UNDER GUDS BESKYDD

Välkommen att dela mina tankar om Tro och Liv!

onsdag 23 augusti 2017

"ALLT ÄR SOM DET SKA" - Nyandlighetens fara

Bygg broar. 


Känner du igen uttrycket från glada, positiva människor:
- Allt är som det ska!

Även om man är sjuk och har motgångar, även om inte alla kom, även om det är terror och krig... Allt är som det ska.

Nej, stopp nu!

Nu överdriver du.

Ja, det gör jag. Eller, vem är det som tar i?

Låt oss studera det här uttrycket en stund. Jag möter det ofta bland vänner som är engagerade i ny-andligheten. De är väldigt glada att de äntligen har funnit acceptans att få vara andliga, och inte bara materiella och nedsläckta.

Och det är bra att vi återfinner att människan inte bara är kropp, vi är själ och ande också!

Nu vill jag bygga en bro mellan New Age och Old Age.

Orosmoln.


I vår svältfödda hunger tar vi emot det vi hittar. Men allt "andligt" är inte bra, precis som all mat inte gör oss gott.
Vi behöver kunskap och urskillning - både om härdat fett i kexen och besprutade tomater - och vi behöver ställa oss frågan:

- Varifrån kommer denna andlighet och vad är dess syfte?

"Pröva andarna!" läser jag i min Bibel. Då gör jag det.

Den meditationsform som finns inom New Age kommer från österlandet. Den buddhistiska hållningen att "inte värdera" är en viktig del.

- Låt tankarna komma och gå, värdera inte, betrakta dem bara, och släpp.

Allt är som det ska.


Är allt verkligen som det ska?


Men vad händer med en människa som gör detta till sin livsfilosofi?

I långa loppet så avhänder man sig förmågan att urskilja vad som är ont och gott.
Rätt och fel finns inte längre på samma sätt som vi är vana vid.

Besvikelser bemöts på samma sätt. Allt är bra.

Det gör inget att alla inte kom. Nu är jag förkyld igen. Nu spelar grannen för högt igen. Allt är som det ska. Bara släpp. Stå ut. Värdera inte.

Buddhismens idé är just att utsläcka livstörsten, eftersom det är den som orsakar behov och begär, vilket i sin tur orsakar negativ karma.
Känner du igen det?

Alltså, låt oss meditera och inte värdera de tankar och känslor som kommer upp, annars riskerar vi att dras ned i den fysiska, smutsiga världen där ondska och mörker härjar.

Genom detta sätt tror vi oss kunna "ta bort"  allt som skaver och gör ont. Vi vill inte känna det!
Nej, vem vill det?!

Men faktum kvarstår, världen består lika mycket av ondska som av godhet.
Och det onda försvinner inte bara för att jag säger "allt är som det ska". Eller ve och fasa - tolererar det.

Jag värderar inte. Det är inte snett. Det är så rakt så.


Detta är för mig en bakvänd tillit.

Rädsla och mörker trycks tillbaka in i garderoben, eftersom jag inte får uppmärksamma eller värdera dessa känslor.

Tilliten riktas till min egen förmåga att hålla livets yttringar ifrån mig.

I meditationen övar jag mig i att bli tolerant - och det måste väl vara vackert! - även mot det som är negativt.
Eller?

Jag som skriver detta inlägg har varit där, i den svängen. Men jag lämnade det österländska tänkandet eftersom det ledde mig fel.

Jag såg faran att bli känslokall - inte tolerant. Jag hade ett obehag över att bli passiviserad - jag som ville vara aktiv.
Meditationen gjorde mig bedövad, inte mer levande.

Jag blir bedövad.


Jag är kristen. Jag fann Jesus. Eller ännu bättre; Jesus fann mig!
Min längtan efter honom nådde plötsligt fram när jag öppnade mig för honom, på ett personligt sätt.

Nyandligheten har också Jesus Kristus i sitt galleri, men bara som en Kristus-energi. Inte som en del i treenigheten, inte som Guds son, inte heller som frälsare.

Men Jesus vill inte bli utnyttjad som en "energi"... Han vill inte bli förminskad till en lärare bland många!!

För det som Jesus har gjort, är långt mer än vad alla vishetslärare och profeter gjort tillsammans!

För min skull. Och din! I kärlek.


Jag prövade att ta med mig den smutsiga verkligheten till Jesus för att se hur han hanterade det.
Och jag blev förvånad...

Jesus blundade inte för det svåra. Han lät inte obehagligheter passera "i tolerans".

Tvärtom. Tvärtom!!

Allt är INTE som det ska!

Det är INTE okej med sjukdomar och lidande, det är INTE bra med fattigdom och att själv sona sin karma...
Det är INTE som det ska att världen lider under orättvisor, girighet och utnyttjande!

Och det värsta av allt - när jag ställer frågan till mina vänner inom nyandligheten - hur kan du påstå att "allt är som det ska" när terrordåd och flyktingkriser avlöser varandra?!

Du som läser detta har kanske ett bra svar... Hör av dig i så fall.

Men min upplevelse av denna livsfilosofi är att det leder till ett förakt, eller likgiltighet, som gör mig så ont, så ont...

Denna bakvända tillit är för mig okunskap. Och ren feghet.

Och den leder till lögn.

Vart vill du komma?


Förlåt mig alla vänner, men bakom New Age ligger i förlängningen Lögnens fader, förklädd till ljusets ängel...

Detta är Guds fiende, som försöker dra dig bort ifrån sanningen om ont och gott.
Lögnens fader gör allt för att du skall fokusera på att slippa obehagligheter, genom att kalla dem för något annat.

Allt är som det ska. INTE!

Vad gör Jesus när han möter den hungrige?
Han sätter sig inte ner och tigger... Nej, han agerar! Mättar! Ber att andra också skall vara med och dela med sig.

Vad gör Jesus med den sjuke? Tycker det är okej?
Nej, han läker, tröstar och helar. Han låter sig beröras av spetälska och blodsjuka... Han tar våra sjukdomar och krankheter på sig.

Och de döda? De får man absolut inte röra vid! Dessutom sonar de väl sina synder... så vi gör inget åt det. Lägg dig inte i. Var tolerant!

Men vad gör Jesus med dem?
Naturligtvis uppväcker Jesus den döde. Han rör vid dem. Tar dem i handen och reser dem upp.

Guds ljus genom Jesus ger liv.


Tolerant? Mot vad då?

Jesus, Guds son, är definitivt inte tolerant mot ondska och död!
Han fördömer det å det kraftigaste! Han agerar, han är inte passiv.

Ärligt talat, ordet tolerans finns inte i Bibeln...

Däremot står ordet "tålamod" många gånger - tålamod att invänta den som behöver en omvändelse i sitt liv, tålamod att invänta bönesvar, tålamod att ta sig igenom livets svårigheter - med Guds hjälp.

Motgångar är inte som de ska. Hänger problemen i luften, blir vi väldigt ensamma om att försöka lösa dem.
Tro mer! Meditera mer. Släpp mer. Acceptera mer. Ha tillit. Till vad? Till vem?
Ny-andligheten lämnar sökaren utan fokus.

Allt är som det ska.

Nej, som kristen ber jag i Herrens bön:

- Inled oss icke i frestelse. Utsätt oss inte för prövning...

Men när jag gett upp alla mina egna försök att lösa det negativa med det förment "positiva", då får plötsligt Gud plats...

Jag har upptäckt, gång på gång, hur Jesus träder fram i full kraft, och vänder mina motgångar till välsignelse.

Men det är bara han som kan det. Allt annat är en hopplös kamp i egen kraft.

Hjälp mig!


Det som är så fantastiskt med att vara kristen är att verkligheten blir benämnd som den är. Ont är ont. Gott är gott.

Gud är Gud. Jag är människa. Jag är inte gudomlig... inte alls!

Men i varje människa har Gud, vår himmelske Far, lagt ned en längtan efter ljuset, det sanna ljuset som ger liv. Evigheten vill bli erkänd. Och tillfredsställd.

Old Age har i tvåtusen år berättat om hur. Men vi vill inte längre veta av kyrkan. Hon har bitvis tappat greppet om sin egen herre. Här har vi stor skuld. Det kan vi reda ut i ett annat inlägg.

Jesus är det ljuset. Där finns ingen lögn och inga baktankar. Hos honom finns FRIDEN som övergår allt förstånd.

Fridens boning.


Ett medium binder upp sin åhörarskara vid sin egen person. Man är i händerna på vad hon/han kan kanalisera.
Mediet själv är i händerna på en "guide på andra sidan."

Har du funderat på vems ärende denna "guide" går?

Fråga nästa gång om den känner Jesus, som Guds son och försonare.
Ta med dig en Bibel och fråga om du får läsa en vers... och se vad som händer.
Blir du tystad?
Varför, i så fall?

Låt de döda vara döda. Det är inte där du finner friden.


När vi finner vår himmelske Far, då vet vi att Han håller alla människor i sin hand.
Då vänds blicken istället till vad vi kan göra i detta livet, nämligen vara aktiva för att motverka fattigdom och utsatthet.

Det är klart att det blir ett enormt tomrum när vi kastar ut kristendomen!
Borta är allt tal om försoning, om livet efter detta och de dödas uppståndelse. Istället försöker vi uppfinna en ny religion, en ny tidsålder, där samma behov mättas av delvis ogrundade påståenden om ängladyrkan och kristallers helande.

När Jesus kommer i centrum behöver vi inte längre blicka in i oss själva... utan istället kommer en personlig relation med Gud i fokus - och därmed också medmänniskan.

Och! Den stora protesten mot att människor tvingas fly från krig och terror.

Krigsrester på Hanö.


Jag kan ha fel, men när jag läser nyandlighetens veckotidningar finner jag ingen diakonal utblick, inget intresse för att agera politiskt mot orättvisor.

Jag finner bara medelålders kvinnor som längtar efter att få tillfredsställa sina känslor av harmoni - och det är också bra!!! - men det räcker inte.

Det når inte hela vägen fram.

New Age credo "Allt är som det ska" skapar ingen frid. Det inger en falsk förtröstan om något vi önskar, men som ännu inte är uppnått.
Tilliten till mig själv och min förmåga att meditera och tolerera, bara ökar min prestationsångest.

Endast Gud kan ge oss frid, genom Jesus Kristus, som dödade döden och försonade synden, för att vi skulle gå fria från karmas förbannelse.

Hos Jesus lägger jag min tillit. Där är jag befriad. Frälst och fri!

Det är viktigt att vi vågar prata om detta.

Och jag vet att kyrkan har en skuld i att inte tillgodose våra behov av andlighet. Vi har inte lyft fram bönen tillräckligt. Vi ger inte tystnaden tillräcklig plats. Vi tar inte vår egen kontemplation på allvar, eller lovsångens brusande glädje. Jo, det finns, det är klart, men alldeles för lite.

Så här ska det definitivt inte se ut i våra kyrkor:


Vilket svek.Till sist, ett ord ur Bibeln, som betyder mycket för mig:

VI HAR INTE FÅTT VÄRLDENS ANDE,
UTAN ANDEN SOM KOMMER FRÅN GUD,

FÖR ATT VI SKALL VETA VILKA GÅVOR GUD HAR GETT OSS.

DÄRFÖR TALAR VI INTE HELLER OM DESSA TING MED ORD SOM MÄNSKLIG VISHET HAR LÄRT OSS, 
UTAN MED ORD SOM ANDEN HAR LÄRT OSS...
1 Korinthierbrevet kapitel 2:12.

Likaså detta om varning för falska profeter; vet du vad de säger? Redan för mer än tvåtusen år sedan lät det så här - och nu talar Gud genom profeten Hesekiel till dem som uppträtt bland Israels folk:

DE HAR FÖRT MITT FOLK VILSE, OCH SAGT:
- ALLT ÄR VÄL,
TROTS ATT ALLT INTE VAR VÄL. Hesekiel kap 13:10.

Och så kom olyckan över dem, för att de inte velat lyssna på Guds röst.


Andens duva.


Nu tycker du kanske att jag är dum som ifrågasätter det som du har funnit vara så ljust och fint.
Du måste naturligtvis själv pröva din livsåskådning, men gör det då ärligt mot de problem vi alla möter här.

Det märkliga är, till sist, att "positivt tänkande" är det som till slut blir negativt... eftersom det leder till en falsk verklighetsbeskrivning. "Allt är som det ska". Inte. INTE!

Medan "negativt tänkande" leder till positivt slutresultat eftersom det avslöjar ondskan och ger förmåga att bedöma vad som är rätt och fel. Med Guds Andes hjälp. Allt är inte som det ska. Då rättar vi till det.

Nu vill jag be.

- Käre himmelske Far,

Tack för att Du känner och älskar oss alla!
Tack för att Du visat denna kärlek i Jesus och för att Du låter din Helige Ande öppna våra hjärtan.

Jag ber för alla som längtar efter Dig, som söker Dig av uppriktigt hjärta. Förlåt oss när vi söker Dig där du inte finns.
Led oss tillbaka till dina vägar.

Du Guds goda Ande, avslöja mörkret inom oss och utom oss.
Ersätt det med ditt milda ljus. 
I Jesu namn, amen.


De bästa hälsningar till dig!

Helene F Sturefelt,

- Bro-anhängare... och Old Age-anhängare... men med lust och vilja att bygga broar till förståelse och fördjupning!

P.S. Om du vill läsa mer om vad Bibeln säger om sjukdomar - som inte är okej men en del av livets villkor - läs i Johannes evangelium kapitel 9.

Mer undervisning kommer.


Guds vinge, som en bro...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar