UNDER GUDS BESKYDD

Välkommen att dela mina tankar om Tro och Liv!

onsdag 13 januari 2010

VEM ÄR ALLAH?Vem får säga "Allah"? Vem får använda ordet G - U - D ?
I Malysia vill inte muslimer att kristna använder ordet "Allah" när de ska tala om "GUD". Det måste ju betyda att det inte är samma Gud man talar om. Eller?

Det är nödvändigt - it´s a must (ha!) - att få tala om Gud.
Och vad ska en arabisktalande kristen säga om den allra högsta makten, när själva ordet för gud på arabiska heter allah?

När jag studerar och jämför dessa gudsbilder, då finner jag olikheter som gör att jag förstår muslimerna. Allah är inte densamme som vår Gud.
När Muhammed kom till Kaba, rensade han ut alla de avgudar som dyrkades där. Han behöll den "högste guden" Allah.

Det finns en religionshistorisk forskning som påstår att man under den arabiska hedendomen, före Muhammeds tid, trodde att Allah bodde i den svarta meteoritstenen, som förvarades i Kaba-templet. Han var "stenens gud", gudarnas gud, högst bland avgudarna.

På 600-talet var både judendomen och kristendomen utbredd i mellanöstern. Upplysta araber hade kommit i kontakt med dessa monoteistiska religioner.
Muhammed hade förmåga dels att ena de små stammarna, dels att ena gudarna till en enda. Det betyder inte att han omvände sig till tron på den Sanne Guden som uppenbarat sig för länge sedan i den bibliska historien. Tvärtom, skriver denne religionshistoriker, så valde Muhammed ut den högste avguden och förkastade andra. Allah blev Guden, av samma slag som Baal och Astaret i Gamla Testamentet.

Det är som att välja ut Oden i vår egen fornnordiska tradition och nöja oss med honom, tänker jag.
Men någon större förändring är det inte...

Religionshistorikern som skriver detta heter Thoralf Gilbrant. I sin forskning påstår han att grundvalen för den muslimska trosbekännelsen är den händelse då Muhammed utropar inför alla bekännare att:
- Det finns ingen annan Gud än Allah.

Så frågan är  - vad menar vi?
Ser vi olika sidor hos samma Gud? Eller har vi riktat blicken åt olika håll?

Den som jag kallar GUD i mitt liv, är den Gud som uppenbarat sig för Moses och som visat sin kärlek i Jesus Kristus, till Alla människor. Min Gud får jag kalla både universums skapare och min kärleksfulle fader.
Gör muslimen det också?

Luther sa: Gud är den/det som vi sätter vår största tillit till.

Nog vet vi alla att GUD är bortom allt vårt förnuft, omöjlig att sätta ord på.
Det är lättare att mötas med hjärtat.
It´s a must!

"Min själ törstar efter Gud, efter den Levande Guden!" Psaltaren 42.
Helene Sturefelt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar