UNDER GUDS BESKYDD

Välkommen att dela mina tankar om Tro och Liv!

onsdag 14 december 2016

BLOD och TESTAMENTE - Hebreerbrevet 8-9

Blodröd kärlek.


Jag öppnade kyrkporten och gick in i värmen. Mot mig strömmade ljuvlig körsång - skolbarnen övade till luciatåget.

Då får väl vi i bibelstudiegruppen sätta oss i barnrummet... med den glasade väggen ut mot kyrkrummet. Det blir bra! Det blev till och med bättre.

"Förklara nya vidder av livets ord, låt något fridlöst hjärta Dig möta här, och se och smaka Herre hur ljuv Du är!"

Vi bad den inledande bönen ur psalm 65 och samlade ihop våra tankar.

Det här blogginlägget blir en utmaning - jag ska försöka sammanfatta kapitel 8-9.
Vi läser närgånget, men hjälper varann att fokusera på det som talar till oss idag.

Ledorden är "nytt" - "förbund" - "förlåtelse" - "blod" - "testamente" och jag bildsätter med det jag hittade på Skånetrafiken...

Luciaövning.


Hebreerbrevets författare visar hur Gamla Testamentets förbund bara var tillfälligt - om än i många sekler! Vad deras präster gör är att:

... DE TJÄNAR EN SKUGGBILD AV DE HIMMELSKA TINGEN... 

MEN NU HAR KRISTUS FÅTT ETT PRÄSTÄMBETE SOM ÄR VIDA ÖVERLÄGSET, 
EFTERSOM HAN FÖRMEDLAR ETT BÄTTRE FÖRBUND,
STADFÄST MED STARKARE LÖFTEN.

OM DET FÖRSTA FÖRBUNDET HADE VARIT UTAN BRIST,
SKULLE DET INTE HA FUNNITS BEHOV AV ETT ANNAT. Hebr 8:5-7

Precis!
Varje generation lever i den gudsgemenskap som Gud givit sin tid.
Det går inte att jämföra bakåt.

Men nu var det alltså tid för ett nytt förbund. En av orsakerna är det bråkiga folket...Uttåget ur Egypten?MEN NU FÖREBRÅR GUD SITT FOLK DESS BRISTER.

Och så citeras profeten Jeremia kap 31:31:

JAG FÖRDE DEM UT UR EGYPTENS LAND,
MEN DE FÖRBLEV INTE I MITT FÖRBUND.

Folket klarade inte av att hålla Guds bud. De försökte vara lag-tjänare men det nådde tydligen inte riktigt hela vägen in.
Därför säger Herren, genom Jeremia:

JAG SKALL LÄGGA MINA LAGAR I DERAS SINNEN
OCH INRISTA DEM I DERAS HJÄRTAN.

JAG SKALL VARA DERAS GUD
OCH DE SKALL VARA MITT FOLK.


Lagen i hjärtat.


Det är detta som sker när Jesus kommer. Han är inte intresserad av en laglydnad som bara är ögon-tjäneri.
Jesus, sänd av Gud, vill se en genomgripande förändring, inifrån och ut.

Och vi får ett löfte, som ännu inte helt är uppfyllt:

ALLA SKALL VETA VEM JAG ÄR,
FRÅN DEN MINSTE TILL DEN STÖRSTE.

TY JAG SKALL FÖRLÅTA DEM DERAS ORÄTTFÄRDIGHET
OCH DERAS SYNDER SKALL JAG ALDRIG MER KOMMA IHÅG.

Tänk den dagen när alla vet vem Gud är... från den minste till den störste!
Vilken underbar dag, när tvivel är undanröjt, avgudar avslöjade och kärlekens lag inristat i hjärtat, på allvar.

Jag vet!


Hebreerbrevets författare avslutar kapitel 8 med att konstatera att det nya har gjort det gamla föråldrat.

OCH DET SOM ÄR GAMMALT OCH FÖRÅLDRAT SKALL SNART FÖRSVINNA.

Jag skjuter in här att idag, år 2016, finns det judar som är Messiastroende och som alltså har funnit äktheten i detta som sägs om Jesus.

Vi närmar oss jul, därför är detta intressant att notera - Gud blir människa i Jesus Kristus, som uppfyller Messiaslöftet.

Allt medan vi jagar de bästa julklappstipsen...


Kapitel 9 är en beskrivning av tjänsten i den jordiska helgedomen, vilken är annorlunda jämfört med tjänsten i den himmelska.

Och nu kommer allt det här med offer... och blodets betydelse.

Detta kan kännas mycket främmande för oss, likväl är vi en del av det.

Vi lever mellan ytterligheterna då julegrisen slaktas industriellt och de fruktansvärda krigsförbrytelserna i Syrien, Aleppo nu senast.

Blodet flyter, av olika anledningar, det ena för livets skull som mat, det andra är bara djävulsk död.

Konflikter.


För att förstå detta med offer kan vi blicka tillbaka på vår egen fornnordiska historia.
Vid denna tid på året var det dags för midvinterblot.

För att blidka Tor och Oden kunde både djur och människor offras.
Det finns ingen som helst romantik med det...

... och min egen teori är att det var vikingakvinnorna som först tog emot Vite Krist i den kristna missionen.

Med tacksamhet slapp de offra hästen... och äldste sonen.. för offret var redan gjort.
Och det var fullkomligt!

Med detta som bakgrund kanske det är lättare att förstå följande:

MAN FRAMBAR OFFERGÅVOR SOM DOCK INTE KUNDE GÖRA DEN SOM FÖRRÄTTADE GUDSTJÄNSTEN FULLKOMLIG, SÅ ATT HANS SAMVETE SKULLE VARA TILL FREDS. Hebr 9:9.


Ingen offerlund.


Och så kommer en suverän förklaring till varför Kristus är det fullkomliga offret:

OCH MED SITT EGET BLOD - INTE MED BLOD AV BOCKAR OCH KALVAR - HAR HAN EN GÅNG FÖR ALLA TRÄTT IN I HELGEDOMEN OCH VUNNIT BEFRIELSE ÅT OSS, FÖR EVIGT. 


Med sitt eget blod... Om nu blod från offerdjur i yttre mening renade folket från deras synder...

... HUR MYCKET MER MÅSTE DÅ INTE BLODET FRÅN KRISTUS, 
SOM I KRAFT AV EVIG ANDE HAR FRAMBURIT SIG SJÄLV SOM ETT FELFRITT OFFER ÅT GUD, 
RENA VÅRA SAMVETEN OCH FRÅN DÖDA GÄRNINGAR, 
SÅ ATT VI KAN TJÄNA DEN LEVANDE GUDEN. Hebr 9:14.

Rent samvete.

Fri från lönlösa, döda gärningar som ändå inte ledde någon vart.

Och vem är väl fri från överträdelser?

Eller för att tala i hinduiska termer:
- Hur många liv och återfödelser krävs det för att sona sina synder?
Hopplöst många.

Jag har bara ett liv...


Nu kommer vi till arvet och testamentet.

För att ett testamente skall lösas ut måste personen vara död. På riktigt.
Här faller alla nervösa teorier om att Jesus bara skulle varit skendöd - efter gissel, tortyr och korsfästelse...

TESTAMENTET BLIR GILTIGT FÖRST EFTER DÖDSFALLET 
OCH HAR INGEN VERKAN SÅ LÄNGE DESS UPPHOVSMAN LEVER.

DÄRFÖR KUNDE INTE HELLER DET FÖRRA FÖRBUNDET INSTIFTAS UTAN BLOD. Hebr 9:17.

Vi kan tycka att det är makabert, men det här handlar om en trovärdighet:

LIKASÅ STÄNKTES BLOD PÅ TÄLTET OCH ALLA GUDSTJÄNSTFÖREMÅL.

JA, ENLIGT LAGEN RENAS NÄSTAN ALLTING MED BLOD,
OCH UTAN BLOD UTGJUTS GES INGEN FÖRLÅTELSE. Hebr 9:22


För dig utgjutet.


Den här sista versen är mycket kontroversiell för mina muslimska vänner. De kan inte på något sätt acceptera att förlåtelse kräver blod.
Och jag vet många "vanliga svenskar" som tänker på samma sätt.

Men den kristna förkunnelsen visar på allvaret i att göra uppror mot Gud.
Vår bortvändhet mot Godheten själv är så stor att avståndet blivit omöjligt att överbrygga.

Vi kan tänka så här:

Om himmelen skall förbli en plats utan svek och ondska, måste var och en av oss vara fri ifrån det.
Annars drar jag ju med mig mina fel och brister... och då är himmelen inte bättre än livet här på jorden.

Vägen in blir ett försoningsoffer, i vårt ställe, för vår skull, där det kristna dopet är bärare av Guds förlåtelse och rening.

Blod och vatten.

TY KRISTUS GICK IN I SJÄLVA HIMLEN FÖR ATT NU TRÄDA FRAM INFÖR GUD MED VÅR SAK.

OCH HAN GJORDE DET INTE FÖR ATT OFFRA SIG MÅNGA GÅNGER, SÅ SOM ÖVERSTEPRÄSTEN VARJE ÅR GÅR IN I HELGEDOMEN MED BLOD SOM INTE ÄR HANS EGET...

DÅ HADE HAN MÅST LIDA MÅNGA GÅNGER, ALLTIFRÅN VÄRLDENS SKAPELSE.

MEN NU HAR HAN TRÄTT FRAM, EN GÅNG FÖR ALLA, VID TIDENS SLUT, FÖR ATT UTPLÅNA SYNDEN GENOM ATT OFFRA SIG SJÄLV. Hebr 9:26


Fullkomligheten.


För mig är detta så stort. Stort! Gud har gjort allt för oss!

Problem och konflikter finns än idag.
Men ju fler som lär känna Jesus Kristus och förvandlas av hans kärlek, desto fler låter denna Guds försoning bli verklig.

Eller som Desmund Tutu och hans dotter Mpho Tutu skriver i boken "Förlåtelse - den fyrfaldiga vägen till helande för oss och vår värld":

- Genom att berätta sin berättelse, sätta ord på sin smärta, ge förlåtelse och förnya relationen eller upplösa den, då har förlåtelsen blivit ett stort steg mot att bli hel igen.

Då förmedlar vi frid och fred till vår värld.

Det är detta det handlar om.

Genomlyst av Guds kärlek.


- Tack käre himmelske Far för din räddningsaktion!
Tack Jesus för att du dödade döden och besegrade ondskan.

Helige Ande, jag ber ödmjukt att Du skall ge oss trons gåva.
Vi kan inte själva förstå detta om inte Du ger oss tilliten till Dig som en gåva.

Tack för att du skall komma tillbaka och visa dig en andra gång:

... OCH DÅ INTE FÖR SYNDENS SKULL UTAN FÖR ATT RÄDDA DEM SOM VÄNTAR PÅ HONOM.

Amen!


Reflexmässiga och hjärtligt blodröda hälsningar,
- från eder bibelstudieledare Helene F Sturefelt, Karlshamn.

Nu går tåget! Godkväll.

Karlshamns godsspår.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar