UNDER GUDS BESKYDD

Välkommen att dela mina tankar om Tro och Liv!

lördag 26 september 2015

KÄNSLOMÄSSIG INTELLIGENS - DIADEMBLOMMA

Känslig diademblomma.


Det finns många sorters intelligens - den senast upptäckta är Känslans intelligens.

Den är svår att mäta men ändå det som skiljer oss människor från maskinerna, och som gör oss levande!

Detta inlägg hämtar sin inspiration från SVT's program Skavlan igår, där en amerikansk forskare gästade studion.

Det är dr Daniel Goleman som har myntat uttrycket om känslomässig intelligens - EQ.
Han i sin tur har tagit stort intryck av Dalai Lama, som säger:

- Samstämmigheten runt jorden bland oss människor är mycket större än det som skiljer oss åt.

Dalai Lama talar om Godhet:

- Skilj ditt första intryck av någon från det som personen faktiskt är.
- Skilj mellan person och handling.
- Älska dina medmänniskor, men var inte "gränslös".

Brasiliansk skönhet.


Skavlan berättade kort att vi i Europa sätts på ett stort känslomässigt prov just nu, genom den enorma flyktingströmmen som väller över oss.

Man kan fråga sig om hög känslomässig intelligens gör oss godare?

- Ja, svarade Daniel Goleman, våra känslor är en stor tillgång men vi måste lära oss hantera dem.

Reflektion leder till självkännedom, som leder till uppmärksamhet över vårt beteende, som kräver mognad för att inte impulserna ska styra våra handlingar.

Ju större känslomässig mognad, desto större avstånd mellan känslans impuls och dess uttryck.
Vi skapar oss betänketid.

Vatten till den törstande.


Dalai Lama menar att godhet = att inte styras av rädsla eller ilska.
Godhet är att se helheten.

Godhet hör ihop med empati. Empati är att bry sig om, att hjälpa och känna medlidande.
I våra relationer styr godheten (eller bristen på...) vårt etiska handlande.

Skavlan var nyfiken på hur man mäter godhet.
- Syns det i hjärnan?

- Ja, det gör det, svarade Daniel Goleman, och berättade om en känslomässig godhetsövning som de utsatt sina studenter för:

Träna dig att minnas allt gott du själv har gjort, och uppskatta dig själv för det.
Utvidga dessa goda tankar till att även omfatta din familj, dina grannar o s v.
Hjärnans förmåga att ta hand om andra blir större och medkänslan ökar.

- Det går att jobba på att vara god!

Övar mig på att vara blå.


Jag tänkte i mitt stilla sinne på Jesus...

Hans sinnelag omfattar allt detta, och mer därtill! Dalai Lama känner säkert till orden från Filipperbrevet:

OM DET ALLTSÅ FINNS TRÖST GENOM KRISTUS,
UPPMUNTRAN FRÅN ANDEN,

OM DET FINNS ÖMHET OCH MEDKÄNSLA, 
GÖR DÅ MIN GLÄDJE FULLKOMLIG GENOM ATT VISA ENIGHET.

LEV I SAMMA KÄRLEK, ENIGA I TANKE OCH SINNELAG,
FRIA FRÅN SJÄLVHÄVDELSE OCH FÅFÄNGA... Fil kap 2:1-3.

Lever på samma gren.


Goleman poängterade att om man genast lade upp på Facebook sina "goda gärningar" så kanske syftet mer är egoistiskt, än att ha medlidande med den som behövde hjälp...
.
De har också sett i sin forskning att rika människor med hög status har lägre EQ.
Han bryr sig inte om fattiga, lågstatusmänniskor, de betyder inget för honom och de får inte hans uppmärksamhet.

- Det betyder att människor i maktposition inte vet hur deras beslut påverkar andra...

Tack.
Nu har forskningen kunnat visa det som mänskligheten lidit av i alla tider...

Maktfullkomliga människors okänslighet.

Åter igen flimmrade bilder förbi i mitt huvud från flyktingkatastrofen över Medelhavet.
Kan inte Daniel Goleman hälsa på Assad-regimen i Syrien och göra en mental godhets-övning med honom?!

Alla kan inte simma...


I Skavlans studio satt också en fotbollstränare.
Jag har länge intresserat mig för psykologin bakom fotbollsmatcherna.
Här kom svaret...

Ett lag som vinner match efter match har hög EQ.
Deras sammantagna känslomässiga intelligens är hög, därför samarbetar de bra.

- Men om det råder brist på EQ? Vad gör man då?

- Tränaren får ställa en "känslomässig diagnos" vad det är som brister.
Impulskontroll? Vrede? Diva-later? Låg medkänsla?

En stjärnspelare kan inte spela ensam. Han/hon är beroende av de andra.
Men om stjärnan inte har goda relationer med de andra, får han inga passningar...

Passa mig då!


Den amerikanske forskaren klargjorde lite mer kring vad Empati är.

- Empati ligger på tre plan; huvud, hjärta och vilja.

Eller:

1. Jag förstår hur du känner det...
2. Jag känner likadant såsom du känner det...
3. Jag vill verkligen lyssna på dig...

Lär vi våra barn och barnbarn detta?
Kan skolan ta ett större ansvar och lära ut det känslomässiga språket?
Inte som tillval utan som ordinarie ämne...

Jag lyssnar.


Det är min bön att denna empatiska förmåga ska hålla oss samman i Europa.

Flyktingströmmarna från krigets Syrien och diktaturens Eritrea ställer oss mot väggen:

- Nej, jag förstår inte hur du känner.
- Nej, jag känner inte själv hur du känner det.
- Men jo, jag vill försöka lyssna på dig och hjälpa dig...

Men det finns två allvarsmoment:

1. Att majoriteten vill tvinga minoriteten att ta emot lika många flyktingar som de.
Tvång leder inte till godhet och låser den empatiska förmågan.

2. Att minoriteten är så hårdnackad att impulskontrollen släpper och det blir bråk inom det europeiska laget...
Att känna sig forcerad leder inte heller till godhet.

I båda fallen är EQ inte så högt.

Och om nr 2 skulle inträffa, ja då har IS krigföring smittat av sig på ett sätt som är för djävligt!
Jodå, djävulen skrattar medan han duckar för våra stenar....

Min tredje väg är:
3. Låt varje land ta emot efter sin förmåga.

Förmåga - inte bara vad gäller ekonomiska medel, utan framför allt utifrån sin gemensamma känslomässiga förmåga!!

Annars blir det som i Finland där flyktingar möts av folk utklädda till ku klux klan...
Gode Gud, bevare oss alla!
EQ = Noll.

Höj din EQ.


Höjden av emotionell intelligens besitter Jesus. Den slår i taket, över 100, genom himlavalven, som han lämnade...

HAN ÄGDE GUDS GESTALT,
MEN VAKADE INTE ÖVER SIN JÄMLIKHET MED GUD,

UTAN AVSTOD FRÅN ALLT,
OCH ANTOG EN TJÄNARES GESTALT,
DÅ HAN BLEV SOM EN AV OSS...  Filipperbrevet kap 2:6

Jesus Kristus har tjänat hela mänskligheten genom att han har förstått vår nöd, känslomässigt genomlevt våra svårigheter och samtidigt ägt viljan att lyssna till den som berättar om sin situation.

Jesus är min förebild, min vandringskamrat, min tröstare i nattens mörker och min befriare från rädsla och mänskofruktan.
Han vandrar vid din sida också.

Amen.


Mycket känslorika hälsningar från
Helene Sture EQ-felt, HSP...

- som fotograferade i Lunds botaniska trädgård en vacker septemberdag.

Blir du lika förälskad som jag i denna ljuvliga diademblomma?!

Från paradiset!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar