UNDER GUDS BESKYDD

Välkommen att dela mina tankar om Tro och Liv!

söndag 25 februari 2018

KVINNAN, DEMONEN och JESUS

Vem är du?


Så underbara och trosvissa sånger och psalmer!
Det blåser snålkalla vintervindar över Listerlandet, men inne i kyrkan var det varmt och gott.

Listerkyrkans husband fick förmedla glädje i dagens gudstjänst. Med trumpet och trummor, piano och bas, ukulele och blockflöjt - och mitt nytillskott en "guitarlele" - fick vi sjunga ut både tro och tvivel...

Och det behövdes, med tanke på att dagens text är så svår.

Vem vågar predika om den syriska kvinnan som kallas för "hund" av Jesus, om hennes dotter som är besatt av en demon och om Jesus och hans märkliga pedagogik? För att inte tala om de kaxiga lärjungarna som leker "body-guards..."

Inte många, skulle jag vilja säga.

Ukulele och Guitarlele!


Just därför är det ännu viktigare att vi inte väjer för det svåra i Bibeln - och i tillvaron - utan vågar gå i närkamp med ondskan.

Kom och följ med! Sätt dig i guitarlelens fodral och smyglyssna lite till predikan.
Till min hjälp har jag läst Tom Wrights utmärkta kommentarserie till evangelietexterna. Nu fick det smälta om, till att passa vår situation här ute på Listerlandet.

Jag bildsätter med foton tagna från Hanöhus havsbad i dag, med minusgrader i både sand- och tånghögar.

Men först måste vi ta oss upp till norra delarna av Israel, som då kallades Fenikien och idag är Libanon. Syrien är också gränsland.
Det är Matteus som berättar i kapitel 15:21-28:

Ny och gammal karta.


FRÅN GENESARET DROG SIG JESUS UNDAN TILL OMRÅDET KRING TYROS OCH SIDON.
EN KANAANEISK KVINNA FRÅN DESSA TRAKTER MÖTTE HONOM OCH ROPADE:

- HERRE, DAVIDS SON! FÖRBARMA DIG ÖVER MIG!
MIN DOTTER PLÅGAS SVÅRT AV EN DEMON.

HAN GAV HENNE INGET SVAR.

DÅ GICK HANS LÄRJUNGAR FRAM OCH BAD HONOM:
SÄG ÅT HENNE ATT GE SIG IVÄG, HON GÅR JU BAKOM OSS OCH ROPAR.

JESUS SVARADE:
- JAG HAR INTE BLIVIT SÄND TILL ANDRA AN DE FÖRLORADE FÅREN AV ISRAELS FOLK.


Genesarets sjö, Israel idag.


MEN HON KOM OCH FÖLL NED FÖR HONOM OCH SADE:
- HERRE, HJÄLP MIG.

HAN SVARADE:
- DET ÄR INTE RÄTT ATT TA BRÖDET FRÅN BARNEN OCH KASTA DET ÅT HUNDARNA.
- NEJ HERRE, SADE HON, MEN HUNDARNA ÄTER JU SMULORNA SOM FALLER FRÅN DERAS HERRARS BORD.

DÅ SADE JESUS TILL HENNE:
- KVINNA, DIN TRO ÄR STARK, DET SKALL BLI SOM DU VILL.

OCH FRÅN DEN STUNDEN VAR HENNES DOTTER FRISK.

Kanske har vi träffat henne, denna kanaaneiska kvinna med syrisk-fenikisk härkomst, kanske finns hennes avlägsna släktingar med i de enorma flyktingströmmar vi tagit emot från Syrien.

Det är tre punkter jag vill lyfta fram:
1) Kvinnan, 2) Demonen, 3) Jesus.

Temat för hela gudstjänsten är Den kämpande tron.

Den kämpande tron.                        KVINNAN

Den här kvinnans problem var att hon tillhörde "fel folk", och hon visste det.
Det var skarpa gränser mellan judar och hedningar, och mellan män och kvinnor.
Hon bröt hårt mot två stora tabun - att en hednisk kvinna talar med en judisk man.

Men hennes nöd var så stor att regler och förbud inte kunde hindra henne.

Så är det för oss också. Även sekulariserade svenskar ropar i sin nöd till den Gud de förnekar och inte tror på... för det finns ingen annan att vända sig till.

Men den syrisk-fenikiska kvinnan vet vem Jesus är. Hon ger honom en stor trosbekännelse då hon säger dessa ord:
- Jesus, Davids son...

Titeln "Davids son" var förbehållen Messias. Denna hednakvinna erkänner alltså att Jesus är Messias, den väntade och utlovade!

Det var politiskt farligt om ryktet om hans identitet skulle spridas ut för tidigt där.
Jesus hade dragit sig undan till dessa nordliga och avlägsna trakter, för att få lugn och ro att göra sitt uppdrag klart i Jerusalem.

Våra nordliga trakter.


Det låter som att de munhuggs, men verkar ändå överens om okvädningsorden.
Hedningar kallades just för "hundar" och de hade säkert sina smädfulla ord om det judiska folket.
Men kvinnan låter sig inte provoceras.

Hon har även de tolv unga männen emot sig, Jesu lärjungar, som likt "body-guards" vill skydda Jesus från en efterhängsen kvinna.
Men inte heller deras oförstånd och föraktfulla bemötande hindrar henne från att falla ned framför Jesus med sin bön.

- Herre, hjälp mig.

Läget är så pass allvarligt med hennes dotter.

Hjälp mig.


                   DEMONEN

Det handlar nämligen om något så vidrigt som att hennes flicka har blivit besatt av en demon.
En mamma som slåss för sitt barn blir som en lejoninna, eller hur!

Nu var det inte vilken sjukdom som helst som hade drabbat henne, utan just precis det som det står; dottern var besatt av en demon.

Vad är det?

En demon är en oren ande, motsatsen till Guds goda och rena Heliga Ande.

Detta kan ske än idag och jag ska ge ett exempel.
Allt fler ägnar sig åt seanser och spiritism. Ja det är nästan rumsrent att gå på seans och konsultera ett medium för att få kontakt med de döda.

Vad är syftet med detta?
Besatt.


Uppgifterna stämmer, eftersom mediet har kontakt med en "guide" på andra sida, vilken är en förklädd demon - med syfte att binda människor.

Här finns ingen frihet. När den första spänningen har lagt sig, så vill man veta mer, och mer... Situationen lockar - i brist på den godas Gudsgemenskapen - och skapar till slut rädsla och osjälvständighet.

När det går så långt att en människa verkligen blir besatt av en demon, då är han/hon inte längre sig själv. Känslolivet påverkas liksom den egna viljan, som blir förvriden.

Jag vill noga betona att detta inte handlar om psykoser eller epilepsi!!
Att vara besatt är en andlig företeelse som är så allvarlig att den bara kan mötas med bön i Jesu namn.

Oren.Demonen vet mycket väl vem Jesus är, ja, de är till och med mer troende än vad vi är!!
De vet att Jesus har all makt i himmelen och på jorden, därför är det bara Jesus som är deras överman - inte mediet och inte heller du eller jag, varken läkare eller mediciner.

Det märkliga är att den kanaaneiska kvinnan vet också detta - att Jesus är demonens besegrare.

Hon är sannerligen en god förebild vad gäller den kämpande tron!


                   JESUS

Vad gör Jesus? Och vem är han egentligen?

Ja, Jesus går inte bara runt och botar och mättar folk, det är inte det som är hans huvudsyssla.

Just nu var han här i Tyros och Sidon för att hämta kraft inför de förestående händelserna i Jerusalem. Det är därför han svarar så avmätt och konstigt:

- Det är inte rätt att ta brödet från barnen och ge det åt hundarna.

Underbara hundar!


Vilket oförskämt svar! Här kan man sluta läsa sin Bibel och vända sig bort - om man inte har bakgrundskunskapen... och den får du ju nu.

Än idag i Mellanöstern är det mycket fult att kalla någon för "hund". Det var ett orent djur.
Översatt säger Jesus så här:

- Det är inte rätt att ta frälsningen (brödet) från barnen (Israel, Guds folk) och ge det åt hundarna (hedningarna).

Med det oskrivna tillägget: just nu.

Allting har sin tid, och kvinnan påskyndar processen medan Jesus försöker bromsa upp den.

Kvinnan låter sig inte förledas av de negativa orden, utan fokuserar helt och hållet på Jesus.
Detta är något vi behöver lära oss utav när det stormar i våra religionssamtal på flyktingboenden och på Facebook-grupper...

Hon är tacksam för den allra minsta smula av nåd som hon kan få.

En så stor tro har Jesus inte funnit bland sitt eget folk...

... att en smula av nåd skulle vara tillräcklig för att driva ut självaste ondskan...

Smulor av is.


Vi i våra dagar reducerar ofta Jesus till en vishetslärare eller en godhjärtad socialist. Eller som mina New Age-vänner kan säga:
- Vi använder hans kristall-energier...

Men då undrar jag:

- Vem av oss har rätt att förminska Jesus?? Vem av oss har rätt att förkrympa honom mot hans eget vittnesbörd??
Dessutom tar vi udden av hans frälsande gärning på ett sätt som är snudd på hädiskt!
Vi borde skämmas!

Den andliga nöden i Sverige är så stor. Vi är så vilsna och ropar ständigt efter att "vi måste ha en värdegrund..."
Det hade vi. Tills vi tog bort den.

Korset i Listerkyrkan.


Jesus bryter också mot den tidens dubbla tabun, att en judisk man inte fick tala med en kanaaneisk kvinna.
Han går henne till mötes, han ser hennes nöd och låter henne bli en stor förebild för den kämpande tron, till tröst för många av oss.

Den lilla smula av frälsning som hon bad om var tillräcklig för att driva ut den djävla demonen!
Hennes dotter var FRI.

Fri från mörkret.


Och detta är kännetecknet på att leva nära Jesus:

- att vi får vara fria från allt som binder!

Visst har vi alla våra motgångar och vardagsbekymmer, men Jesus befriar från allt som binder och skrämmer. Han ger oss Frimodighetens Ande!

Det är ju därför vi sjunger alla dessa glada sånger om tro och frälsning!
Vi kan var och en berätta vår historia om hur vi kämpat med tron och hur Jesus kommit oss till mötes.
De är de mest spännande samtalen vi kan ha, eller hur!

Fri, sa jag! Frälsarkrans vid Hälleviks havsbad.


Jesus var där för den syriska kvinnan, han sviker aldrig, trots att hans kaxiga lärjungar handlade fel och oförstående.
Det kan vi också råka göra, men Jesus är större än oss.

Och jag tänker i mitt stilla sinne - vad hände med henne sedan? Hela hennes familj och släkt måste ju ha blivit djupt påverkade av detta rena läkande! Berättade hon detta vidare?

Var det fler som kom till tro på Jesus i Fenikien och Syrien?
Är det från henne de första kristna i Syrien härstammar?

Det är oerhört intressant!

Hanöhus, f d flyktingförläggning.


Nu avslutar vi predikan.

Vi får ta det vi kämpar med och bära fram det till Jesus. Och om du själv har erfarenhet av det som evangeliet berättar om så kan vi samtala om det.
Du min läsare här på bloggen får höra av dig via mail ifall du har frågor.

Och när Jesus sedan ger sitt liv på korset så blir den kanaaneiska kvinnans bekännelse till en universell verklighet: "judarnas konung" är nu sannerligen Världens Frälsare!

Amen. Låt oss be.

O Gud,
Du som ser att vår egen kraft inte räcker mot synd och ondska,
hjälp oss att leva fasta i tron på vår räddare, Jesus Kristus.

Bevara oss från allt ont, till kropp, själ och ande.

Genom din Son, Jesus Kristus, vår herre, Amen.


Herren välsigne dig...


De varmaste hälsningar till er alla. Var frimodig!

Helene F Sturefelt,
- predikant och spelekvinna.


PSALMER och sånger vi sjöng:

We shall walk, Jag har ofta frågor, Herre (sv ps 218), Nobody knows, This little light of mine, Jag skulle vilja våga tro (sv ps 219), Precious Lord, Herre kär tag min hand led mig hem, Var jag går i skogar berg och dalar (sv ps 251).

Tom Wright inspirerar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar