UNDER GUDS BESKYDD

Välkommen att dela mina tankar om Tro och Liv!

onsdag 21 augusti 2013

SUCKAR och KLÄMTNINGAR


Kållereds kyrka, Göteborgs stift.

Sömnen är skön och jag drömmer så gott.
Men sakta vaknar jag upp, mot min vilja, av starka ljud och oväsen.
- Dimm, damm, dimm, damm!

Det är Kållereds kyrkklockor som ringer ut skördearbetarna kl 08.00. Det är dags att gå till åkern och arbeta.
Men det är 2013 och här finns inga åkrar att skörda!

Därför ringer det. Gemensam forntid?

Jag blev lika irriterad som när minareternas böneutrop väckte oss på semesterresan i Turkiet.
- Tyst!
Om jag får min sömn avbruten igen, blir stressen i hjärnan aldrig läkt, oavsett vad det är som väcker.

Om det är detta som är "väckelse-möte" så är det inget för mig! ; )
Jag bestämde mig för att leta upp genvägen i skogen upp till kyrkan. Tog ett ord ur veckans epistel med mig, Romarbrevet kap 8:18-23:

JAG MENAR ATT VÅRA LIDANDEN I DENNA TID INGENTING BETYDER, MOT DEN HÄRLIGHET SOM SKALL UPPENBARAS, OCH BLI VÅR.

Tunnel-kyrka.

Passerade en cykeltunnel och fick detta ord av ljus med mig!
Blev lite mildare i sinnet...

Kållereds kyrka och kyrkogård är omgiven av en stenmur och byggnaderna är en sinnebild av den himmelska staden.

Andaktsfullt steg jag in i den gamla kyrkan och stengolvet tog emot mina försiktiga steg.
Här döptes mina älskade systrar 1967.

Här blir man Guds barn!

Det var som att kliva in i en serietidning, eller en stor grafittimålning, med ärende att berätta om Guds närvarande kärlek...
Hela kyrktaket var helt täckt av himmelska budskap, förmedlade av konstnär Erik Grijs.

Förlagan är troligen Rafaels målning av Kristi Förklaring, en tavla som finns i Vatikanen, här nedminskat till mindre format.

Italienska Rom i Kållerd.
Men endast den som lyfter blicken från sin navel och skådar uppåt kan få syn på detta...

Kristi Förklarings Dag i Kållereds kyrktak.

Jag var ensam i kyrkan. Satte mig vid pianot. Tillsammans med alla änglar med domsbasuner spelade jag och vi sjöng psalm 314:

HAN KOMMER, HAN KOMMER,
DEN DAG SOM VI BIDAR, DESS STRÅLAR VI SKÅDAR PÅ MORGONENS SKY.

ÄN MÖRKRET ÄR MÄKTIGT I DIMMIGA DÄLDER,
MEN DAGEN BEGYNNER PÅ HÖJDERNA GRY.

HAN KOMMER ATT STILLA DE SÖRJANDES LÄNGTAN,
HAN KOMMER ATT FYLLA DE HELIGAS LÄNGTAN.

Längtar Kristusljuset.

Nog var det fullt i kyrkan, även om jag inte såg en enda människa...

Och vi, ja vi, välsignade den församling som nuförtiden inte längre orkar gå upp för de branta backarna...
Suck och stön och onda ben. Ska Kållereds kyrka bara bli en förrättningskyrka?

Nåväl, 10-12 % lutning är inget att leka med, och även jag blir väl gammal med tiden...

Men förr orkade man!
Var det dessa fysiskt tåliga skördemänniskor som kom stärkta tillbaka från åkrarna?

Domsängeln: "Stå upp ni döda".

På kvällen gick vi en promenad på Livereds kulturstig. Men vägar och infartsleder tar allt mer mark. Det är en mardröm för mig.

Ännu en gångtunnel med grafitti som vill förmedla sitt budskap. Denna gång med mänskligt perspektiv: "Jag var här".

Någon som kan tyda detta?

... "4 the.... in their brain..." ?

- Nu ska jag visa dig den skog dit vi brukade gå med barnen när de var små.

Med spänning gick vi in i skogen, men den tog slut efter tio meter... En enorm stenkrossbacke hade fullständigt tagit över all mark!

- Var är skogen?
- Borta.

Stenkrossbolaget har tillstånd att spränga berg, göra det till stenkross och sälja det så att vi kan bygga vägar, som går igenom skogar som vi fäller så att vägen kan komma fram och som tuggar i sig allt mer mark och mineraler och .........

Schaktmassor har begravt skogen.

Vad säger Urbergskommittén om detta?

Romarbrevet suckar och talar:

ALLT SKAPAT HAR LAGTS UNDER TOMHETENS VÄLDE,
INTE AV EGEN VILJA UTAN PÅ GRUND AV HONOM SOM VÅLLADE DET.

VI VET ATT HELA SKAPELSEN ÄNNU SUCKAR OCH ROPAR, SOM I FÖDSLOVÅNDOR...

Paulus ord känns förvånansvärt aktuella.
När vi kom hem, läste jag en insändare i Göteborgs Posten:

- Staten slumpar bort våra mineraler. Den borgerliga regeringen tog 1992 i princip bort mineralavgiften som inkomstkälla, skriver Maudh Arndorwl, och fortsätter:

- Den borgerliga regeringen beslöt att sänka mineralavgiften från 50 % till 0,05 %, alltså den avgift som gruvbolag får betala för utvinning av landets mineraler.

Vi hade en gång en skog...

Jag blir så upprörd. Hur är detta möjligt??

Våra mineralrika berg är motsvarigheten till Norges olja.
Men vi värdesätter inte det!!
Sverige har ett konstigt förakt för sitt eget, oiko-fobi, utan stolhet och självkänsla.

Det skulle de forntida åkerkvinnorna och -männen aldrig accepterat!

Och i Partille, vid Säveån, finns en detaljplan som skulle tillåta ett strandnära 16-våningshus där alla vet att rasrisken är mycket stor...
Både naturskyddsföreningen och länsstyrelsen har motsagt sig skrytbygget.

- Det är viktigt att vegetationen och rasbranterna vid ån får leva sitt liv, säger Lars-Erik Jevås, Partille, man ska inte förstöra och exploatera naturvärdena.

Tack!

Men den giriga nutidsmänniskan har tappat respekten för både naturen och livets egenvärde.

Livereds kulturstig.
Här odlar man kyrkbänkar...

Nu har kvällen kommit. Klockan är 20 och kyrkklockorn klämtar igen.
Denna gången ringer de hem åkerfolket och markerar att dagsverket är slut.

Jag knäpper mina händer och sjunger tyst:

HAN KOMMER, HAN KOMMER,
DEN DAG SOM VI BIDAR, DÅ FOLKEN FÖRENAS I KÄRLEK OCH TRO.

OCH HIMMELENS HERRE PÅ JORDEN ÄR KONUNG,
OCH DE I HANS SKUGGA FÅR SALIGA BO.

DEN DAG SOM FULLKOMNAR DE HELIGAS BÖNER,
DEN DAG SOM VÅR TRO MED BESKÅDANDE KRÖNER.

Flämtande och klämtande hälsningar från
Helene Sture Suckfelt,

- som vet att det blir väckelsmöte i morgon igen...
- och som gärna skulle vilja få tillåtelse att spraya en modern kyrka med biblisk grafitti, Gud till pris och ära!

Helig Ande föder lovsången i oss.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar