UNDER GUDS BESKYDD

Välkommen att dela mina tankar om Tro och Liv!

fredag 19 maj 2017

ÖPPNA DÖRRAR I FILADELFIA - Uppenbarelsb 3 b)


Blå Port. Blå timmen.


Varför är det så många församlingar som vill heta Filadelfia?
Hur är det med kraften i kyrkan? Och vilket fokus har vi?

Välkommen till kvällens bibelstudium i Carl Gustavs kyrka i Karlshamn. Vi blir fler och fler... bord och stolar räcker snart inte till!

Det handlar om nycklar, dörrar, pelare och spikar...

- Käre himmelske Far, tack för att vi öppet och fritt får läsa Ditt ord och samtala om det.
Helige Ande, tala till oss nu, såsom var och en behöver - ord av tröst och uppmuntran, men också av förmaning och varning. Din är äran. Amen. 

OCH SKRIV TILL ÄNGELN FÖR FÖRSAMLINGEN I FILADELFIA:

SÅ SÄGER DEN HELIGE, DEN SANNFÄRDIGE, HAN SOM HAR DAVIDS NYCKEL...


Hur öppnar man?


Det är viktigt att ha en Bibel med fotnoter och parallellhänvisningar, annars är det svårt att studera och finna bakgrunden.

Davids nyckel är ett uttryck som återfinns hos Jesaja. För oss blir det många kodade meddelanden i Johannes Uppenbarelsebok, men vi avkodar dem, en efter en.
Vi slår upp Jesaja kapitel 22.

Bakgrunden är en väpnad konflikt där de styrande inte tog sitt ansvar. De flydde, och de gjorde inte vad Gud hade befallt.
Den dålige förvaltaren Shevna blir fråntagen sitt ämbete. Hans dräkt ges istället åt den trofaste Eljakim:

HAN SKALL BLI EN FADER FÖR JERUSALEMS INVÅNARE OCH JUDAS FOLK.
I HANS VÅRD SKALL JAG LÄMNA NYCKELN TILL DAVIDS KUNGAHUS.

DÄR HAN ÖPPNAR SKALL INGEN STÄNGA,
DÄR HAN STÄNGER SKALL INGEN ÖPPNA. Jesaja kap 22:22.


Herren öppnar...


I vår gränslösa och allt mer självupptagna tid känns det långt bort att tala om gränssättning och allvar.
Men Bibeln är full av situationer där människan är ansvarig för vad hon gör!
Och hon får ta konsekvenser av sina handlingar.

Vi lider brist på både ansvar, allvar och konsekvens...

Gud ger den gode förvaltaren ett oerhört stort förtroende: att ingen skall kunna öppna där han stänger, eller stänga där han öppnar.
Vilka situationer som avses vet jag inte, men jag tänker mig att det gäller både politiskt och mellanmänskligt.

Sedan kommer spiken...

Häng upp dig på den du!


... inte i kistan - utan i väggen!

JAG SKALL DRIVA IN HONOM SOM EN SPIK SOM SITTER STADIGT PÅ SIN PLATS,
OCH HANS ÄMBETES TYNGD SKALL SPRIDA GLANS ÖVER HANS SLÄKT... Jes 22:23.

Gud utsåg Eljakim och han blev välsignad.

Allt vad som hängdes på denna spik, skulle bäras upp av hans goda kvaliteter. Bildspråket är härligt!

Alldeles nu i dagarna har vi här i församlingen också fått en utmärkelse - vår kyrkoherde Henrik Lindén har av biskop Johan blivit utsedd till kontraktsprost!

Vi gläder oss åt detta och betraktar nu Henrik som "en spik i väggen"! Vi ber att den inte skall lossna... och att bördan skall vara rimlig... Vi är många som står runt omkring dig!

Omgiven.


Tillbaka till Johannes Uppenbarelse. Nu känner vi igen orden:

... HAN SOM ÖPPNAR SÅ ATT INGEN KAN STÄNGA OCH STÄNGER SÅ ATT INGEN KAN ÖPPNA.

På engelska heter detta "Open Doors". Det är en organisation som rapporterar om förföljelser av kristna och påtalar brott mot religionsfriheten.

Det finns många kristna organisationer som arbetar med bibelmission till stängda länder.
I Ryssland tillåter Putin att den ortodoxa kyrkan existerar, men inte expanderar.
Mission från andra länder är inte tillåtet. Inga andra kristna samfund får ta sig in i Putinland.

Stängt. Återvändsgränd.


Även Migrationsverket (MV) i Sverige har en otrolig makt att stänga eller öppna dörrar...

Just nu har vi många afghanska unga män i vår närhet. Flera av dem lämnar nu sin muslimska bakgrund när de börjar förstå vad kristendomen innehåller av nåd, frihet och förlåtelse, i relationen med Jesus.

Men de frågor som MV ställer i förhöret är inte på något sätt relevanta för en ung kille, som börjat upptäcka kärleken från Jesus...

Jag testade att ställa samma frågor till bibelstudiegruppen:

- Är du kristen?
- Kan du berätta om innehållet i Romarbrevet?
- Vad säger kristendomen om skärselden?
- Hur ser kristendomen på äktenskap?
- Kan du sakramenten?

Det är ingen religionshistorisk examen att vara kristen!

Kan du tidtabellen? Annars är du ingen riktig tågåkare...


Nej, ingen kunde redogöra för Romarbrevet... hur i all sin dar skall då en ung afghan kunna göra det???

Och vad har den medeltida katolska idén om skärselden här att göra?? Vet de inte att Sverige har en evangelisk luthersk kyrka?

Vi var upprörda. Kan handläggarna själva svara på sina frågor?

Det som verkligen är relevant - även för oss - är att fundera på:

- Tror du på Gud? Men följdfrågan:
- Vem är Jesus? Vad betyder han för dig? Hur har du mött honom...?

Helig Ande öppnar vårt hjärtas dörr i en längtan att få komma honom nära!
Jag skulle gärna vilja ha ett par bibelstudium med Migrationsverkets handläggare!

Urspårat.


Så är det idag, och så var det även i Filadelfia, den lilla handelsstaden 5 mil sydost om Sardes i Mindre Asien.

JAG KÄNNER DINA GÄRNINGAR.

SE, JAG HAR STÄLLT EN DÖRR ÖPPEN FÖR DIG SOM INGEN KAN STÄNGA.

I ett själavårdande perspektiv kan vi också tänka oss detta som något gott.
När dåtiden är bearbetad, så får vi lov att lämna den bakom oss - och stänga dörren.

Vi bär alla våra smärtor och sorger. Gud vill öppna en dörr för oss mot framtiden, till befrielse och nytt liv.

Öppna inte det Gud stänger.

I Kolosserbrevet läser vi:

VAR UTHÅLLIGA I BÖNEN, VAKA OCH BED UNDER TACKSÄGELSE.

BE DÅ OCKSÅ FÖR OSS ATT GUD ÖPPNAR EN DÖRR FÖR ORDET, SÅ ATT JAG KAN PREDIKA HEMLIGHETEN MED KRISTUS - DET ÄR FÖR DEN JAG ÄR FÄNGSLAD - OCH GÖRA DEN KÄND, OCH TALA SOM JAG BÖR. 
Kolosserbrevet kap 4:2-6.

När Guds Ande går före oss, då är ingenting omöjligt!

Nu riktar jag den bönen till vår Svenska kyrka...

Vi har alldeles för mycket fokus på vad vi vill, vad vi kan, vad vi tycker...
Men kyrkan är inte vår... Kyrkan tillhör Kristus.

kyrios = herre. Det är det ordet som ger vårt svenska ord "kyrka" - de som tillhör Kristus!

Kraften kommer inte från oss, inte från kyrkoråden och inte från de förtroendevalda eller kyrkomötet.
Kraften kommer från Gud Fader, Jesus Kristus och den Helige Ande!

Det visste de i Filadelfia:

Kraften är Herrens.


DIN KRAFT ÄR RINGA, MEN DU HAR BEVARAT MITT ORD OCH INTE FÖRNEKAT MITT NAMN.

Här får vi en programförklaring.
Ska jag skicka den till Malmö och handläggarna på MV?

- att läsa Bibeln
- att inte förneka Jesus.

That's it!

Det är många som försöker få oss på fall. Grupptrycket gör det lätt att förneka sin tro.
Inre stridigheter och konflikter sargar oss och falska profeter luras.

Under det första århundradet var konflikten stor mellan de ursprungliga judarna och nykomlingarna, de kristna.
Självförståelsen vid den här tiden, 90-talet e Kr, var att de kristna uppfattade sig själva som "de rätta judarna":

SE, JAG SKALL LÅTA NÅGRA KOMMA FRÅN SATANS SYNAGOGA, NÅGRA SOM KALLAR SIG JUDAR, MEN INTE ÄR DET.

Här hittar vi en hänvisning till Romarbrevet - hå hå! Det måste vi läsa extra noga...

Varifrån kommer du?


Det handlar om omskärelsen... Handlar det om skinnet eller sinnet?
Paulus skriver:

TY JUDE ÄR MAN INTE TILL DET YTTRE, OCH OMSKÄRELSEN ÄR INTE DET SOM SYNS UTANPÅ KROPPEN.

JUDE ÄR MAN I SITT INRE, OCH OMSKUREN ÄR DEN SOM ÄR DET I SITT HJÄRTA, I ANDE, OCH INTE EFTER BOKSTAVEN.
Romarbrevet 2:28.

Undrar om Migrationsverket hade gett rätt för det svaret... De hade väl fått hicka!

Vem släpper MV igenom?


Sedan kommer en profetia om vad som Herren vill ska hända med alla "utifrån kommande":

SE, JAG SKALL FÅ DEM ATT KOMMA OCH KASTA SIG INFÖR DINA FÖTTER, OCH DE SKALL FÖRSTÅ ATT JAG ÄLSKAR DIG.

Lägg märke till vad det är dessa människor ska se hos församlingen:

- De skall förstå att jag älskar dig...!!

Det står inget om hur förträffliga de är, att de kan redogöra för skärselden eller har all kunskap...
Nej, det handlar om kärleken, om relationen mellan Gud och människa.


Vi återvänder till profeten Jesaja, kapitel 45:14, där han beskriver Herrens överhöghet över alla folk.
Hedningarna från Egypten skall upptäcka att det är Gud som är Gud, inte deras avgudar, och de skall falla ned och be med orden:

BARA HOS DIG FINNS GUD, INGEN ANNAN FINNS, INGEN ANNAN GUD. 
Jesaja 45:14

Det är denna kärlek som många dagens muslimer upptäcker, en efter en.
Låt oss då inte stänga dörrarna när Gud öppnar dem!

Gud öppnar. Vi stänger.


Vi går vidare i texten.

DU HAR BEVARAT ORDET OM MIN UTHÅLLIGHET, OCH DÄRFÖR SKALL JAG BEVARA DIG FRÅN PRÖVNINGENS STUND, SOM SKALL KOMMA ÖVER HELA VÄRLDEN FÖR ATT PRÖVA JORDENS INVÅNARE.

JAG KOMMER SNART.

Den sista tidens svåra prövningar är ett så stort ämne att vi får återkomma till det.
Det behöver egen tid och uppmärksamhet. Därför lämnar vi det just nu.

Men uthålligheten har två riktningar:

- dels att Herren har tålamod med den mänsklighet som håller på att föröda allt liv,
- dels vår uthållighet att inte ge upp det goda, inte ge upp vår tro och relation till Jesus, som gett sitt liv för oss, för att vi skall leva, både här och nu, och där och sedan.

Prövningar och uthållighet.


Församlingen i Filadelfia uppmuntras att hålla sig till källorna och inte införa några nya läror om Kristus:

HÅLL FAST VID DET DU HAR, SÅ ATT INGEN TAR IFRÅN DIG SEGERKRANSEN.

DEN SOM SEGRAR SKALL JAG GÖRA TILL EN PELARE I MIN GUDS TEMPEL, OCH HAN SKALL ALDRIG LÄMNA DET.

Vi vände oss om i kyrkorummet och tittade på det mäktiga altaret.
Där finns två utsnidade pelare med målningar runt om, som ger en känsla av att vara i en pelargång.

Två pelare.

Vi slår upp parallellstället i Galaterbrevet 2:9, som handlar om mötet med apostlarna i Jerusalem.
Paulus tillhörde ju inte den ursprungliga skaran, han som dessutom förföljt den kristna församlingen innan han blev frälst.
Hur är deras relation nu?

GUD TAR INTE HÄNSYN TILL PERSON.
DE SÅG ATT JAG ÄR BETRODD ATT FÖRA EVANGELIET TILL DE O-OMSKURNA, PÅ SAMMA SÄTT SOM PETRUS TILL DE OMSKURNA.

OCH NÄR DE FÖRSTOD VILKEN NÅD JAG HADE FÅTT - DET VAR JAKOB, KEFAS OCH JOHANNES, DESSA SOM ANSÅGS VARA PELARNA - RÄCKTE DE MIG OCH BARNABBAS HANDEN SOM TECKEN PÅ VÅR SAMHÖRIGHET.
Galaterbrevet 2:6-9.

De gjorde en god arbetsfördelning och litade på varandra, med Jerusalem som mittpunkt.

Kyrkans pelare. En kefas.


I denna nya samhörighet runt Kristus fick de ett nytt namn.
Simon fick namnet Petrus - Kefas - som betyder klippa, vilket betecknade den funktion han hade.

PÅ HONOM SKALL JAG SKRIVA MIN GUDS NAMN OCH NAMNET PÅ GUDS STAD, DET NYA JERUSALEM SOM KOMMER NED FRÅN HIMLEN, FRÅN MIN GUD, OCH MITT NYA NAMN.

Att nämna sitt namn över något är att proklamera tillhörighet över saken eller personen.

Det är därför som vi i dopet säger:
- Helene... jag döper dig i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn - och från och med den dagen tillhör jag Herren!

Kommer ni ihåg när man som barn "paxade" en leksak? Då satte man sitt "namn" på den och sa:
- Den är min!

Gud "heter" ingenting... JHWH är en språklig beteckning för "fenomenet gud", precis som det på arabiska "heter" Allah - ordet för Gud - eller på franska "Dieu" och på engelska "God".

Gud "heter alltså inte" Jehova. Gud "heter" ingenting men, Gud är den Som Är.
Gud är Ande och Sanning. Guds väsen är Kärlek.

Det är detta som förmedlas till Filadelfia. Inte konstigt att så många församlingar har velat ta detta namn på sin församling!

Fantastisk vy!


Staden som kommer ned från himlen får vi också återkomma till längre fram.
Men jag tror jag skall ta och besöka den nuvarande staden, det gamla Jerusalem...

Nu tar vi paus en vecka och firar Kristi Himmelsfärd!

DU SOM HAR ÖRON, HÖR VAD ANDEN SÄGER TILL FÖRSAMLINGARNA!

Eder bibelstudieledare, Helene F (som i Filadelfia!) Sturefelt,

- som fotograferade i Karlskrona, vid Blå Port och längst ute på Verköbanan,
- och som hoppas att vi kan skilja på vilka dörrar Gud stänger, och vilka Gud öppnar...

Pax et bonum! Frid och allt gott.

Pax et bonum.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar