UNDER GUDS BESKYDD

Välkommen att dela mina tankar om Tro och Liv!

torsdag 1 december 2016

"EGO-CID" - JAGET DÖR


Ego-cid.


Det är mörkt och regnblött ute. Det kan kännas svart både i själen, lokalt och globalt.
Låt oss då våga tala om det.
Går det att hitta en väg ut ur mörkret?

Ja, det gör det.

Jag vill dela med mig av några kraftfulla tankar från boken DEPRESSION OCH SKAPANDE av David H Rosén.

Han är professor i analytisk psykologi i Texas och har utvecklat en positiv syn på depression.
!!
Han har utvecklat kreativa vägar att använda - och vända - det inre mörkret till att komma åt sin inre ljusa kärna.

Nej det är inte New Age, jag är ledsen men jag behöver dyka djupare, och det gör David H Rosén tillsammans med Jung, Freud, Erikson, Buber och Viktor Frankl.

Deras banbrytande forskning att försöka sätta ord på vad som orsakar depressioner inom oss är en fantastisk läsning.
Och närgången...

Jag pyntar med några suddiga foton från en höstdag i Kalmar.

Bronsstatyer i Vallparken, Kalmar.


Nu ger vi oss in i grottan.

För en depression kan jämföras just med en grotta: vi går in där för att ta skydd från rovdjuren.

"En depression är en naturlig reaktion på en nedbrytande situation, nödvändig för att psyket skall anpassa sig och orka genomleva situationen" (sid 46)-

- Är du deppig?
- Ja, stör mig inte! Jag jobbar...

"Denna mekanism tjänar till att skydda individen genom tillbakadragande och inaktivitet, när stimuli blir alltför häftig och inte aktivt kan undvikas".

Hänger du med?
Tänk på larven som förpuppas för att kunna bli det den är ämnad till; en fjäril.

David H Rosén skriver:

"Depressionen är en tillfällig period av inaktivitet, liknande den inkubationstid som föregår en kreativ idé".

- Är du fortfarande deppig?
- Ja, sa jag ju! Stör mig inte! Är du rädd eller?
- Ja...

Också en grotta.Det går inte att tända ett ljus och tro att det ska skingra mörkret, trots att adventsvisan uppmanar oss till det.

TÄND ETT LJUS OCH LÅT DET BRINNA...

Nej, för om du sätter ljuset i grottans öppning, då ser du ändå ingenting vad som döljer sig där inne...
Tyvärr är det så att vi måste gå längre in, djupare och djupare i mörkret för att komma åt vad som döljer sig där inne.

Gammalt skräp som negativa föräldrabilder, fula projiceringar och andras kvävande förväntningar får grottans väggar att drypa av falska egon...


Det här verkar livsfarligt.
Tänk om man fastnar i sin depression när man börjar studera den.

Ja, risken finns.
Därför bör man ha en följeslagare; en själavårdare eller terapeut - och inte då någon som gått och köpt sig en prästskjorta i Stockholm för att verka med seriös vid sina påhittade hembesök! (Det kan vi skriva om en annan gång).

"Depressionen blir patologisk när individen förblir låst i detta tillstånd, istället för att fortskrida bortom det" (sid 47).

Stelna inte!Många människor som blir sjukskrivna behöver dra sig in i sin grotta, för att vila ut från arbetslivets faror.
Den "positiva depressionen" kan då bli en tid av eftertanke och reflektion, där en ny riktning kan tas ut.
Men gode Gud så jobbigt det är!

Det gamla livsmönstret måste dö - och det är inget "quick fix" som vår tid gärna vill ha.
Nej, detta är ett mödosamt arbete och motverkas tyvärr av vår "positivt-tänkande-hysteri".

David H Rosén förklarar:

"Historiskt betraktade katolska kyrkan 'sorgsenhet' som en kardinal-synd - 'tristitia'.
Det sekulära samhället idag har optimism som sin kardinal-dygd.

Men Bibelns ord från Predikaren ger plats åt livets alla tillstånd - och så gör författaren en parafras:

DET FINNS EN TID FÖR MÖRKER OCH DEPRESSION
OCH DET FINNS EN TID FÖR LJUS OCH GLÄDJE.

DET FINNS EN TID FÖR SÖMN OCH TILLBAKADRAGANDE
OCH EN TID FÖR AKTIVITET OCH ENGAGEMANG."


Det finns tid. Att gå upp. Eller ned.


Hans idé om psyket är att allt hör ihop, att vi inte ska dela upp det.

På ytan kan vi ha en viss sinnesstämning, emotion, som kan leta sig djupare och vara en affekt.

"När en människa har en explosiv känsloutlevelse beror det på att vi drabbats av vår varelses innersta.
Det är inte alltid vi ska ge uttryck för detta, men om vi lever livet med att aldrig ta våra känslor på allvar, ja då kan en maskerad depression etablera sig" (sid 49).

Det är detta som är farligt... och som kan leda till desperata handlingar när man inte orkar längre.
Men det finns vägar ut!


Vredesutbrott.


"Gemensamt drag för depressionen är förlust av livsmod.
Det blir synligt i vardagsmoralen och i upplevelse av mening och lojalitet".

Mänskokännaren Rosén fortsätter:

"Personens anda och vilja kollapsar - medveten om att att de misslyckats uppnå egna eller andras förväntningar, oförmögna att ändra situationen där själva livsrummet är begränsat."


Sagt på ett annat sätt:

Ångesten är vår vän. Den står på vår sida och signalerar att någonting är fel.
Att våga lyssna på den rösten och bryta mot alla konventioner och hitta sin sanning - det är början till befrielse ur mörkret.

"Sårbara känslor uppstår i regel från påfrestningar i omgivningen, likaväl som sårbarhet är inbyggd i individens psyke.
Vi behöver bygga upp ett nytt självförtroende och en ny framtidstro".

Bygg nytt. Omvändelse.Detta tillstånd har beskrivits i klassisk litteratur, i grekiska dramer och fornnordisk mytologi.
Den store mystikern på 1500-talet talade om "Själens dunkla natt" och kung David ropar i Psaltarpsalmerna om skydd i dödsskuggans dal.

Sedan går denne psykiatriker igenom olika terapeutiska modeller där många olika behandlingar samverkar (sid 98), observera att de ska samverka, inte motverka varandra:

- biologisk behandling (somatisk terapi),
- farmakologisk behandling,
- ljusperapi och diet-terapi,
- psykologisk behandling (beteende och kognitiva)
- existentiell behandling,

... där det sistnämnda har fått en avgörande betydelse genom Viktor Frankls erfarenhet från koncentrationslägret:

Livet har mening, och när lidandet inryms i den meningen då överlever man.


Ge inte upp. Det finns en trappa i muren...Sedan kommer långa kapitel i boken "Depression och skapande" där vi får följa ett antal människor och deras kamp med falsk självbild och förstörd självkänsla, som orsakar hopplöshet och benägenhet till självmord.

Det är här David H Rosén visar hur nödvändigt det är att det falska jaget - egot - måste dö, inte hela människan!

Det handlar om en EGO-CID, inte sui-cid!!

Jag kan inte redogöra för alla varianter av hur föräldrar kan förstöra sitt barn.... dominans, förtryck, svaghet, underlåtenhet att skydda... och så vidare.

Men i terapin kommer detta fram.

Alla bortträngda upplevelser samlas i det begrepp som kallas "skuggan".

Grottan är full av skuggor... som lever rövare på nätterna och anfaller i nattens mörker och orsakar mardrömmar och fasansfulla fasor.

- Deppar du fortfarande?
- Gå din väg, du satans förklädda ljusängel! Stör mig inte med ditt falska ljus. Jag håller på att avslöja dig och dina förbannade smådjävlar som håller mig kvar här!


Den välsignade grottan!


När terapeuten/ själavårdaren byggt upp en trygg relation med patienten, kan arbetet börja.

Terapins första stadium är kapitulering inför sina falska uppfattningar om sitt jag.
Alla negativa projektioner på andra hör hemma i den egna skuggvärlden.
Det är dags att konfronteras med detta...

... och känslan av död är överhängande.

Åter igen betonar han hur skammen vill driva oss till att ta död på hela vår varelse, men han visar bestämt hur det är Egot som ska dö - och omvandlas.

Till sin hjälp använder han alla kreativa uttryck vi har:
- musik, rörelse och bild, särskilt när orden inte längre räcker till att beskriva mörkret.

Jag önskar jag kunde visa de teckningar hans patienter målat - de är pinsamt avslöjande... och ett kraftfullt redskap att komma åt sin inre sanning.

Sitt äkta Själv.

Tag emot din Anima.


Andra stadiet.
När patienten kapitulerat och fallit igenom det omedvetnas tomrum, har en EGO-CID ägt rum.

"Den tidigare ego-identiteten har brutit samman och nu ska kontakten etableras med Självet" (sid 185).

Personen går från död till liv.

Psykologen ger ord åt det som de grekiska dramerna för länge sedan gestaltade och det som Jesus gör genomgripande i kristendomens budskap.

"När personen får kontakt med Självet genomgår hon en omvandling genom en upplevelse av död och pånyttfödelse, och kan så fortsätta på sin individuationsväg".

Livsmodet kommer tillbaka.
Insikten att ego-cidens symboliska död är bättre än självförintelse är en avgörande framgång.

Egots död.Tredje stadiet.

Personen har avslöjat vad som döljer sig i skuggorna.
Kvinnan har funnit sin manliga del (animus) och mannen sin kvinnliga del (anima) och dessa förenas nu till en helhet inom personen.

Denna nya livskraft ger möjlighet att omarbeta trauman i det förflutna.
Mindervärdeskomplex - eller uppblåst och storslagen uppfattning om sig själv - har ersatts av mild realism.

Sanning har skapat Frihet.
Och friheten ger Frid.

Frid vid lugna vatten.


Jag stannar här.

Boken är utgiven på Natur och Kulturs förlag, Borås 1999. Läs den.

Framför mig väntar en långhelg med mina "systrar" i Symbol-pedagog-utbildningen.

Han som utvecklat den kreativa metoden vidare i Sverige - Åke Högberg - kommer på besök.
Det ska bli mycket spännande att få träffa honom!

Och jag är lite rädd... för när han sätter igång med "aktivt visualiserande" då går skuggorna inte säkra,,,
Nattens drömmar avslöjar att det finns en hel del att brottas med.

Jag tänker vara kvar i grottan tills faran är över - men nu med färgpenslar och målarburkar.

Kanske är de urgamla grottmålningarna ren terapi?!
Tänk om vi bevittnar människans första försök att få bukt med sin rädsla och sina skuggor genom att måla de vilda oxarna på väggen!?

För att sedan lämna mörkret och möta solens ljus, med förnyad livskraft och nytt mod.


Grottmålningar?


Kung Salomo i Predikaren får sista ordet, där vi faktiskt kan ana en brottning och en ego-cid, där freden till slut kommer.

ALLTING HAR SIN TID OCH VARJE FÖRETAG UNDER HIMMELEN HAR SIN STUND.

FÖRVARA HAR SIN TID OCH KASTA BORT HAR SIN TID.
RIVA SÖNDER HAR SIN TID OCH SY IHOP HAR SIN TID.

TIGA HAR SIN TID OCH TALA HAR SIN TID.
ÄLSKA HAR SIN TID OCH HATA HAR SIN TID.
KRIGA HAR SIN TID OCH FRED HAR SIN TID. Predikaren kap 3:7


Möt din Animus.


Livet är vackert och meningsfullt.
I sanning, jag sluter fred med mig själv. Du också?

Skicka nu denne Texas-doktor till Mr D Trump och hjälp honom begå ego-cid, så han inte orsakar nations-cid...!

Varma hälsningar från grottmänniskan Helene Sture-Själv Egofelt,

- som såg bronsfigurerna tala i Vallparken, där stelnat liv fick ny betydelse,
- och där symbolerna blir högst levande och meningsfulla.


Tid för livets mogna höst.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar