UNDER GUDS BESKYDD

Välkommen att dela mina tankar om Tro och Liv!

måndag 6 augusti 2018

TRÄD OCH ELD - Predikan 10:e sön e Tref.


Detta är den predikan som hölls i söndags, den 5 augusti 2018 i Listerkyrkan.
För att det skall vara lättare att läsa detta bör du först ha läst både Jesaja 27 och Johannes 15. Du finner texterna i psalmboken på sid 1501.
Du kan också läsa föregående inlägg, som ligger till grund för predikan.

 
EFS Listerkyrkan.
 
 
PREDIKAN över Jesaja 27:2-6, Johannes 15:1-9, årg 1 
LISTERKYRKAN – 10:e söndagen efter Trefaldighet.  “Trädet och grenarna 
 
I FADERNS OCH SONENS OCH DEN HELIGE ANDES NAMN.
 
Det handlar om Relationer - i form av träd, vingårdar, eld och ogudaktighet
 
Sverige brinner och det är nästan 40 grader varmt i Portugal och Spanien.
Och när jag åkte tåg hem från Vadstena igår så brann det i banvallen i Vinslöv. Hundratalet resenärer blev stående i Hässleholm i 2,5 timme i dryg väntan.
 
Det brinner, men av fel sorts eld; det borde inte vara skogarna som brann, utan våra hjärtan, i hängivenhet för varandra och i hjärtats gemenskap med Gud själv. 
 
Vi tar det från början. Varje människas hjärta är en trädgård och Gud är trädgårdsmästaren. Det handlar om Israel, men också om församlingen - och i detta kollektiv så finns du och jag som individer också med. 
 
Hängivenhet.
 
 
Första delen av predikan handlar om “lagensom visar våra brister, andra delen lyfter framevangelietsom visar den nya vägen fram, och predikans tredje del målar upp ett Jesus-träd. 
 
Profeten Jesaja beskriver den härliga vingården och dess fina frukter att man kunde tro att man var Stora Boråkra gård utanför Karlskrona - eller på Pilgrimscentrums kolonilott i Vadstena - där vindruvorna är de enda som stortrivs denna heta sommar...  
 
Vingården är en sinnebild av Israel – Guds älskade - som Han vårdar att hon inte skall drabbas av något ont; inga vilddjur, ingen röta, ingen torka. 
Herren förväntar sig goda frukter iform av respekt och ansvarstagande. Men om han finner tistlar och törnen - alltså motsatsen; respektlöshet i gudsrelationen och ansvarslöshet mot andra människor - måste detta ogräs bort. 
 
Vingård i Vadstena.
 
 
Hur tar man bort ogräs? Hur gör ni?
Genom att dra upp det med rötterna, eller bespruta det... eller låta elden ha sin gång. Och det är precis detta som hotar i vingården: att Herren kan sätta eld  alltsammans... 
 
Den här texten är fruktansvärt aktuell. Det är riktigt jobbigt att läsa detta, eller hur? 
För vad är det som har hänt i relationerna? Vad är det som smugit sig in och som förgiftar gemenskapen? 
 
Det är självsäkerhetens björnlokor.
Det är de avvaktande och fega bolmörtens blommor.
Det är gullregnets förrädiska fröer av pliktskyldigt engagemang.
Det är vrede mot den Gud man inte längre känner, det är hemlig skam mot det man skäms över men inte vill erkänna, det är ren och skär rädsla över tillvarons tillstånd, där en känsla attyttersta tidenkryper allt närmre. 
 
Allt detta sammanfattar Bibeln med ett enda ord: GUDLÖSHET.
 
Giftig björnloka.
 
 
Och konsekvensen blir förödande, för Israel, för församlingen, för dig och mig och även Sverige av idag. 
 
Profeten Jesaja skriver i kap 9:18, stycket efter det underbara löftet om den kommande Fridsfursten som vi läser om vid jul, om en eld: 
 
TY OGUDAKTIGHETEN FÖRBRÄNNER SOM EN ELD, DEN FÖRTÄR TISTEL OCH TÖRNE, DEN TÄNDER ELD PÅ DEN TJOCKA SKOGEN, SÅ ATT DEN GÅR UPP I HÖGA VIRVLAR AV RÖK. Jesaja 9;18.
 
Om jag vågar göra en jämförelse idag ser vi att landets svåra skogsbränder är en konsekvens av kombinationen blixtoväder, torka och girigt skogsbruk, där barrträd står alldeles för tätt I en onaturlig mono-kultur, för profitens skull. 
 
Svårigheten att respektera eldnings- och bevattnings-förbud hör ihop med att vårt hyllande av den totala individualismen. Det skapar en mänskotyp som inte längre ser att han hör ihop med ett kollektiv - mänskligheten - utan sätter upp sina egna lagar som täcker hans behov. 
 
Detta är modern gudlöshet.
- Du skall inte tala om för mig vad jag skall göra... än mindre "någon gud..."
 
Torka. Dålig skörd.
 
 
Jesaja fortsätter - och även om texten är från 700-talet före Kristus, manar det till eftertanke: 
 
GENOM HERRENS FÖRGRYMMELSE HAR LANDET RÅKAT I BRAND OCH FOLKET ÄR SOM ELDS-MAT- DEN ENE SKONAR INTE DEN ANDRE... Jesaja 9:19.
 
Ett land av självsäker egoism eller avvaktande feghet har ingen framgång.
Relationer som är smittade av vrede, skam eller rädsla har heller ingen framtid - där väntar avsked eller skilsmässa. Så vida man inte ber om förlåtelse.
 
Detta var lagen, och det är inte roligt att höra. Alla vill veta sanningen, men ingen vill höra den... 
 
 
Vill inte veta hur giftig du är.
 
 
Nu kommer evangeliet, och det finns redan med hos Jesaja!
Herren säger om sin älskade att han inte hyser någon vrede emot den, och inte mot oss heller.                         
 
Alternativet till egensinnigheten, fegheten och den ointresserade pliktskyldigheten, är att man vänder om.
 
Omvändelse. 
 
Det går inte att ha sådana grenar kvar trädet. De skymmer ljuset. 
 
 
ELLER OCKSÅ TAR MAN SIN TILLFLYKT TILL MIG OCH SÖKER FRED MED MIG, JA, SÖK FRED MED MIG, SÄGER HERREN! Jesaja kap 27:5.
 
Några predikanter har denna sommar sagtatt vi ska inte be om regn först och främst, utan om omvändelse för hela svenska folket, från sin Gudlöshet.” 
 
Vänd om.
 
 
HERREN SÄGER: 
STÄLL ER VID VÄGARNA OCH FRÅGA EFTER FORNTIDENS STIGAR, FRÅGA VILKEN VÄG SOM ÄR DEN GODA VÄGEN, OCH VANDRA PÅ DEN, SÅ SKALL NI FINNA RO FÖR ERA SJÄLAR.” Jeremia 6:16 
 
Jesus är riktigt. Han är inte bara kristaller, energier eller en snäll vishetslärare. Nej, Jesus är själva stammen på vinstocken, Gud Fader är vinodlaren och vi är grenarna - fast några kanske hellre önskade att det var de som var stammen...
 
Och evangeliet är enkelt, barnsligt enkelt! 
 
JESUS SÄGER: BLI KVAR I MIG. I MITT ORD.       
UTAN MIG KAN NI INGENTING GÖRA.
MEN DEN SOM ÄR KVAR I MIG, OCH JAG I HONOM, HAN BÄR RIK FRUKT! Johannes kap 15.
 
Och den frukten känner vi igen!
 
Det är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning - precis det som många människor i eld-katastrofen har visat varann när nöden var som störst!
är vi ju halvvägs... Sista halvan är att återigen ge Gud äran för livet och söka Guds vilja. 
 
 
Guds frukt. Gudsfruktan.
 
 
Jag vill nu med ord måla JESUS-TRÄDET för dig.
 
Vem är denne Jesus som ber dig höra ihop med honom?
 
Tänk dig att du får se nio kraftiga grenar växa fram. Du är ett litet inympat blad, fullt av längtan efter äkta liv. (Dessa nio punkter är hämtade från Enneagrammet).
 
Detta träd är en "platan" som växer utanför klosterboendet i Slagelse, Danmark.
 
Mitt "Jesus-träd".
 
 
1.Jesus är den gode pedagogen med det stora tålamodet. Men han är inte ute efter någon moralisk upprustning- blir Guds lag bara en religiös överbyggnad den egna egoismen. Nej, hjärtats frukt är en konsekvens av ett försonat hjärta - inte enbart pliktuppfyllelser. 
 
2. Namnet Jesus betyderJahve hjälper”. Den omsorg han visar varje människa personligen leder till räddning. Hans fråga är: Vad vill du att jag skall göra för dig? Det visar en enastående vilja att tjäna, som ledde till korset - som också var ett träd, Livets träd från paradiset - i den största akt av självutgivande som världen har skådat.  
 
3. Den tredje Jesus-grenen visar ambition, handlings-kraft och visioner. Han visste sin plats I Guds frälsnings-plan, medan vi tror att vi kan frälsa oss själva... Den grenen bryts tyvärr av, medan Jesus visar hur Guds egen Ande är över honom och har smort honom till att bära fram ett glädjebud till alla fattiga i anden.
 
Hjärtats frukt.
 
 
4. Den fjärde Jesus-grenen är full av kreativitet, naturlighet och sensibilitet.
Hans rika känsloliv fick honom att vara jublande glad och bedrövad till döds. Han tog naturen till hjälp och lät liljor och fåglar förkunna Gudsrikes närhet. 
Vad skulle han säga om våra bränder? Han skulle gråta över dem, liksom vi alla gör! 
 
5. Men Jesus hade också distans, saklighet och vishet av största mått. Han drog sig tillbaka, sökte enskildheten, krävde plats för sig själv, undan familjens och omgivningens krav överdrivet nära relationer. Det får vi också göra. 
 
6. De sjätte grenen talar om trohet, lydnad och förtröstan. Jesus hade en inre auktoritesom var framvuxen ur hans tillitsfulla relation till sin himmelske Fader. Denna relation gjorde honom fri I förhållande till yttre auktoriteter – men inte som den egoistiska individualisten som bara ser sin egen bekvämlighet! - länge lagar och regler gynnar människans väl och stöder gudsgemenskapen, är de bra. 
 
Kors-träd.
 
 
7. Sjunde grenen Jesus-trädet strålar av fest och  livs-glädje, men också smärta. Jesus var ingen asket, som Joh Döparen. Guds rike liknas bäst vid en glad bröllopsfest, dit alla är inbjudna.Samtidigt varnar Jesus för den ytliga glädjen som inte låter livets mörka sida också plats som en del av meningen med livet - döden som till sist vänds i uppståndelsens glädje. 
 
8. Den åttonde grenen är mycket kraftfull. Det handlar om konfrontation, klarhet och fullmakt. Jesus visste vad han ville. Han krävde av sina lärjungar attVad ni säger skall vara JA, eller NEJ”. Jesus konfronterade de skenheliga och deras lust att lägga bördor folk. “Den av er som är utan synd, kan kasta första stenen.” 
 
9. Den nionde och sista grenen sitter längst upp i trädet och överskuggar de andra med lugn, frid och kärlek. 
Trots sin outtröttliga skaparkraft utstrålade Jesus ett inre lugn, med uppmaningen “Kom till mig alla ni som arbetar och är betungade, skall jag skänka er vila”. 
 
Hans kärlek var inte dömande och uteslöt ingen.
Hans livsuppdrag var försoningen mellan människa och Gud, och människor emellan. Det är den glöden han vill tända i våra hjärtan - försoningens glöd I kärlek - inte brandrök eller vredens eld. 
 
Det är detta träd du är inbjuden att vara en del av!
 
Rikt träd!
 
 
Så kröns evangeliet av det stora löftet:
 
DÅ SKALL ISRAEL BLOMSTRA OCH FRODAS OCH FRUKTERNA UPPFYLLA VÄRLDEN - frukter av innovationer, vattenteknik och en gudsgemenskap som bygger FRID, Shalom. 
 
Jesus får sista ordet:
LIKSOM FADERN HAR ÄLSKAT MIG, SÅ HAR JAG ÄLSKAT ER. BLIV KVAR I MIN KÄRLEK.  
 
Låt oss be.
Förlåt vår gudlöshet; i samhället, på våra arbetsplatser, skola, familj, relationer.
Hjälp oss plantera Jesus-trädet in i våra hjärtan igen.
 
Upprätta våra relationer, ta bort döda grenar av vrede, rädsla och skam.
TACK Herre att Du är den som låter livet spira på nytt!
Amen.
 
Helene F Sturefelt.
 
 
Trädgårdsmästaren!

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar