UNDER GUDS BESKYDD

Välkommen att dela mina tankar om Tro och Liv!

måndag 7 augusti 2017

SHALOM ISRAEL


Kristendomens judiska rötter.


Frid vare med dig, bäste läsare!
Vet du vad ordet "shalom" betyder?

Googles stavningsförslag vet inte heller vad shalom betyder - de föreslår slalom...

Följ med till de djupa skogarna mellan Borås och Alingsås. Där emellan ligger Hjälmareds folkhögskola, naturskönt invid sjösystemen "Färgaren".

Föreningen Shalom över Israel var samlade till konferens, med temat "Perspektiv på Israel" där man vill lyfta fram en annan bild än vad svensk massmedia gör.

Under fyra dagar fick vi se vilken djupverkan det finns mellan det judiska folket idag och Bibelns berättelser.

Sakkunniga föreläsare gav kunskap om "Det utvalda folket", "Jubelåret", biblisk arkeologi, "Välsignelser genom Israel" kopplat till världspolitiken idag.

Det var mer än intressant!

Detta inlägg fokuserar på det första föredraget som hölls av Per-Olof Hermansson, ny ordförande för "Shalom" och med gedigna kunskaper i hebreiska.

Jag återger så gott jag kan efter mina krokiga anteckningar...

P-O är nr två från höger.


Vi behöver förnyad kunskap om kristendomens judiska rötter. Ordet "shalom" betyder mer än fred. Så inledde P-O Hermansson.
Han bad oss fylla i meningen:

GUD ÄR INTE OORDNINGENS GUD UTAN... 

Alla gick i fällan och vi svarade:

- ... utan ordningens!
- Nej! Fel! Så upp 1 Korinthierbrevet kapitel 14:32.

... UTAN FRIDENS!

Grundtexten talar här om shalom - fridens Gud, vilket är mycket djupare än oordningens motsats "ordning". Vi måste gå bakom den svenska översättningen och ta oss ned till grundspråken.

Shalom betyder "struktur" som skapar en harmoni och ett sammanhang där allt hänger ihop, utan splittring.


Inte mycket är skrivet om vår kristna tros judiskhet.

I Nazi-Tyskland avjudifierade man Bibeln, berättade P-O Hermansson, och tog bort ord såsom "halleluja" och "Sion", ja hela gamla testamentet togs bort.

Det fanns till och med ett institut för utrotande av allt judiskt inom kristen teologi, med ny katekes och ny psalmbok.

Respekt!


Dagens forskning konstaterar att Jesus var jude (...) ( ! )

Även judiska forskare hyser tilltro till nya testamentet som en tillförlitlig text. Där kan de läsa trovärdiga berättelser om samtida rabbiner i det tempel som Jesus besökte i Jerusalem.
Evangelierna har bevarat judiska bruk som var aktuella för tvåtusen år sedan.

De judiska kommentarstexterna är av senare datum:
- Mishna 200-talet e Kr,
- Talmud 400-talet e Kr.

Här får vi oväntat stöd från judiska teologer, medan kristna teologer delar upp Jesus i två halvor:
- den historiske Jesus,
- och den kerygmatiske Jesus, alltså så man tolkar hans betydelse.

Men man kan inte dela upp Jesus så, säger den judiske teologen Flusser, Jesus är En.
Har har vi mycket att lära, och jag känner mig så trött på våra västerländska teologer fulla med tvivel och märkvärdigheter som pressar texterna över kanten.

Pressar Jesus...


Hermansson lyfte fram att Matteus börjar sitt evangelium med en judiskt släkttavla. Lärjungarna var judar och Gamla Testamentet var deras Bibel. NT fanns ju inte... än.

Utan GT faller Nya Testamentet. Det hänger i luften, som ett svar utan sin fråga.

- Jesus är svaret!
- Ja, men... vad är frågan??

Hela den hebreiska bibeln (GT) är full av Guds löften om en kommande Messias, som skall fullborda allt, som skall komma med Shalom...

Jesus är JHWH - herren, i bestämd form. Inte "en herre" i största allmänhet, som en chef..
Nej, Jesus är - adonaj! Herren!

Jesus är svaret på det judiska folkets längtan efter löftenas uppfyllelse.

En fråga som fick sitt svar!


Vi har lager av kristna tolkningar av det judiska gudsfolkets längtan.

Som en tjock fernissa ligger vår förståelse över dessa gamla judiska bruk och uttryck.
Vi behöver renovera begreppen, skrapa av fernissan som gulnat och som döljer innehållet, snarare än bevarar, och gå tillbaka till ordens ursprung - på hebreiska.

Religionshistoriskt sett är vi kristna inget annat än "inympad judar"! Vi har mer gemensamt med dem än med sekulariserade svenskar...

På Jesu tid fanns det fyra stora grupperingar: sadducéer, esséer, fariséer och messiastroende judar.

De två första grupperna är borta idag, och kvar är fariséerna - som alltså är dagens rabbiner - och de messiastroende judarna - alltså vi inympade hedningar!

Jesus är Kristus, den Smorde. Men han var ingen kristen teolog! Han var jude, helt igenom, liksom Paulus.

Han delade fariséernas argumentationsteknik men drog andra slutsatser om vem Jesus var. Är.

Våra rötter. Och vi deras framtid.


Nu återgår vi till ordet SHALOM.

I sin hebreiska grundförståelse betyder det alltså Fullhet, Välmående, Hälsa, Balans, Förnöjsamhet, Frid, Fred, Välgång, Betalda skulder...

P-O Hermansson gick igenom ett antal verbformer, som jag inte kan återge korrekt, du får själv kolla upp stavningen...

Men poängen är att varje ord på hebreiska byggs med tre konsonanter.
Olika vokaler och prefix och suffix förändrar betydelsen och ger viktiga nyanser.
Ordet Shalom har tre bokstäver: SH L och M.

- "shelem" = offerdjur som ger förbundsfred.
- "shalam"  = att vara i ett fredsförbund.
- "hishim" = skapa fred.
- "shalem" = perfekt, helt, helhet.

Exempel:

FALSK VÅG ÄR EN STYGGELSE FÖR HERREN, MEN FULL VIKT BEHAGAR HONOM VÄL.
Ordspråksboken 11:1

Vilket ord tror du står på hebreiska för att uttrycka "full vikt"?
Jo, shalom! Eller rättare: "shalem" = en perfekt och hel sten som ger den fulla och rätta vikten, varken mer eller mindre!

Betala... inte för lite!


OCH MÅ ERA HJÄRTAN VARA HÄNGIVNA HERREN VÅR GUD...
1 Konungaboken 8:61

Vilket ord beskriver hjärtats status här?
Jo, shalom! Eller samma som ovan: "shalem" = ett hjärta som är helt, komplett, utan brist och oskadat...

Tre verbformer till:

- "shilem" = avslutat, så att det inte behöver göras mer... Det är betalt, skulden är uppklarad, det som saknades är fullföljt och återgäldat.

- "hishim" - göra fullständigt.

- "nisham" = nu har det blivit shalom.
Passiv form "mushalam" betyder att situationen är "shalomiserad", ett faktum, det är så (inte "jag har").

Vi knäcker koden.


Vi går till nya testamentet och långfredagens korsfästelse. Vad säger Jesus på korset?

- DET ÄR FULLBORDAT.
Joh 19:30.

Vad är det som är fullbordat?
Om vi tar bort gamla testamentet så blir det obegripligt. Hans ord blir ett "jasså, jo vi ser ju att det är slut, men... "

På engelska står det lite taffligt:

- It is finished.

Det är slut. Men det täcker inte fullheten.
Jag slår upp min franska bibel och finner en lite bättre översättning:

- Cela s'est réalisé!

Detta har förverkligat sig. Hm, intressant!

Men vad? Jo, Guds löften i GT.

Du vet ju nu vilket ord som står i grundtexten... nämligen SHALOM!
Jesus säger på korset "Det är shalom!"

= Nu har det blivit helt, nu finns ingen brist! Nu är det förbundsfred mellan Gud och folket.

Så djupt är ordet SHALOM som uppfyller den brist och oordning som vi skapat.

Frid både på insidan och utsidan!


Nu kanske du inte orkar mer... Själv är jag helt fylld av det hebreiska språkets djupa brunnar!
Men Per-Olof Hermansson fortsatte... så det gör även jag. Efter en bensträckare och kaffepaus!

Tänk dig att någon gräver en brunn men inte täcker över den, och så ramlar grannens oxe eller åsna ned i brunnen...
Vad händer då? Hur skall det gottgöras?

DÅ SKALL BRUNNENS ÄGARE GE ERSÄTTNING I PENGAR ÅT DJURETS ÄGARE. 
2 Mosebok 21:34

Grundtextens ord är förstås "shalom" i sin böjda form "shalem" = kompensera, ersätta, gottgöra, återgälda.
Skadan skall botas. Hedern skall upprättas (det finns en sund heder också...).


Om man skadar en människa med sitt dåliga beteende, så skadas även relationen till Gud.

En obalans uppstår, det blir en brist och det blir ovänskap.
Balansen måste återupprättas, det är en god form av heder. Då blir relationen "shalom" och det blir frid.

Nästa exempel handlar om en man som syndade mot Gud genom att han nekar något hans granne anförtrott åt honom, eller tar något med våld eller behåller någons borttappade ägodel... och svär falskt.

Då drar han på sig skuld - inte bara mot sin medmänniska utan också mot Herren Gud.
Och om man kommer i skuld till Gud, så skall det botas med ett offer. Så var det för det judiska folket. Vad skall han göra? Hur ser shalom ut i detta fall?

HAN SKALL ERSÄTTA DET TILL DESS FULLA BELOPP, OCH LÄGGA TILL EN FEMTEDEL AV VÄRDET!
.. OCH FRAMBÄRA ETT SKULDOFFER FRAMFÖR HERREN.
3 Mosebok 6:1-7

På hebreiska står det "shalem" = ersätta till fulla värdet.

Detta skuldoffer får sin fullkomning genom Jesus, som är det sista offret.
Hans blod på korset är skuldens betalning. Nu är relationen helad. Allt är komplett. Shalom har trätt in.

Vi får del av hans försoning då vi åter oblaten i nattvarden, där hans kropp blev det stora påsklammet.

"Shalem".


Paulus förklarar detta för de kristna i Kolosse, vilken otrolig skuldsanering Jesus har gjort i den andliga och fysiska världen.
Jesus har shalomiserat vår skuld:

ER HAR GUD GJORT LEVANDE TILLSAMMANS MED KRISTUS I OCH MED ATT HAN FÖRLÄT OSS ALLA VÅRA ÖVERTRÄDELSER,
OCH DROG ETT STRECK ÖVER DET SKULDEBREV SOM BELASTADE OSS MED LAGENS KRAV.

HAN HAR UTPLÅNAT DET GENOM ATT SPIKA DET PÅ KORSET.
Kolosserbrevet 1:14

Välsignade spikar.


Den hebreiska mänskosynen är mycket kroppslig.

När Konstantin rensade ut det judiska på 300-talet e Kr och ersatte det med grekiskt tolkningsmönster, orsakade han stor skada.
Det gjorde även de tyska teologerna i Nazi-tyskland.

Och i dessa New Age-tider behöver vi återta Jesus till den fysiska världen, så han inte fastnar i de energier som dessa nyandliga spinner runt om honom...

P-O Hermansson tog ett kroppsligt exempel från församlingen i Korint i Grekland:

VET NI INTE ATT ER KROPP ÄR ETT TEMPEL FÖR DEN HELIGE ANDE?

NI TILLHÖR INTE ER SJÄLVA. GUD HAR KÖPT ER OCH PRISET ÄR BETALT.

ÄRA DÅ GUD MED ER KROPP.
1 Kor 6:20.

Vad har hänt här? Jo, Gud har återigen "shalomiserat" en brist och skapat frid åt oss, den frid vi själva inte kunde åstadkomma...

Tillbaka till Kolosserbrevet, där vi kan läsa en av de äldsta kristna hyllningssångerna till Kristus:

TY GUD BESLÖT ATT LÅTA ALL FULLHET BO I HONOM,

OCH ATT GENOM HANS BLOD PÅ KORSET STIFTA FRED
OCH FÖRSONA ALLT MED SIG GENOM HONOM... Kol 1:19

Att skapa frid heter... kommer du ihåg? - "hishim".

Det här är kanske Bibels viktigaste budskap till alla människor som kämpar med att få frid i sitt hjärta. Varje annan religion erbjuder olika metoder att eliminera dålig karma eller komma nära en avlägsen gud med goda gärningar och böner varje dag.

Den vägen är dömd att misslyckas. Tyvärr.

Misslyckat.


Men den Levande Guden har uppenbarat sig och tagit tag i situationen!
Det är Gud själv som är aktören. Gud är subjektet, den som handlar.

Människan är mottagaren. Vi kan inte själva skapa frid och fred.
Annars hade vi väl gjort det, tänker jag...

Nej, ordet SHALOM visar på en ny status, en helt ny kvalitet som inträder.

Shalom är ett nytt tillstånd, ett faktum, helt oberoende av våra känslor eller fromma försök att vara goda.

Släpp taget om dig själv. Du är föremål för Guds frälsningsverk! Har du hört något så fantastiskt!
Paulus bekräftar detta nya tillstånd i Romarbrevet, ett ord som förlöste min tonårskramp som nykristen när jag inte kunde "känna nåt..."

DÅ VI NU HAR GJORTS RÄTTFÄRDIGA GENOM TRO, HAR VI FRID MED GUD, GENOM VÅR HERRE JESUS KRISTUS.

HAN HAR GETT OSS TILLTRÄDE TILL DEN NÅD SOM... 
Romarbrevet kap 5:1

Härmed förklaras du och jag för rättfärdiga!
Inte på grund av oss själva, eller för att vi har ett "litet ljus inom oss"... Nej, utan för att Jesus har gjort SHALOM!

Kapellet i Hjälmared.


Han försoningsdöd har upprättat relationen mellan två förbundspartner - Gud och människa.
Detta är en objektiv status.

De är helt befriad från krav och betalningsanmärkningar!
Det enda vi behöver göra är att - ta emot.

Vilket är mycket svårare för den som är stolt och högmodig och självständig och stark och för den som föraktar svaghet och och...

Det handlar alltså inte om underkastelse. En annan verbform är:

- "ishlam" - som betyder just underkastelse... Där är friden inte lika uppenbar.


Ismael, läs!


Guds rike är inte mat och dryck... utan frid och rättfärdighet. Rom 14:17.
Guds rike är alltså shalom.

Nu avrundar vi detta inlägg med P-O Hermanssons slutsats.

När profeten Jeremia talar om ett "nytt förbund" då går det via Messias, till alla folk, och vi hedningar i kalla Nord blir inympade i det äkta olivträdet.

KOM IHÅG ATT NI PÅ DEN TIDEN VAR UTAN KRISTUS, UTAN DEL I FÖRBUNDEN OCH DERAS LÖFTEN, UTAN HOPP OCH UTAN GUD NÄR NI LEVDE I VÄRLDEN.

MEN NU, TACK VARE KRISTUS JESUS, HAR NI, SOM EN GÅNG VAR LÅNGT BORTA KOMMIT NÄRA, GENOM KRISTI BLOD. 
Efesierbrevet kap 2:11-13.

Och med ett enda syndoffer - "ushalam" - har han för all framtid fullkomnat dem som blir helgade. Hebr 10:12

Så. Nu orkar vi inte ta emot mer.
Det tar tid att skriva och det tar ännu mer tid att läsa och förstå!

Tack P-O Hermansson för ditt otroligt intressanta bibelföredrag!
Tack föreningen Shalom över Israel för denna konferens på Hjälmareds folkhögskola!

Och här kommer den skarpa poängen:

"Det Nya Förbundet" är den judendom där vi får tro på Jesus som Messias, men inte så att kyrkan skulle ersätta Israel!

Amen!

Låt Shalom ljuda över världen, från Israel!Frid och Fullkomlighet till er alla.

Helene F Sturefelt,
- präst i förskingringen, i Sölvesborg.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar