är blind. Den styrs av blinda krafter, slumpmässigt. Det som sker det sker.
Ofta utan sammanhang och mening.

Denna ödestro kan skapa hemska livssituationer där människor frånkänner sig sitt ansvar och sitt förnuft.
- Jag går ut i gatan, överlever jag så överlever jag, då var det meningen...

Fatalismen är djupt obiblisk och har ingen kontakt med Guds vilja, som är god.
Gud vakar över sin skapelse och genomför sina planer och sitt eviga råd.

Gud vakar över sin skapelse.


ATEISMEN.

A = betyder "icke". Teos = Gud. Alltså, ateismen är tron på att Gud icke existerar.

Men redan det antagandet att förneka Guds existens, innebär att ateisten indirekt erkänner Guds existens... som han/ hon förnekar...!

I skapelseberättelsen framställs Gud som den stora, odiskutabla realiteten, hela tillvarons ursprung och allt livs källa.
Ateismen har inget annat alternativ än att livet har uppkommit av sig självt... vilket är lika otroligt som att bullarna bakar sig själv.


AGNOSTICISMEN.

A = betyder "icke". Gnosis = kunskap. Alltså gnosticismen menar att vi kan inte veta något om Gud. Det är en mer ödmjuk inställning till tillvaron.

Men skapelsetanken står i motsats även till gnosticismen. Bibeln visar tydligt att vi visst kan veta något om Gud, eftersom Bibeln inte är en filosofi, inte heller mänskotankar från annat håll.
Gud gör sig känd för oss genom sin skapelse och sina gärningar.

TY ALLT SEDAN VÄRLDENS SKAPELSE HAR GUDS OSYNLIGA EGENSKAPER, HANS EVIGA MAKT OCH GUDOMLIHET KUNNAT UPPFATTAS I HANS VERK OCH VARIT SYNLIGA.

DÄRFÖR FINNS DET INGET FÖRSVAR FÖR DEM, DE HAR HAFT KUNSKAP OM GUD MEN INTE ÄRAT HONOM SOM GUD, ELLER TACKAT HONOM.
Romarbrevet 1:20-22.

Gud är ande.HUMANISM.

Human, engelska, = människa, samma som Homo. Alltså, humanismen sätter människan som alltings högsta mått, inte Gud.
Det är människan som själv vet vad som är rätt. Människan definierar själv vad som är sanning, och den är därmed relativ.

Humanismen blir därför ofta ateistens livsåskådning. Det finns ingen plats för Gud och inte heller för någon Skapare. Evolutionismen ligger som förklaring för livets uppkomst.


MATERIALISM.

Skapelsetron står i motsats till materialismen genom att hävda att det synliga har blivit till av det osynliga.

I TRO FÖRSTÅR VI ATT VÄRLDEN HAR FORMATS GENOM ETT ORD FRÅN GUD, OCH ATT DET VI SER INTE HAR BLIVIT TILL UR NÅGOT SYNLIGT.
Hebreerbrevet kap 11:3.

All materia har alltså blivit till genom anden - ty Gud är ande.

Ordet "I begynnelsen skapade Gud himmel och jord" omöjliggör idén om att materien skulle vara evig. Då kvarstår fortfarande frågan varifrån materien kommer...
Materialismen vill inte ha med Gud att göra, och hävdar därför evolutionslärans påstående om att allt liv har uppkommit genom själv-skapelse.

Kan du skapa dig själv...?

Hitta dig själv. Och finn Gud.


TEOCENTRISK.

Teos = Gud. Teocentrisk, alltså att hela tillvaron har Gud som centrum och mittpunkt, inget annat.

Alla dessa -ismer fungerar inte som förklaringsmodell av hur allting har kommit till.
Den stora sanning som skapelseberättelsen  först och främst vill visa är att Gud är hela universums skapare.
1 Mosebok är ingen teoretisk bevisföring för Guds existens, har du tänkt på det? Gud är själva utgångspunkten. Själva varat.

I Bibelns första majestätiska vers träder Gud fram som Skaparen, den som är till före allting, och den som allt levande har att tacka för sin existens.
Skapelsen är alltså teocentrisk, ett verk av Gud, till hans egen ära.

Universum är teocentrisk.


Det är nu du ska gå och dricka lite saft och pausa, för här fortsätter nu ett par olika tolkningar av skapelseberättelsen, där du bland annat ska få höra om den mycket märkliga GAP-teorin... Gap, som i glapp.

Skapelseläran är grundläggande för den judiskt-kristna tron. Därför är det inte underligt om världslig filosofi går till angrepp mot Bibelns huvudsats, att Gud är Skaparen av allt.
Men vad gäller naturvetenskapens landvinningar så finns det inte omedelbart ett motsatt förhållanden.

Tro och vetenskap kan gå hand i hand, särskilt om man ser att den ena svarar på frågan "Varför finns livet" och den andre svarar på "Hur gick det till".

Det finns tre grunduppfattningar när det gäller universums tillkomst:

1) momentan skapelse, alltså att livet skapat i ett stycke.
2) naturalistisk evolution, med slump och utan mening och mål.
3) teleologiskt ledd skapelseevolution, alltså ändamålsenlig.

Fantastiska strukturer!


GAP-TEORIN.

Gapteorin, eller restitutions-teorin som den också kallas, hävdar att i begynnelsen skedde en ur-skapelse, följd av en katastrof som ledde till att jorden blev öde och tom, men sedan återställdes:

Vers 1 -  I BEGYNNELSEN SKAPADE GUD HIMMEL OCH JORD.
Vers 2  - OCH JORDEN VAR ÖDE OCH TOM.
Vers 3 -  OCH GUD SADE: VARDE LJUS...

Man tänker sig ett långt tids-gap mellan vers 1 och 2.
De sex "skapelsedagarna" uppfattas då som ett återställande av det som ödelagt jorden.
Guds ljus blir en restitution av jorden så att den kan bli människans boning.

Intressant!

Denna teori blev populär redan före reformationen hos en del teologer. Det var då geologin började klargöra frågan om jordens ålder, och de menade att jorden hade existerat mycket längre än de 4000 år som bokstavstroende hade räknat ut.

Finns det ett gap, ett glapp?!


Exegetiskt, alltså bibelteologisk tolkning, begynner gap-teorin på det hebreiska verbet "hajá" - "var" eller "blev". Då kan översättningen bli:

… OCH JORDEN BLEV ÖDE OCH TOM...

Om meningen är att jorden var öde och tom ända från urskapelsen, så behövs inte ordet "hajá" i sammanhanget...
Dessutom används ett annat skapelse-verb under de "sex skapelsedagarna", nämligen ordet "'a´sa" (kommer du ihåg det jag skrev i inledningen?!) som betyder formge den materia som redan finns, inte att skapa ur intet.

Detta kan alltså tolkas utifrån hebreiskan så att jorden har ödelagts genom Guds domshandling.

På denna exegetiska grundval har man byggt upp teorin att Gud i begynnelsen skapade jorden som en boingsplats för en pre-adamitisk mänskosläkt, alltså inte öde och tom.
Sedan inträffade en katastrof, troligen en världsvid översvämning (se kommande inlägg).

En katastrofal översvämning.


Denna katastrof beskrivs som Syndafloden i 1 Mosebok kap 6-8, orsakad av upproret i änglavärlden då Lucifer ville bli gud själv.

DE BORTSER FRÅN ATT DET FÖR LÄNGE SEDAN FANNS HIMLAR OCH EN JORD SOM HADE UPPSTÅTT UR VATTEN OCH GENOM VATTEN, I KRAFT AV GUDS ORD.

DEN VÄRLD SOM DÅ FANNS, DRÄNKTES DÄRFÖR I VATTEN OCH GICK UNDER.

MEN DE HIMLAR OCH DEN JORD SOM NU FINNS ÄR I KRAFT AV SAMMA ORD SPARADE ÅT ELDEN.
2 Petrus brev kap 3:5.
FÖR HERREN ÄR EN DAG SÅSOM TUSEN ÅR OCH TUSEN ÅR SÅSOM EN DAG.

På detta sätt blir det ett gap mellan Bibelns första och andra vers. Här finns utrymme för alla de perioder som vetenskapen talar om!
Fossiler uppfattas som rester från den första skapelsen, och det blir då ingen konflikt mellan 1 Mosebok, Genesis, och geologin.

Utrymme för alla perioder.


Restitutions-teorin, att livet är återställt, får stöd även av den tanken att det finns en kamp mellan Gud och kaosmakterna. Skapelsen och återlösningen hör ihop. Tidslinjen är linjär, med en början och ett slut, inte en cirkel.

Det finns mycket, mycket mer att säga, men här sätter vi punkt, eller tankestreck - - -

Detta att Bibelns skapelseberättelse diskuteras än i dag är faktiskt uppseendeväckande. Det gör ju på intet sätt de mytologiska berättelserna. Den tåler att granskas och den tåler att brottas med.

Skapelseberättelsen står där i sin enkla värdighet också i ljuset av modern vetenskap.

Och slutsatsen för den lilla människan är ju:
- Är livet utan mening, eller finns det Någon som har tänkt ut allt detta och iså fall också skapat mig, efter sin vilja...

Då är det värt all möda i världen att lära känna denna Skapare, och leva i Guds underbara vilja!
Börja med att tack Gud och ge honom äran för allt liv, ditt eget särskilt, och se vad som händer...

Fröjdefulla tavlor!
 

Jag avslutar med Kerstin Anérs psalm nr 27:

DU ÄR STÖRRE ÄN MITT HJÄRTA, DU SOM ALLTING KAN OCH VET.

DU SOM HAR I DINA HÄNDER, VINTERGATANS HEMLIGHET.

DU SOM SKAPADE ATOMEN, DU SOM SPRÄNGDE SOLENS SKAL

VÄRLDEN, DEN OMÄTLIGT DJUPA, MÄTER DU MED LAG OCH TAL.


Skapande hälsningar från Helene F Sturefelt,

- skapelsetroende, läsare av både Illustrerad Vetenskap och Illustrerat Bibellexikon,
- och konstälskare! Beställ Christer S Fröjds tavlor! www.hoxahart.se
- och läs din Bibel med öppna ögon.


Skaparen är mer än sin skapelse.


Puh, så varmt det är idag! + 28 grader...


tisdag 25 juni 2019

ADAM och EVA-LUTIONEN

Skapelse-evolution?


Har du på allvar förstått kritiken mot evolutionsläran?

Det är ingen känslomässig och religiös övertro som ligger bakom, utan det är ett logiskt tänkande.
Evolutionisternas antagande kräver en enorm tidsåtgång för att få ihop sina tankar kring utvecklingsläran.
Man letar efter felande länkar som inte finns. Fossilerna ligger i fel ordning i de sedimentära berglagren och de kan inte förklara varför.

Att slump och stor tidsåtgång skulle kunna skapa intelligenta strukturer i allt liv, är en sannolikhet som inte är matematiskt möjlig.

Precis som en explosion i ett bageri inte kan skapa bullar. Det krävs en bagare för det. En skapare.

TV7, Anders Gärdeborn.


Följ med mig till TV 7 och ett föredrag av Anders Gärdeborn, föreläsare, författare och f d ordförande i föreningen Genesis.
Han har gjort noggrann genomgång av evolutionen kontra skapelseläran, och jämfört dem med geologiska och biologiska forskningsrön.

Hans böcker finns på Bokus, och den som heter "Adam och Eva-lutionen" kommer jag nu att citera några stycken ur. Jag bildsätter med eget material.

Vilken fyndigt namn: Eva-lutionen… Eller hur!

Evolution eller skapelse? Aulawabbel nr 3.
 

Det första problemet är Big Bang, vår moderna skapelse-myt.

Evolutionisterna (jag förkortar dem E i detta inlägg) beskriver vad som händer när universums samlade massa i tid och rum exploderar - från 1 - 100.
Men de kan inte förklara hur all denna massa i tid och rum överhuvudtaget finns!!

Hur kan det överhuvudtaget finnas ett noll-läge och sedan ett 1-läge??
0 - 1... hur gick det till? E har ingen förklaring.

Varför small Big Bang?
Universum expanderar, tänker man sig, och rör sig bort från denna enda plats där det en gång hände.
Det är inga andra styrande krafter än Slump och Tid.

I vilka andra sammanhang kan något skapas bara med hjälp av slump och tid, ur Ingenting, till Någonting, utan en Formgivare bakom?

Den okända faktorn X - alltså Gud såsom Skapare - är det stora problemet för evolutionisterna.

Vem startade fyrverkeriet?


Alla vetenskapsmän i alla discipliner ser att universum har strukturer på samtliga nivåer, både makrokosmos och mikrokosmos.
Evolutionisterna kan inte förklara dessa strukturers uppkomst. De bara finns där... av en slump.

Är det möjligt?

Anders Gärdeborn ställer en fråga till:

- Hur stoppas universums expansion så att gas kan dra ihop sig till fast materia?
Vem eller vad styr den processen?
- Och vad stoppar kontraktionen så att inte allt blir till svarta hål? Vad är "lagom"? Vem eller vad styr det?
Detta är problem för evolutionisterna.

Vi som tänker på ett annat sätt, ställer frågan om livet inte snarare handlar om en av-veckling och inte en utveckling, en de-generation istället för en evolution.
Strukturer har nämligen en tendens att snarare brytas ned, än att byggas upp. Jag återkommer till den tanken.

Hur kan gas hejdas och bli fast materia?


Han tog Ljuset som exempel.

Synligt ljus har en stor spännvidd mellan långa och korta vågor i sitt elektromagnetiska spektrum. Ljuset existerar från infrarött till gammastrålning, med ett enormt spann i våglängder, mer än vad vi känner till.

Solens strålar befinner sig till 70% i den våglängd som ger det synliga ljuset.

Hur kommer det sig att vår atmosfär bara "råkar" släppa igenom det synbara ljuset i så stor mängd, och inte de andra våglängderna?
Är det genom "naturligt urval", alltså på samma sätt som biologin vill förklara jordelivet?

Synligt solljus i vattnet.


Nej! Detta är fysik!
Och här finns absolut inget "naturligt urval". Ljuset följer fysikens lagar och har inte utvecklats. Ljuset kan inte förklaras med hjälp av Slump och Tid.

- Vad är sannolikheten att det synliga ljuset skulle kunna ta sig igenom vår atmosfär, av sig själv, och ge förutsättning för liv? frågade Anders Gärdeborn.
Den sannolikheten är att jämföra med följande:
- ta ett sandkorn och stick ett hål någonstans på jordklotet, kasta upp sandkornet och hoppas att det träffar exakt rätt i detta lilla hål.

Det är nästintill omöjligt.

Den okända faktorn X behövs igen. - - -

Mr X...


Vattnets genomsläpplighet gäller bara det synliga ljuset, inte de andra våglängderna. Det är likadant för fotosyntesen i bladen, där är det också bara det synliga ljuset som är verksamt.
Av en slump?

Nej.

Skaparen har gjort en exakt kalibrering av universums processer för att liv skall vara möjligt.


Evolutionen är en teori. Darwin försökte förstå livet med hjälp av utvecklingsläran - som inte var i motsats till Gud för honom - och började leta pusselbitar till helheten. Men utgångspunkten är fel.

Man får nämligen olika släktträd av livet beroende på vilken faktor man studerar. Olika proteiner och aminosyror ger olika resultat.

Jämför vi myoglobinet mellan levande varelser, då är människan mest lik babianen.
Jämför vi fosterställningen liknar vi mer björnarna.
Jämför vi förekomsten av fosfor är vi mer lika råttorna, jämför vi med kolesterolet; då liknar vi ormen och ser vi på Anti-gen A; då är vi mer lik en böna i trädgården.

Vi borde få samma resonemang oberoende vad vi studerar, men det får vi inte. Evolutionslärans teori går inte ihop med verkligheten.

Jag vill hellre likna en böna i rabatten än en babian...

Olika evolutions-träd beroende på var man söker.

Ett exempel till. Hundar och katter - kommer de från samma stam?
Ja, säger E, om vi ger det tillräckligt många miljoner år att utvecklas, så gör de det. Det borde finnas en gemensam anfader för 40 miljoner år sedan, tänker evolutionisterna.
Ge oss bara några miljoner år till, så hittar vi "hundkatten" menar E.

Men var är mellanformerna då? De finns inte. De är utdöda, svarar evolutionisterna.

Skapelse-vetenskapsfolket studerar fossiler och kommer fram till en annan slutsats, eller teori.
Fossiler i bergarter är ju liksom naturens eget dokumenterade historia, eller hur!

Anders Gärdeborn visar en karta på hur det borde se ut, och så som man undervisar skolbarn, och en annan karta som fossilerna vittnar om:

I de sedimentära bergarterna finner vi först de encelliga varelserna. Men i nästa lager så dyker livet hastigt upp i form av tydliga "stam-arter", en grundstruktur som sedan varierat.

Forskarna har kunna urskilja 40 olika stammar, som ligger till grund för allt liv på jorden, i havet och i luften. De har ingen "utveckling" sig emellan, de har en hög klassificering av egen struktur.

Vi är överens om att en art kan utvecklas inom sina gränser för att anpassa sig till yttre miljö, men vi ser ingenstans bland fossilerna att gradvisa former finns.

Svan, gås och and är samma sort.


När biologerna studerar den del av jordskorpan som kallas Cambrium, ser man hur liv plötsligt över hela brädden uppstår. Synligt är dessa 40 livs-stammar, som en biolog skulle kunna kalla för "Biologins Big Bang.

Hur kan dessa former ha uppträtt samtidigt?

Fossilernas förekomst talar mer för en skapelse än för en utveckling.

Anders Gärdeborn tog den lilla varelsen Brachiopod som exempel.
Den har ingen förfader. Brachiopoden ser likadan ut genom alla tidslager ända ned till Cambrium.
Man hittar inget annat än en likadan sådan överallt.

Brachiopoden dyker alltså upp i tiden fullt färdig.

Det finns inget spår av "utveckling"!

Biologerna är förbryllade. Skapelsetroende är förstående....

Olika förklaringsmodeller.
 
 

Den darwinistiska förväntan att alla levande varelser skulle ha utvecklats ur en enda encellig sådan, får inget stöd av de fossiler som finns i jordens tidslager.

En annan "enkel varelse" - Trilobiten - finns tydligt fångad i de sedimentära berglagren. Det vi då ser är inte alls någon enkel konstruktion.
Trilobiten har skal, komplexa muskler, lungor, hjärna, blodcirkulation och ögon...

Trilobiten är även den fullt färdig, utan spår av någon "utveckling".
Detta talar tydligt för att livet är skapat.

Inga halvfabrikat.


När man studerar fossilernas ordning i bergen så uppträder de i en viss ordning, men inte så som evolutionisterna önskar. Enligt E's teori borde enkla fossiler ligga djupast och större överst.

Om man prövar denna uniformistiska modell, säger Anders Gärdeborn, så kan man tänka sig ett experiment där man har ett antal djur i havet, där masken lever längst ned och däggdjur längst upp. Låt oss hälla jord över dem och begrava dem, då borde de ligga i den ordningen som E föreslår.

Men det är inte så.

Forskarna har hittat rester av tallar djupt ned, trots att de levt senare, även spår av hästar som borde ligga mycket längre upp i lagren.
Fossilernas ordning tyder istället på att en begravning orsakad av en katastrof är mycket troligare.

Dessutom har man funnit "fossilkyrkogårdar" där man kan se ben av dinosaurier i avbrutna former, fiskar som äter eller föder... precis som vid vulkanutbrottet i Pompeiji, där alla dog i den rörelse de just då befann sig i.
Alltså inte en stilla, långsam död...

Allt fler börja tänka i termerna av en fruktansvärd översvämning över hela jorden, som skakat om marken.

En syndaflod.

Mer om det i nästa inlägg.

Syndaflod??

Vetenskapsmän arbetar med teorier. Ingen av oss kan påstå att vi vet.

Men om man bestämmer målet för forskningen innan pusselbitarna är på plats, vad händer då?
Då blir ju alla resultat inpassade i modellen, ibland bättre, ibland mycket sämre, för man vill att målet skall stämma.

Evolutionsteorin stämmer allt sämre.

Detta är det ena.

Det andra är vår tids motstånd att acceptera GUD.

Med GUD menar vi den oskapade kraften, som själv har makten att skapa från noll... till ett.
Detta kan vi aldrig med vårt huvud förstå, men vi kan acceptera rimligheten att det blir oändligt mycket lättare att förstå skapelsen om en Skapare finns.

Dessutom får vi svar på varför livet finns och vad meningen är.
Det är nämligen en radikal skillnad på om du lever i tron att ditt liv är en slump och allt du ser och gör är meningslöst...
… eller om du tror/ vet att Gud har skapat dig och allt som finns, och att liv och kärlek hör ihop.

De-genererad.Och den missbildade prästkragen som följer mig, dubbelvikt och konstig, får illustrera att även det fula har en plats i tillvaron.

To be continued.

Eva-lutionerade hälsningar från Helene Sture Adamsfelt,

- släkt med bönorna, inte med aporna.
måndag 24 juni 2019

FÅR MORMOR ÄLSKA?

Kärlek på äldreboendet.


Hon tiggde om hans kärlek.
Den hade aldrig varit självklar men hon hade alltid kämpat för den.

Nu låg han halvdöd på ett äldreboende efter en stor stroke. Stel, blek och orörlig älskade hon honom fortfarande.
Hon såg bortom sjukhussängens sterila gavlar och mindes den tid då de verkligen älskade varandra.
Ja, i alla fall hade de sex i den varma dubbelsängen där hemma, men det var mer än kropparnas förening för henne.

Lily älskade Max, men han hade henne bara som en investering i hemmet.

Var livet slut nu?

Ensidig kärlek.


Hon var lite yngre än han, fullt frisk enligt vad hon tyckte själv, och när hon sminkade sig blev hon riktigt attraktiv.

Den här eftermiddagen var det gymnastik med dans i samlingssalen.
Glad musik strömmade genom högtalarna och den hurtiga undersköterskan gjorde allt hon kunde för att muntra upp de gamla.
De satt på stolar och stampade takten. Några försökte sig på några danssteg och i ögonen lyste ungdomens glädje.

Lily bad enträget om hjälp att lyfta upp Max i stående ställning så att han också skulle kunna få känna en fläkt av det levande livet.

Men det fanns ingen kontakt. Känslan var helt borta och förmågan stendöd.

- Max känner mig inte längre, sa Lily med tårar i rösten.

Skönheten finns där.


En tid senare flyttade det in en man i rummet mitt emot dem i korridoren.
Erik "flygare". Med full charm och ännu levande sinne.

Han såg Lily direkt och blev intresserad, gamla karln. Men hon hade för länge sedan slutat spana efter andra män. Till dess att den här dagen kom...

Hjärtat tog ett skutt. Värmen började strömma genom kroppen och Lily såg till att de fick sitta bredvid varann på bingon.
De andra surtanterna blängde. De såg nog att Erik var stilig, och de längtade lika mycket efter kärlek som Lily.

Bakom det rynkiga skinnet finns en levande människa som vill bli sedd och älskad. Alltid!

Första inviten kommer.


Erik och Lily började träffas. De smög in till varandra och Max sov ju hela tiden.
Hans händer gjorde väckte hela hennes kvinnlighet, och hon ville, hon ville...

När julen kom, samlades familjen hemma hos den enda dottern och hennes familj. Max satt i rullstol och sov, men traditionerna skulle upprätthållas.
Lily hade ett alltför glatt leende som bara den har som är kär igen.

Vid kaffet sa Lily rättframt:
- Jag har träffat en man!

Saliven rann i munnen på Max. Jullekarna stannade av. Dottern tittade på sin mamma, dödsförskräckt.
- Vad har du?? Pappa är ju inte död än!!

Vreden över den gamla mammans nytända kropp lät inte vänta på sig. Kommunikationen låste sig helt. Och barnbarnen förstod ingenting.

Kan mormor älska?

Får mormor älska?

Han älskade aldrig.


Hur ser vi på de gamlas kärlek?
Eller rättare sagt; hur vill vi själva ha det en gång i framtiden?
Ska vi fortsätta tigga om kärlek och uppmärksamhet tills hoppet är ute? Eller ska vi ta den möjlighet som ges oss?

Dottern pratade ihop sig med sin man. De beslöt sig för att möta Lily med härskarteknik.
- Mor, du är inte riktigt frisk... Vi har märkt att du glömmer saker ofta...
- Ja! Jag minns inte vad jag ska komma ihåg! skojade hon.
- Nej, det är allvar, du börjar bli dement. Du måste ha vård.

Men Lily ville åka till Paris. Med Erik. Och beställde flygbiljetter. Men vårdpersonalen hejdade henne innan hon kom till Kastrup.
Hon fick inte vara så levande som hon var.

Kontrollen var viktigare.

Hon hade hellre dött lycklig i Paris.

Hon drömde om Paris.


Max blev allt sämre.
Lily och Erik umgicks allt flitigare. Hon insåg att hennes make aldrig hade älskat henne, för så som Erik tog henne runt midjan hade hon aldrig känt förut...

Det blev dans igen i dagrummet.
Härlig musik strömmade ut över de trötta människorna. Surtanterna blängde igen på när Erik bjöd upp Lily.
- Jag vill kyssa dig!
- Inte här!
- Jo, här. Låt dem titta!!

Och han kysste Lily tillbaka till livet och kärleken, allt medan demensen åt upp de sista resterna av ungdomens minnen.

Kyssen!Var Lily otrogen mot sin man?
Eller var det han som hade upplöst äktenskapet inifrån genom att aldrig riktigt bry sig om henne?

Jag vet vad jag tänker.

Du har just nu fått höra den danska filmen "Älska igen" med Ghita Nörby och Sven Wollter.
Den sändes i förra veckan och väckte många tankar och känslor.
Låt oss aldrig sluta älska!

Tack för en underbar film! Dansk dessutom.
Ghita Nörby och Sven Wolter gestaltar dessa båda mycket innerligt och levande. Det är mer än teater. Det är på riktigt.

Spirar ständigt på nytt.


Och Predikaren i Gamla Testamentet beskriver den åldrande kroppen så underfundigt.

Låt oss fortsätta älska även när tänderna blir färre, hörseln sämre och ögonen skumma.
Låt oss våga älska trots att benen darrar och håret blir vitt som mandelträdets blom.
Låt oss älska innan kaprisknoppen blir utan kraft, hjärtat brister och hjärnan släcker ned...

Läs nu denna urgamla text:

SÅ TÄNK DÅ PÅ DIN SKAPARE I DIN UNGDOMSTID, FÖRRÄN DE ONDA DAGARNA KOMMER OCH DE ÅR NALKAS, OM VILKA DU SKALL SÄGA:
- JAG FINNER INTE BEHAG I DEM...

Det kommer en tid då...

… DEN TID DÅ VÄKTARNA I HUSET DARRAR OCH DE STARKA MÄNNEN KRÖKER SIG,
DÅ MALERSKORNA SITTER SYSSLORLÖSA, SÅ FÅ SOM DE NU HAR BLIVIT.

Kaprisknopparna...


OCH SKÅDERSKORNA HAR DET MÖRKT I SINA FÖNSTER,
DÅ DÖRRARNA ÅT GATAN STÄNGS TILL
MEDAN LJUDET FRÅN KVARNEN FÖRSVAGAS.

DÅ MAN STÅR UPP NÄR FÅGELN BÖRJAR KVITTRA
OCH ALLA SÅNGENS TÄRNOR SÄNKER RÖSTEN.

DÅ MAN FRUKTAR VAR BACKE, OCH FÖRSKRÄCKELSER BOR PÅ VÄGARNA.

DÅ MANDELTRÄDET BLOMMAR OCH GRÄSHOPPAN SLÄPAR SIG FRAM OCH KAPRISKNOPPEN BLIR UTAN KRAFT...

Är du utan kraft?!


NU DÅ MÄNNISKAN SKALL FARA TILL SIN EVIGA BONING OCH GRÅTARNA REDAN GÅR OCH VÄNTAR PÅ GATAN,

JA , FÖRRÄN SIVLERSNÖRET RYCKS BORT OCH DEN GYLLENE SKÅLEN SLÅS SÖNDER,

OCH FÖRRÄN ÄMBARET VID KÄLLAN KROSSAS OCH HJULET SLÅS SÖNDER OCH FALLER I BRUNNEN,
OCH STOFTET VÄNDER ÅTER TILL JORDEN VARIFRÅN DET HAR KOMMIT
OCH ANDEN VÄNDER ÅTER TILL GUD, SOM GIVIT DEN.
Predikaren kap 12:1-7.

Titta noga på frökapslarna.


Låt mormor, morfar, farmor och farfar älska!
Så att livet får ett lyckligt slut.

Innan gråterskorna kommer och vår Skapare skiljer kropp och ande från varandra.

Kärleksfulla hälsningar från Helene Sture Mormorsdotter,

-  som fotograferade TV'n…
- och en självsådd okänd växt i Havelidens rabatt - en busk-vallmo? En dubbel korn-vallmo? På samma stjälk satt både en bred frökapsel och en rund och enklare - precis lika komplicerat som i livet för övrigt...

Tillsammans.