UNDER GUDS BESKYDD

Välkommen att dela mina tankar om Tro och Liv!

söndag 25 februari 2018

KVINNAN, DEMONEN och JESUS

Vem är du?


Så underbara och trosvissa sånger och psalmer!
Det blåser snålkalla vintervindar över Listerlandet, men inne i kyrkan var det varmt och gott.

Listerkyrkans husband fick förmedla glädje i dagens gudstjänst. Med trumpet och trummor, piano och bas, ukulele och blockflöjt - och mitt nytillskott en "guitarlele" - fick vi sjunga ut både tro och tvivel...

Och det behövdes, med tanke på att dagens text är så svår.

Vem vågar predika om den syriska kvinnan som kallas för "hund" av Jesus, om hennes dotter som är besatt av en demon och om Jesus och hans märkliga pedagogik? För att inte tala om de kaxiga lärjungarna som leker "body-guards..."

Inte många, skulle jag vilja säga.

Ukulele och Guitarlele!


Just därför är det ännu viktigare att vi inte väjer för det svåra i Bibeln - och i tillvaron - utan vågar gå i närkamp med ondskan.

Kom och följ med! Sätt dig i guitarlelens fodral och smyglyssna lite till predikan.
Till min hjälp har jag läst Tom Wrights utmärkta kommentarserie till evangelietexterna. Nu fick det smälta om, till att passa vår situation här ute på Listerlandet.

Jag bildsätter med foton tagna från Hanöhus havsbad i dag, med minusgrader i både sand- och tånghögar.

Men först måste vi ta oss upp till norra delarna av Israel, som då kallades Fenikien och idag är Libanon. Syrien är också gränsland.
Det är Matteus som berättar i kapitel 15:21-28:

Ny och gammal karta.


FRÅN GENESARET DROG SIG JESUS UNDAN TILL OMRÅDET KRING TYROS OCH SIDON.
EN KANAANEISK KVINNA FRÅN DESSA TRAKTER MÖTTE HONOM OCH ROPADE:

- HERRE, DAVIDS SON! FÖRBARMA DIG ÖVER MIG!
MIN DOTTER PLÅGAS SVÅRT AV EN DEMON.

HAN GAV HENNE INGET SVAR.

DÅ GICK HANS LÄRJUNGAR FRAM OCH BAD HONOM:
SÄG ÅT HENNE ATT GE SIG IVÄG, HON GÅR JU BAKOM OSS OCH ROPAR.

JESUS SVARADE:
- JAG HAR INTE BLIVIT SÄND TILL ANDRA AN DE FÖRLORADE FÅREN AV ISRAELS FOLK.


Genesarets sjö, Israel idag.


MEN HON KOM OCH FÖLL NED FÖR HONOM OCH SADE:
- HERRE, HJÄLP MIG.

HAN SVARADE:
- DET ÄR INTE RÄTT ATT TA BRÖDET FRÅN BARNEN OCH KASTA DET ÅT HUNDARNA.
- NEJ HERRE, SADE HON, MEN HUNDARNA ÄTER JU SMULORNA SOM FALLER FRÅN DERAS HERRARS BORD.

DÅ SADE JESUS TILL HENNE:
- KVINNA, DIN TRO ÄR STARK, DET SKALL BLI SOM DU VILL.

OCH FRÅN DEN STUNDEN VAR HENNES DOTTER FRISK.

Kanske har vi träffat henne, denna kanaaneiska kvinna med syrisk-fenikisk härkomst, kanske finns hennes avlägsna släktingar med i de enorma flyktingströmmar vi tagit emot från Syrien.

Det är tre punkter jag vill lyfta fram:
1) Kvinnan, 2) Demonen, 3) Jesus.

Temat för hela gudstjänsten är Den kämpande tron.

Den kämpande tron.                        KVINNAN

Den här kvinnans problem var att hon tillhörde "fel folk", och hon visste det.
Det var skarpa gränser mellan judar och hedningar, och mellan män och kvinnor.
Hon bröt hårt mot två stora tabun - att en hednisk kvinna talar med en judisk man.

Men hennes nöd var så stor att regler och förbud inte kunde hindra henne.

Så är det för oss också. Även sekulariserade svenskar ropar i sin nöd till den Gud de förnekar och inte tror på... för det finns ingen annan att vända sig till.

Men den syrisk-fenikiska kvinnan vet vem Jesus är. Hon ger honom en stor trosbekännelse då hon säger dessa ord:
- Jesus, Davids son...

Titeln "Davids son" var förbehållen Messias. Denna hednakvinna erkänner alltså att Jesus är Messias, den väntade och utlovade!

Det var politiskt farligt om ryktet om hans identitet skulle spridas ut för tidigt där.
Jesus hade dragit sig undan till dessa nordliga och avlägsna trakter, för att få lugn och ro att göra sitt uppdrag klart i Jerusalem.

Våra nordliga trakter.


Det låter som att de munhuggs, men verkar ändå överens om okvädningsorden.
Hedningar kallades just för "hundar" och de hade säkert sina smädfulla ord om det judiska folket.
Men kvinnan låter sig inte provoceras.

Hon har även de tolv unga männen emot sig, Jesu lärjungar, som likt "body-guards" vill skydda Jesus från en efterhängsen kvinna.
Men inte heller deras oförstånd och föraktfulla bemötande hindrar henne från att falla ned framför Jesus med sin bön.

- Herre, hjälp mig.

Läget är så pass allvarligt med hennes dotter.

Hjälp mig.


                   DEMONEN

Det handlar nämligen om något så vidrigt som att hennes flicka har blivit besatt av en demon.
En mamma som slåss för sitt barn blir som en lejoninna, eller hur!

Nu var det inte vilken sjukdom som helst som hade drabbat henne, utan just precis det som det står; dottern var besatt av en demon.

Vad är det?

En demon är en oren ande, motsatsen till Guds goda och rena Heliga Ande.

Detta kan ske än idag och jag ska ge ett exempel.
Allt fler ägnar sig åt seanser och spiritism. Ja det är nästan rumsrent att gå på seans och konsultera ett medium för att få kontakt med de döda.

Vad är syftet med detta?
Besatt.


Uppgifterna stämmer, eftersom mediet har kontakt med en "guide" på andra sida, vilken är en förklädd demon - med syfte att binda människor.

Här finns ingen frihet. När den första spänningen har lagt sig, så vill man veta mer, och mer... Situationen lockar - i brist på den godas Gudsgemenskapen - och skapar till slut rädsla och osjälvständighet.

När det går så långt att en människa verkligen blir besatt av en demon, då är han/hon inte längre sig själv. Känslolivet påverkas liksom den egna viljan, som blir förvriden.

Jag vill noga betona att detta inte handlar om psykoser eller epilepsi!!
Att vara besatt är en andlig företeelse som är så allvarlig att den bara kan mötas med bön i Jesu namn.

Oren.Demonen vet mycket väl vem Jesus är, ja, de är till och med mer troende än vad vi är!!
De vet att Jesus har all makt i himmelen och på jorden, därför är det bara Jesus som är deras överman - inte mediet och inte heller du eller jag, varken läkare eller mediciner.

Det märkliga är att den kanaaneiska kvinnan vet också detta - att Jesus är demonens besegrare.

Hon är sannerligen en god förebild vad gäller den kämpande tron!


                   JESUS

Vad gör Jesus? Och vem är han egentligen?

Ja, Jesus går inte bara runt och botar och mättar folk, det är inte det som är hans huvudsyssla.

Just nu var han här i Tyros och Sidon för att hämta kraft inför de förestående händelserna i Jerusalem. Det är därför han svarar så avmätt och konstigt:

- Det är inte rätt att ta brödet från barnen och ge det åt hundarna.

Underbara hundar!


Vilket oförskämt svar! Här kan man sluta läsa sin Bibel och vända sig bort - om man inte har bakgrundskunskapen... och den får du ju nu.

Än idag i Mellanöstern är det mycket fult att kalla någon för "hund". Det var ett orent djur.
Översatt säger Jesus så här:

- Det är inte rätt att ta frälsningen (brödet) från barnen (Israel, Guds folk) och ge det åt hundarna (hedningarna).

Med det oskrivna tillägget: just nu.

Allting har sin tid, och kvinnan påskyndar processen medan Jesus försöker bromsa upp den.

Kvinnan låter sig inte förledas av de negativa orden, utan fokuserar helt och hållet på Jesus.
Detta är något vi behöver lära oss utav när det stormar i våra religionssamtal på flyktingboenden och på Facebook-grupper...

Hon är tacksam för den allra minsta smula av nåd som hon kan få.

En så stor tro har Jesus inte funnit bland sitt eget folk...

... att en smula av nåd skulle vara tillräcklig för att driva ut självaste ondskan...

Smulor av is.


Vi i våra dagar reducerar ofta Jesus till en vishetslärare eller en godhjärtad socialist. Eller som mina New Age-vänner kan säga:
- Vi använder hans kristall-energier...

Men då undrar jag:

- Vem av oss har rätt att förminska Jesus?? Vem av oss har rätt att förkrympa honom mot hans eget vittnesbörd??
Dessutom tar vi udden av hans frälsande gärning på ett sätt som är snudd på hädiskt!
Vi borde skämmas!

Den andliga nöden i Sverige är så stor. Vi är så vilsna och ropar ständigt efter att "vi måste ha en värdegrund..."
Det hade vi. Tills vi tog bort den.

Korset i Listerkyrkan.


Jesus bryter också mot den tidens dubbla tabun, att en judisk man inte fick tala med en kanaaneisk kvinna.
Han går henne till mötes, han ser hennes nöd och låter henne bli en stor förebild för den kämpande tron, till tröst för många av oss.

Den lilla smula av frälsning som hon bad om var tillräcklig för att driva ut den djävla demonen!
Hennes dotter var FRI.

Fri från mörkret.


Och detta är kännetecknet på att leva nära Jesus:

- att vi får vara fria från allt som binder!

Visst har vi alla våra motgångar och vardagsbekymmer, men Jesus befriar från allt som binder och skrämmer. Han ger oss Frimodighetens Ande!

Det är ju därför vi sjunger alla dessa glada sånger om tro och frälsning!
Vi kan var och en berätta vår historia om hur vi kämpat med tron och hur Jesus kommit oss till mötes.
De är de mest spännande samtalen vi kan ha, eller hur!

Fri, sa jag! Frälsarkrans vid Hälleviks havsbad.


Jesus var där för den syriska kvinnan, han sviker aldrig, trots att hans kaxiga lärjungar handlade fel och oförstående.
Det kan vi också råka göra, men Jesus är större än oss.

Och jag tänker i mitt stilla sinne - vad hände med henne sedan? Hela hennes familj och släkt måste ju ha blivit djupt påverkade av detta rena läkande! Berättade hon detta vidare?

Var det fler som kom till tro på Jesus i Fenikien och Syrien?
Är det från henne de första kristna i Syrien härstammar?

Det är oerhört intressant!

Hanöhus, f d flyktingförläggning.


Nu avslutar vi predikan.

Vi får ta det vi kämpar med och bära fram det till Jesus. Och om du själv har erfarenhet av det som evangeliet berättar om så kan vi samtala om det.
Du min läsare här på bloggen får höra av dig via mail ifall du har frågor.

Och när Jesus sedan ger sitt liv på korset så blir den kanaaneiska kvinnans bekännelse till en universell verklighet: "judarnas konung" är nu sannerligen Världens Frälsare!

Amen. Låt oss be.

O Gud,
Du som ser att vår egen kraft inte räcker mot synd och ondska,
hjälp oss att leva fasta i tron på vår räddare, Jesus Kristus.

Bevara oss från allt ont, till kropp, själ och ande.

Genom din Son, Jesus Kristus, vår herre, Amen.


Herren välsigne dig...


De varmaste hälsningar till er alla. Var frimodig!

Helene F Sturefelt,
- predikant och spelekvinna.


PSALMER och sånger vi sjöng:

We shall walk, Jag har ofta frågor, Herre (sv ps 218), Nobody knows, This little light of mine, Jag skulle vilja våga tro (sv ps 219), Precious Lord, Herre kär tag min hand led mig hem, Var jag går i skogar berg och dalar (sv ps 251).

Tom Wright inspirerar.

torsdag 22 februari 2018

SYMBOL-ARBETE


Symbolpedagogik. Välkommen!


Splittra eller samla ihop? Dela upp i grupper eller ena i ett sammanhang?
Jag är en kropp på vårdcentralen, en själ (psyke) hos psykologen och en ande i kyrkan...

Men Hela Jag hänger inte ihop. Var är du?! Kom tillbaka. Kom hem!

Det är just detta vi arbetar med inom symbol-pedagogiken.

Åke Högberg, psykolog och leg. psykoterapeut har utvecklat de klassiska metoderna med drömmar, skrivande, målande och rörelser till det han kallar för SYMBOLON.

Nu har turen kommit till Karlskrona, där jag får arbeta med detta mitt i församlingen.
Jag vill dela några tankar om hur nödvändigt det är att hitta tillbaka till vårt autentiska jag.


Den kreativa ingången.
 

I sin bok "Hela människan" skriver Åke Högberg:

- Det pågår just nu en anmärkningsvärd fragmentering av tillvaron. Man delar upp järnvägsnät, apotek, skolor, telefon- och elbolag i små enheter som uppmanas konkurrera med varandra.
som kund är det svårt att se fördelarna med detta.

Även omhändertagandet av människan har drabbats av denna sönderdelning. Människor i nöd tilldelas tio timmars terapi hos en terapeut eller en s.k. "coach", ofta med ytligare utbildning.

Han fortsätter:

- Syftet med ett symbolarbete är att människan vi arbetar med skall bli en hel människa. Det handlar inte om symptomreduktion utan siktet är inställt på att finna det sanna självet - det vi en gång var menad att vara.

På väg mot detta mål rensas det ut en mängd onödiga låsningar, det frigörs energi och man kommer mer i kontakt med sig själv och omgivningen.

Vad händer?


Jag tänker på motsatser, vad en symbol gör:
- Symbol = något levande, pekande bortom sig själv, större än ord.
- Ord = något fast definierat med allmängiltig betydelse.

En annan motsats är:
- Symbol = kasta samman, dra samman,
- Diabol = splittra, dela upp.

Vi lever i en ordfixerad värld som splittrar upp oss så till den milda grad att många upplever tillvaron som diabolisk...
Men det finns en väg att gå, en väg tillbaka till helhet, och den ska vi börja vandra på nu!

Jag ska visa några roliga övningar där man kan komma åt sin insida på ett lekfullt och kreativt sätt.

Riv och forma.


Alla får fyra små färgglada papper. Nu ska var och en med händerna riva fram fyra figurer:
- ett streck, en fyrkant, en cirkel och en krumelur...

Sedan lägger man dem på golvet i någon slags formation.

- Berätta om dig själv utifrån dina figurer!

Oj oj oj... Så här gick mina tankar vid just detta tillfället:

- Strecket är en blå pelare som ger mig stabilitet i livet. Det gula är den ram jag behöver och som ger mig skydd och trygghet.

Den lilla oranga cirkeln är min andlighet som behöver eget livsrum och som ställer sig utanför ramen.
Det stora gröna krumeluren är min kreativitiet som kommer utifrån och tar sig in i den väl definierade ramen, och spränger gränserna...Ett annat sätt att komma åt sin insida är att använda "berättar-kort". Jag hade med mig min symbolsyster Kickis egenhändigt tillverkade symbolkort.
Uppgiften var att våga drömma högt.

- Ta ett kort, titta på det och säg "Jag drömmer om...." och ge sedan berättelsen vidare till nästa med orden "men vad hände då...?" eller något liknande.

Vi fick en rivstart vill jag lova! Det jag här skriver handlar bara om det jag själv sa och tänkte, absolut inte om någon annan.

Det första kortet som jag vände upp skrek emot mig:

Hjälp!


- Jag drömmer... mardrömmar... Jag hör skrik och gräl, avgrundsvrål och svordomar... Hur ska jag våga drömma vidare när...

I tur och ordning vändes bilder upp, och när det blev min tur igen kom drakens motsats:

 Åh! Mardrömmen är över och jag drömmer om skönhet... som kvinnlighet och vackra röda läppar. Jag drömmer om att få sminka mig och plocka fram all den skönhet som min inre fläckiga giraff verkligen besitter...

Jag känner lycka!

Det ordnade sig.


Åke Högberg skriver om våra olika behov, utifrån våra olika personligheter:

- Den som är förvirrad och kaotisk behöver hjälp med struktur i sitt inre.
Den som är gränslös behöver fasta ramar, och en den som har fastnat i stelnade mönster behöver bli omskakad för att komma loss, kanske i en konfrontation.

Han hämtar inspiration utifrån Dr Arthur Robbins, analytisk bildterapeut från USA.

Och jag tänker att dessa olika sidor har vi alla, i olika tider och olika faser i livet.

Hur ska man komma åt detta?
Kan man måla sig fram till detta?

Ja... det kan man. Jag arbetar så att gruppen först får göra en bakgrund på ett stort vitt papper, för att komma igång och lämna allt vad prestation heter.

- Huvudet är på semester! Logos och analys har ledig... Nu är det plats för magkänslan där färg och form får komma som det vill.

Kyrkan erbjuder...


Det är gott att göra visualiseringar innan målandet.
Och det är spännande att få lägga sig ned i kyrkbänken och titta upp i taket!

Ja, vi är i en kyrka men detta arbete kan bedrivas var som helst, förstås. Och ingen avkrävs någon trosbekännelse. Var och en deltar på sin villkor, men jag är ju den jag är. Vi växer där vi befinner oss.

- Tänk dig ett vattendrag... Hur ser det ut? Är det lugnt? Brusande? En liten bäck eller ett stort vattenfall? Hur låter det?
Är vattnet klart? Grumligt? Djupt eller grunt? Gå närmare...

Vattendrag i Jämshög.


SÅSOM HJORTEN LÄNGTAR TILL VATTENBÄCKAR
SÅ LÄNGTAR MIN SJÄL EFTER DIG, O GUD.
   Psaltaren 42:1

HERREN ÄR MIN HERDE, MIG SKALL INTET FATTAS
HAN LÅTER MIG VILA PÅ GRÖNA ÄNGAR
HAN FÖR MIG TILL VATTEN DÄR JAG FINNER RO.
   Psaltaren 23:1

RÄDDA MIG GUD, TY VATTEN TRÄNGER MIG INPÅ LIVET!
JAG HAR SJUNKIT NED I DJUP DY DÄR INGEN BOTTEN ÄR
JAG HAR KOMMIT I DJUPA VATTEN
OCH SVALLET VILL FÖRDRÄNKA MIG...
   Psaltaren 69:1

Vad händer?


Nu släpptes flödet fram, från de inre källorna, ut på pappret, där penseln fick dansa.

Under tiden satte jag mig vid den stora flygeln och "målade" med toner... stilla plinkande och kraftfullt hamrande, med min förebild Keith Jarreth för mitt inre öra.

Hur går det till när allt börjar samverka?
Det var märkligt att se hur vissa berättarkort och målningar började korrespondera...
Det var äventyrligt att ana hur det undermedvetna ville träda fram och ge sin hälsning, liksom vännerna i gruppen:

- Vill du höra vad andra upplever?

Frågan måste ställas med respekt över att var och en äger sin bild och känsla. Andras ord kan förvirra, men i det här fallet var det välkommet och tillförde oss alla goda infallsvinklar.

Splittrat kyrkfönster.
 


Ack huru kort äro icke tvenne timmar!

Tiden stod still. Nej, klocktiden sprang iväg, medan vi var i den tidlösa evigheten.

Tillvaron kändes liten mindre fragmenterad. De splittrade sammanhangen lite mer samlade.
Och känslan av att ha fått möjlighet att plocka fram en annan sida hos sig själv var mycket välgörande.

SYMBOLON VIA UNNA - Kärlekens Väg till Helhet.


Hela hälsningar från Hel-ene F Sturefelt,

- som inväntar mitt bokmanus från tryckeriet, där jag berättar om min långa väg till hälsa, tack vare symbol-pedagogiken!

Hela kyrkfönstret i Möllebackskyrkan.

tisdag 20 februari 2018

FRESTELSER I ÖKNEN

Ökenvandring.


Mat, makt och ära.
Prestige, anseende och inflytande.
Kostym, slips och börsportfölj - och älskarinnor!

Nej, det passar sig inte i öknen. Men frestelserna är där, hela tiden.

Att göra sig själv till Gud.

Vilket är grund och botten är att vara lurad av djävulen...

- Inte har väl Gud sagt... som ormen sa i Paradiset.

Vad är verkliga frestelser och vad är vanligt, vardagligt motstånd?

Att vara hungrig, att vilja bli uppskattad och att ha lite framgång kan väl inte ha med frestelser att göra? Det är ju mänskliga behov!

Eller det här. Vilket frestar på mest?
- Att inte säga sanningen, eller att säga alldeles för mycket sanning? Eller att bara vinkla den lite...

Söderut mot öknen.


Följ med ut i öknen.
Fotona är tagna i Beer Sheva, i Israels södra del där ökenklimatet fick oss att storkna - efter en halvtimme.

JESUS FÖRDES AV ANDEN UT I ÖKNEN FÖR ATT SÄTTAS PÅ PROV AV DJÄVULEN.

NÄR HAN HADE FASTAT I FYRTIO DAGAR OCH FYRTIO NÄTTER BLEV HAN TILL SLUT HUNGRIG...

Det är Matteus som återger vad som hände efter det att Jesus hade blivit döpt - en fruktansvärd kamp med djävulen.
Nu är det inte frågan om ramadan där natten ger tillåtelse att äta och dricka. Jesus, Guds son, fastade både natt och dag.
Men vatten måste han ha haft tillgång till, tänker jag och erkänner min ynklighet så fort temperaturen går över 25 grader.

Hur skulle djävulen attackera honom på bästa sätt i detta utmattade tillstånd?
Genom att sända en sandstorm? Eller en armé med gräshoppor?

Vatten!!


DÅ KOM FRESTAREN OCH SADE TILL HONOM:
- OM DU ÄR GUDS SON, SÅ BEFALL ATT DE HÄR STENARNA BLIR BRÖD. Matt 4:2.

Det var ett smart drag.
Fienden fokuserade på hungern förstås. Det hade jag också gjort... och jag hade fallit i fällan och försökt trolla... jag som tappar humöret efter fyra timmars hunger. Jag klarar ingen fasta över huvud taget!

Om Fadern älskar Jesus vill Han väl inte att han skall svälta?
Det låter som om fienden faktiskt talar i Guds sak.

Men är det verkligen detta det handlar om? Försöker djävulen lägga dimridåer?
Jesus svarar på ett mycket speciellt sätt:

JESUS SVARADE:
- DET STÅR SKRIVET; MÄNNISKAN SKALL INTE LEVA BARA AV BRÖD, UTAN AV VARJE ORD SOM UTGÅR UR GUDS MUN.

Jesus har kommit för att mätta oss - inte för att äta.

Förvandla dessa stenar...


Detta är en andlig kamp. Inte en fysisk eller kroppslig, även om kroppen i högsta grad var indragen.

Vi i vår tid kan knappt se denna skillnad.
Vår andliga hunger erkänns inte. Vi vet inte längre var vi skall söka. Meningslösheten griper omkring sig men något måste göras.

Vi kan äta.

Vår tids övervikt är bland annat ett andligt problem. Sockerkickar dövar ångest och kolhydrater botar tristess. Och det lägger sig som stenar i magen... Lurade.

Jag tror att vi var och en behöver gå ut i den "öken" som stavas ensamhet, enskildhet, bön och försakelse.
När vi sätter stopp för allt detta andra flöde, kan vi efter några veckor sakta börja ana vad som verkligen är viktigt.

Att söka Guds vilja. Att se sin egen brist. Att leva i förlåtelsen. I nåden. Inte prestationen.

Sanning. Inte trollerinummer.

Stenpizza...


SEDAN TOG DJÄVULEN HONOM MED SIG TILL DEN HELIGA STADEN OCH STÄLLDE HONOM HÖGST UPPE PÅ TEMPELMUREN OCH SADE:

- OM DU ÄR GUDS SON, SÅ KASTA DIG NED. DET STÅR JU SKRIVET:
"HAN SKALL BEFALLA SINA ÄNGLAR OCH DE SKALL BÄRA DIG PÅ DINA HÄNDER SÅ ATT  DU INTE STÖTER FOTEN MOT NÅGON STEN".

Men det här är ju jättebra! Det är väl ingen frestelse?? Det är ju ett rent citat av Psaltaren 91.
Djävulen citerar Guds ord. Vad är problemet?

Tänk vilket vittnesbörd det skulle kunnat bli! Jesus hoppar, änglar räddar. Då blir ju Guds makt synlig!
Och jag kan gå ut mitt i trafiken och ha änglavakt, det som sker det sker och ödet är med mig...
Nej, nej, nej.

Hoppa!
Al Aksamoskén, Jerusalem.


Detta är fullt möjligt, men det är inte det det handlar om. Jesus svarar:

JESUS SADE TILL HONOM:
- DET STÅR OCKSÅ SKRIVET: "DU SKALL INTE SÄTTA HERREN DIN GUD PÅ PROV".

Skrift skall med skrift tolkas. Här är det en Bibelduell, där Jesus citerar 5 Mosebok kap 6:16 där det handlar om att inte utmana Gud.

Om fienden - draken och ormen från urtiden - hade fortsatt citera Psaltaren 91 så hade han läst domen över sig själv, ty det står:

... ÖVER LEJON OCH HUGGORMAR SKALL DU GÅ FRAM,
DU SKALL TRAMPA NED UNGA LEJON OCH DRAKAR... Psaltaren 91:13.

Jesus har kommit för att rädda oss - inte för att själv bli räddad.

Linbana till Frestelsens berg.


Nu kommer tredje frestelsen.

Jag har varit där. Vid frestelsens berg i Jeriko.
Och på annat sätt blivit lockad att vinna hela världen.

NU TOG DJÄVULEN HONOM MED SIG UPP PÅ ETT MYCKET HÖGT BERG OCH VISADE HONOM ALLA RIKEN I VÄRLDEN OCH DERAS HÄRLIGHET OCH SADE:

- ALLT DETTA SKALL JAG GE DIG OM DU FALLER NER OCH TILLBER MIG.

Men här tar fienden i för mycket. Jesus är ju redan den som av Gud fått all makt i himmelen och på jorden!
Dessutom vet vi vad han säger i Bergspredikan:
- Vad hjälper det om du vinner hela världen men förlorar din själ...

Jesus har kommit för att regera - inte för att själv stå under någon.


Frestelsens berg, Jeriko.
 

Nu vill jag citera en god kollega i tidningen Dagen, Åsa Molin, där hon skriver på följande sätt om denna söndags evangelietext:

"Jesus genomskådar frestelsernas utklädnad och tar striden där den verkligen utkämpar sig.

Det luriga med den här sortens andliga kamp är att det krävs urskiljning för att känna igen den som ondska.
Det inser pastor Gregorius i Bengt Ohlssons roman 'I dina svagaste stunder' - det är självfallet bara då som djävulen söker upp dig... och framstår som en pålitlig gammal vän; han som, till skillnad från de andra vännerna, inte drar sig för att säga de obehagligaste sanningarna.

Fienden kommer ibland till oss och framstår som en trogen vän, som står på vår sida mot världen, ibland till och med som en ljusets ängel (1 Kor 11:14)."

Alla dessa riken.
Jerusalem.


Åsa Molin fortsätter:

"Frestelserna som Jesus möter i öknen är på ytan inte självklara motsatser till Guds vilja.

Jesus har ju kommit just för att mätta, rädda och regera."

Inte för att själv bli mättad, räddad eller slav under någon.

Nej, det handlar inte om mat, makt och ära.
Det är inte karriär, rikedom och kändisskap som är livets centrum.

Och kännetecknet är: FRID.
Det som prövar mig; vill det leda till frid eller att blickarna dras till mig själv?
Det som frestar mig; har det Guds frid som mål eller att jag skall bindas upp till någon annan?

Ökenpärlan, Kalmar.
 

Det är i öknen allting skalas av.
Så var det även för Hagar, hon som är urmodern för muslimerna genom sin avkomma Ismael - även om det skulle dröja 2400 år innan Muhammed kom in på den historiska scenen.

Utdriven i öknen av sin matmor, Abrams hustru Sarai, fann hon ändå en barmhärtig Gud, när människorna gjorde henne illa:

HAGAR GAV HERREN, SOM HADE TALAT TILL HENNE, ETT NAMN:
- DU ÄR SEENDETS GUD.
TY HON TÄNKTE: HAR JAG VERKLIGEN SETT GUD OCH FÖRBLIVIT VID LIV?
1 Mosebok kap 16:13.

Så får vår kristna fastetid mana oss till besinning, avstående och tillit till att den Gud som skapat oss alla skall leda oss förbi frestelserna.

Inte säga för lite sanning, inte för mycket, och inte vinklat.

Frid till oss alla.


Käre himmelske Fader,
   hjälp oss att söka friden i allt vi gör.

Tack Jesus för att DU är den som helt och fullt kan mätta och rädda en människa - ja, ett helt folk!

Helig Ande, jag ber om urskiljningens gåva, att vi i våra församlingar skall kunna genomskåda vad som är lockelser till falskhet, och vad som är Din vilja.

Fräls oss från frestarens garn.
Amen.

Torra hälsningar från Helene Sture Ökenfelt.

- Jag har väl inte fastnat?
- Frid och fred till oss alla.


LASTBILAR SOM DÖDAR

Ångrar sig inte.


Vilken mardröm!

- Jag åkte till ett fredligt land där alla var snälla. Men jag visste att de hade fel, så jag snodde en lastbil...
- Demokratier är gudlösa. De måste utrotas.
- Europeiska länder är sexuellt perversa och vår Gud skall straffa dem. Vi gör det enda rätta.
- Alla tar var sin lastbil och kör så in i helvete!! Döda de otrogna. Allahu akbar!

Jag vaknade kallsvettig ur min mardröm. Sönderrivna tidningar låg runtomkring mig. Det luktade brända gummidäck ute på gården. Radion stod på hög volym och basunerade ut dagens nyhetsrapporteringar från svenska tingsrätter.

Vår dagliga dos av fördömt våld giv oss idag.

Men det var inte en mardröm - det är full verklighet. Och jag är inte galen, tyvärr.

Nu står den terrormisstänkte Akilov inför rätta. Attentatet på Drottninggatan i Stockholm den 7 april 2017 orsakade fem människors död och flera skadade, med ca 130 målsägande som kräver skadestånd.

Forskaren och IS-experten Michael Krona börjar få en bild av Akilovs övertygelser, läser jag i Sydöstran den 13 februari 2018.

- Akilov visar ingen ånger över vad han har utfört, säger M Krona, snarare tvärtom. Däremot är hans koppling till terrororganisationen IS mindre självklar.

Som så ofta förr är det en socialt utsatt man som söker mening och samhörighet. Utanförskapet är stort, liksom främlingskapet inför det land där han hamnat.

Varför visar Akilov ingen ånger? Därför att han upplever att han har gjort det rätta. Dödat de otrogna.

Dagens Nyheter, DN den 18 februari 2018, alltså i förrgår, skriver om hatpredikanter som predikar i svenska moskéer. I inledningen skriver skribenten:

- Rakhmat Akilov släpps sannolikt aldrig ut. IS är besegrat i Irak och Syrien. Tyvärr betyder inte det att problemet med radikal, antidemokratisk islamism försvunnit.
Slut citat.

Forskaren Michael Krona säger:
- Attentatet på Drottninggatan har inte fått särskilt stor uppmärksamhet i IS-nätverken, men Sverige finns med på IS lista över fiender...

Pengar hjälper inte.


Varför söker ingen svar på frågan varifrån dessa pådrivande uppmaningar finns att "döda de otrogna"?
Varför talar vi inte tydligare om öppenhet i moskéerna?
I alla andra sammanhang är vi noga med att tala om inkluderande gemenskaper, då bör även Korantexter där läsas på svenska, eller hur? Då skulle vi alla kunna ta del av budskapet.
I dessa offentliga rum bör inget på arabiska yttras för att inget skall sägas bakom ryggen på någon av oss.

Det är inte säkert att det är frågan om hatpredikanter. Det kan lika gärna vara fromma och trofasta män som vill visa sin respekt för sin heliga bok. Och bara läser högt ur Koranen.

Jag läser om en ung man som studerat både Korantexterna från pärm till pärm samt haditherna - berättelserna om Muhammed själv. Han fann inte mycket av tolerans och fredlighet där.
Tvärtom förklarar genomläsningen varför många imamer sprider homohat, kvinnoförtryck och förakt för demokrati.

Religion skall mötas med kunskap i religion. Inte tyckanden och en massa åsikter, det leder ingen vart.
Vi skall visa varje muslim respekt, och det gör vi genom att läsa igenom deras heliga skrift, Koranen, och samtala sakligt om innehållet.

Vad vi nu ser är en enorm kulturkrock i vårt mångkulturella Sverige.
Vilket väger tyngst:
- jämställdheten, HBTQ-rättigheterna och de demokratiska rättigheterna ELLER religionsfriheten?

Vi måste kunna se klart hur islam förespråkar något helt annat än våra värderingar. Eller ännu allvarligare; hur det i vissa fall går emot vår lagstiftning.

Svensk författningssamling 1994-12-19 Om de europeiska konventionen sfs 1994-1219, kapitel 2 paragraf 19:

"Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen, angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna".

Islam innehåller flera budskap som strider emot svensk lag, och som skulle kunna stoppas just enligt religionsfrihetslagen.

Stopp.


Citat ur Sura 47:1-9, som också kallas Muhammeds sura, från Medina:

DE, SOM ÄRO OTROGNA OCH UTESTÄNGA ANDRA FRÅN GUDS VÄG, DERAS GÄRNINGAR GÖR HAN OM INTET.

MED DE, SOM TRO OCH GÖRA GODA GÄRNINGAR OCH TRO PÅ VAD SOM NEDSÄNTS GENOM MUHAMMED, VILKET ÄR SANNINGEN FRÅN DERAS HERRE, DERAS MISSGÄRNINGAR UTPLÅNAR HAN OCH SKÖTER OM DERAS SAK PÅ BÄSTA SÄTT.

OCH DETTA DÄRFÖR ATT DE, SOM ÄRO OTROGNA, RÄTTA SIG EFTER LÖGNEN OCH DÄRFÖR ATT DE, SOM TRO, RÄTTA SIG EFTER SANNINGEN FRÅN SIN HERRE.
SÅLUNDA FRAMSTÄLLER GUD LIKNELSER FÖR MÄNNISKORNA.

NÄR NI MÖTER DEM, SOM ÄRO OTROGNA, SÅ HALSHUGG DEM TILL NI ANSTÄLLT ETT BLODBAD BLAND DEM. SLÅ DEM I BOJOR.

OCH SKÄNKEN SEDAN EFTER ELLER FORDRA LÖSENPENNING TILLS VAPEN NEDLAGTS. SÅ ÄR DET. OM GUD VELAT, SÅ SKULLE HAN HAVA GJORT SIG KVITT DEM, MEN DET ÄR FÖR ATT HAN SKALL PRÖVA EDER GENOM VARANDRA.
DE SOM DÖDATS FÖR GUDS SAK, DERAS GÄRNINGAR SKALL HAN ALDRIG LÅTA GÅ OM INTET.

HAN SKALL VÄGLEDA DEM OCH SKÖTA OM DERAS SAK PÅ BÄSTA SÄTT.
OCH LÅTA DEM INGÅ I PARADISET, SÅDANT HAN LÄRT DEM KÄNNA DET.

NI, SOM TROR, OM NI HJÄLPER GU, HJÄPER HAN ER OCH GIVER STADGA ÅT ERA STEG.

MEN DÖD ÅT DEM SOM ÄR OTROGNA! DERAS GÄRNINGAR GÖR HAN OM INTET.

Muhammed säger i tilläggsskrifterna Haditherna att den som lämnar islam skall också dö.
Detta läses i svenska moskéer.

Det betyder att detta hot inom islam går helt emot den religionsfrihetslag som Sverige bygger land och rätt på.

Blommorna räcker inte.


Lås din lastbil. Sätt upp "betong-grisar" vid gågator. Var uppmärksam. Tills det händer igen.
Hur länge ska vi hålla på så här?

Och Akilov vill ha en muslimsk advokat som ska döma honom enligt sharia-lagarna, inte enligt svensk lag.
Varför vill han det, tror du? Jo, för sharia-lagarna frikänner den som utfört jihad, det heliga kriget, och dödat de otrogna. Han har bara följt sin egen lag och varit trogen sin egen Gud.

Men våra barn har han dödat!!! Fredagslediga svenskar har han mejat ned med full klarhet att det var det enda rätta han gjorde...
Inga skadeståndsmiljoner kan gottgöra detta!!!

Inled oss icke i frestelse - - - Vem frestar vem??

Nu måste varje tingsrätt våga tillämpa alla de goda svenska lagar som vi har!

Och varje from muslim bör erbjudas undervisning i den religion som byggt upp detta land, med en kristen mänskosyn, som också ligger till grund för demokratins framväxt.

Här råder frihet att tänka, ifrågasätta, diskutera och argumentera.
Men inte att döda!!!
En sådan gud och en sådan religion behöver genomlysas.

Nu känner jag hur det luktar brända gummidäck igen... Radion tjuter och ännu fler tidningar ligger sönderrivna... Tar mardrömmen aldrig slut?

Och i september är det riksdagsval... bevare oss väl!

Bränt.Jag låter Muhammed själv avsluta detta inlägg i en text från Mekka, innan han kommit i konflikt med sin omvärld, Sura 109:

SÄG: NI OTROGNA!
ICKE SKALL JAG DYRKA VAD NI DYRKAR.
OCH ICKE SKOLEN I DYRKA VAD JAG DYRKAR.
ICKE DYRKAR JAG VAD I DYRKAR.
I HAVEN EDER RELIGION OCH JAG HAR MIN.

Låt det då stanna vid det.
Och ställ in lastbilen i garaget. Lägg ned ert hat. Det finns bättre alternativ.

Shalom till oss alla. Fred och frälsning.

Helene F Lastfelt.

torsdag 15 februari 2018

KÄRLEK OCH ASKA

Alla Hjärtans bro.
 

I år sammanfaller två viktiga dagar den 14 februari:
- Alla Hjärtans Dag och Askonsdagen.

De kommersiella krafterna hjälper oss att lyfta fram den kristliga kärlek som helgonet Valentin visade på 200-talet e Kr.
Om man kan tjäna pengar så kan man ju utnyttja kyrkans högtider och göra "bissniss" av det.

Och vi behöver verkligen hjälpa varandra på alla sätt att fira kärleken, visa kärleken och leva ut den med öppna armar!
Blomsterhandlare får gärna mitt stöd i detta ömsesidiga högtidlighållande.

Värre är det med Askonsdagen...

Aska.


I boken "Kvinnors dikt om kärlek" skriver Ella Hillbäck (sid 93):

DIN HUD HAR SAGT ATT JAG ÄR TILL.
    JAG LEVER, HAR EN KROPP VID MIN.
    ETT MOTSTÅND MOT DET TOMMA.

HÄR VID DIN SIDA BLEV JAG TILL.
    DU SAMLADE DET SPLITTRADE.
    FÖR ATT DU ÄR TILL - JAG KÄNNER DIG:
    EN ANNAN HUD ÄN MIN.

JAG FAMLAR I FÖRVÅNING
    MOT DENNA HUD OCH MUSKELVÄGG:
    EN NAKEN GRÄNS AV MÄNNISKA.

AV SAMMA ENSAMHET SOM MIN.

Barnens pärlade hjärtan.


Ensam + Ensam = Tillsammans?

Askonsdagen. Vad är det?

Är det när kärleken går i krasch? När förhoppningarna krossas och drömmarna bleknar?
Ja, så skulle man kunna se det.

Det finns ett hemligt tecken som inte talar om död, utan om en urstark kärlek som går genom eld och vatten, och som förintar döden med sin kraft!

Kärlekens Gud, Du som märkt oss med korsets tecken,
hjälp oss att i Kristi efterföljd bedja, försaka och leva
så att tro och handling förenas. Amen.

Korsmärkt kärlek.Askonsdagen har sina rötter i att kyrkans fasta börjar på allvar.

Det finns en fin sed att ta fjolårets videkvistar - som man hade vid Palmsöndagens gudstjänst - och bränna dem till aska.
Detta svarta sot stryker man sedan på pannan och tecknar ett kors.
Askan ska inte blandas upp vare sig med vatten eller olja, det skall vara torrt.

Vår egen kärlek är så begränsad.
Ibland stannar den vid förnuftets gräns. Ibland kan den gå utöver sina egna ramar.
Men oftast stannar den på en känslomässig nivå där det egna behovet får styra...

När jag blev kristen lärde jag känna en helt annan sorts kärlek!
Den utgick inte från sig själv. Den hade inte sig själv som mål. Där fanns inga prestationskrav och inga villkor.

Hur många kors ser du?


HAN ÄGDE GUDS GESTALT,
MEN VAKADE INTE ÖVER SIN JÄMLIKHET MED GUD
UTAN AVSTOD FRÅN ALLT
OCH ANTOG EN TJÄNARES GESTALT DÅ HAN BLEV SOM EN AV OSS.

NÄR HAN TILL DET YTTRE HADE BLIVIT MÄNNISKA
GJORDE HAN SIG  ÖDMJUK OCH LYDIG ÄNDA TILL DÖDEN,
DÖDEN PÅ ETT KORS.

DÄRFÖR HAR GUD UPPHÖJT HONOM ÖVER ALLT ANNAT
OCH GETT HONOM DET NAMN SOM STÅR ÖVER ALLA ANDRA NAMN...
Filipperbrevet kap 2:6

Gestaltad kärlek.


Den man umgås med blir man alltmer lik.
Jesus Kristus är Ett med Gud Fader, och det visade han i sin mänskliga gestalt.
Målet var att nå oss alla, var och en, med en kärlek som är så stor att den kan försona all synd som vi har åstadkommit.

Eller, om jag får återanvända Ella Hillbäcks fina dikt på ett annat sätt, såsom jag upplevde det vid morgonmässan igår:

DITT BRÖD HAR SAGT ATT JAG ÄR TILL.
    JAG LEVER, DU LEVER OCKSÅ
    OCH HAR LAGT DIG SJÄLV SOM EN SMÄLTANDE OBLAT I MIN MUN.
    DU ÄR ETT MOTSTÅND MOT DET TOMMA.

HÄR VID DIN SIDA BLEV JAG TILL.
    JESUS, DU SAMLADE DET SPLITTRADE.
    DU ÄR TILL, FRÅN EVIGHET TILL EVIGHET.
    EN ANNAN HUD ÄN MIN.

JAG FAMLAR I FÖRVÅNING
    ÖVER DENNA GUDSNÄRVARO I MITT LIV
    EN NAKEN GRÄNS AV EN KORSFÄST KÄRLEK...

AV SAMMA ENSAMHET SOM MIN...
MEN NU FULLKOMNAD AV DITT OFFER SOM LÖSTE ALL SKULD!

Kropp.


Kärlek och Aska.

Tillit och svek. Hopp och Förtvivlan. Glädje och Sorg.

Det verkar som om den 14 februari i år har mycket att ge. Till synes två motsatser börjar korrespondera och beröra varandra.

För att kärleken skall bli sann, behöver den erkänna det svarta sotet, smolket i bägaren och oförmågan och olusten i relationerna.

Alla Hjärtans Dag hör ihop med denna sotiga onsdag.

Sothöna.


Kan inte kommersen hjälpa oss med detta?
Kom igen! Använd er fantasi! Hjälp oss med liturgin!

Tillverka små sotare som souvenirer inför fastan... Sälj kolkritor och ritblock.
Pudra svart aska på semlorna - om ni fortfarande äter dem...

Sälj fastepaket! Bantningsmedel. Huskurer. Eller avstå själva från hela cirkusen och kom till kyrkan.

Vi har också kommers... fast tvärt om.
Givande-jippo. Uppmuntrings-modeller. Insamlingsbössor för att höja medvetandet från den egoistiska grusnivån där de flesta befinner sig.
Men utan krav på att meditera sig till högre höjder. Människa är människa.

Kanske det är fastetidens stora insikt?

Att jag bara är en människa...

Att resa sig starkare.


... som vill älska och känna en annan människas hud nära min.
Som vill känna att jag är till, med dig, och dela ensamheten så att den blir tvåsam, och gemensam.

Och när den självutgivande kärleken från Jesus börjar flöda i mig, då kan jag resa mig starkare.
Hans korsmärkta kärlek i mig stannar inte där - den vill ut!
Flöda!

Och bli till symaskiner i flyktinglägret Batil där fattigdom kan vändas till egen försörjning och stolthet.

Svenska kyrkans fasteinsamling finns mitt i samhället, men utan reklampelare. Det kanske vi skall ha?
Men kärleken vill inte synas på det sättet.
Den verkar ofta i det tysta, i det lilla, troget och oförtrutet.

Så här vackert var det vid Carl Gustavs kyrka i Karlshamn igår på Alla Hjärtans Dag:Och mina muslimska vänner undrar varför vi inte tar vår egen tradition på allvar, och jag svarar:
- Vi kan inte göra något inför Gud som ger oss fördelar. Vi kan bara komma med våra tomma händer... och i nåd ta emot hans frälsning.

Eller som Herren Gud talade genom profeten Jesaja in i hans samtid en gång:

NI FASTAR UNDER BRÅK OCH GRÄL.
SOM NI FASTAR IDAG BLIR INTE ER BÖN HÖRD I HÖJDEN.

ÄR DET EN SÅDAN FASTA JAG VILL SE:
EN DAG DÅ MAN SPÄKER SIG, HÄNGER MED HUVUDET SOM ETT STRÅ OCH LIGGER I SÄCK OCH ASKA?

Res dig upp.
 

NEJ, DETTA ÄR DEN FASTA JAG VILL SE:
ATT DU LOSSAR ORÄTTFÄRDIGA BOJOR,
SLITER SÖNDER OKETS REP,
BEFRIAR DE FÖRTRYCKTA OCH KROSSAR ALLA OK.

DELA DITT BRÖD MED DEN HUNGRIGE,
GE HEMLÖSA STACKARE HUSRUM,
SER DU EN NAKEN SÅ KLÄD HONOM!
OCH VÄND INTE ERA EGNA RYGGEN.

DÅ BRYTER GRYNINGSLJUSET FRAM FÖR DIG
OCH DINA SÅR SKALL GENAST LÄKAS.
Jesaja kap 58:4


Fast, visst behöver vi fasta från vårt överflöd, den saken är klar!
Och visst behöver vi ge Gud väldigt mycket mer av vår tid, till bön, bibelläsning och lyssnande.

Lyssna till Guds hjärta.


Askhjärtats Dag. Hjärtonsdagen.

Hjärtaskedagen. Alla onsdagars Dag. Svarta Semlans Dag, med rosa grädde.
Både Ock. Inte antingen eller.

Ta livet på allvar. Det går inte i repris.

Så, hur många gånger kan man resa sig ur askan? Hur många gånger kan fågel Fenix uppstå ur eldens aska?
Många gånger!! Låt oss hjälpa varann med det!

Längst ned i vårt mörker finns Kristus och korsmärker vårt liv med uppståndelsens segertecken.
Hans hud mot min.

Min nakna gräns av brusten mänsklighet mot hans blödande hjärta, av total hjärtlig och barmhärtig kärlek, i evighet!

Ris och ros. Blåbär och nejlikor.


Sotröda hälsningar från Askungen,

alias Helene Sture Hjärtenfelt, glad och uppstånden.