UNDER GUDS BESKYDD

Välkommen att dela mina tankar om Tro och Liv!

lördag 26 juni 2010

GRÄSET KNÄBÖJER

Gräset har knä...

Det handlar om ödmjukhet.
Jesus är den bästa pedagogen. I Bergspredikan låter han gräset, fåglarna och liljorna predika.
De gör sig inga bekymmer såsom vi gör. Gud har ändå omsorg om dem.
- Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset på ängen, som idag finns till och imorgon stoppas i ugnen, skall han då inte ha kläder åt er, ni tros-svaga?
Matteus 6:30

Ta och plocka ett långt grässtrå och titta noga på det.
Då ser du att gräset har knä. På två ställen finns det liksom en "knog" där gräset kan böja sig utan att gå av.

Gud har skapat gräset så för att det ska kunna böja sig under de tunga faror som hotar att trampa ner det.
Om gräset inte hade denna knäknog, skulle det brytas av och knäckas.
Och Gud vill inte att något enda strå ska knäckas....


Jesus vill lära oss något nu:
Även vi har knän, för att vi ska kunna böja oss när livet gör oss illa.
"Vill du stå upprätt, fall då ned på knä" (V Ekelund).

Den som blir mest sårad, är den som står ståndaktigt kvar, i en felaktig tro att bevakandet av de egna intressena alltid gynnar livet... Ibland är det precis tvärtom.
Vi måste släppa stoltheten och låta prestigen fara.

Gräset har knä, vi har knän, för att vi ska vara ödmjuka.

När vi besökte Dublin, gick jag in i en katolsk kyrka. Bänkarna är konstruerade så att det är lätt att falla på knä. Precis framför, i lagom höjd, är en ribba (som man inte ska ha fötterna på!) för knäfall.
Det var så skönt att få bedja med hela kroppen, ödmjuka sig inför Guds storhet, finna sin plats i relation till Honom, och sedan gå ut och möta dagen, med frimodighet.

Knäläge är underläge, men inte i betydelsen svaghet utan i återhämtande av nya perspektiv.
Knäläge är styrka, styrka att vara svag, för att sedan bli stark.

Det betyder att när motgångar kommer, då har Gud skapat oss så att vi KAN böja oss, för att inte bli skadade, och gå livskraftiga igenom motståndet.
Det stärker knät. Det gör kroppen mjuk.

När sedan välgång och framgång blåser över våra ängar, då får vi svaja lika stolt som älggräset i trädgården!

Knogsamma hälsningar
Helene Sturefelt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar