UNDER GUDS BESKYDD

Välkommen att dela mina tankar om Tro och Liv!

onsdag 17 maj 2017

VITA KLÄDER I SARDES Uppenbarelseboken 3 a


Mystery of Life.

Först måste vi bädda - men inte med vita lakan utan med kärleksfull omsorg.
Vi förbereder oss och ställer in våglängden, annars fattar vi inte.

Och jag har klätt mig i vita kläder...

Välkomna till ännu ett bibelstudium i Carl Gustavs kyrka i Karlshamn.
Vi har kommit till den femte församlingen i Mindre Asien, dit Anden riktar sina ord, genom den fängslade Johannes.

Tidsmässigt befinner vi oss i slutet av det första århundradet, ca år 90 e Kr.

Sardes var en gång huvudstad i det gamla riket Lydien, men på nytestamentlig tid reducerad till en handelsstad bland många andra.

Dagens Turkiet.


Men först Psaltaren 139, annars orkar vi inte ta emot det Anden säger till den här församlingen.

HERRE, DU RANNSAKAR MIG OCH KÄNNER MIG.
OM JAG STÅR ELLER SITTER VET DU DET.

INNAN ORDET ÄR PÅ MIN TUNGA VET DU, HERRE, ALLT JAG VILL SÄGA.

DU OMGER MIG PÅ ALLA SIDOR, JAG ÄR HELT I DIN HAND. 
Psalt 139;1, 4, 5.

Helt i Guds hand.


Gud är Ande och sanning. Gud är den som vet allt. Och älskar alla.
Detta är själva bäddningen... Med smärta säger nu Guds Ande till de kristna i Sardes:

OCH SKRIV TILL ÄNGELS FÖR FÖRSAMLINGEN I SARDES:

- SÅ SÄGER HAN SOM HAR GUDS SJU ANDAR OCH DE SJU STJÄRNORNA:

JAG KÄNNER DINA GÄRNINGAR, DET HETER OM DIG ATT DU LEVER, MEN DU ÄR DÖD... Joh Uppb 3:1

Är du död?


Talet 7 är heligt.
Jordens tal är fyra och Guds tal är tre. När den judiska talmystiken ska uttrycka "helhet" så är det 4+3 = 7.

Jord och himmel är förenade. Gud och människa möts.

Orden från Guds Ande riktas till "alla" - alla människor i alla tider, kristna i alla länder, människor i alla sammanhang, men särskilt i kyrkan eftersom vi har ett ansvar att föra ut evangeliet till alla folk.

I detta kodade meddelande är avsändaren himmelska väsen som representerar var sin församling inför Guds tron.
Församlingarna är symboliserade av lampställ (Uppb 1:20) och de har sin himmelska motsvarighet i änglar, som i sin tur är symboliserade av änglar.

Holk-ställ. Himmelsk boning.

Omdömet om de kristna i Sardes är att de tror att de är andligt levande, men de är döda...
Det går inte att lura Gud med en from fasad eller fina ord.

Låt oss se vad aposteln Jakob skriver om detta:

VAD HJÄLPER DET OM NÅGON SÄGER SIG HA TRO MEN INTE HAR GÄRNINGAR?
INTE KAN VÄL TRON RÄDDA HONOM?

OM EN BRODER ELLER SYSTER ÄR UTAN KLÄDER OCH SAKNAR MAT FÖR DAGEN, VAD HJÄLPER DET DÅ OM NÅGON AV ER SÄGER:
"GÅ I FRID, HÅLL ER VARMA OCH ÅT ER MÄTTA" MEN INTE GER DEM VAD KROPPEN BEHÖVER?

SÅ ÄR DET OCKSÅ MED TRON:
- I SIG SJÄLV UTAN GÄRNINGAR ÄR DEN DÖD.

Tänk positivt. Tänk dig varm...


Låt mig säga några ord om det här med gärningar.

Inför korset har vi ingenting att komma med... bara våra tomma händer, i förkrossad längtan att få sinnesfrid.

I den tomheten kan Gud fylla oss, och gör så också!

Det är det som är frälsningen.
- Herre, tag emot mig... förlåt mig allt ont jag gjort... jag vill leva i din kärlek. Amen.

Den bönen kan vi alla be med varandra!

Och efter frälsningen, kommer ett flöde av goda gärningar genom oss! Jesu kärlek rensar ut och läker oss, inifrån och ut. Det är hans omsorg som strömmar genom oss - och det är också han som skall ha äran...

... inte jag... eller du eller du... eller...

Eller att frälsningens flöde inte alls finns. Namn-kristen. Kultur-kristen.
Kristen av gammal tradition eller oreflekterad vana.

Det verkar som om det är detta som har hänt i Sardes.  
Mycket snack och lite verkstad, alltså...


VAKNA UPP OCH STÄRK DET SOM FINNS KVAR OCH SOM VAR NÄRA ATT DÖ.
TY JAG HAR FUNNIT ATT DINA GÄRNINGAR INTE HÅLLER MÅTTET INFÖR MIN GUD.

Stärk det som finns kvar.Om vi rannsakar oss själva, här och nu, kan vi se vår egen kyrkas "döda gärningar"?

Kan det vara tunna predikningar utan innehåll ("fånga dagen och var snälla")?
Kan det vara profan musik som tränger ut lovsång och psalmer?
Eller okunskap om vad det innebär att vara kristen? Att inte känna till vår egen heliga Skrift?
Att missa stadens alla lidande och strunta i den misär vi har runt omkring oss?

Vi vet nog var och en var skon klämmer.

Och Gud vet detta och påtalar det - inte för att sätta dit någon! Utan för att uppmärksamma ett problem och hjälpa församlingen att växa.

Stärk det som finns kvar!

Lys. Styrk och stärk.


Allt är inte borttappat i ytlighet eller nonchalans. Det finns goda kärnor att bygga vidare på. Men, hur då?

KOM IHÅG VAD DU HAR HÖRT OCH TAGIT EMOT, OCH BEVARA DET, OCH VÄND OM.

Varför är vi här? Vad är det som gör att vi söker oss till kyrkan och till och med vill lägga tid på att läsa Bibeln tillsammans?

Någon gång har vi ju mött någon som inspirerade oss. Eller att vi i en krissituation knäppte våra händer och ropade till Gud i bön, och blev bönhörda.

Det kan vara en gudstjänst som var så andefylld i musiken att tårarna bara började strömma nedför kinderna...

... eller en predikan som träffade rakt i hjärtat, eller en nattvardsgång där Jesus rörde vid oss...

Kom ihåg detta! Glöm inte vad du har tagit emot.

Idag, när jag skriver detta, är det min dopdag - den 17 maj!
"Glad jag städse vill bekänna jag är döpt i Jesu namn!"

Vi behöver inte kittla våra sinnen med nya andliga upplevelser, men gå tillbaka till källan, hitta ursprunget igen. Och det är bönen och bibelläsningen, nattvarden och församlingsgemenskapen, som ser till allas behov.

Stärk varandra ekumeniskt också!


TY OM DU INTE VAKNAR, SKALL JAG KOMMA SOM EN TJUV, OCH DU SKALL INTE VETA VILKEN STUND JAG KOMMER ÖVER DIG.

Suck. Inte fler tjuvar! Vi har nog av villa-inbrott! Just det. För att vi inte varit vaksamma...
Fast nu är Gud ingen "tjuv" utan snarare husets ägare som kommer hem sent i natten och finner att du och jag festar runt där... om jämförelsen tillåts.

Det går inte att lura Gud. Vi lurar bara oss själva. Vi smutsar våra kläder. Vår själ.

Min själ!


MEN DU HAR NÅGRA FÅ I SARDES SOM INTE HAR FLÄCKAT SINA KLÄDER, OCH DE SKALL VANDRA MED MIG I VITA KLÄDER, EFTERSOM DE HAR FÖRTJÄNAT DET...

Vad betyder de vita kläderna? När kan vi se dem i vår kyrka idag?

Det vita står naturligtvis för renhet, helhet, helighet och rättfärdighet - inte min utan Guds.

Prästen skrudar sig i den rättfärdighet som Jesus har vunnit åt oss, genom sin seger på korset.

I dopet kläder vi människan i vita kläder = omsluter henne/honom med denna Guds rättfärdighet

Den återkommer i konfirmationen och egentligen också som svepning runt den döde i kistan.
Nu när vi kläder den avlidne i dess egna kläder kan denna symbolik försvinna.
Fast å andra sidan är det ju "bäddat" med vita lakan även i denna sista boning...

Kom med renhet och frihet.


Jag visade min tröja, köpt på en torgmarknad, med fjärilar och små nitar.

- Ingen är fläckfri, här kan vi låta mönstret symbolisera de "nitar" jag har gått på... de synder jag begått. Men också låta fjärilen bli den förlåtelse som flyger iväg med eländet och ger frihet och renhet...!

DEN SOM SEGRAR SKALL ALLTSÅ KLÄS I VITA KLÄDER...

Det påminner oss om allhelgona-psalmen 170 om "Den stora vita skaran"!
Läs den gärna ikväll.

I ordboken längst bak i Bibeln kan man läsa att:

- En människas personlighet präglar hela hennes framträdande, även kläderna.
Att ta på sig nya kläder är därför en naturlig bild både för omvändelsen och för det nya livet i himlen.

Synd kan beskrivas som fläckar på kläderna och själva döden som ett "avklädande".

Syndens nitar. Nitad synd.


 ... OCH JAG SKALL INTE STRYKA HANS NAMN UR LIVETS BOK, OCH JAG SKALL KÄNNAS VID HANS NAMN INFÖR MIN FADER OCH INFÖR HANS ÄNGLAR.

Livets bok är ett klassiskt uttryck som vi har hört många gånger.

I dopet sägs i en bön "skriv hennes/ hans namn i livets bok"...

I en av doppsalmerna "Gud har en famn" nr 381:2 sjunger vi:

"Gud har en bok, en stor, stor bok
  och där Han skriver in
  vart barn som döps i Jesu namn
  Där står det "Du är min"!

Tillhörighet. Dop och nattvard!


Någon kanske associerar till julafton och Disneys tomte som sitter och läser i "livets bok"... och kollar om vi har ätit vår spenat - annars får vi ingen julklapp...

Men tomten är inte Gud!
Och Disneys tjocka bok är inte det samma som vår Herres Livets Bok!

Livets bok handlar om tillhörighet, inte gärningar.

Vi återvänder till Psaltaren 139:16:

DU SÅG MIG INNAN JAG FÖDDES,
  I DIN BOK VAR DE REDAN SKRIVNA
    DE DAGAR SOM HADE FORMATS
      INNAN NÅGON AV DEM HADE GRYTT...

Tomtens färg. Men inte Guds!


Så avslutar vi vårt bibelstudium med att påminna oss om att kristendom handlar om Relation - inte Religion...

Den som har en relation till Gud lär sig sakta att känna igen Guds omsorg OCH Guds vilja att vi skall växa ur våra döda gärningar, och så bli levande igen.

DU SOM HAR ÖRON, HÖR VAD ANDEN SÄGER TILL FÖRSAMLINGARNA!.

- Tack käre himmelske Far för att vi får samlas fritt till att läsa Ditt Ord.
Hjälp oss att ta vara på det vi har hört idag. 
Tack för att Ditt Ord inte vänder tillbaka fåfängt förrän det har verkat det Du vill.
Vi lägger denna stunden i dina goda och välsignande händer, amen.

Inga problem!


Er bibelstudieledare,

Helene F Sturefelt, präst och amatörfotograf i Karlshamn.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar