UNDER GUDS BESKYDD

Välkommen att dela mina tankar om Tro och Liv!

tisdag 12 december 2017

JERUSALEM HÖJ UPP DIN RÖST - Chanukka

Menorah utanför tempelmuren, Jerusalem.


Röken från bombattentatet mot synagogan i Göteborg har lagt sig.
Säkerhetspådraget mot judar i Sverige intensifieras.

Och idag firar de sin ljusfest, CHANUKKA.

Jag sitter i Tyska kyrkan och spelar psalmer på elpianot i väntan på att Tidegärdsbönen skall börja.
De spröda tonerna får ackompanjemang av snarkningar under en kyrkbänk. Först blir jag rädd - alla främmande ljud känns hotfulla.
Men så ser jag den korpulente mannen som lutar sig mot ett element...

Det händer ofta att hemlösa kommer in i kyrkan för att värma sig en stund.

Psalm 106 är rykande aktuell med sin text, nu när USA's president har fattat beslut att flytta sin ambassad från Tel Aviv till Jerusalem - Israels huvudstad.

Tel Aviv.


JERUSALEM, HÖJ UPP DIN RÖST!
  OCH DOTTER SION FATTA TRÖST.
    DIN KONUNG KOMMER OCH HANS HAND
      SKALL RÅDA ÖVER ALLA LAND. Sv Ps 106:1

Dessa rader skrevs för ca hundra år sedan, 1813, av Johan Olof Wallin, på en melodi av Martin Luther, 1519.
Det är nr 106 i vår psalmbok.

Här sitter jag...

Jerusalem, höj upp din röst!


Varje land har rätt att besluta var deras huvudstad ska ligga.
Israel har sedan kung Davids tid alltid levt utifrån att Jerusalem är deras centrum.

De dagsfärska arkeologiska utgrävningarna visar gång på gång att det judiska folket har varit närvarande i Jerusalem sedan 3000 år tillbaka.

Det senaste fyndet är några sigill från kung Hiskias tid, med inskription på gammalhebreiska.

UNESCO, FN's världsarvsorganisation, är dock inte glad över Israels arkeologiska fynd runt tempelberget.
Majoriteten i UNISCO är nämligen muslimer, och varje fynd av judisk närvaro i Jerusalem försvagar deras argument att ha företräde där.

Hiskias sigill, utgrävningar 2017 i Jerusalem.


När Israel enade Jerusalem 1967 beslöt man att låta Waqf, den muslimska auktoriteten över tempelberget, bestå.

Enligt den överenskommelse, som slöts för femtio år sedan, är att låta icke-muslimer ha tillträde till tempelberget vissa timmar på vardagar.
Detta ifrågasätts ständigt av muslimska kritiker.

Jag var själv på plats i våras och såg detta med egna ögon. Vem som helst fick komma till Klagomuren och bedja där, men Al Aksa moskén strax ovanför muren var stängd.


                          Klagomuren var öppen för alla. Moskén var stängd.


Donald Trumps beslut att flytta USA's ambassad har väckt en massiv aggressiv motreaktion hos muslimska palestinier. De hotar med en ny intifada och jag undrar:

- vilket problem är störst; att ett land flyttar sin ambassad till landets huvudstad, där den bör ligga,
- eller den våldsamma aggressionen?

Vi är rädda för den islamistiska terrorn. Bäst att hålla sig väl med dem som är argast. Svensk politik prioriterar inte sanningen, utan fattar beslut som ska låta det vara så lugnt som möjligt i sandlådan, även om det bygger på hot och lögner.

Vilka är palestinierna?

De har inte varit något folk särskilt länge. De har egentligen inget eget landområde.
Det ottomanska riket (1517 - 1917) ersattes av Belfour-deklarationen 1917, och då fanns det inget som kallades "det palestinska folket" enligt PMW (Palestinian Media Watch) - historiker Abd Al-Gahni).
Inte heller fanns de gränser då som palestinierna idag hävdar som sina.

                             Filistéernas fem städer i Israel.


Jag spelar vidare på elpianot i Tyska kyrkan:

EN SANNINGENS OCH NÅDENS TOLK
  TILL VÄRLDENS KONUNGAR OCH FOLK
    HAN KOMMER, FRID HANS HÄLSNING ÄR
      OCH KÄRLEKEN HANS SPIRA BÄR. Sv Ps 106:2


En mycket intressant intervju på MEMRI (Middle East Media Reseasch Institute) visar den muslimske journalisten Abdullah Al-Hadlaq, som försvarar judarnas rätt till sitt land Israel.
Hans uttalande sändes i kuwaitisk television den 28 nov 2017.

Han utmanar de arabiska ländernas inställning till Israel, och säger:

- Var sig du gillar det eller inte, Israel är en självständig och suverän stat. Staten existerar och har en plats i FN. De flesta fredsälskande och demokratiska länder erkänner Israel, säger Abdullah Al-Hadlaq, och fortsätter:

                          Enad stad, 1976 - 2017.


- De länder som inte erkänner Israel är tyranniska och förtryckande, Nord-Korea till exempel.

Denne muslimske journalist är tydlig då han säger:

- Det är inte tal om en ockupation, det rör sig om ett folk som har återvänt till landet de blivit lovade, och citerar en vers från Koranen, som bekräftar detta:

ALLAH HAR GETT DEM LANDET, DET HAR INTE STULIT DET.

... och antyder därmed att det är palestinierna som står för stölden.

Tyvärr vet jag inte vilken sura han citerar. Kanske vet du, bäste läsare?

                    50 årsfirande i maj 2017.
 

Koranen är motsträvig då hälften av surorna (kapitel) kom till under Muhammeds första tid då han sökte samförstånd och anhängare.
Den andra halvan hör till den hotfulla perioden då Muhammed fick många fiender, och blev krigsherre i sin strävan att få så många som möjligt med sig.

Dessa verser står inte i kronologisk ordning, därför är det mycket svårt att se sammanhanget, även för vana läsare, har mina muslimska vänner förklarat.

Den fromme muslimen kan välja samförståndsverserna som är äldre, medan de ilskna männen hellre väljer de något yngre verserna om att förgöra judarna - och det var det som hördes på Möllevångstorget i Malmö här om dagen.

              Donald Trumps beslut.


JUDARNA SÄGER: "ESRA ÄR GUDS SON, OCH DE KRISTNA SÄGER "KRISTUS ÄR GUDS SON".
DETTA ÄR VAD DE FÖRA PÅ TUNGAN; DE LIKNA DEM SOM VORO OTROGNA FÖRUT.
MÅ GUD FÖRGÖRA DEM!
HURU KUNNA DE VARA SÅ FÖRVÄNDA?

HAN ÄR DEN SOM SÄNT SIN APOSTEL (Muhammed, min anm.) MED VÄGLEDNINGEN OCH SANNINGENS RELIGION,
FÖR ATT GIVA DEN SEGER ÖVER VARJE ANNAN RELIGION; OM OCK MÅNGGUDADYRKARNA SKULLE HARMAS.

Citat ur SURA 9:30 och 33.

                        Helig bok för muslimer.


Men i modern tappning av den stora grupp palestinier som bor i Malmö, tolkas dessa versar så här, på modernt språk:

"Mohammeds armé skall återvända, beväpna mig, gör mig tjänsten.
Oh, kniven, den som offrar sig!
Ner ner med Al-Saud (kungahuset i Saudiarabien) och ingen normalisering med judarna.
Slå till med kniven, slå till, var inte rädd!
Vi dör. Palestina lever!!"

Denna våldsbejakande antisemitism fick julgranen på Möllevångstorget att börja darra... för att inte tala om alla de politiker, som älskar mångfald som princip, men som inte förstår att det finns ideologier som går i motsatt riktning med vår människosyn.

Det var den palestinska gruppen själv som lade ut sin video på Facebook den 8 december 2017.


                          Böner instuckna i Klagomuren.


Bäva gör mången judinna och jude idag, när de tänder sin Chanukka-ljusstake... Vågar de ha den i fönstret? Eller är det bäst att flytta in ljusstaken en bit i rummet så att den inte syns?

Denna vackra ljusfest har anor tvåtusenetthundra år tillbaka i tiden, mellan Gamla och Nya Testamentet, under Mackabéerupproret.

Det började med att Alexander den store bredde ut det grekiska herraväldet redan på 300-talet, och omfattade då hela östra Medelhavsområdet, ända bort till Indien.

Överallt där han drog fram införde han grekisk-hellenistisk kultur, vilket blev en väldig utmaning för judarna och deras hebreiska kultur och religion.
Det var mycket nära att judendomen försvunnit då...

Kulmen nåddes år 167 före Kristus, då Antiokus IV Epifanes vanhelgade templet genom att offra en gris på altaret... Dessutom byggde han ett altare åt grekiska gudar där inne, och en staty av Zeus.

        Filistéer - palestinier?! Nej.


Jag läser i Bengt Berggrens bok "Herrens högtider" (tryckt av Shalom) hur grekerna först var mycket imponerade av den judiska kulturen, med sin starka grundlag, sin höga läskunnighet och den unika välfärdsstrukturen som inte fanns någon annanstans i den antika världen.

Men den judiska identiteten var i farozonen då den grekisk-hellenistiska kulturen tog över mer och mer.
Sedan kom den tyvärr att prägla även kristendomen, vilket vi lider av än idag... tankens dominans över kroppen, gnosis istället för Guds uppenbarelse.


Nåväl, det hela exploderade då Antiokus Epifanes utlyste ett påbud i den mångkulturella och toleranta antika världen att nu var all annan religion förbjuden.
Han bannlyste judendomen och förorenade templet, vilket förutsades av profeten Daniel:

.. SLOG NED SANNINGEN PÅ JORDEN. Daniel kap 8:12

Mackabéerna gick till anfall. De blev förödmjukade av att tvingas avsäga sig sin tro.
Antiokus såg sig själv som gud och gjorde sig en egen staty som avgudabild.
Bara man bugade sig ned och tillbad den, utlovades man ära och rikedom.

Om inte, var det halshuggning som gällde.

Intet nytt under solen...

                                David mot Goliat, filistén.


Läs vidare själv i Hebréerbrevet kap 11:35-40 och i Judits bok.

Mot alla odds slog mackabéernas lilla gerillaarmé den mycket större och bättre rustade yrkesarmén från Syrien. Efter tre års strider befriades Jerusalem.

JERUSALEM HÖJ UPP DIN RÖST!
OCH DOTTER SION FATTA TRÖST...

Templet renades och återinvigdes 178 före Kristus. (har jag rätt årtal?).

Men hur skulle man kunna tända Menoran, den stora sexarmade ljusstaken?
Endast den första droppen av all jungfrulig olja fick samlas upp i översteprästens oljekrus.

Det lilla krus av olja man hittade i templet skulle bara räcka en enda dag. Det tog åtta dagar att framställa denna speciella olja. Men undret inträffade - Menoran fortsatte lysa i åtta dagar och reningen av templet var ett faktum!

               Väntan.


Men ett större under var den militära seger som judarna vann över det grekiska imperiet, skriver Bengt Berggren.

Så, CHANUKA-ljusstaken är symbolisk för den verkliga segern.
Judendomens andliga seger överlevde.
Ljuset segrade över hednisk avgudadyrkan. Utan denna seger hade förutsättningarna för Jesu liv varit helt annorlunda.

Läs vidare: Johannes evangelium kap 10:22-23 där det står hur Jesus gick omkring i pelarhallen då tempelinvigningens högtid inföll i Jerusalem, den 25:e i månaden Kislev - alltså omkring november, december.

               Må Guds ljus lysa.


ETT SALIGHETENS SÄNDEBUD
  TILL JORDENS BARN FRÅN JORDENS GUD
    HAN KOMMER, HOPPET FÖREGÅR
      OCH GLÄDJEN FÖLJER I HANS SPÅR. Sv Ps 106:3

Grekernas avsikt för tvåtusenår sedan var att "slita hjärtat ur judendomen".
De ville förstöra den judiska religionen genom att reducera allt till symbolism.

Istället för att förstöra templet (vilket ändå skedde år 70 efter Kristus) förorenade man det med avgudadyrkan.
Ljuset i Menoran slocknade och Guds ord tystnade.

De militanta palestinierna vill detsamma idag, slita hjärtat ur judarna, ja, ur sitt land över huvud taget.

Enligt dagens forskning från museet i Ashdod i Israel så kom filistéerna från de grekiska öarna. De var utdrivna från Mykene, på grund av tryck från Donau i norr.

Jag funderade på om det finns något samband mellan dagens palestinier och dåtidens filistéer (namnet är snarlikt), men det gör det inte har jag fått veta.
Dagens palestinier är av blandad bakgrund, framför allt från Egypten och Saudiarabien. Det kan man veta genom deras efternamn i denna region.

Dessa palestinier började sin invandring då det moderna Israel tog fart. Där fanns det jobb och har intensifierats efter 1967. Jeriko, till exempel, hade 1.500 invånare då, nu har Jeriko 30.000 invånare.


Filisteiskt museum i Ashdod.
 

Jag har ingen chanuka-ljusstake, ingen bild heller på en sådan, men i hjärtat gläder jag mig med mina judiska vänner och deras firande idag.

Den rena oljan representerar Guds ord, som är Ljuset - djupet och meningen i Bibelns tro på Gud.

Grekerna visste för tvåtusen år sedan att om de förorenade tempeloljan så skulle det släcka ljuset från Menoran. Det förklarar varför grekerna så noggrant sökte igenom tempelområdet i jakt på översteprästens krus, förseglat med sigill.

Jag undrar stilla om det finns tunna underliggande trådar från denna händelse till dagens UNESCO, där majoriteten av muslimer inte vill att judarna ska fortsätta utgrävningarna runt tempelberget.

Bit för bit hittar de sitt styckade hjärta...

Bit för bit.


Den snarkande hemlöse mannen vaknade till. Jag tror nästan att han slog huvudet i elementet, där hans regnblöta jacka hängde på tork.

Han tittade generat åt mitt håll, och jag kunde inte låta bli att le mot honom.

Ljuset på altaret i Tyska kyrkan i Karlskrona lyste med stadigt sken.

Endast Helig Ande gör människan fri.

I alla tider!

Det är viktigt att lära sig av historien. Likaså att läsa varandras skrifter och föra dialog. Och att inte blunda för konfliktens kärna, vilket religiösa analfabeter i Sverige ofta gör.
Sök kunskap. Bli vänner. Var uppmärksam. Vaka. Sov inte!

Snarkningar i Karlskrona.


G-dur, e-moll, d-moll och C...

ALL VÄRLDEN STÄMME UPP MED FRÖJD
   PRIS VARE GUD I HIMLENS HÖJD!
     VÄLSIGNAD BLIVE JORDENS KRETS
       OCH MÄNSKAN BÄTTRAD OCH TILLFREDS. Sv Ps 106:4


Fridsfursten är efterlängtad.


Fredshälsningar till er alla från pianoklinkaren, teologen och Israelresenären Helene F Sturefelt,

- som är angelägen att en annan infallsvinkel än svensk massmedias ska komma till tals.
- Israel är Guds egendomsfolk. Därifrån vill Gud sända välsignelse till ALLA folk. Ta emot den.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar