UNDER GUDS BESKYDD

Välkommen att dela mina tankar om Tro och Liv!

tisdag 20 februari 2018

LASTBILAR SOM DÖDAR

Ångrar sig inte.


Vilken mardröm!

- Jag åkte till ett fredligt land där alla var snälla. Men jag visste att de hade fel, så jag snodde en lastbil...
- Demokratier är gudlösa. De måste utrotas.
- Europeiska länder är sexuellt perversa och vår Gud skall straffa dem. Vi gör det enda rätta.
- Alla tar var sin lastbil och kör så in i helvete!! Döda de otrogna. Allahu akbar!

Jag vaknade kallsvettig ur min mardröm. Sönderrivna tidningar låg runtomkring mig. Det luktade brända gummidäck ute på gården. Radion stod på hög volym och basunerade ut dagens nyhetsrapporteringar från svenska tingsrätter.

Vår dagliga dos av fördömt våld giv oss idag.

Men det var inte en mardröm - det är full verklighet. Och jag är inte galen, tyvärr.

Nu står den terrormisstänkte Akilov inför rätta. Attentatet på Drottninggatan i Stockholm den 7 april 2017 orsakade fem människors död och flera skadade, med ca 130 målsägande som kräver skadestånd.

Forskaren och IS-experten Michael Krona börjar få en bild av Akilovs övertygelser, läser jag i Sydöstran den 13 februari 2018.

- Akilov visar ingen ånger över vad han har utfört, säger M Krona, snarare tvärtom. Däremot är hans koppling till terrororganisationen IS mindre självklar.

Som så ofta förr är det en socialt utsatt man som söker mening och samhörighet. Utanförskapet är stort, liksom främlingskapet inför det land där han hamnat.

Varför visar Akilov ingen ånger? Därför att han upplever att han har gjort det rätta. Dödat de otrogna.

Dagens Nyheter, DN den 18 februari 2018, alltså i förrgår, skriver om hatpredikanter som predikar i svenska moskéer. I inledningen skriver skribenten:

- Rakhmat Akilov släpps sannolikt aldrig ut. IS är besegrat i Irak och Syrien. Tyvärr betyder inte det att problemet med radikal, antidemokratisk islamism försvunnit.
Slut citat.

Forskaren Michael Krona säger:
- Attentatet på Drottninggatan har inte fått särskilt stor uppmärksamhet i IS-nätverken, men Sverige finns med på IS lista över fiender...

Pengar hjälper inte.


Varför söker ingen svar på frågan varifrån dessa pådrivande uppmaningar finns att "döda de otrogna"?
Varför talar vi inte tydligare om öppenhet i moskéerna?
I alla andra sammanhang är vi noga med att tala om inkluderande gemenskaper, då bör även Korantexter där läsas på svenska, eller hur? Då skulle vi alla kunna ta del av budskapet.
I dessa offentliga rum bör inget på arabiska yttras för att inget skall sägas bakom ryggen på någon av oss.

Det är inte säkert att det är frågan om hatpredikanter. Det kan lika gärna vara fromma och trofasta män som vill visa sin respekt för sin heliga bok. Och bara läser högt ur Koranen.

Jag läser om en ung man som studerat både Korantexterna från pärm till pärm samt haditherna - berättelserna om Muhammed själv. Han fann inte mycket av tolerans och fredlighet där.
Tvärtom förklarar genomläsningen varför många imamer sprider homohat, kvinnoförtryck och förakt för demokrati.

Religion skall mötas med kunskap i religion. Inte tyckanden och en massa åsikter, det leder ingen vart.
Vi skall visa varje muslim respekt, och det gör vi genom att läsa igenom deras heliga skrift, Koranen, och samtala sakligt om innehållet.

Vad vi nu ser är en enorm kulturkrock i vårt mångkulturella Sverige.
Vilket väger tyngst:
- jämställdheten, HBTQ-rättigheterna och de demokratiska rättigheterna ELLER religionsfriheten?

Vi måste kunna se klart hur islam förespråkar något helt annat än våra värderingar. Eller ännu allvarligare; hur det i vissa fall går emot vår lagstiftning.

Svensk författningssamling 1994-12-19 Om de europeiska konventionen sfs 1994-1219, kapitel 2 paragraf 19:

"Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen, angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna".

Islam innehåller flera budskap som strider emot svensk lag, och som skulle kunna stoppas just enligt religionsfrihetslagen.

Stopp.


Citat ur Sura 47:1-9, som också kallas Muhammeds sura, från Medina:

DE, SOM ÄRO OTROGNA OCH UTESTÄNGA ANDRA FRÅN GUDS VÄG, DERAS GÄRNINGAR GÖR HAN OM INTET.

MED DE, SOM TRO OCH GÖRA GODA GÄRNINGAR OCH TRO PÅ VAD SOM NEDSÄNTS GENOM MUHAMMED, VILKET ÄR SANNINGEN FRÅN DERAS HERRE, DERAS MISSGÄRNINGAR UTPLÅNAR HAN OCH SKÖTER OM DERAS SAK PÅ BÄSTA SÄTT.

OCH DETTA DÄRFÖR ATT DE, SOM ÄRO OTROGNA, RÄTTA SIG EFTER LÖGNEN OCH DÄRFÖR ATT DE, SOM TRO, RÄTTA SIG EFTER SANNINGEN FRÅN SIN HERRE.
SÅLUNDA FRAMSTÄLLER GUD LIKNELSER FÖR MÄNNISKORNA.

NÄR NI MÖTER DEM, SOM ÄRO OTROGNA, SÅ HALSHUGG DEM TILL NI ANSTÄLLT ETT BLODBAD BLAND DEM. SLÅ DEM I BOJOR.

OCH SKÄNKEN SEDAN EFTER ELLER FORDRA LÖSENPENNING TILLS VAPEN NEDLAGTS. SÅ ÄR DET. OM GUD VELAT, SÅ SKULLE HAN HAVA GJORT SIG KVITT DEM, MEN DET ÄR FÖR ATT HAN SKALL PRÖVA EDER GENOM VARANDRA.
DE SOM DÖDATS FÖR GUDS SAK, DERAS GÄRNINGAR SKALL HAN ALDRIG LÅTA GÅ OM INTET.

HAN SKALL VÄGLEDA DEM OCH SKÖTA OM DERAS SAK PÅ BÄSTA SÄTT.
OCH LÅTA DEM INGÅ I PARADISET, SÅDANT HAN LÄRT DEM KÄNNA DET.

NI, SOM TROR, OM NI HJÄLPER GU, HJÄPER HAN ER OCH GIVER STADGA ÅT ERA STEG.

MEN DÖD ÅT DEM SOM ÄR OTROGNA! DERAS GÄRNINGAR GÖR HAN OM INTET.

Muhammed säger i tilläggsskrifterna Haditherna att den som lämnar islam skall också dö.
Detta läses i svenska moskéer.

Det betyder att detta hot inom islam går helt emot den religionsfrihetslag som Sverige bygger land och rätt på.

Blommorna räcker inte.


Lås din lastbil. Sätt upp "betong-grisar" vid gågator. Var uppmärksam. Tills det händer igen.
Hur länge ska vi hålla på så här?

Och Akilov vill ha en muslimsk advokat som ska döma honom enligt sharia-lagarna, inte enligt svensk lag.
Varför vill han det, tror du? Jo, för sharia-lagarna frikänner den som utfört jihad, det heliga kriget, och dödat de otrogna. Han har bara följt sin egen lag och varit trogen sin egen Gud.

Men våra barn har han dödat!!! Fredagslediga svenskar har han mejat ned med full klarhet att det var det enda rätta han gjorde...
Inga skadeståndsmiljoner kan gottgöra detta!!!

Inled oss icke i frestelse - - - Vem frestar vem??

Nu måste varje tingsrätt våga tillämpa alla de goda svenska lagar som vi har!

Och varje from muslim bör erbjudas undervisning i den religion som byggt upp detta land, med en kristen mänskosyn, som också ligger till grund för demokratins framväxt.

Här råder frihet att tänka, ifrågasätta, diskutera och argumentera.
Men inte att döda!!!
En sådan gud och en sådan religion behöver genomlysas.

Nu känner jag hur det luktar brända gummidäck igen... Radion tjuter och ännu fler tidningar ligger sönderrivna... Tar mardrömmen aldrig slut?

Och i september är det riksdagsval... bevare oss väl!

Bränt.Jag låter Muhammed själv avsluta detta inlägg i en text från Mekka, innan han kommit i konflikt med sin omvärld, Sura 109:

SÄG: NI OTROGNA!
ICKE SKALL JAG DYRKA VAD NI DYRKAR.
OCH ICKE SKOLEN I DYRKA VAD JAG DYRKAR.
ICKE DYRKAR JAG VAD I DYRKAR.
I HAVEN EDER RELIGION OCH JAG HAR MIN.

Låt det då stanna vid det.
Och ställ in lastbilen i garaget. Lägg ned ert hat. Det finns bättre alternativ.

Shalom till oss alla. Fred och frälsning.

Helene F Lastfelt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar