UNDER GUDS BESKYDD

Välkommen att dela mina tankar om Tro och Liv!

tisdag 29 maj 2018

7 KRISTNA NYCKELORD

Som pilgrim lever jag i världen.


I tjugo års tid har pilgrimsrörelsen i Sverige hjälpt människor tillbaka till ett lugnare tempo, och även visat vägen till tro.

De sju nyckelorden som myntades på Pilgrimscentrum i Vadstena har gett vägledning och uppmuntran. Pilgrimen protesterar mot ett välfärdsliv som har så bråttom att människor far illa och skadads, både mentalt och själsligt.

I takt med att pilgrimsrörelsen har vuxit så har allt fler icke-troende och okyrkliga funnit sin plats i dessa vandringar. Det är mycket glädjande!

Men.

Det finns ett - men.

Pilgrim året runt!


För tjugo år sedan var den kristna kontexten tydlig. Det är den inte längre idag.
Sekulariseringen har gått snabbt och pilgrimsrörelsen riskerar att förytligas om inte nyckelorden förankras tillbaka till sitt sammanhang.

Följ med på en pilgrims-seglats i Göteborgs norra skärgård!
Min medvandrare och hjärtevän gick tyst vid min sida och delade sedan på kvällen sina tankar, som jag nu i min tur delar med dig.

- Vad är det egentligen som ger frihet? Enkelhet? Bekymmerslöshet?

Vad ger frihet?


Vi samlades på Klippans ångbåtsbrygga där alla veteranbåtar ligger förtöjda. Ta dig ombord på skonaren INGO. Hon är byggd 1922, helt i trä, med tjocka master från en granskog... eller var det lärkträd?

Doften av tjära, trä och hav fick mitt hjärta att ropa: Nu är jag hemma!

Ingo är min nya kärlek...

… och vi gick för motor under den mäktiga Älvsborgsbron, med Röda Sten till vänster, babord alltså.

Ombord på skonaren INGO.Det första ordet FRIHET har sin grund i min FRÄLSNING.

Pilgrimens frihet är alltså inte en frihet till vadsomhelst... utan det börjar med ett erkännande av att vara bunden.

Bibeln talar om att vara fast i sina begär, i sin vrede, girighet och avund. Det är högmod, lättja och lögner. Ja, allt det som sammanfattas i det lilla förtretliga ordet "synd".

Vi binds av mörker som gör att vi inte lever livet ärligt. Relationerna haltar och synden sätter sig som en kil mellan mig och Gud.
Det är som om det tunga ankaret har fallit ned på botten och hindrar fartygets framkomst...

Att vara bunden.


När Jesus ger sitt liv på korset så bryter han syndens makt. Pilgrimen kapitulerar inför sina misslyckanden - och räcker fram sina tomma händer till Gud och ber om nåd...

… hm, om jag vågar tala sjörövarspråk så handlar det faktiskt om hotet att "gå planka...!"

Men precis innan ondskan knuffar oss överbord till hajarna, så är Gud där, fångar upp oss och översköljer oss med sin förlåtande nåd.

I GUDS TYSTNAD FÅR JAG VARA
ORDLÖS, STILLA UTAN KRAV.
KLARA RYMDER, ÖPPNA DAGAR
HÄR EN STRAND VID NÅDENS HAV... Sv Ps 522.

Nådens hav. Ingen planka...


Nästa nyckelord är ENKELHET, med förankring i Bibelns tal om EVIGHET.

Gud har gett oss livet där tillvaron är inordnad i tid - dagar, veckor, månader och år.
Men det finns en annan dimension, utanför tid och rum.

Evigheten.

Som vi anar när havets horisont går ihop med himmelens rand.

När pilgrimen anar evigheten på sina vandringar, då är det det perspektivet som föder enkelheten.

Vad betyder allt mitt samlande och ägande när jag anar evigheten bortom alla begränsningar?
Det är stort!

Det är något Bortom...


Ordet TYSTNAD kopplas ihop med TRO.

När pilgrimen tar emot tron som en gåva, så medföljer också tystnaden.
Nu går det att vara stilla och tyst.

För där finns en Närvaro.

Det är en lyssnande tystnad. Det är en talande tystnad. Det blir en växelverkan, där tron vilar och där tron föds, i ett ohörbart möte med Gud själv.

Ingemar Johanssons psalm sätter ord på det:

BLI STILLA, LÅT TYSTNADEN FÖRA DIG NÄRA
NÄRVARON FINNS DÄR, EN KRAFT SOM VILL BÄRA.

JA, ÖPPNA DET RUM SOM STÅR LÅST DJUPT INOM DIG
BARNET SOM BOR DÄR, SOM STUMT SKRIKER:
- HÖR MIG!
DU ÄR EN BÖN... GUD ÄR DIN BÖN. Sv Ps 762

Stilla och tyst.Fjärde ordet BEKYMMERSLÖSHET har sin grund i BÖN.

Det är inte den falska bekymmerslösheten där man skakar av sig allt och inte värderar varken tankar eller känslor.
Nej, Jesus säger i Bergspredikan att:

GÖR ER INGA BEKYMMER FÖR MORGONDAGEN.

KASTA ALLA ERA BÖRDOR PÅ HERREN.

Pilgrimen vet att i bönen finns samtalet med Gud, vår himmelske Fader.
Till honom kommer vi med allt - både bekymmer, men också vårt tack och vår lovsång.

Bönen är hjärtats samtal med Gud. I den relationen blir det verkligen ett saligt byte - jag lämnar över allt det som jag oroar mig för till... inte till tomheten eller till ödet eller "universum"... utan just till vår käre himmelske Fader!

Den Gud, som skapat allt, har omsorg om dig och mig!

Vilken fantastisk bekymmerslöshet bönen ger!

Kasta alla era bördor på Herren.Min hjärtevän funderade länge på nästa ord, LÅNGSAMHET. Vad kan rymmas i det?

Skonaren Ingo tog oss genom Göteborgs norra skärgård, och vi gjorde kortare pilgrimsvandringar både på Rörö och Björkö.

LÄRJUNGASKAP blev förankringen. Långsamheten är nödvändig för att växa i Jesu efterföljd.
Det tar tid att låta omvändelsen få fäste.

Sakta växer pilgrimen mot en allt större Kristus-likhet.

Att vara kristen är inget "quick-fix". Lärjungaskapet idag behöver få mogna, med bibelläsning, goda samtal, gudstjänster och bön. Och pilgrims-seglatser!

Långsam lärjungavandring.


ANDLIGHET är det mest populära ordet, som kan rymma allt, från öster till väster.
Men när den kristna pilgrimen talar om andlighet så är det DEN HELIGE ANDE som är i fokus.

Gud andades sin livsande in i allt levande. Men när Herren kommunicerar med oss, då är det genom den Helige Ande, alltså Guds eget presens, här och nu!

Helig Ande verkade genom alla profeterna som vi kan läsa om. Efter uppståndelsen, då synden och döden var besegrade, andades Jesus på sina lärjungar och sa:

TAG EMOT HELIG ANDE!

Denna heliga Guds Ande är den som tröstar, uppmuntrar, varnar och förmanar oss.
Pilgrimen söker sitt hjärta in mot denna mittpunkt.

Behovet av kontemplation och tillbedjan är stor!

Låt oss lära oss av våra katolska vänner, som har sakraments-tillbedjan med Kristus i centrum.
Vi behöver inte "gå över ån efter vatten" till österlandet för att hämta andlighet. Vi har ju fått en skatt av Gud Fader själv - given av Jesus - låt oss ta det på allvar!

Vilken underbar källa att ösa ur!

Skatter.


HELIGE ANDE LÅT DIN RÖST
HÖGT OM GUDS GÄRNINGAR TALA.
VITTNA FÖR TRON OM KORSETS TRÖST
KROSSADE HJÄRTAN HUGSVALA.

VISA OSS GUDS RÄTTFÄRDIGHET
LÅT OSS FÅ SE HANS SALIGHET
HELIGE ANDE, FRÄLS OSS. Sv Ps 161:3

Hugsvala är ingen fågel... och Anden är ingen duva. Men att "svalka hågen" och lugna sinnet det gör sannerligen Guds helige Ande!

Och från skonaren Ingo matades fåglarna med räkskal. Fiskmåsen höll truten...

Hugsvalor...


Det sista och sjunde nyckelordet är DELANDE. Vi tänker oss att det har sin grund i DOPET.

Som pilgrim på vandring delar jag med mig av ett äpple, ett plåster och gärna min livsberättelse i lagom bitar.

Djupast sett handlar delandet om dopet, där vi blev inlemmade i Guds världsvida gemenskap, doppade och dränkta i vatten, till rening och syndernas förlåtelse!

Kanske fick vi "gå plankan" i alla fall, för att ramla i Nådens hav och så uppstå till nytt liv, räddade av Jesu egen hand, tillbaka till Livets farkost.

Jesus sa ju i missionsbefallningen:

GÅ UT I HELA VÄRLDEN OCH GÖR ALLA FOLK TILL LÄRJUNGAR,
DÖP DEM I FADERNS OCH SONENS OCH DEN HELIGE ANDES NAMN...

Det är denna Kristus-tro och Jesus-räddning som jag vill dela med mig av.

Delar.


Så får pilgrimens sju nyckelord förankras i vår kristna tro, med goda Bibelord som grund.
I alla fall när Svenska kyrkan inbjuder till dessa fantastiska möjligheter, då vi lämnar vardagen för en stund och hämtar nya perspektiv.

Och, om jag får tala marknadsmässigt till sist, och uttrycka något om att "kvalitets-säkra" pilgrimsrörelsen, så har kyrkan sin grund i Kristus.
Varför säger jag det?

Jo, som sagt, i takt med att allt fler utifrån söker sig till pilgrimsrörelsen så är det lätt hänt att göra tröskeln så låg att annat följer med in.
Jag som lämnat de österländska meditationsrörelserna vill också påpeka att yoga inte hör hemma i det här sammanhanget.
Vi ska inte växla ned saligheten i småmynt.

Tvärtom ska vi vara oerhört stolta och glada över det som Jesus Kristus har gjort för oss!

Och det kan yttra sig både i sång och dans på en båt, en tyst vandring bland klapperstenarna på Rörö eller en stilla mässa på en klippa vid havet.

Nattvardskärl för vandring.


Så fick FETBLAD en djupare betydelse!

FRÄLSNINGEN är det som ger mig FRIHET.

EVIGHETEN ger mig ENKELHET att leva.

TRO ger mig TYSTNAD full av Närvaro.

BÖN ger mig BEKYMMERSLÖSHET.

LÄRJUNGASKAPET växer sakta i LÅNGSAMHETEN.

ANDE, Helig ande, är den ANDLIGHET som hjälper mig hem till Gud Fader.

DOPET är grunden för allt DELANDE i pilgrimsrörelsen.

Dopfunten i Fredrikskyrkan, Karlskrona.


De varmaste nyckel-hälsningar till er alla.

Och kom ihåg - man bygger inte en väg om det inte finns ett mål...!

Helene F Sturefelt,

- pilgrimspräst och segelvandrare över Nådens hav.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar