UNDER GUDS BESKYDD

Välkommen att dela mina tankar om Tro och Liv!

måndag 14 maj 2018

KORANEN SURA 1 - Inledning


Koranen.


Detta är direkta citat ur Koranen som varje muslim kommer att läsa nu under ramadan.
Det är viktigt att vi kan följa med någorlunda i vad som sägs, för att få kunskap.

Koranen har översatts till svenska två gånger:
- av konsulatsekreteraren i Marocko J.F.S Crusenstolpe, sedemera ministerresident i Lissabon (död 1882), och;
- professorn vid Lunds universitet C.J.Tornberg (död 1877).

Bådas arbeten har varit till stor gagn, och detsamma gäller om professorn vid Uppsala universitet J.T.Nordlings föreläsningar över Koranen.

Denna översättning från 1917 har väsentligt stöd i arabernas egna digra kommentarer, såsom Tabaris (död 923), Zamahsaris (död 1144) och Baidawis (död 1289).

Undertecknat av K.V.Zetterstéen.

Kapitel heter "sura".
De är ordnade så att de längsta kommer först och de kortaste sist.
Det gör att det inte finns någon kronologi i Koranens texter.De tidiga surorna kommer från den tiden då Muhammed bodde i Mekka. De har en fredlig ton då Muhammed sökte samförstånd för att vinna anhängare till sin religion.

De senare surorna kommer från den tiden då han hade flytt till Medina, och där är grundtonen förändrad, hårdare och med starkt motstånd mot dem som inte accepterade den lära han fått.

Tord Olsson, professor i religionshistoria i Lund, skrev 2003 i denna Koranöversättning följande förklaring:

"Principen för ordnande kan ge ett mekaniskt intryck på den som har översättningen i sin hand, men när Koranen reciteras i sin helhet under ramadan får ordningen en påtaglig liturgisk effekt.

Föredragningen i månadens början präglas av den lugna stilen i den medinska surorna. Efter hand ökar emfasen och mot slutet av fastetiden dominerar den rytmiska diktionen och den expressiva kraften i de mekkanska surorna.

I vissa moskéer förhöjs den dramatiska stegringen genom att koranrecitationen avslutas under Lailat al-qadr, den natt då Koranen först uppenbarades."

Slut citat.

Verbformerna är ålderdomliga, med ändelse på - a där vi i modern svenska har - ar.
Exempel: "dig dyrka vi" - "dig dyrkar vi".FÖRSTA SURAN.
Inledning till Skriften. Från Mekka.

I GUDS, DEN BARMHÄRTIGE FÖRBARMNARENS NAMN!

LOV OCH PRIS HÖR GUD TILL, ALL VÄRLDENS HERRE.
DEN BARMHÄRTIGE FÖRBARMAREN,
DOMEDAGENS KONUNG!

DIG DYRKA VI, OCH DIG ANROPA VI OM HJÄLP;
LED OSS PÅ DEN RÄTTA VÄGEN,

DERAS VÄG, VILKA DU BEVISAT NÅD,
VILKA EJ DRABBATS AV VREDE OCH SOM EJ FARA VILSE.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar