UNDER GUDS BESKYDD

Välkommen att dela mina tankar om Tro och Liv!

söndag 18 mars 2018

ÄNGELN GABRIEL i BIBELN och KORANEN

Gustav Dorés ängel i Lukasevangeliet.


Kan en ängel bli kidnappad? Är du säker på att det är jag som sitter här och skriver?
Och är ängeln Gabriel densamme i Bibeln som i Koranen?

Det är Jungfru Marie Bebådelses dag idag. Vi har varit på familjegudstjänst och sett medeltida målningar berätta ur Lukas evangelium. I församlingshemmet åt vi våfflor och gjorde påskpyssel.

Jag är så stolt över vår kyrka som gör det glada budskapet så lätt-tillgängligt för barn!
Guds budskap är inte svårt.
- Jesu kärlek är så underbar, sjöng barnkören.

Katolsk Gabriel i St Nikolai kyrka.


Men nu vill jag ha ett vuxet perspektiv på detta. Änglar är inte gulliga bokmärkesfigurer och inte heller din älskling.
Änglar är okroppsliga varelser som går Guds ärenden.

Med stort intresse läser jag även i Koranen om Maria. Det är Sura (kapitel) 19 som tillägnas henne.
Detta inlägg handlar om att lyfta fram Jesu mor Maria ur dessa två skrifter.
Vissa beskrivningar är lika, andra är olika.

Evangeliet är nedtecknat inom samma generation som det hände, alltså någon gång på 70 e.Kr.
Koranen kom till sexhundra år senare. Muhammed fick sina uppenbarelser mellan år 610 till 632. Budskapet där tecknades ned betydligt senare, men man hade god memoreringsförmåga (vilket vi nästan helt har tappat).Framför mig har jag Zettersténs svenska översättning från 1917, den är inte så bra, följer inte originalets vers-indelning. Men det gör "Koranens Budskap, översatt 1998 från arabiskan av Mohammad Knut Bernström.
Båda är dock seriösa arbeten med muslimska kommentarer som styrker riktigheten i den svenska översättningen.

Till detta har jag även utdrag ur några av traditionerna kring Muhammed, de s.k "haditherna", där ord finns bevarade och deras tolkningar.

Jag bildsätter inlägget med en unik medeltida målning från St Nicolai kyrka i Sölvesborg, samt en och annan barnteckning, sannare än allt annat...

Ängeln kom till Maria...
 

Muhammeds kallelse till profet blir vår början. Den är berättad av Aisha, hans unga hustru:

"Han brukade gå in i en grotta vid Hira där han var för tillbe Allah (den ende Guden). Han brukade ta med sig resekost och när han kom tillbaka till sin hustru Khadija (som var femton år äldre) hämtade han mer mat.

En dag kom Sanningen ned över honom i grottan. Ängeln kom till honom och bad honom att läsa.
- Jag kan inte läsa, svarade Profeten, och berättade sedan att ängeln fångade honom med tvång och pressade honom så svårt att han knappt kunde uthärda det.

Sedan släppte ängeln mig och bad mig igen att läsa, och jag svarade:
- Jag kan inte läsa, varefter ängeln fångade mig igen och pressade mig en andra gång tills jag nästan inte kunde stå ut.

Då släppte ängeln mig och bad mig läsa, men igen svarade jag:
- Jag kan inte läsa/ vad ska jag läsa?
- Läs! I Herrens namn, som har skapat allt som existerar. Han skapade människan av lera.
Sedan återvände Guds sändebud (Allah's Messenger) med Inspirationen.

Muhammeds halsmuskler drog ihop sig av värkande smärta. När han kom hem till Khadija sa han:
- Skydda mig, skydda mig! Oh Khadija, vad är det för fel på mig? Jag fruktar att något skall hända mig."

Detta står att läsa i hadithen "Sahih al-Bukhari 6982".

Denna ängel uppvisar både våld och tvång, trefaldigt, och lämnar den blivande profeten med stor rädsla och smärta.
I en annan "tradition" beskrivs det hur ängeln tar ut Muhammeds hjärta ur kroppen och pressar ur en svart droppe. Nu var han renad från synden.

När jag jämför denna kallelse-berättelse med Gamla Testamentet, så är likheterna dessa:
- tre gånger kommer uppmaningen - som för Samuel (1 Samuelsboken kap 3).

Men sedan tar likheterna slut.
I Bibeln kommer kallelsen till profet direkt från Gud, inte via en ängel.

Farmors Bibel.


När en ängel väl uppträder i Bibeln, så kommer dessa ord först:
- Var inte rädd! (Varen icke förskräckta).
Sedan kommer en uppmuntrande hälsning (evangelium) och det finns inget tvång och inget våld.

Det berättas också att Muhammed blev så skakad att han ville hoppa ned för berget och begå självmord, så rädd var han.
Men var det verkligen en ängel han hade sett? Det låter snarare som en demon, förklädd till ängel.

Min erfarenhet är att de människor som mött änglar - jag har mött många - så berättar alla om en oerhörd respekt inför händelsen, med sedan om syftet;
- Ängeln kommer med en underbar FRID som sprider sig i rummet och för alltid förändrar den människans livsuppfattning, på ett positivt sätt.

Min andra erfarenhet - människor som mött demoner - är att det enbart lämnar skräck och mycket stor rädsla efter sig, under lång tid. Ofta är demonen förklädd för att förleda personen och binda upp honom/ henne till sig själv, här finns ingen frihet och ingen glädje.

Kan ängeln Gabriel vara så olika?
Skrämmas i ena fallet och komma med goda nyheter i andra fallet?
Vi vet ju att en tredjedel av den himmelska härskaran föll ned i mörker med Lucifer...

Demonisk ängel?


Nu kommer vi till Maria.

OCH MINNS VAD DENNA SKRIFT HAR ATT SÄGA OM MARIA.
HON DROG SIG IFRÅN DE SINA TILL EN AVSKILT RUM I ÖSTER OCH LÄT DEM FÖRSTÅ ATT HON VILLE VARA I OSTÖRDHET GENOM ATT ANBRINGA ETT FÖRHÄNGE.

OCH VI SÄNDE TILL HENNE VÅR INGIVELSES ÄNGEL SOM UPPENBARADE SIG FÖR HENNE I EN VÄLSKAPAD MANS SKEPNAD.

DÅ ROPADE HON:
- JAG BER OM DEN NÅDERIKES BESKYDD MOT DIG! KOM INTE NÄRA MIG OM DU FRUKTAR GUD!

ÄNGELN SADE:
- JAG ÄR INGENTING ANNAT ÄN EN BUDBÄRARE FRAN DIN HERRE, MED HÄLSNINGEN "JAG SKALL SKÄNKA DIG EN SON, REN OCH RÄTTFÄRDIG."

HON SADE:
- HUR SKULLE JAG, SOM INGEN MAN HAR RÖRT, KUNNA FÅ EN SON? JAG HAR ALDRIG FÖRT ETT LÖSAKTIGT LIV!

ÄNGELN SVARADE:
- DET SKALL BLI SOM JAG HAR SAGT. DIN HERRE SÄGER "DETTA ÄR LÄTT FÖR MIG OCH DET SKER FÖR ATT HAN SKALL BLI ETT TECKEN FÖR MÄNNISKORNA OCH EN SYMBOL FÖR VÅR NÅD. SÅ HAR VI BESLUTAT".

SURA 19:16-22, fortsättning kommer.

Koranen har i detta fall stora likheter med Bibeln. Men ängeln beskrivs som en "välskapad man". Det kan tyckas vara en bagatell, men Maria tycks bli rädd att denne välskapte man skall förgripa sig på henne.
Vi framställer ängeln mer som en ljusvarelse eller en varelse i långa, vita kläder med vingar.

Ungefär så...


När vi ser den medeltida målningen i St Nicolai kyrka så anar vi den tidens konkreta Gudssyn.
Ängeln Gabriel är avmålad med gröna fjädervingar. Gud Fader sitter som "en gubbe på ett moln" vilket vi värjer oss bestämt emot idag! Konkretionen blir pinsam.

På andra sidan nischen knäböjer Maria. Gud Fader låter ängeln Gabriel skicka Jesus via en stråle rakt in i Marias moderliv.
Dock är Jesus bara ett foster - enligt den katolska, medeltida synen skulle Jesus fullbordas i Marias sköte.

Ser du fostret komma!?


Vår egen moderna, vetenskapliga tid tänker inte konkret över huvud taget. Vi överlåter allt åt "tron" och den inre föreställningen. Det kanske är bäst så... för vem av oss någonsin kan förstå detta att Gud tänder ett liv i en kvinnas liv?

Ärligt talat, det är som det står i Koranen; för Gud är det lätt! Gud som skapat allting från ingenting kan också forma ett mänskoliv utanför sina naturlagar.
Där är vi överens, muslimer och kristna.

Förbi naturlagarna.Men sedan kommer den avgörande frågan vad det är för ett barn som ängeln vill förmedla.
Är det bara "Marias son" som Koranen säger, eller är det "Guds son" som Bibeln hävdar?

Koranen beskriver hur Maria föder sitt barn mot en palm och får saftiga dadlar att äta, vid en bäck.
Det står ingenting om Betlehem i Sura 19.
Maria kommer sedan tillbaka hem, nu med barnet på armen:

DÅ SADE DE:
- MARIA, DU HAR GJORT NÅGOT OERHÖRT! DU ARONS SYSTER!
DIN FADER VAR INTE EN DÅLIG MÄNNISKA OCH DIN MODER VAR INTE EN LÖSAKTIG SLAMPA!

Koranen kallar henne "Arons syster" eftersom Maria tillhörde den stam i Israel som försedde templet med tempeltjänare. Hon har alltså anor från Moses, vars bror var Aron.
Men de antyder ju att de inte förstår hur hon har kunnat få barn, hon som inte var gift...

DÅ PEKADE HON PÅ BARNET, MEN DE SVARADE:

- HUR SKULLE VI KUNNA TALA TILL ETT SPÄDBARN SOM LIGGER I SIN LINDA?

DÅ TALADE HAN TILL DEM:
- JAG ÄR GUDS TJÄNARE. HAN HAR GETT MIG UPPENBARELSEN OCH KALLAR MIG TILL PROFET.
HAN HAR VÄLSIGNAT MIG VAR JAG ÄN BEFINNER MIG, OCH BEFALLT MIG ATT SÅ LÄNGE JAG LEVER FÖRRÄTTA BÖNEN OCH TA MIG AN DE FATTIGA, OCH ATT ÄLSKA MIN MODER OCH VISA HENNE AKTNING - OCH HAN HAR INTE GJORT MIG TILL EN ELÄNDIG TYRANN. Sura 19:29-32.

I vaggan. Eller krubban.


Detta är mycket märkligt. Jesus talar till dem som späd i vaggan! Han ger själv svar på tal vem han är!
Jag citerar ur Koranens egen notapparat till detta kapitel:

"Orden pekar på vad som var ett verkligt under, en av de många som kännetecknade Jesu liv och gärning".

"I ljuset av det otänkbara att någon skulle ges gudomlig ingivelse och kallas till profet innan han uppnår full intellektuell mognad och erfarenhet, tolkar Ikrimah och Ad-Dahhak enligt citat av Tabari, som en hänvisning till Guds plan - 'Gud har beslutat att ge mig uppenbarelsen' -  och anser att det syftar på framtiden."

Men i Bibeln är detta inget ovanligt.

För profeten Jeremia gick det till så här:

HERRENS ORD KOM TILL MIG:
INNAN JAG FORMADE DIG I MODERLIVET UTVALDE JAG DIG.

INNAN DU KOM UT UR MODERSSKÖTET GAV JAG DIG ETT HELIGT UPPDRAG.
- ATT VARA PROFET FÖR FOLKEN. Jeremia kap 1:4

Läs gärna vidare hur Jeremia själv reagerade på detta stora uppdrag.

Frakturstil.


Tillbaka till Jesus i vaggan. Det han nu säger är alldeles oerhört, och mycket kontroversiellt för muslimen:

- GUDS FRED VAR MED MIG DEN DAG JAG FÖDDES, OCH SKALL VARA MED MIG DEN DAG JAG DÖR OCH DEN DAG DÅ JAG SKALL UPPVÄCKAS FRÅN DE DÖDA. Sura 19:33.

Muhammed får andra uppenbarelser i grottan som motsäger detta. Ja, han får uppenbarelser som kan ersätta de tidigare, allt eftersom det skall passa situationen.
Här finns ingen likhet med Bibeln alls.

Muslimen kan alltså läsa i sin heliga bok att Jesus själv vet att han skall dö OCH uppstå, vilket muslimen i vanliga fall förnekar. Jesus har inte dött, Koranen säger på ett annat ställe att Gud upptog honom direkt till himmelen, vilket gör att hela försoningen på korset är omintetgjord.

Men det finns ingen kyrka om inte Jesus har uppstått. Då hade lärjungarna snart skingrats som en tragisk samling män med för höga illusioner.
Men nu HAR Jesus både dött för våra synder och uppstått från de döda, och bringat förlåtelse och evigt liv till oss alla. Även för muslimen!

Vid den grotta i klippan där Jesus blev lagd, satt några män i vita kläder när kvinnorna kom till graven, den första påskdagsmorgonen.

Var är han?


Jag avslutar detta inlägg med att ge dig en bild av en biblisk ängel. Eftersom vi snart går in i påskveckan, vill jag föregripa detta fantastiska:

EFTER SABBATEN, I GRYNINGEN DEN FÖRSTA VECKODAGEN, KOM MARIA FRÅN MAGDALA OCH DEN ANDRA MARIA FÖR ATT SE PÅ GRAVEN.

DÅ BLEV DET ETT KRAFTIGT JORDSKALV, TY HERRENS ÄNGEL STEG NED FRÅN HIMLEN OCH KOM OCH RULLADE UNDAN STENEN OCH SATTE SIG PÅ DEN.

HANS UTSEENDE VAR SOM BLIXTEN OCH HANS KLÄDER VITA SOM SNÖ.

VAKTERNA SKAKADE AV SKRÄCK FÖR HONOM OCH BLEV LIGGANDE SOM DÖDA.
MEN ÄNGELN SA TILL KVINNORNA:

- VAR INTE RÄDDA. JAG VET ATT NI SÖKER EFTER JESUS, SOM BLEV KORSFÄST.
HAN ÄR INTE HÄR. HAN HAR UPPSTÅTT, SÅSOM HAN SADE. KOM OCH SE VAR HAN LÅG.
Matteus kap 28:1

Gud talar även till barn!


Ängeln är inte namngiven. Tydligen är det inte viktigt.
Det finns ju de som inom New Age ägnar sig åt ängladyrkan och kan allt om änglarnas hierarkier, men det är inte Bibelns poäng.
Det blir faktiskt avgudadyrkan. Änglarna pekar bortom sig själva, de vill inte ha uppmärksamhet på sig själva.

Ängeln är en ande-varelse av ljus, starkt som blixtens sken. Ljuset kommer från Gud själv.
Kläderna är vita som snö. Någon "kropp" talas det inte om.
Och ängeln är inte där för att skrämmas.

Tvärtom. När uppdraget är utfört lugnar ängeln kvinnorna. (Det gick inte att tala till männen - de låg ju avsvimmade...).
Ängelns budskap är gott. Syftet är frid. Att fokusera på Jesus själv.

Var inte rädd, Maria!


Nej, Gud har inga "barn". Där har muslimerna helt rätt. Men Jesus är "son" i betydelsen "ett med Gud", "utstrålningen av Gud".

När jag läser Koranen och Bibeln får jag inte samma känsla. Attityden är olika, syftet är olika, Gudsbilden olika, människosynen olika.
Likväl vill jag visa texterna samma respekt, även om de ger olika konsekvenser.


I en av haditherna säger Gabriel att han inte kan uppenbara sig där det finns en bild eller en hund.
Vilken ängel Gabriel är då detta?
Och är du säker på att det är jag som skrivit detta?

Gå till källorna! Sök djupt! Tänk. Läs och bed.

Islam betyder = underkastelse.
Jesus betyder = frälsning.

Min innerliga bön är att vi alla ska finna frälsningen.

Jesus har redan älskat oss hem igen!

Läs mer www.AnsweringMuslims.com

www.sunnah.com  och www.youtube.com/user/Acts17Apologetics


Fridsamma hälsningar till er alla,

Helene F Sturefelt,

- teolog och religions-dialogare,
- som naturligtvis inte kan/ ska/ eller vill bildsätta Korantexterna,
- men som hoppas att bilderna för övrigt var givande.


P.S. Nästa söndag är det Jungfru Marie bebådelse dag igen! Den 25 mars är hennes dag, men då råkar det istället vara Palmsöndagen som firas, eftersom påsken ligger som den gör... och vi ska ställa om klockan från mörker till ljus...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar