UNDER GUDS BESKYDD

Välkommen att dela mina tankar om Tro och Liv!

onsdag 20 januari 2010

UTMÄRKT OMBYGGNADDet är utmärkt! Vi har ut-märkt oss. Blivit utmärkta...
Vår församling har fått ett fint pris av kommunen. Vi förfogar över kulturminnesmärkta byggnader som är mycket fina, men otidsenliga. En varsam renovering har skett med hiss utvändigt och nytt kök invändigt.
Det är svårt att kombinera gammalt och nytt, men arkitekten lyckades så bra att vi nu har fått denna fina utmärkelse: BYGGNADSNÄMNDES OMBYGGNADSPRIS 2009.

Går det att göra likadant med sin tro?
Kan man kombinera gamla uppfattningar med nya?
Vad säger du, bästa bloggläsare?

Javisst kan man det. Jag menar att det är rent av nödvändigt att trons tillämpning ständigt måste vara under omprövning utifrån nya situationer. Varje helig skrift har sina tidsmarkörer. Bibeln har sina eviga sanningar som får lyftas fram och sedan tillämpas idag utifrån vår tids vetande. Så är det för mig. Tron är under ständig om byggnad, påbyggnad och ständig renovering...

Plaketten ovan har som förebild Wämöparkens portal:


Genom denna port har många glada människor gått in för att roa sig och ha trevligt. En del har hittat sin livskamrat här, en slags "himlaport" på jorden!
Det gäller att bygga på sina relationer. Och det gäller att vårda sin relation till Gud.

PSALTAREN 127 beskriver Gud som en byggmästare:
- "OM HERREN INTE BYGGER HUSET, SÅ ARBETAR DE FÖRGÄVES SOM BYGGER PÅ DET."

EFESIERBREVET fortsätter, kap 2 vers 20:
- "NI HAR FOGATS IN I DEN BYGGNAD SOM HAR APOSTLARNA OCH PROFETERNA TILL GRUND OCH JESUS KRISTUS SJÄLV TILL HÖRNSTEN. GENOM HONOM HÅLLS HELA BYGGNADEN IHOP..."

Detta betyder för mig att min tro inte är min privatsak. Det är inget som jag själv har hittat på. Jag blir varm och lycklig när jag tänker på att vi blivit "inmurade" genom dopet som en del i detta stora Guds husbygge på jorden! Den kristna församlingen är mitt hem och Jesus är hörnstenen - starkt och bra!

Men det som inte fungerar i min tankevärld, eller i min trosutövning, det måste rivas... avslöjas... Det gör ont, lika ont som att idag se den anrika restaurant KRUTVIKEN rivas... grävskoporna gav sig på det som inte längre höll måttet...Så må ditt bygge av TRO präglas av både sanning och varsamhet.
Utmärkta hälsningar,
Helene Sturefelt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar