Sidor

UNDER GUDS BESKYDD

Välkommen att dela mina tankar om Tro och Liv!

onsdag 24 april 2019

DANSA UPPSTÅNDELSEN

Vi dansar uppståndelsen.


Den stora porten till kyrkan var låst igen. Vi befinner oss i Karlskrona.

Försök till sabotage, för tredje gången denna termin.
Kyrkan har många fiender - vilka är de i vår världsarvsstad?! Illgärnings-slynglar tvingar oss att stänga den dörr som annars skall vara öppen för bön och andakt.

Vår dansgrupp - Helig Dans - fick återigen en uppförsbacke att dansa i...

Men trotsigt välsignade vi kyrkan som vår dansplats med taktfasta steg.
Det var många fötter, men ett hjärta, som bad tyst om frid i detta Gudshus. Cirkeldansen stannade extra över träluckan ned till Wachtmeisters grav under koret.

TRIPUDIUM. Trestegsdans. Processionsdans. Med bestämdhet.

Tyska kyrkan, Trefaldighetskyrkan i Karlskrona.


Följ med på en stunds dans i kyrkan, till Guds ära. Det icke mät- och vägbara skall gestaltas med kroppens uttryck. Inre erfarenheter tar form i det yttre.

Påskens glädje och förundran fick ordlösa uttryck genom det som nu skulle ske.

Vi stannade till vid koret och tittade på altaret.

I varje kyrka finns denna symbol för graven där Jesus lades.
Altaret är den "bänken" eller "bordet" och de fina linnedukarna är hans linnebindlar.

Det går inte att föreställa sig vad kvinnorna tänkte den morgonen i gryningen då de kom med sina begravningskryddor...

Mot trädgårdsgraven i Jerusalem.


EFTER SABBATEN GICK KVINNORNA I GRYNINGEN TILL GRAVEN MED KRYDDORNA SOM DE HADE GJORT IORDNING.

DEN FANN ATT STENEN VAR BORTRULLAD FRÅN GRAVEN, OCH NÄR DE GICK IN KUNDE DE INTE FINNA HERREN JESU KROPP.

DE VISSTE INTE VAD DE SKULLE TRO...
Lukas kap 24:1-12.


Väl skyltat...… MEN DÅ STOD DÄR TVÅ MÄN I SKINANDE KLÄDER FRAMFÖR DEM.

KVINNORNA BLEV FÖRSKRÄCKTA OCH SÄNKTE BLICKEN MOT MARKEN, MEN MÄNNEN SADE TILL DEM:

- VARFÖR SÖKER NI DEN LEVANDE BLAND DE DÖDA? HAN ÄR INTE HÄR, HAN HAR UPPSTÅTT.

KOM IHÅG VAD HAN SADE TILL ER MEDAN HAN ÄNNU VAR I GALILEEN:

- ATT MÄNNISKOSONEN MÅSTE ÖVERLÄMNAS I SYNDIGA MÄNNISKORS HÄNDER, OCH KORSFÄSTAS OCH UPPSTÅ PÅ TREDJE DAGEN.

Jag ser den!


FARANDOLE. Med små snabba springsteg dansade vi bort från altaret och ned i kyrkan.

Förvirringen gestaltades genom att vi ibland sprang in genom varandras armar, som ett nyckelhål, och ibland snirklade dansen ihop sig till en "kanelbulle"... som för att stärka enheten, för att åter springa ut, åt alla håll, men ändå i cirkelns form.

Musiken "Hent Sant Jakez" från Bretagne, på medeltida franska, gav en känsla att vara mitt i händelsen, för mig.
Sankt Jakobs mor Maria (vanligt namn på den tiden) var en av dessa kvinnor.

Spring! Han är inte där!


DÅ KOM DE IHÅG HANS ORD, OCH NÄR DE ÅTERVÄNT FRÅN GRAVEN BERÄTTADE DE ALLTSAMMANS FÖR DE ELVA OCH ALLA DE ANDRA.

DET VAR MARIA FRÅN MAGDALA OCH JOHANNA, OCH MARIA JAKOBS MOR.
ÄVEN DE ANDRA KVINNORNA I DERAS SÄLLSKAP TALADE OM DET FÖR APOSTLARNA.

Det fanns alltså många kvinnor som också var lärjungar runt kretsen av de tolv - nu bara elva eftersom Judas hade tagit sitt liv.
Dessa kvinnor är påskens vittnen. Det är de som allra först få se undret.

I mitt stilla sinne tänkte jag på att jag föddes en Annandag Påsk, just med temat "påskens vittnen"... Inte konstigt att hela skeendet kom mig mycket nära denna eftermiddag i Tyska kyrkan.

Så såg graven ut inuti.


CAIM och LJUSET. Vi ställde oss runt dopfunten och bad den omcirklande bönen:

- Gud, drag oss nu in i din närvaro.

Och med höger hand in över mittpunkten och vänster hand utåt som ett "stopptecken", bad vi:

- Vi välkomnar ljuset in i vår mitt. Håll mörkret utanför.
- Vi välkomnar hoppet in i vår mitt. Håll likgiltigheten utanför.
- Vi välkomnar upprättelsen in i vår mitt. Håll förstörelsen utanför!!

Omslutande bön.


TAIZÈ - Venite exultemus Domino = Kom jublande Herre! Vi jublar över dig, Herre!

Med enkla handrörelser lyfte vi armarna uppåt mot taket, där det mäktiga Gudsnamnet JHWH är tecknat.
Detta blev ett uttryck för glädjen över livets seger över döden. Det ingen någonsin kunde förvänta sig, det hade hänt.

Nåväl, om Gud kunde skapa universum från ingenting, är det inte så märkvärdigt att han uppväckte Jesus från de döda... Det är väl just det man måste kunna förvänta sig av Gud... !!
Eller hur!

Vi går in i Jesu grav... Jerusalem.


Men utan egen erfarenhet är det sannerligen inte lätt att ta till sig...

APOSTLARNA TYCKTE DET BARA VAR PRAT OCH TRODDE INTE PÅ DEM.

MEN PETRUS SPRANG GENAST BORT TILL GRAVEN...

Han, som hade förnekat Jesus tre gånger innan tuppen gol, han var den som först förstod att kvinnorna talade sanning.

Bränd av sitt eget svek fick han nu full kraft i benen. Och han sprang!

Jesu grav. ABSOLUT HELIGT.


DIN LJUSA SKUGGA. Vi dansade den första dansen ur dansmässan som sändes som TV-gudstjänst den 24 mars.

"Det går en dans genom tidens salar, den leder oss vidare.
Det går en dans genom platsens pulsslag, den leder oss runt.

Soluppgång följer solnedgång, nedan följs av ny...

Du som vill att vi skall dansa, Du som ger oss kraft och hopp.
Hjälp oss öppna våra sinnen, låt Din kärlek lyfta oss.

Soluppgång följer solnedgång, nedan följs av ny...

Du som fyllde våra lungor, med Din ande och Ditt skrik,
hjälp oss kämpa för det goda, helig vrede, fredlig strid.

Soluppgång följer solnedgång, nedan följs av ny...

Du som dansar mitt ibland oss, Du som visar oss Din väg,
hjälp oss våga möta mörkret, gå med Dig från död till fred.

Soluppgång…"

Vi tycker mycket om den här dansen. Den är vacker. Den låter gryningsljuset öppna sig, och i kyrkan nuddar ögonen igen vid det mäktiga taket..

Uppståndelsens ljus.


KYRIE - I VARGTIMMAN. Det var säkert så apostlarna kände det den dagen i Jerusalem. Allt var över. Deras mästare var korsfäst och död.
Vakterna - både de romerska och de judiska - vaktade både graven och varandra, i misstänksamhet. Ingen fick komma och röva bort den döda kroppen.

Men alla föll till marken av änglarnas närvaro.

Kyrie eleison, Herre förbarma dig, över alla sörjande, över alla döda och dödade...

Sabbaten var över. Högtiden var slut. De många tillresta reste hem. Festen var över. De var övergivna. Utan hopp. Hopplösa.

Tills kvinnorna kom.

När Petrus kom tillbaka kunde han intyga att det verkligen var sant det kvinnorna hade berättat.
Du får själv läsa vidare den fantastiska skildringen av världshistoriens mäktigaste händelse! Ta fram ditt Nya Testamente och låt orden bli kropp...

Snart tänds ljuset igen.


SANCTUS - UPPSTÅNDELSENS SOL.

"Himlen rodnar och solen går opp.
Kristus du lever och vi med dig!"

I schottistakt dansade vi påskdagens oemotståndliga glädje! Men ibland kanske hårdrock är bättre... och ärligare.
Jag lät QUEEN snurra på CD-spelaren och vi dansade "omal" - två steg åt vänster och ett åt höger.

Ni som känner mig vet, att hårdrock är den enda musik som är tillräckligt kraftig för att uttrycka sprängkraften i vår kristna tro (möjligen opera också, om jag bara hade gillat det!).

Det blev dock inget "head-bangande" i kyrkan, även om det också är en viktig rörelse för nacke och huvud att ha med i dansen.
Den delen får var och en ta hemma!

Gravkammaren strålade av ljus...
 

COCEK fick sammanfatta hela påskens drama - ned i underjorden, "kryss bakom", och upp igen till livet - till musik från Balkan "Diri Diri".

Hela cirkeldansstunden avslutade vi som vi brukar med KORGFLÄTA, då vi tar hand om varandra och den upplevelse som Helig Dans gett oss.

Musiken kommer från CD's "Gudslängtan" från David Media:
- Här är jag, som den jag är, vill va' hos Dig, Du som skapat mig...

Kroppen "förstår" bättre än huvudet. Så underbart det var att få dansa i cirkel, många tillsammans! Påskens budskap får leva i oss, tillsammans med den vår som spricker fram ute i naturen.

Tack alla dansare! Vi glömde väl inte välsignelsen?

HERREN VÄLSIGNE ER OCH BEVARE ER.
HERREN LÅTE SITT ANSIKTE LYSA ÖVER ER
OCH VARE ER NÅDIG.
HERREN VÄNDE SITT ANSIKTE TILL ER
OCH GIVE ER FRID.

I FADERNS OCH SONENS OCH DEN HELIGE ANDES NAMN. AMEN.

Er dansledare,
Helene F Sturefelt,

- Jerusalemfarare och dansälskare.

Vilken uppståndelse det blev!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar