UNDER GUDS BESKYDD

Välkommen att dela mina tankar om Tro och Liv!

måndag 14 maj 2018

SURA 2 - Kons sura

ANDRA SURAN - Kons sura - från Medina.

I GUDS, DEN BARMHÄRTIGE FÖRBARMARENS NAMN.

DETTA ÄR SKRIFTEN, DET RÅDER INTET TVIVEL OM DEN, EN VÄGLEDNING FÖR DE GUDFRUKTIGA.
DEM, SOM TRO PÅ DET FÖRDOLDA, FÖRRÄTTA BÖNEN OCH DELA MED SIG AV VAD VI BESKÄRT DEM.

OCH DEM, SOM TRO PÅ VAD SOM NEDSÄNTS TILL DIG OCH VAD SOM NEDSÄNTS FÖRE DIG OCH ÄRO FÖRVISSADE OM DET TILLKOMMANDE LIVET.

DESSA ÄRO I ÅTNJUTANDE AV VÄGLEDNING FRÅN SIN HERRE,
JA, DESSA ÄRO DE LYCKLIGA.

FÖR DEM, SOM ÄRO OTROGNA, ÄR DET FÖRVISSO LIKGILTIGT, OM DU VARNAR DEM ELLER ICKE, DE TRO ICKE.

GUD HAR FÖRSEGLAT DERAS HJÄRTAN OCH ÖRON, OCH ÖVER DERAS ÖGON ÄR ETT TÄCKELSE, JA, DEM VÄNTAR ETT FÖRSKRÄCKLIGT STRAFF.BLAND MÄNNISKOR FINNAS DE SOM SÄGA: 'VI TRO PÅ GUD OCH DEN YTTERSTA DAGEN' EHURU DE ICKE TRO.

DE VILJA BEDRAGA GUD OCH DEM SOM TRO, MED BEDRAGA BLOTT SIG SJÄLVA, UTAN ATT MÄRKA DET.

I DERAS HJÄRTAN ÄR KRANKHET, OCH GUD FÖRVÄRRAR KRANKHETEN FÖR DEM, JA, DEM VÄNTAR ETT PLÅGSAMT STRAFF DÄRFÖR ATT DE LJÖGO.

DÅ MAN SÄGER TILL DEM: 'ANSTIFTEN EJ OFÄRD PÅ JORDEN' SVARA DE: 'VI GÖRA BLOTT DET RÄTTA'.

Detta är vers 1 - 10.

Jag går vidare till vers 23 - 28.

FÖRKUNNA DEM SOM TRO OCH GÖRA GODA GÄRNINGAR DET HUGNESAMMA BUDSKAPET, ATT DEM VÄNTA LUSTGÅRDAR, GENOMFLUTNA AV BÄCKAR.

OCH DÄR VÄNTA DEM RENA MAKAR, OCH DÄR SKOLA DE EVINNERLIGEN FÖRBLIVA.

GUD BLYGES FÖRVISSO ICKE ATT FRAMSTÄLLA VILKEN LIKNELSE SOM HELST, OCH MYGGA ELLER VAD SOM ÄR UTÖVER HENNE.
VAD DEM SOM TRO BETRÄFFAR VETA DE, ATT DET ÄR SANNINGEN SJÄLV FRÅN DERAS HERRE.

OCH VAD DE OTROGNA BETRÄFFAR SÄGA DE: 'VAD KAN VÄL GUD HAVA ÅSYFTAT MED EN SÅDAN LIKNELSE SOM DENNA?'
DÄRMED VILSELEDER HAN MÅNGA, OCH DÄRMED VÄGLEDER HAN MÅNGA, MEN HAN VILSELEDER INGA ANDRA DÄRMED ÄN DU OGUDAKTIGA,

SOM BRYTA AVTALET MED GUD, SEDAN DET STADFÄSTS, SÖNDERSLITA VAD GUD BEFALLT ATT MAN SKALL FÖRENQ OCH ANSTIFTA OFÄRD PÅ JORDEN.
DET ÄR DESSA SOM BLIVA TILLSPILLOGIVNA.

HUR KUNNEN I FÖRNEKA GUD, DÅ I VARIT DÖDA OCH HAN UPPVÄCKT EDER TILL LIV?
OCH TILL SIST SKOLEN I ÅTERFÖRAS TILL HONOM.


HAN ÄR DEN SOM HAR SKAPAT ALLT VAD SOM FINNES PÅ JORDEN ÅT EDER.
SEDAN GREP HAN SIG AN MED HIMMELEN OCH INRÄTTADE DEN TILL SJU HIMLAR, JA, HAN ÄR ALLVETANDE.


Jag stannar här. Sura 2 har 286 verser, du får gärna läsa vidare själv.

En fråga jag ställer till texten är:

- Varför vilseleder Gud de ogudaktiga?

Den Gud jag känner från Bibeln vill tvärtom leda de "ogudaktiga" till omvändelse och frälsning.

"Sjunde himlen" är ett välkänt begrepp.
Men Bibeln talar bara om "tre himlar":

- Lufthimlen - Psaltaren 147:8,
- Stjärnhimlen - 1 Mosebok 1:14-18,
- Paradishimlen - 2 Korinterbrevet 12:2.

Och vid tidens slut skall Gud skapa en "ny himmel och en ny jord" - Jesaja 65:17 och Johannes uppenbarelsebok 21:1.

Helene F S.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar