UNDER GUDS BESKYDD

Välkommen att dela mina tankar om Tro och Liv!

torsdag 6 april 2017

LIK EN MÄNNISKOSON - Uppenbarelseboken 1 b)

Lik en människoson.


Detta är för svårt. Vem vågar sig på att läsa dessa texter, krypterade och apokalyptiska, med symboler som hör drömmarna till...

Och hur ska jag kunna bildsätta detta inlägg?
Om en människoson? Det här liknar ingenting annat... Vi behöver någon form av nycklar... jo, jag tror har har några... från LP-verksamhetens försäljning en solig vårdag utanför Karlskrona.

Välkommen att följa med in i berättelsen om Människosonen.

Vi har börjat läsa Johannes Uppenbarelsebok och vi läser sakta och frågande, för att hitta förståelsen.

Men vilken...?


- Ditt ord gör sport... ber vi i en bön.

Vad betyder SPÖRJA, SPORDE, SPORT? Nej, inte idrotten "sport" utan spooort...

Från den gamla fornsvenskan finns detta ord ännu kvar - att spörja i betydelsen spåra, utforska, efterfråga.

Vi skall nu utforska vad detta med "människosonen" kan betyda.
Men vad vet vi? Vad är vår mänskliga visdom jämfört med Guds? Eller som det står i psalm 64:4:

DET KÄRA ORD, DET ENKLA ORD,
   SOM MÄNSKOR DOCK FÖRGÄTA,
     VAR ÄR EN MÄNSKLIG VISDOM SPORD
        SOM SIG DÄRMED KAN MÄTA?

Boklåda med mänskliga ord.


Jag har den största respekt för Bibelns dolda budskap, och jag tänker med stor vördnad förmedla det jag känner till, utan övertolkningar.

Johannes befinner sig alltså på ön Patmos. Det var en av romarnas förvisningsorter där obekväma personer placerades.

Ja, att vittna om Kristus är än idag obekvämt... på många sätt!

Herrens dag.


Johannes var vaken, men kom i hänryckning "på Herrens dag", och hörde en stark röst bakom sig, likt en basun, och den sade:

VAD DU SER, SKRIV DET I EN BOK OCH SKICKA DEN TILL DE SJU FÖRSAMLINGARNA, TILL EFESOS, SMYRNA, PERGAMON, THYATIRA, SARDES, FILADELFIA OCH LAODIKEIA. Uppb 1:11.

När Johannes vände sig om såg han sju lampställ av guld, och mitt bland lampställen något oerhört speciellt:

JAG SÅG NÅGON SOM VAR LIK EN MÄNNISKOSON, I FOTSID KLÄDNAD OCH MED ETT BÄLTE AV GULD OM BRÖSTET.

HANS HUVUD VAR VITT SOM VIT ULL, SOM SNÖ, OCH HANS ÖGON VAR SOM ELDSLÅGOR.

Som eldslågor.


Vi pausar här. Vad är en "människoson"?


Detta är den viktigaste kristologiska titeln i evangelierna.
"Människosonen" används också i Gamla Testamentet om den kommande Messias, men som ett kodat meddelande.

"Människoson" heter på hebreiska "ben adam".
På arameiska, vilket Jesus talade, hette det "bar-nasa".

Den grekiska beteckningen "ho hyios tou anthropou" kan felaktigt översättas med "människans son". 
Men det handlar alltså inte om genetik!

Välj rätt språk. 


Nej, vi behöver förstå detta uttryck utifrån det semitiska språkbruket:

- när man sätter till prefixet "bar" eller "ben" = son, så är det för att beteckna ett enskilt bestämt exemplar inom arten eller kollektivet, läser jag i Illustrerat Bibellexikon.

När Jesus använde begreppet Människoson så hade det en högtidlig klang så att folk anade att det här var ett "människobarn" med enastående ställning.
Men inte många förstod att det var en hemlighetsfull Messiasbeteckning.

Bara några förstod.


Fortsättningen av Johannes syn visar att den hör ihop med judendomens apokalyptiska litteratur.
Vi ska strax jämföra detta med profeten Daniel. Men först:

HANS FÖTTER LIKNADE GYLLENE BRONS NÄR DEN GLÖDER I SMÄLTUGNEN, OCH HANS RÖST VAR SOM RÖSTEN AV STORA VATTEN.

Daniel var profet vid hovet i Babylonien. Han var en from, begåvad judisk ung man som fördes bort till Babel av konung Nebukadnessar.


Gud hade gett honom gåvan att uttyda drömmar.
En natt blev kungen mycket orolig efter en dröm han haft. Han kallade till sig alla sina visa män, men ingen av dessa kaldéer kunde tyda drömmens budskap.

Men Daniel, som levde i gemenskap med Gud, kunde ge tolkningen.

Tolknings-nycklar.


Här är en del ur Daniels bok, kapitel 2:

BILDSTODENS HUVUD VAR AV BÄSTA GULD,
DESS BRÖST OCH ARMAR AV SILVER,
DESS BUK OCH HÖFTER AV KOPPAR,
DESS BEN AV JÄRN OCH DESS FÖTTER DELVIS AV JÄRN OCH LERA.

MEDAN DE BETRAKTADE BILDSTODEN BLEV EN STEN LÖSRIVEN, DOCK INTE GENOM MÄNSKOHÄNDER, OCH DEN TRÄFFADE BILDSTODEN PÅ FÖTTERNA... 
OCH STENEN BLEV ETT STORT BERG, SOM UPPFYLLDE HELA JORDEN. Dan 2:32-35.

Läs gärna helheten själv - det är mycket intressant.

Daniel förklarar för kungen att drömmen handlar om fyra riken, som alla skall gå under, utom det sista som förebådar Messias och Guds rike. Det skall bestå.

Andra stora riken.


För mig är det viktigt att läsa Bibeln "runt" - skrift skall med skrift tolkas - och här kommer den hedniske kungens dröm tillbaka, men i en annan form hos Johannes på Patmos.

I SIN HÖGRA HAND HÖLL HAN SJU STJÄRNOR
OCH UR HANS MUN KOM ETT SKARPT, TVEEGGAT SVÄRD, 
OCH HANS ANSIKTE VAR SOM SOLEN NÄR DEN LYSER MED SIN KRAFT..

Guds ansikte är som solens...


Det tveeggade svärdet har vi mött i Hebreerbrevet, vilket är en omskrivning av Guds ord, som blottlägger människans tankar och uppsåt.

Jag tycker så mycket om alla beskrivningar hur Gud vänder sitt ansikte till oss... det som är omöjligt att se och lika omöjligt att förstå.

Detta finns formulerat i en av de nya psalmerna skriven av Christina Lövestam, nr 763:

Du vänder ditt ansikte till mig och ler emot mig som en mor.
Ditt ansikte lyser som solen, det är detta som gör att jag tror,
att Du ler emot mig som en mor!


Omöjligt att förstå.


Johannes syn fortsätter, vers 17:

NÄR JAG SÅG HONOM, FÖLL JAG NED SOM DÖD FÖR HANS FÖTTER....

Precis samma situation upplever profeten Jesaja då Gud kallar honom till profet.
Vi letar upp hans bok i Gamla Testamentet, kapitel 6. Detta sker ca 700 f Kr, Johannes ser nästan samma sak många sekler senare.


.. JAG SÅG HERREN SITTA PÅ EN HÖG OCH UPPHÖJD TRON, OCH SLÄPET PÅ HANS MANTEL UPPFYLLDE TEMPLET.

SERAFER STOD OMKRING HONOM... DEN ENE ROPADE TILL DEN ANDRE:

- HELIG, HELIG, HELIG ÄR HERREN SEBAOT, 
HELA JORDEN ÄR FULL AV HANS HÄRLIGHET.

DÖRRTRÖSKLARNAS FÄSTEN DARRADE... DÅ SADE JAG:
- VE MIG, JAG FÖRGÅS! TY JAG HAR ORENA LÄPPAR OCH BOR BLAND ETT FOLK SOM HAR ORENA LÄPPAR... Jesaja 6:1-6

Läs på egen hand den spännande fortsättningen!

Allting skakade...


Dessa syner är långt mer än "bara en dröm". Dess kvalitet är av sådan art att den förändrar den som upplevt detta totalt.

Uppenbarelser av detta slag är mer än en vision, mer än en hälsning från det undermedvetna och har ingenting med hallucinationer eller önsketänkande att göra.

Avsändaren har tydligt gjort sig tillkänna - Gud själv.

Syftet är också klart - att klargöra frälsningsplanen för alla människor.

Nyckla-makten.


I grottan på Patmos upplever nu Johannes:

OCH HAN LADE SIN HÖGRA HAND PÅ MIG OCH SADE:
- VAR INTE RÄDD. JAG ÄR DEN FÖRSTE OCH DEN SISTE OCH DEN SOM LEVER.

JAG VAR DÖD, OCH SE JAG LEVER I EVIGHETERS EVIGHET,
OCH JAG HAR NYCKLARNA TILL DÖDEN OCH DÖDSRIKET. Uppb 1:18.

Vilka är dessa "nycklar"?

Vi kunskapade tillsammans och slog upp ett parallellställe i Matteus kap 16 vers 18.

Jesus talar alltid om Människosonen i tredje person.
Han säger aldrig "jag som är människosonen" utan håller det på distans för att skapa utrymme för sin undervisning, men också låta andra upptäcka själva vem han är.

Och det har Petrus just gjort.

Tid och plats för undervisning.


VEM SÄGER MÄNNISKORNA ATT MÄNNISKOSONEN ÄR? 

Petrus har just avlagt sin stora bekännelse då han förstått att Jesus verkligen är Messias, "den levande Gudens son".
Då svarar Jesus:

SALIG ÄR DU, SIMON BAR-JONA, TY INGEN AV KÖTT OCH BLOD HAR UPPENBARAT DETTA FÖR DIG, UTAN MIN FADER I HIMLEN. Matt 16:17.

Här dök det hebreiska "son"-begreppet upp igen. Petrus hette från början alltså Simon Jonasson!

Och "uppenbarelsen" att förstå vem Jesus är, är en gåva... Det är inget vi kan "ta" oss själva.
Om detta träffar dig - be då Gud att få trons gåva!

Gud, jag ber om Trons Gåva...


Sedan ger Jesus Petrus "nycklamakten" som alltså handlar om förlåtelsen, och att Petrus är = Klippan, den klippa som Jesus tänker bygga kyrkan på:

...  OCH DÖDSRIKET SKALL ALDRIG FÅ MAKT ÖVER DEN.

JAG SKALL GE DIG NYCKLARNA TILL HIMMELRIKET.
ALLT DU BINDER PÅ JORDEN SKALL VARA BUNDET I HIMLEN,
OCH ALLT DU LÖSER PÅ JORDEN SKALL VARA LÖST I HIMLEN. 

SEDAN FÖRBJÖD HAN LÄRJUNGARNA ATT TALA OM FÖR NÅGON ATT HAN VAR MESSIAS. Matt 16:18-20.

Det är detta som vi i dagligt tal kallar för "Sankte Per och nycklarna"!

Nyckeln till hela tillvarons existens vilar på den försoningsdöd Jesus genomled på korset.
För ett ögonblick skrattade djävulen i dödsriket...

... men han blev tyst när Jesus nedersteg i dödsriket... för att befria alla satans fångar...

Vilken går till dödsriket?


Vår uppgift är att leva av denna förlåtelse och räcka den till varandra. Det är alldeles nödvändigt att vi löser varann ur den förbannelse som vi orsakar med våra missgärningar.

Lätt? Det sa jag inte... Otroligt svårt!

Desmond Tutu är ett fantastiskt exempel hur hans sanningskommission i Sydafrika befriade både offer och våldsverkare, genom förlåtelsens makt att befria.

Red upp! Försonas...


Sedan avrundas Uppenbarelsebokens kapitel 2 med ännu några symboliska ord, om stjärnor och lampställen:

DETTA ÄR HEMLIGHETEN MED DE SJU STJÄRNORNA SOM DU HAR SETT I MIN HÖGRA HAND OCH MED DE SJU LAMPSTÄLLEN AV GULD:

- DE SJU STJÄRNORNA ÄR DE SJU FÖRSAMLINGARNAS ÄNGLAR, OCH DE SJU LAMPSTÄLLEN ÄR DE SJU FÖRSAMLINGARNA. 


Inte lampställ. Förlåt...


Nu sammanfattar vi.

Profeten Daniel, som är ca 100 år yngre än Jesaja, gav bakgrund till den Människoson som skall komma.

Dessa apokalyptiska syner var egentligen inte till för allmänheten. De hade en esoterisk karaktär ("eso" = innanför).
Jesus förbjöd ju lärjungarna att berätta för andra hur allt hängde ihop - tiden var inte inne än, Jesus behövde mer tid för att rusta dem.

Det är därför som lärjungarna så ofta tycker att Jesus talar i gåtor - för det gör han!
Men Jesus är den stora pedagogen som bara avslöjar en liten bit i taget. Guds rikes hemligheter kan man inte ta emot hur som helst!

Det tar tid... kräver mod... och vilja... och en längtan att ta emot.

Det heligaste.


Allt detta sammanfaller med det som kallas "Lilla Bibeln" - Johannes 3:16 - där det lilla ordet "ty SÅ..." är det avgörande:

TY SÅ ÄLSKADE GUD HELA VÄRLDEN ATT HAN SÄNDE SIN ENDE SON, FÖR ATT DE SOM TROR PÅ HONOM INTE SKALL GÅ UNDER UTAN HA EVIGT LIV.

Detta var predikotext i söndags - 5:e söndagen i fastan - då GT-texten utgjorde bakgrunden med ormarna i öknen (se förra inlägget!)

Vad då "ty så..." ? Hur då älskar Gud världen?

Jo, genom att ge sitt liv till lösen för oss alla.

Jesus är sann Gud och sann Människa. Han är Människosonen - en universell befriare för alla folk i alla tider - inte bara en politisk Messias för ett litet folk.

Människosonen är den som har kommit ned från himmelen och den som har stigit upp till himmelen igen.
Människosonen är den som blivit upphöjd - både på korsets stam och som det högsta namnet - och som alltid funnits. Hans pre-existens är den stora Messias-hemligheten...

Jesus Kristus, före all tid...


Så har de svåraste bibelböckerna - Daniel och Uppenbarelseboken - blivit till tröst för människor i över två tusen år.
De skall inte användas för spekulation - "när" och "vem" och eventuella årtal - nej, utan till hopp när allt annat brister.

Gud håller tiden i sin hand.

Gud håller ditt liv i sin omsorg, och mitt.


Det blev en lång sammanfattning. Nästa gång skall vi möta den första av de sju församlingarna; Efesos.

Väl mött igen!

Mycket mänskliga hälsningar från eder bibelstudieledare, Helene F Sturefelt,

- som hoppas att jag inte låste texten.. men att den Helige Ande öppnade upp Ordet för oss!
- och som fotograferade i Karlskrona vid Fredrikskyrkan innan den stängdes av för den renovering som just nu pågår.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar