UNDER GUDS BESKYDD

Välkommen att dela mina tankar om Tro och Liv!

torsdag 29 december 2016

JESUS ÄR NORMKRITISK - Matteus kap 10

Det finns regler och normer.


Jag blickar bakåt och spanar efter de trender som passerat år 2016.
En rubrik som är ofta återkommer är att vara NORMKRITISK.

Det är bra. Ifrågasätta. Hitta nya infallsvinklar. Inte vara blind för sin egen samtid.

Men det gäller att inte falla man på eget grepp.

Det som ifrågasätts är kristendomen och de normer som följer som en konsekvens av den.
Humanister och ateister tycker det är dags att rensa ut den mänskosyn som format landet under tusen år.

Vi ska välkomna nya mänskosyner och nya ideologier. Vi blandar allt. I den heliga mångfaldens namn.
Det är spännande. Men aningslöst.

Nu har du kanske redan stämplat in mig i något passande fack, men där tänker jag inte stanna!
Nej, jag skriver inte något inlägg i moralpanik. Detta är för allvarligt.
Inte heller med partipolitisk agenda. Det är för ytligt.

Bygger ny familj.


Jag umgås med Ahmed och Sander, lyssnar med respekt.
Inlägget är bildsatt med foton från ett helt annat sammanhang, som förmodligen inte passar in alls, men detta reportage från Norge gjorde mig glad.

Ahmeds Physix är en religiöst obunden sammanslutning, där de plockar upp kriminella och ger dem en ny familj, genom hård träning. Vilket gäng!

De har brutit med laglöshetens norm, och fått syn på något bättre.

Men, det jag är ute efter, och ifrågasätter, är alltså den "politiskt korrekta" normkritik jag mött här i Sverige.

Den visar ingen som helst kritik mot sig själv och sitt upplösande av alla könsidentiteter och familjeband.

Ni missar att vara normkritiska mot den förtryckande kvinnosyn som nu sprider sig.
I toleransens namn kan denna tillbakagång ske.

Och ni ser inte religionsförtrycket på många asylboenden.

Allt, precis allt, går bra. Borta är rätt och fel.

Men det är en falsk lycka. Och både okunnigt och fegt.

Lämnar gammalt liv.Jesus har i alla tider varit den stora utmanaren och normbrytaren. Han ifrågasatte de skriftlärde. Han gick emot fariseernas livsstil.

Vår Fridsfurste tar strid.
Men mot vad? Och hur?

JESUS SA TILL LÄRJUNGARNA:

- TRO INTE ATT JAG HAR KOMMIT MED FRED TILL JORDEN.
JAG HAR INTE KOMMIT MED FRED UTAN MED SVÄRD.
Matteus kap 10:34.

Om jag nu rycker den här Bibelversen ur sitt sammanhang, så kan jag missbruka den hej vilt för mina egna syften.

- Här ska stridas!

Livsfarligt. Nej, inte så.

Denna text lästes i kyrkorna på Annandag Jul, men inte många präster vågade predika över den... ty de fick ingen tid att gå på djupet, och "julens sånger" tog över med sitt julmys och glitter.

Men här är nu plats och tid att gå lite mer på djupet.
Hur kunde Jesus säga att han kommer med svärd?
Är han inte Fredsfursten? Vi måste se hela kontexten för att inte komma vilse.

Här ska inte stridas mer.


I Matteus kapitel 10 så får vi ett sammanhang där lärjungarna sänds ut i en farlig värld.

JAG SKICKAR ER SOM FÅR IN BLAND VARGAR.
VAR DÄRFÖR KLOKA SOM ORMAR OCH OSKYLDIGA SOM DUVOR.

AKTA ER FÖR MÄNNISKORNA.
DE SKALL UTLÄMNA ER ÅT DOMSTOLAR, OCH DE SKALL PISKA ER I SYNAGOGORNA... Matt 10:16.

Jesus säger "var inte naiva". Analysera faran och undvik den. Där skall inte striden stå.

Vår tids förföljelse av kristna runt om i världen är en smärtsam verklighet. Jag önskar att vår egen kyrka tydligare kunde erkänna detta.
Men då stöter vi oss mot normen som säger att alla religioner är bra. Alltså tiger vi.

Utlämnas åt utpressning...
Dock är det inte i synagogorna som våldet sker - de utsätts också för förföljelse.


Inte förföljelse.


Jesus ger sin kallelse. Han rustar dem han kallat. Och han sänder oss ut.

När lärjungarna kommer in i en by, ska de tar reda på vem som är värdig att ta emot deras fridshälsning, annars ska de gå vidare. Gör vi det?

Jesus var kritisk mot att ödsla energi på dem som inte vill ta emot Guds ord, eller lyssna på det.
Gå vidare då. Till dem som är öppna.

OM MAN INTE VILL TAR EMOT ER ELLER LYSSNAR TILL ERA ORD, SÅ LÄMNA DET HUSET ELLER DEN STADEN OCH SKAKA BORT DESS DAMM FRÅN ERA FÖTTER.

SANNERLIGEN, DET SKALL BLI LINDRIGARE PÅ DOMENS DAG FÖR SODOM OCH GOMORRAS LAND ÄN FÖR EN SÅDAN STAD.
Matt 10:14.

När de vandrade där på de dammiga gatorna kanske de gjorde lite "street workout" också?
För att stärka sina andliga muskler...

Fridshälsning.Vi lever i ett öppet samhälle som är stängt.
Vi har demokratisk öppenhet, men utan möjlighet att ringa till myndighetspersonerna.

Vi har fri sjukvård - men stängda akutavdelningar.
Vi har banker - men utan kontanter.
Vi har postbilar - som inte delar ut post så bra.

Vår norm säger att det är mycket bra med öppenhet.

Vi har poliser som inte hinner med att hålla lag och ordning. Även där sprider sig normlösheten - fast på ett annat sätt.

Tillförordnade sektionschefen för gränspolisen, herr Lövenberg säger:

- Vi kan inte utvisa någon som vi inte vet vem det är.
Inget land tar emot någon som inte kan styrka sin identitet.

Jo. Sverige gör det. Ca 40% hos Migrationsverket har inte lämnat in några papper alls på vem de är...

Vi öppnar gränsen för personer som vi inte vet vilka de är.
Man kan dömas för brott i ett namn och sedan söka asyl i ett annat namn.

Hör ni inte själva hur okritiskt detta är?
Jag är rädd för normlösheten, för oförmågan att leda och hålla kontrollen.

Och man ska ta bort begåvningsprövningen till polisen, ty det är mycket fult att peka ut något sådant som begåvning.
- Ska man istället utbilda dum-snutar?

Sander är ingen dumsnut!


Tillbaka till Matteus 10.
Jesus uppmanar sina efterföljare att inte vara rädda för mänskorna och deras hårdhet.

VAR ALLTSÅ INTE RÄDDA FÖR DEM.
DET FINNS INGENTING GÖMT SOM INTE SKALL KOMMA I DAGEN
OCH INGENTING DOLT SOM INTE SKALL BLI KÄNT. Matt 10:26.

En annan rubrik som synts ofta i år under alla terrorattacker är just detta att vi inte skall vara RÄDDA.

Visst är vi rädda! Och försöker vara modiga, men vi är "modiga" på fel sätt.
Jesus säger att vi ska hålla ögonen öppna. Sverige idag blundar.

Den islamistiska ideologi som just nu plågar världen, får vi inte nämna vid namn.
Gränskontrollerna har jag redan nämnt.
Vi har låst oss i olyckliga partipolitiska hörnor, där man är helt oförmögen att hantera situationen.

Varför?
Jo, för politikerna saknar ord och begrepp för det islamistiska förtrycket.
Det går inte att undvika "religion" när det handlar om religion!

Och det går inte att komma dragandes med Gamla Testamentet när det handlar om Koranen.

Respekt. Nummer 1.


Att vara klok som en orm är att vara smidig. Lyssna mot marken.
Ta reda på fakta. Våga vara normkritisk mot de ideologier som vi nu släpper in, med sin grund i Koranens mänskosyn.
Den är i flera stycken motsatsen till den kristendom som format vår kultur.

Religiöst:

- Allah älskar bara de trogna.
- Gud älskar även syndaren.

- Allah vill döda de otrogna.
- Gud vill frälsa de förtappade.

Detta säger jag utan att värdera. Jag konstaterar att så olika står det i dessa två helt olika heliga skrifter.

Utifrån detta byggs sedan olika mänskosyner upp.

Jag frågade några arabiska vänner för att kontrollera att jag inte missuppfattat något.

- Varför tror du att vi har flytt, Helene?
I islam är människan billig! Hon har inget värde om hon definieras som otrogen. En kvinna är mindre värd. Ett barn inte mycket... såvida det inte är en pojke.
Hos er är det tvärtom.

Tack för kärleken.


Men Jesus är också normkritisk mot dem som är otrogna mot honom, dock med ett annat mål.
Han vill inte sända ned "blixt och åska" över staden, vilket några av lärjungarna tyckte.

Varken bomber eller granater - eller nyårssmällare.

Nej, Jesus gick vidare som sagt, fredligt, med fokus på dem som ville gå fridens väg med honom.

Ja, Jesus är normkritisk, men inte mot de svaga och utslagna, utan mot förtryckarna och utsugarna, Och han har en plan - en frälsningsplan.

ÄLSKA ERA FIENDER OCH BED FÖR DEM SOM FÖRTRYCKER ER.
Matt 5:44


Träningsglädje, en bra början.
När Jesus säger att han kommer med svärd, så är det inte vilket svärd som helst.

Det är inte vapenskrammel, såsom makthavare missbrukat Guds ord för att vinna land och folk.
Nej, Det är Andens svärd - Guds Ord - det som avslöjar falskhet:

TY GUDS ORD ÄR LEVANDE OCH VERKSAMT.
  DET ÄR SKARPARE ÄN NÅGOT TVEEGGAT SVÄRD
    OCH TRÄNGER SÅ DJUPT ATT DET SKILJER SJÄL OCH ANDE, LED OCH MÄRG

OCH BLOTTLÄGGER HJÄRTATS UPPSÅT OCH TANKAR. 
   INGENTING KAN DÖLJAS FÖR HONOM. 
      Hebreerbrevet kap 4:12Sanningen gör fri.


När jag drabbas av Guds närvaro i mitt liv, då hör jag hur Gud ber mig se över mina normer - hur jag hanterar mina pengar, vad jag lägger min tid på, vem jag umgås med, hur jag värnar naturen...

När jag läser om Jesus och erfar hans sätt att agera, då ger han ett alternativ till livslögnerna.
I hans kärleksfulla gemenskap får alla de plats, som jag själv inte valt som vänner.

Han utmanar mina normer, sätter ljus på det relationerna - grannar, storfamilj, församlingsmedlemmar o s v - och ber oss söka friden, inte striden.

Men... men, han säger ju också:

- TRO INTE ATT JAG KOMMIT MED FRED.... 

Och så räknar Jesus upp alla konstellationer i en storfamilj hur man ställs emot varandra - när det gäller efterföljelsen:

TY JAG HAR KOMMIT FÖR ATT STÄLLA EN MAN MOT HANS FAR,
EN DOTTER MOT HENNES MOR...

DEN SOM INTE TAR SITT KORS OCH FÖLJER MIG 
ÄR INTE VÄRD ATT TILLHÖRA MIG...


Familj med godhet i fokus.Betyder det att Jesus splittrar familjer?

Ja.

Och nej.

De familjer som styrs av våld och missbruk, förakt och osynliggörande, hot och skambeläggande - de är ingen riktig familj, värd namnet.
Där sker en positiv splittring.

Den kriminella gangstern bryter upp.
Den slagna kvinnan tar sig ur.

Lämna det sammanhanget! Det är en falsk fred att stanna kvar!
Du vet uttrycket "för husfridens skull" =  alltså tig och lid och kritisera inte förtrycket.

Tack och lov ifrågasätter Jesus den ruttna "husfridens" förtryck, där kvinnor och barn styrs av järnhand och mannens kontroll.

Ny mansroll.


Tack för ditt svärd, Jesus! Det är din sanning som hjälper oss att gå.
Och det är ett kors att våga resa sig upp.. och bryta sig loss ur en död familj.
När det onda sinnelaget dominerar gemenskapen, då går det åt helvete.

Beelsebub åker highway to hell, med hela sin familj.

Hånfulla kommentarer, förminskningar och förakt var det kors som haglade över Jesus då han ställdes inför rätta.
Så också över den som håller fast vid sin bekännelse till Jesus.


LÄRJUNGEN ÄR INTE FÖRMER ÄN SIN LÄRARE
OCH TJÄNAREN INTE FÖRMER ÄN SIN HERRE.

LÄRJUNGEN SKALL VARA NÖJD OM HAN FÅR DET SOM SIN LÄRARE
OCH TJÄNAREN OM HAN FÅR DET SOM SIN HERRE.

OM MAN HAR KALLAT HUSETS HERRE FÖR BEELSEBUB
KAN DÅ HANS HUSFOLK VÄNTA SIG NÅGOT BÄTTRE?
Matt kap 10:24

Förläng stubinen.


Jag har valt att inte gå in på normkritiken vad gäller kön och sexualitet.
Det tar vi en annan gång.

Men genomgående är att äkthet och sanning följer i kristendomens spår.
Ett ifrågasättande för ifrågasättandets skull är meningslöst.

Vår Fridsfurste tar strid mot allt det som skiljer oss från Guds kärlek, och från varandra.

Och det bästa är att Jesus ger en ny familj!

Han sänder till oss människor som kan "mamma oss" och "pappa oss" med bästa omsorgen!
Vi får nya bröder och systrar, värda namnet, och glädjen kommer tillbaka.

Team Ahmed Physix ligger rätt i linjen!

Så, låt oss skaka dammet av fötterna och lämna den plats och den situation där vi inte kan vara oss själva.

Kanske är det lite regnbågsfärgat, trots allt...? Eller fyrverkeri-spralligt?
Eller som hos Kalle Anka, där brorsönerna inte har några föräldrar och Kajsa lever som särbo...

Och farbror Joakim är statsminister.

Team Physix fredlig familj.


Dammiga hälsningar från

Helene Sturenorm Kritikerfelt, i Normlösa Land,

- som ber om fred i världen, mellan religionerna och i familjerna, att Jesus skall födas i våra hjärtan,

- med en särskild hälsning till er som heter NATHALIE = "dies natalis" = födelsedag, med syftning på Jesu födelse vid juletid.


GOD FORTSÄTTNING, på den okontrollerade öppenheten...


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar