UNDER GUDS BESKYDD

Välkommen att dela mina tankar om Tro och Liv!

måndag 14 maj 2018

BÖN INFÖR RAMADAN

Hela världen ber.


I min hand håller jag ett häfte som heter 30 DAGAR - I BÖN FÖR DEN MUSLIMSKA VÄRLDEN.

Denna böneguide uppmuntrar kristna runt om i världen att be för muslimer, i kärlek.

Syftet är flera:
- att vi bättre skall förstå den muslimska tron och kulturen,
- och att hjälpa muslimer finna en levande gemenskap med Gud, genom Jesus Kristus.

Ingen av oss kan försona våra synder själva. Vi ber om att Helige Ande skall komma in i våra hjärtan, till befrielse och glädje - två ord som sällan nämns i Koranen.

Häftet innehåller en bön för varje dag under ramadan, med början imorgon, den 15 maj.
Orden är formulerade av människor från olika kontinenter, med god kännedom om kultur och islams påverkan just på den platsen.

Böneguiden går att beställa på www.pray30days.org eller facebook.com/pray30days.

25 års-jubileum.


Jesus uppmanar oss att be för varandra - inte bara för våra vänner och "klia varandra på ryggen" - utan ännu mer för dem som står oss emot, eller som själva är fast i system och ideologier som bygger på rädsla, skam, hat och självfrälsning.

NI HAR HÖRT ATT DET BLEV SAGT:

- DU SKALL ÄLSKA DIN NÄSTA OCH HATA DIN FIENDE.
MEN JAG SÄGER ER:
- ÄLSKA ERA FIENDER OCH BE FÖR DEM SOM FÖRFÖLJER ER, DÅ BLIR NI ER HIMMELSKE FADERS SÖNER, TY HAN LÅTER SIN SOL GÅ UPP ÖVER BÅDE ONDA OCH GODA... Matteus kap 5:43

Det här blir en personlig prövning för mig... för detta är inte bara fromma teorier utan snudd på blodigt allvar...
Må Guds goda Ande i mig bedja med outsägliga suckar när jag själv bara vill skrika och strida... i självförsvar mot kvinnoförtryck och kontrollsystem.

Arbeta med trons symboler.
 
 
Vi behöver mer kunskap om varandras tro och traditioner.
Ett sätt är att lära sig mer om symboler - i detta fall stjärnan och halvmånen, som har använts både av romare och kristna.
Det osmanska riket tog över dessa emblem och har sedan slutet av 1800-talet blivit associerad med islam.

Symbolerna är viktiga. De ger sammanhang och förstärker vår samhörighet, men vi ska kanske inte se det som att någon har monopol på en specifik symbol, historien talar emot det.

På dessa platser utgjuter vi bönen särskilt:

Världsvid bön.

Islam betyder "underkastelse".
Kristendom har "frälsningen" som mål.

Det är två olika saker. Det handlar inte om att tävla eller vinna flest anhängare... Som kristen vill jag att varje människa ska få en egen relation med levande Gud, inte genom olika gärningar utan i ett mottagande av Guds nåd, med två tomma händer - som ber om förlåtelse och om att bli uppfylld av helig Ande.

Det är stort när det sker!!

Och då kommer befrielsen och glädjen.

De kristna organisationer som står bakom dessa varma böner är:

- Open Doors, EFS, Ljus i öster, IBRA, Svenska Alliansmissionen, Ungdom med Uppgift, Evangelikala frikyrkan och Pingst i Jönköping.

Men inte Svenska kyrkan, vilket jag är mycket ledsen över. Varför är vi inte det?

Många goda initiativ.


Det är en stor uppoffring att vara utan mat och dryck under dagens ljusa timmar.
Muhammed skapade denna religion i Mellanöstern där dag och natt är lika långa. Att vara muslim i Norden är något helt annat.
Våra ljusa sommarnätter gör att muslimer här får följa Meckas tidtabell för att inte svälta - snart är midnattssolen här.

Vi kommer att ha många hungriga busschaufförer på våra vägar nu. Böner, böner!

Jag kommer också att citera Koranen under dessa fyra månader, så att du också får en liten förståelse vad muslimen läser under sin fastemånad.
Jag citerar ur häftet:

"Vi ber för att kristna människor skall få uppenbarelser om nyckelsymboler för att bättre kunna kommunicera med våra muslimska vänner.

Vi ber om kunskap om värderingar för att kunna använda dem då vi berättar om evangeliet.

Vi ber om förlåtelse där vi varit för snabba att döma andras tro, våra grannars vanor och inte sett möjligheterna att dela den friköpande nåden med dem.

Vi ber om ytterligare insikter under dessa 30 dagar då vi är i bön för hela den muslimska världen.

I Jesu namn, amen.
Med fred, i fred, mot fred.

Helene F Sturefelt,

- förebedjare,
- och som just denna dag, den 14 maj, med glädje firar Israels 70-års dag som självständig nation. Shalom!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar