UNDER GUDS BESKYDD

Välkommen att dela mina tankar om Tro och Liv!

lördag 30 januari 2010

LOVSÅNGSKVÄLL!


Från huvudet till hjärtat! Lovsångskväll i Pingstkyrkan med BENGT JOHANSSON. Gudsnära texter, sköna gitarrackord, men framför allt: Guds Andes närvaro i hjärtats tillbedjan!
Jag andades djupa andetag. Samlade hela min energi mot själens centrum. Jag citerar några av Bengts texter:

"Du är mitt ljus, du är min lampa
Allt jag förmår, kommer från Dig
Du är min kraft, Du är min styrka
Du är den plats där jag får vila ut."

Hos Gud finner jag vila. Där är kampen slut. Inga krav. Inga villkor. Ingen oro för att göra rätt eller fel. Många andra religioners gudsbild gör mig pressad. Men hos Gud - vår Fader och Jesu Kristi Fader - får jag vila ut. Det är som att komma Hem!

"Du är min tillflykt i stormens raseri
Det ljus som väcker och sätter mig fri
Här under himlen  i torrt och väglöst land
Led mig dit, där vattnet rinner fram.
Källan som ger liv
Källan som ger liv..."

Detta är inte bara ord, detta berörde många av oss ikväll...
Gud befriar! Vi får lämna det gamla bakom oss! Otroligt egentligen.

"Gå djupare in i mysteriet
Längre än du gått förut
Vet att ingen natt kan skada dig
Och sakta växer gryningens ljus

Gå djupare in i Närvaron
som genomglöder allt som är
kom öppna dig för kärleken
som offrat allt och allting bär...

Ja, så blev det ikväll. Jag vill växa djupare mot Guds hjärta.
Men jag tyckte att han sjöng:
... "du som genomblöder allt..." I blodet är livet. Jesus blödde på korset. Hans blod spilldes för mina synder, och dina. Han genomled och genomblödde allt... som en livmoder... för att föda oss på nytt...

Här har himlen landat i fågelsjön Tåkern.
Himlen får vi ana, redan här och nu. Men inte fullt, förrän på Andra sidan...
Denna lovsångskväll innebar att himlen landade i hjärtat.

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande!
Eder Helene

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar