UNDER GUDS BESKYDD

Välkommen att dela mina tankar om Tro och Liv!

söndag 11 mars 2018

LIVETS BRÖD - JESUS ÄR RESURSEN

Var ett bröd för varann.
 
 
Hann du inte gå till kyrkan idag? Missade du TV-gudstjänsten? Här får du en chans att läsa den predikan jag förkunnade i Listerkyrkan idag.
 
Det är Midfastosöndagen och vi är alltså mitt i vår kristna fastetid.
 
Slå gärna upp texten i Johannes evangelium kapitel 6. Predikan är bildsatt med foton just från Genesarets sjö, från förra årets Israel-resa. Välkommen!
 
Listerkyrkan i Hällevik.
 
 
PREDIKAN  – LIVETS BRÖD - Johannes 6:1-15, årgång 1                 
LISTERKYRKAN i Hällevik, 11 mars 2018 
 
I FADERNS OCH SONENS OCH DEN HELIGE ANDES NAMN, låt oss be:
Käre himmelske Far, öppna ditt ord för oss så att vi ser att DU är vårt levnadsbröd. Hjälp oss också att vara bröd för varandra. Amen. 
 
Vi närmar oss påsk, och firar årshögtid i EFS Listerkyrkan.
Även evangeliet utspelar sig nära påsk, och Jesus och hans lärjungar befinner sig i norra delarna av Israel, vid Genesarets sjö i Tiberias, där bespisningsundret utspelar sig.
 
BRÖD och FISK – vad handlar detta om? Mat, naturligtvis, men mer än så.
Begriper den stora folkskaran vad de faktiskt är med om?
Fattar lärjungarna vad som sker, de som lekte "bodyguards" (för två söndagar sedan) och ville köra iväg den kanaaneiska kvinnan likt en hund?
Och den lille pojken, hur naiv kan man vara att erbjuda fem bröd och två fiskar till 5000 hungriga män + kvinnor och barn. 
 
Som vanligt är det inte som det ser ut att vara... ungefär som en deckare, där till synes oviktiga detaljer presenteras för att locka läsaren att vara med och lösa problemet. 
 
Tiberias idag.
 
  1. 1. Vi börjar med MATFRÅGAN 
Det ligger helt i Guds intresse att vi fördelar det Gud har skapat åt oss. Lägg därför märke till att det är Jesus själv som för frågan på tal: 
-Var ska vi köpa bröd så att alla dessa får något att äta? 
 
Jesus vill inte predika för hungriga magar. Han påbjuder ingen askes eller fasta i detta fallet!
Även om Jesus själv inför Frestaren sa att "en människa lever inte bara av bröd utan själen får sin näring av Guds ord" så vet han att kropp och själ hör ihop i en helhet. Han splittrar inte upp våra behov, Jesus låter dem höra samman – till skillnad från många andra livsåskådningar. 
 
Jesus sa också lite längre fram i texten:
 
ARBETA INTE FÖR DEN FÖDA SOM ÄR FÖRGÄNGLIG
UTAN FÖR DEN SOM BESTÅR OCH SKÄNKER EVIGT LIV. Joh 6:27.
 
Titta på hur Jesus formulerar detta i bönen Fader vår; vilket kommer först - bönen om vårt dagliga bröd eller bönen om syndernas förlåtelse.... ? 
 
Jesus inbillar ingen att det finns frommare saker att syssla med. Maten först, andligheten sedan, skulle vi kunna säga. Därför är matfrågan så oerhört viktigt inom vår kristna tro.        
           
Årets fasteinsamling heter "Att resa sig starkare" och fokuserar på att köpa in symaskiner till dem i flyktinglägret Batil, så att kvinnorna där kan försörja sina familjer – med bröd. 
 
Res dig starkare!
 
  1. 2. BRÖD OCH FISK 
Bröd och Fisk har även kommit att bli en djup symbolisk betydelse för vem Jesus är och hans identitet. 
Jesus visar att han uppfyller Gamla Testamentets löfte, på alla sätt: 
 
ex) När han säger "Jag är livets bröd" använder han det hebreiska ordet för Guds namn "JAG ÄR" som Moses fick höra då Herren ville sända honom att rädda folket undan Farao. 
-Säg att "Jag Är" har sänt dig. 
 

När folket sedan vandrade runt i öknen, hungriga, sände Gud "manna från himmelen" att äta.
 
Nu kombinerar Jesus dessa båda händelser och säger "Jag är livets bröd". 
Det fick folket som lyssnade att kippa efter andan - det var ju ett kodat uttryck - och de förstod att detta måste vara Profeten som de väntat på.
 
Ordet för FISK blev på grekiska en ordlek. Om man skriver lodrätt "Jesus Kristus Guds Son Världens Frälsare" så bildar begynnelseorden ett nytt ord - "ichtys" - som betyder just "fisk".
Därför blev fisken de första kristnas kännetecken på vem de tillhörde.  
 
Kristus-tecken.
 
  1. 3. FOLKET 
  2.  
Nu ska vi låta denna mängd människor hjälpa oss förstå hur nära vi själva är Jesus. 
 
Ex 1) Den stora folkmassan.
Tusentals människor Alla medlemmarna i Svenska kyrkan. Alla i Sverige som har hört talas om Jesus, men inte vet vem han är.
 
Den stora skaran vid Genesarets sjö hade hört ryktena om Jesus och ville se tecken och under. Det är alltid spännande... men resultatet blir ofta bara ett ytligt erkännande att något ovanligt har ägt rum, men utan någon riktig förståelse av vad det faktiskt betyder. Sen drar man vidare till nästa sensation.  
 
Jesus vill inte bli utnyttjad i sensationssyfte. Han sa ofta nej till folkets behov av att få se tecken, för att sedan bli avfärdad av skeptikerna. 
 
Men denna gång har han, som är världens frälsare, en vilja att närma sig denna oförstående folkmassa.
Tillhör du en av dem som gärna ingår i den stora anonyma folkhopen för att se hur de andra gör? 
 
Anonyma.
 
 
Ex 2) Den andra folkskaran var lärjungarna.
De är ju betydligt närmare Jesus och borde förstå vad som händer. Alla de som arbetar i kyrkor och församlingar, de vet väl vem Jesus är?   
Nej, det är inte säkert... 
 
Filippos och Andreas är mildare i sinnet än Petrus och Jakob och Johannes. De har bättre social kompetens, kanske man skulle säga.
 
De får frågan av Jesus, med uppmaning att lösa problemet. Jesus gör det inte åt dem!
 
DETTA SADE HAN FÖR ATT PRÖVA FILIPPOS, SJÄLV VISSTE HAN VAD HAN SKULLE GÖRA.
 
Så gör Jesus även idag, med dig och mig, ställer en fråga för att vi skall använda vårt förnuft och våra resurser för att lösa tidens problem.
 
Jesus är alltså inte bara "svaret"… utan också "frågan..."!  
 
Kommer ni ihåg André Crouch gospellåt "Jesus is the answer"? En underbar sång!
Men någon sa:
- Om Jesus är svaret så vill jag veta på vilken fråga han är svaret...
 
Och nu är Jesus själva frågan...
 
Jesus frågar lärjungarna.
 
 
Jesus vill locka fram tro, alltså tillit till vem han är, men möts av tvivel.
Jesus vill få dem att förstå att det är HAN som är själva BRÖDET... 
 
Lärjungarna kommer ingen vart. 200 denarer, en dagslön, räcker inte för att köpa bröd till så många. Det är kört. Resurserna räcker inte.
Och inga pizzerior är i närheten som skulle kunna skänka överblivna kantbitar... 
 
Tillhör du den inre kretsen som känner Jesus ganska bra, men som är kritisk till alla nya förslag, skeptisk till det som föreslås "för så har vi inte gjort tidigare"...? "Vi brukar inte mätta behoven med så små medel som några ynka brödbitar och några fiskpinnar... "
 
Det jäser ju inte...
 
 
Ex 3) Det är nu barnet kommer in i berättelsen.
De vuxna har stelnat i sitt sätt att hantera verkligheten, men det har inte pojken.
Andreas för honom fram till Jesus, med den vuxnes kritiska hållning inför det barnsliga och trosvissa: 
-Här är en pojke som har fem kornbröd och två fiskar. Men vad förslår det till så många? 
 
Ja, vad förslår det?
 
Ingenting!
 
Men när lärjungarna senare frågade honom vem som är störst i himmelriket – med förhoppning att Jesus skulle svara "ni förstås" - sa han istället att det var barnen...
 
Barnen? De minsta? De okloka och outbildade? 
 
Nu händer det igen. Det är ett barn som visar sig vara störst, klokast och mest trosviss.
Pojken hade full tilltro till Jesus, det som lärjungarna saknade, och det som den stora hungriga folkmassan inte begrep ett dugg av. 
 
Det var det Jesus väntade på.
 
Att någon skulle förstå att det är JESUS som är själva resursen! 
 
Detta är evangeliets poäng.
 
Genesarets sjö.
 
 
SEDAN SADE HAN:
- LÅT FOLKET SLÅ SIG NED.
DET VAR GOTT OM GRÄS PÅ DEN PLATSEN.
 

Vad gör han sedan?
Jo, ber och tackar Gud för de små medel han hade fått och den tilltro som nu lyste igenom.
Det är tacksamheten som är kännetecknet hos den kristne som lever nära Jesus... likt ett barn i hjärtat. 
 
JESUS TOG BRÖDET, TACKADE GUD OCH DELADE UT DET...
 
Vi känner igen orden även från nattvarden. Likaså tackade han för fiskarna och delade ut.
När de hade ätit sig mätta bad han lärjungarna att samla ihop bitarna som blivit över. 
 
Det blev tolv korgar, 12 korgar! Hur gick det till? 
 
Blir över.
 
 
På 70-talet då tvivlet var den enda tro vi fick ha, sa man att folket säkert hade matsäck med sig, och nu hade delat med sig till sin granne. Onaturlighet var det värsta man visste då och Jesus erkändes inte som Guds son med Guds skapande krafter i sig. 
 
Så är det bitvis fortfarande än idag, men det sociologiska perspektivet är alldeles för litet för att rymma det som Jesus gör!
 
Men för mig är det fullkomligt självklart att det är Jesus som får dessa resurser att förmera sig!
Han är sann Gud och sann människa.
Det har vi också fått erfara här i föreningen att Listerkyrkans små resurser plötsligt växte då tron fick bli de avgörande faktorn, eller hur?! 
 
Det blir mer!
 
  1. 4. SIFFROR 
5 bröd, 2 fiskar och 12 korgar. Vad betyder det?
 
När David Castor var här förra veckan lyfte han fram talmystiken i Bibeln. Inga detaljer finns med av en slump. De vill vara med för att lösa deckarens gåta, för att förstå sammanhanget. 
 
5 = förberedelsen.
 
Herdepojken David lade fem stenar i sin ränsel för att vara väl förberedd i striden mot Goliat. Och han vann därför att Gud var hans resurs. 
Pojken i vår berättelse hade fem kornbröd = han var väl förberedd. Och Jesus var hans resurs!
 
2 = två förbund.
 
Mannat i öken visar sig förebåda Jesus när han nu själv är det bröd som mättar världen. Vid påsk ska han utge sig själv som ett offer, där försoningen är den djupaste mättnaden en människa kan uppleva. Och han säger att han är Livets bröd.
 
Gamla och Nya förbundet möts och blir ETT i Jesus.
 
12 = fullhetens tal. "Alla" är med.
 
Jakobs tolv söner blev Israels tolv stammar och pelarna i Gamla Testamentet.
Jesu tolv lärjungar, som sedan blev pelarna i Nya Testamentet när de äntligen förstod vem Jesus var. 
 
Det blev mat över. Jag tänker så här:
 
- Gamla förbundet är mättat.
- Nya förbundet skall mätta.
 
Mättat. Mättar.
 
 
Till sist. 
 
När hela folkmassan var mätt ville de göra Jesus till kung. De ville dra honom in på den politiska arenan, men det var inte därför Jesus var kommen till jorden.  
 
Han drog sig undan, upp till berget igen, för att vara ensam, för att samla ihop sig, för att inte bli utbränd, för att låta allt stilla sig, och för att kunna höra Guds hjärta slå - för dig, för mig. 
 
Låt oss be: 
 
I GUDS TYSTNAD FÅR JAG VARA, ORDLÖS STILLA UTAN KRAV 
KLARA RYMDER. ÖPPNA DAGAR, HÄR EN STRAND VID NÅDENS HAV. 
 
I GUDS KÄRLEK VILL JAG VILA, VET MIG ÖNSKAD ÄLSKAD SEDD 
ÖVAR MIG I BARNETS TILLIT, PRÖVAR HÖJD OCH DJUP OCH BREDD. 
Sv Psalm 522.
 
 
Nybakta hälsningar till er alla från eder bloggerska och idag även predikant,
 
Helene F Sturefelt, tacksam.
 
Plats för bespisningsunder.
 
 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar