UNDER GUDS BESKYDD

Välkommen att dela mina tankar om Tro och Liv!

fredag 15 december 2017

NOBELPRIS och SVARTA HÅL

Nobelfesten 2017.


"Mörker är bara frånvaro av ljus" - - -

Är det en tröst? Ett hot? Är det ett vetenskapligt faktum, eller ett österländskt mantra där inget får värderas?
Är mörker bara ett tomrum?

I söndags, den 10 december, firade Sverige och hela den vetenskapliga världen Nobelfesten i Stockholm.
För mig är det årets stora högtidsstund att få se och lyssna till de senaste forskningsrönen om livets sammansatthet.

Det är kunskapstörstens Oscarsgala, det är vetgirighetens paradkalas, ja det är uppmuntran av den nyfikenhet som hän-ger sig åt lärdomslust och upptäckarglädje.

Jag älskar det! Det är som att skåda Gud på ryggen...

Eller som Albert Einstein lär ha sagt:

"Varje seriös forskare blir så småningom övertygad om att det finns en kraft i universums lagar, en kraft som är vida överlägsen människan och inför vilken vi med vår blygsamma förmåga ödmjukt måste böja våra huvuden."

Två svarta hål kämpar.


PANG!

Där smällde det till ute i rymden för några miljardersmiljoners år sedan.

Två svarta hål, med den mörkaste energi, sögs in mot varandra och kolliderade. Den ena slök upp den andra. Denna våldsamma händelse orsakade en enorm vågrörelse genom universum, som vi nu lyckats fånga upp.

Årets nobelpristagare i fysik - Rainer Weiss, Barry Basch och Kip Thorne - samt tusen forskare runt dem - har konstruerat ett mätinstrument känsligt nog att registrera dessa urgamla rörelser.

Krusningar i rumtiden avslöjar denna kollision och knyter ihop Einsteins teorier med nutiden.

- Vi har fått ett nytt verktyg som kan hjälpa oss att förstå svarta hål, supernovor och ytterst även Big Bang.

"Something incredible is waiting for to be known".

Avlägsna gravitationsvågor.
 
 
Fysik och teologi möts bakom sina resonemang i 360 graders vinkel, bakom nacken...

Mörker är inte bara frånvaro av ljus om man lyssnar till nobelpristagarna i fysik.
Svarta hål har en egen kraft, som dessutom är mycket destruktiv.

Om vi överför uttrycket till den andliga världen så kan vi ta varandra i handen.

Bibeln är tydlig med att "mörkrets furste" är en makt som är ute efter att förstöra, splittra, spränga och sluka upp.

Och den som har upplevt ondska, våld och övergrepp kan aldrig säga att "mörker är frånvaro av ljus" - nej, mörker är ren destruktion!
Och även om lampan skulle vara tänd, eller de goda stå bredvid, så kan konflikter och krig rasa fullt synligt.

Mörkret har också makt. Egen kraft och vilja att stjäla energi och liv.

Jag vill påstå att det är mer sant att säga:

"Mörker existerar även där ljuset finns".

Det är min erfarenhet.

Men hoppet beskriver Johannes så underbart skönt:

OCH LJUSET LYSER I MÖRKRET
OCH MÖRKRET HAR INTE ÖVERVUNNIT DET. Joh 1:4.

Ljuset lyser i mörkret.Vi kan lära oss av det som sker på himlavalvet och ute i universum.
De naturlagar som Gud har nedlagt i allt skapat, fungerar utifrån den intelligens som bor i varje partikel.

Men när systemet går fel, eller svarta hål kolliderar och månen får ett rött sken, då har människan i alla tider tolkat det som att fara är å färde.

Eller det omvända perspektivet; Gud låter dessa naturskeenden sammanfalla med händelser på jorden:

JESUS SA TILL SINA LÄRJUNGAR:

- TECKEN SKALL VISA SIG I SOLEN OCH MÅNEN OCH STJÄRNORNA,
OCH PÅ JORDEN SKALL HEDNINARNA GRIPAS AV ÅNGEST OCH RÅDLÖSHET VID HAVETS OCH VÅGORNAS DÅN.

MÄNNISKOR SKALL FÖRGÖRAS AV SKRÄCK I VÄNTAN PÅ VAD SOM SKALL KOMMA ÖVER VÄRLDEN,
TY HIMLENS MAKTER SKALL SKAKAS.

Skakas.


DÅ SKALL MAN FÅ SE MÄNSKOSONEN KOMMA PÅ ETT MOLN, MED MAKT OCH STOR HÄRLIGHET.

NÄR ALLT DETTA BÖRJAR, SÅ RÄTA PÅ ER OCH LYFT ERA HUVUDEN, TY ER BEFRIELSE NÄRMAR SIG. Lukas 21:25


Kanske kommer Jesu återkomst orsaka ännu kraftigare gravitationsvågor... så att interferometrarna sprängs och tryckvågen genom alla tidslager blir starkare än atombomberna över Nagasaki...


Gäster från alla tidszoner.
 

Det är ett märkligt sammanträffande att just denna stad Nagasaki var så närvarande på Nobelfesten i söndags.

Fredpriset gick till föreningen ICAN som arbetar för en kärnvapenfri värld.
Den svenska ordföranden Beatrice Fihn hade sällskap av en japansk kvinna som överlevt den djävulska atombombningen över Nagasaki - stor respekt till dig!

Och ett varningens finger till USA som lägger sig i överallt och som sätter sin egen närvaro på piedestal.

ICAN i Oslo.


Även litteraturpristagaren Ishiguro har rötter i Nagasaki, men uppvuxen i Storbritannien.
Om honom sades det att han hade ett...

... "förstoringsglas som hjälper oss få syn på oss själva. Ishiguro har lyhördhet för både det ordinära och det absurda, han gör mentala avklädningsnummer utan hjältar, förövare och därmed inte heller några offer."

Ishiguro använder minnet till att bärga det förflutna. Och man kan göra fynd i Glömskans Hav.

Det är ju precis det som fysik-pristagarna har gjort! Bärgat det förflutna i form av dessa kollisionsvågor!
Ja, de har sannerligen gjort fynd i universums stora rymdhav.

Rymdhav.
 
 
Det för mig osökt vidare till nästa pristagare - Hall, Rosbach och Young - som fick Nobelpriset i biologi.

De har hittat det protein som styr vår inre klocka!
Den här "period-genen" visar att allt levande på Jorden har en cirkadisk dygnsrytm som hör ihop med jordens rotation, och därmed dygnets timmar.

Deras upptäckt förklarar varför vi mår så dåligt när vi reser mellan tidszonerna - då blir detta protein stört i sin rytm och vi kommer ur balans.

Hur många tidszoner har de svarta kollisionsvågorna färdats igenom... ; )

Och hur skall det gå när Jesus kommer tillbaka i tiden från framtiden?
Period-generna kommer att rotera med ljusets hastighet!!

Jag satt framför TV'n och noterade att forskare redan år 1729 hade studerat detta med den cirkadiska dygnsrytmen.
Man hade ställt en mimosa-planta i mörker under en längre tid, och noterade att dess blad likväl öppnades och stängdes i enlighet med dygnsrytmen.

Inte mimosa.


Idag vet man att långvarig rubbad dygnsrytm kan orsaka sjukdomar.

Den inre klockan ska visas respekt.
Jet-lag kan mildras med ljus in i ögonen till hjärnan, och att man äter i rätt tid. Mat kan justera den inre klockan samt leverns dygnsrytm.

Det betyder att Bamses kompis Skalman har helt rätt. Hans "mat- och sovklocka" är helt i enlighet med årets nobelpris i biologi!

Det visste säkert Rune Andréasson i Viken då han skapade denna tecknade seriefigur på 70-talet...

En fråga ställdes:
- Hur tar man tillvara på denna kunskap?
- Installera dagsljuslampor i skolor, ålderdomshem och andra platser, så att period-generna stabiliseras. Och slopa växlingen mellan vinter- och sommartid!

Det där sista har jag hävdat i alla år! Stör inte vår cell-klocka.

Nu får detta tidskrångel stöd av nobelpristagarnas tidszonsstudier. Tack!

Jakten på tidskristallen.


Många tycker det är lite konstigt att man kan studera ekonomiska teorier - och få Nobelpris i det.
Men i den globala tillvaron som styrs av pengar, är denna forskning nödvändig så att vi får fatt i vad det är som styr vårt ekonomiska beteende.

Pristagaren Richard H Thaler var både ödmjuk och sympatisk när han förklarade sin upptäckt:

- Ekonomer tror att de som handskas med ekonomi är fria från känslor... "econs".
Datorer och kalkylatorer är fria från känslor, men det är inte kunder och anställda...

Människors beteende är bristfälligt. Det finns ett glapp mellan ekonomiska teorier och mänskligt beteende, mellan moral och passion, marknad och våra impulser.

Vi är tankspridda, tvärsäkra och giriga. Människan styrs av individuella ingivelser och uppvisar ofta ett irrationellt beteende.

Impuls.


Thaler har fört in psykologin i de ekonomiska teorierna.
Han har visat hur viktigt det är att räkna med den "mänskliga osäkerhets-faktorn" för att göra de ekonomiska modellerna säkrare.

Hans beteende-forskning kan tillämpas på t ex hur vi pensionssparar, klimatförändringar, fattigdom.
Kärnan är girighet.
Han vill ge människan en knuff i rätt riktning, att agera mer ansvarsfullt.

Det låter som ett gott evangelium!

Tänk att man kan få ett pris för att man kommer på att man ska räkna med den mänskliga faktorn när det gäller pengar...

Den omänskliga faktorn.


Jag kopplar på Lukas text igen, den som vi läser denna vecka i 2 Advent:

VAR PÅ ER VAKT SÅ ATT INTE ERA SINNEN FÖRDUNKLAS AV OMÅTTLIGHET OCH DRYCKENSKAP OCH LIVETS BEKYMMER,

ANNARS ÖVERRASKAS NI AV DEN DAGEN SOM AV EN SNARA,
FÖR DEN SKALL KOMMA ÖVER ALLA SOM BOR PÅ JORDEN.

HÅLL ER VAKNA HELA TIDEN OCH BE ATT NI FÅR KRAFT ATT UNDFLY DET SOM VÄNTAR OCH KAN STÅ UPPRÄTTA INFÖR MÄNNISKOSONEN. Lukas kap 21:33-36

Vaksamheten över tidens tecken fördunklas av två ytterligheter.

Gå inte genom väggen.


Det ena är att man struntar i allt, det är ändå ingen idé att bry sig om denna värld som sakta glider mot sin undergång... så man super sig full och flyr in i artificiella världar.

Det andra är att man blir så bekymrad att man grubblar sig fördärvad av allvaret, och bär jorden på sina egna axlar. Låt Skaparen bära sin del, och du din lilla lilla del.

Att hålla sig vaken hela tiden låter som en evighetslång jet-lag genom världens alla tidszoner...
Men det är inte så det är menat, förstås.

Det är den andliga vakenheten det gäller, att inte vara naiv inför det som sker, och att våga kalla mörker för mörker, och ljus för ljus.

Att vara andligt vaken är att kunna tala om kunskap och sanning, i motsats till likgiltighet och relativism.

Denna vakenhet hjälper oss också att inte tro på alla som själv utropar sig till Messias, eller kung över alla kärnvapen.

Var vaksam.


"Samarbete ger acceleration i utveckling".
Ja, samarbete ger ökad insikt i vad som är rätt och fel, var slukhålen är och hur mörkrets furste förkläder sig till ljuset ängel.

Så låt oss fortsätta studera både fysik och teologi, biologi och bibelvetenskap.
Vi skådar alla Gud på ryggen. I ödmjukhet.

Mörker är inte frånvaro av ljus. Mörker existerar även där ljuset finns.
Men ljuset är starkare.

Gravitationsvågade hälsningar från

Helene Sture Svartahålfelt,

- hängiven Nobelfestanhängare och evangelieläsare.

Kunskapsfest.


P.S. Visste du att namnet NOBEL kommer ifrån Skåne?
Ortsnamnet V Nöbbelöv latiniserades till efternamnet Nobelius, som sedan blev Nobel!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar