UNDER GUDS BESKYDD

Välkommen att dela mina tankar om Tro och Liv!

fredag 5 maj 2017

THYATIRA SATANS ORGIER Uppbenbarelseb 2 e)

Vår ask. Yggdrasil.


Nu blir det väl ändå lite för starkt det här...
En sådan rubrik på ett bibelstudium kan inte vara lämpligt! Satans orgier...

Nej, om det vore gripet ur luften... men nu vill Anden genom Johannes beskriva en mörk verklighet som måste fram i ljuset.
Sexuella orgier i den kristna församlingen är en mental cancer som måste bort! Så var det i Thyatira...

Vi känner igen sex-skandaler i vår egen kyrka, men problemet i församlingen i Thyatira var att det öppet propagerades för man kunde övervinna det onda genom att medvetet ge sig in i det.

Här gäller det att verkligen lyssna till vad Guds goda röst så att "satans djup" inte förleder någon till att tappa besinningen.

Vågar jag säga välkomna... till ännu ett bibelstudium i Carl Gustavs kyrka?

Vågar jag titta upp?


Vi har kommit till den fjärde församlingen som får ett budskap om sin andliga status - Johannes Uppenbarelsebok kap 2:18-29.

Kort bakgrundshistoria:
Thyatira var en handels- och industristad ca 10 mil öster om Pergamon. Den var känd för sin textiltillverkning och sin metallindustri.

Det berättas i Apostlagärningarna 16:14 att Paulus träffade en affärskvinna i Filippi, hon hette Lydia och kom just från Thyatira, och hon handlade med purpurtyger.

Budskapet knyter an till stadens referenser. Metallindustrier har också vi gott om, jag tänker på Volvo i Olofström och Torslanda och...Här i vår egen stad Karlshamn skulle man istället lyfta fram de hala fetterna och de smörjande oljorna...

Smörjolja, metallfetter...


Vi tar ett djupt andetag och ber innerligt att Helig Ande vara med oss i denna läsning!
Vi börjar från slutet:

DU SOM HAR ÖRON, HÖR VAD ANDEN SÄGER TILL FÖRSAMLINGARNA! Uppb 2:29

Denna vecka firar vi "Den gode herden"s söndag i våra kyrkor. Fåren känner igen sin herdes röst och kommer när han kallar.
Men hur ska vi lära oss känna igen Guds röst?

Bara den man umgås med, kan man lära känna. Det är alltså "relationen och lydnaden som är vår hörapparat" (Åsa Molin i DAGEN). I bön och bibelläsning blir Guds röst känd.

Frågan är om vi nu vill höra vad Anden säger, på gott och ont?

Brons och guld.

Avsändaren presenteras, med associationer till Thyatiras metallindustri:

SKRIV TILL ÄNGELN FÖR FÖRSAMLINGEN I THYATIRA.

SÅ SÄGER GUDS SON, HAN SOM HAR ÖGON SOM ELDSLÅGOR, OCH HANS FÖTTER LIKNAR GYLLENE BRONS. Uppb 2:18.

Glödande metall som i smältugnen... Ögon och fötter. Seende och gående. Det som ser och det som går.
Det var så synen först visade sig för Johannes på Patmos - en bild av alla myters djupaste erfarenheter, som sedan all litteratur gjort sina varianter på, kapitel 1:13-15.

Karlshamns ängel.


Först kommer berömmet, den goda kärnan hos de kristna i Tyatrira:

JAG KÄNNER DINA GÄRNINGAR, DIN KÄRLEK OCH DIN TRO, DITT TJÄNANDE OCH DIN UTHÅLLIGHET OCH VET ATT DINA GÄRNINGAR ÄR FLER ÄN DE FÖRSTA. 

Det är gott att veta att även vi vilar i Guds blick.
Gud vet vår strävan att vilja göra gott, Gud ser vår kärlek och vårt tjänande.

De får beröm för att deras kristna tro har mognat och tar sig allt mer konkreta uttryck till medmänniskorna.
Det handlar både om praktisk diakoni och att predika försoning och rättfärdighet från Jesus Kristus.

Det finns grönska framför asken.


Men sedan kommer det förskräckliga... En falsk profetissa har tagit sig in i församlingen.
Denna icke-kristna sibylla lockade de kristna att ta del i de hedniska kulterna där även otukt förekom.

MEN DET HAR JAG EMOT DIG, ATT DU LÅTER KVINNAN ISEBEL HÅLLAS, HON SOM KALLAR SIG PROFET OCH LÄR OCH FÖRLEDER MINA TJÄNARE ATT BEDRIVA OTUKT OCH ÄTA OFFERKÖTT.

För många som läser detta idag blir denna mening bara ett "jaha.... jasså...det är väl inget med det?".
På en generation har många tappat känslan för äktenskapets ära, och kopplingen till avgudadyrkan.

Det religiösa smörgåsbordet är öppet och vi plockar vad vi vill, både vad gäller relationer och gudar...
Detta kan tyckas hårt, men sett från ett annat håll kan våra svenska attityder idag se ut så.

Askens frö-hängen.


Nu ska vi göra en djupdykning ned i Gamla Testamentet för att förstå den varnande kopplingen till Isebel (annan läsart: Jesabel), som är en av Bibelns färgstarkaste men minst sympatiska personer.
Hundratals avgudapräster åt vid hennes bord och horeri och trolldom bedrev hon utan skam.

Hela berättelsen finns i 1 Konungaboken kap 16.21.

Det är kung Ahab som nu regerar över Israel, men han lever inte alls efter Guds sinne.
Han gör mer ont än sina företrädare och gifter sig dessutom med en hednisk prinsessa, sidoniternas konungs dotter ISEBEL.
Kungen ska leda folket i förbundet med Gud, men Ahab tjänar avguden Baal och reste till och med ett tempel till honom.

Detta är ett mycket allvarligt brott och kommer att ge svåra konsekvenser.

Vad ska vi jämföra detta med? Om statsministern hängav sig åt kränkande och diktatoriska fasoner...

Allt grönskar inte.


I kap 21 fortsätter berättelsen om hur kung Ahab vill ha Nabots vingård. Först förhandlar han vänligt, men drottning Isebel gör affären kort och ser till att vingårdsägaren mördas. Klart och lätt!

Herren sänder då profeten Elia:

HAR DU REDAN HUNNIT ATT BÅDE DRÄPA OCH TILLTRÄDA ARVET?
SÅ SÄGER HERREN:
PÅ SAMMA STÄLLE  DÄR HUNDARNA SLICKAT NABOTS BLOD SKALL HUNDARNA OCKSÅ SLICKA DITT BLOD. 1 Kon. 21:19

Tiden går och nu är deras son Joram kung , men det är även Jehu.
Det är oroligt i landet och Joram frågar Jehu:
- Allt står väl rätt till?

Jehu for fram som en vettvilling - det är därifrån uttrycket kommer! - och han svarar mycket ilsket:

- HUR SKULLE DET KUNNA STÅ RÄTT TILL, SÅ LÄNGE SOM DU TÅL DIN MODER ISEBELS HEDNISKA VÄSEN OCH HENNES MÅNGA TROLLKONSTER? Andra (2) konungaboken 9:20-22.

Trollkonster.


Sedan dör den förskräckliga drottning Isebel. Hon har just sminkat sig när hon blir knuffad ut genom ett fönster. Hon krossas mot marken och blir överkörd, och profetian går i uppfyllelse; även hennes kvarlevor slickas upp av hundarna...
Läs dramatiken i 2 Konungaboken kapitel 9. Här behövs ingen filmkväll eller dokusåpor efter dessa händelser!

Detta är ondskans konsekvenser.

Detta skedde på 800-talet f Kr.
Historien var levande. Att föra in främmande kulturer och annan gudsdyrkan var ett hot mot förbundsgemenskapen med Gud. Isebel är ett namn som i den judiska kontexten förknippas med stor otrohet.

Otrohet?


Tillbaka till Uppenbarelseboken och den aktuella kvinnan som vandrar i hednadrottningens fotspår.

JAG GAV HENNE TID ATT VÄNDA OM, MEN HON VILL INTE VÄNDA OM FRÅN SIN OTUKT.

SE, JAG SKALL LÄGGA HENNE PÅ SJUKBÄDDEN, OCH DEM SOM HORAR MED HENNE SKALL JAG LÅTA DRABBAS AV SVÅRA LIDANDEN, OM DE INTE VÄNDER OM FRÅN HENNES GÄRNINGAR. Uppb 2:22.

Nu hör jag många tysta invändningar... Vi ska klargöra en sak. Det finns en mycket stor skillnad mellan vår tid och biblisk tid vad gäller prioriteringar.

- Vad är viktigast; kroppen eller själen? Hälsan eller vårt sätt att tänka?

Sett med deras ögon, skulle de man kunna beskriva oss så här:

- Svenskarnas religions heter "friskendom". De är mycket skickliga med sin sjukvård och sätter alltid kroppens hälsa först. Det har gjort dem till ett mycket friskt folk, men de är olyckligare än många...

- Deras mänskosyn kallas homo economus och deras största styrning är reklamen, vilket får dem att alltid känna sig bristfälliga, homo reclamus.

- De har reducerat själen, även om den holistiska mänskosynen sakta tillåts komma tillbaka, men i kombination med att alla berättelser och myter är borta, har de tömt sin själ.

Homo Reclamus.


Demokratin skapar ett öppet samhälle, men baksidan av att "allt är tillåtet att tänka och säga" gör att fallgroparna blir många, då spärrarna mot det onda passeras alltför lätt, om inte den egna moraliska känslan är väl utvecklad.

I den bibliska världsbilden är situationen den omvända.
Såsom jag förstår det är kroppens hälsa inte nummer ett, utan det viktigaste är Gudsrelationen och samlevnaden mellan människor.

Tankesätt, tillbedjan, etik och moral står högst.

De omgivande folken runt Israel på denna tid, hängav sig åt girighet, förtryck och utnyttjande.
Detta måste till varje pris hållas utanför förbundsfolket, så att inte de blev smittade av "mental cancer".

Fuck cancer!


Vänd på budorden så kan du få en känsla av deras situation:

1. Du skall inga andra gudar ha... jodå! Avgudar finns det gott om här!
2. Du skall inte missbruka Guds namn... jodå! Det spelar ändå ingen roll...
3. Tänk på vilodagen... Vilken vilodag?

4. Hedra far och mor... Utnyttja är bättre.
5. Du skall inte döda... jodå. Ett mänskoliv är ändå inget värt.
6. Du skall icke begå äktenskapsbrott... Jodå. Att tillfredsställa sin lust är det högsta goda - det är här konflikten är i vår text.

Och så vidare.
Nej Gud är inte sjuk, men vi...


Jag hård-drar tankarna för att vi skall skakas om och förstå både deras tid, OCH se oss själva från en ny infallsvinkel.

Vi har levt så länge med fred och frihet att vi inte längre känner ondskans makter.
Men våra flyktingvänner tvingar oss inse att det finns ett helvete på jorden, där inga värden respekteras.

De bakvända budorden låter oss ana att det är alldeles nödvändigt att vända om från så negativa synsätt.
Isebels anhängare måste tas bort ur församlingen:

OCH HENNES BARN SKALL JAG DÖDA MED PEST.
OCH ALLA FÖRSAMLINGAR SKALL FÖRSTÅ ATT JAG ÄR DEN SOM RANNSAKAR NJURAR OCH HJÄRTAN OCH SKALL GE VAR OCH EN AV ER VAD HANS GÄRNINGAR ÄR VÄRDA.


Rannsaka mitt hjärta!


Åter igen, vi är inte vana vid att sätta gränser. Curling-mentaliteten och konflikträdslan gör oss både rädda och självblinda. Bekvämlighet och likgiltighet driver på från andra hållet.

Rätt och fel är "upp till var och en".
Relativismen håller på att äta upp oss!

Därför blir denna bibeltext så oerhört tuff. Den utmanar oss på alla fronter!


MEN TILL ER ANDRA I THYATIRA, ALLA SOM INTE HAR DENNA LÄRA OCH INTE KÄNNER SATANS DJUP, SOM DET HETER, TILL ER SÄGER JAG...

Satan vill dra människan bort från Gud, genom alla möjliga medel. Sex utan ansvar är bra... Relationsmissbruk. Bedövat begär utan kärlek. Det är satans djup.

Som väl är finns det inte många satanister i vårt land. Men om man har kommit i kontakt med dessa, förstår man allvaret i Uppenbarelseboken. Det är inget att leka med! Inte heller att förakta eller förneka.
Black metal är en grogrund.

Håll er borta från dem. Markera gränsen!

Jag vet.

Låt oss fokusera på det goda.

Håll er borta.


... JAG LÄGGER INTE PÅ ER NÅGON ANNAN BÖRDA.
MEN HÅLL FAST VID DET NI HAR, TILLS JAG KOMMER.

DEN SOM SEGRAR OCH GER AKT PÅ MINA GÄRNINGAR ÄNDA TILL SLUTET, HONOM SKALL JAG GE MAKT ÖVER ÖVER FOLKEN, 
OCH HAN SKALL VALLA DEM MED EN STAV AV JÄRN, SOM MAN KROSSAR LERKÄRL - SAMMA MAKT SOM JAG HAR FÅTT AV MIN FADER.

Ordet "valla" kan även betyda "slå sönder". Hebreiskans vokalisering är svårtydd här i sin översättning.
I detta sammanhang väljer översättarna att tolka det som att "härska över", såsom en herde.

Men i David Hedegårds översättning är meningen tuffare:

Den som vinner seger och uthålligt gör ända till slutet det som jag har befallt honom, åt honom skall jag ge makt och hedningarna, och han skall styra dem med järnspira, och han skall krossa dem som lerkärl.
Han skall få samma makt som jag har fått av min Fader...

Och vilken makt är det?
Jo, det dubbla kärleksbudet - att älska Herren din Gud och din nästa såsom dig själv!
Inget annat!
Ingen vapenmakt, inget teokratiskt förtryck och inga förledande lockelser med satans makt.


Det dubbla kärleksbudet.


OCH JAG SKALL GE HONOM MORGONSTJÄRNAN.

DU SOM HAR ÖRON, HÖR VAD ANDEN SÄGER TILL FÖRSAMLINGARNA!

Morgonstjärnan är Venus som lyser klarast morgon och kväll. Den symboliserar makt och seger.
Det är som ett täcknamn för Kristus.

Gud ger oss Kristus - sig själv.

Budbärare.

Tiden räcker inte till. Det finns så mycket mer att säga!

Risken är att om förklaringarna blir för kortfattade, så lurar missförstånden. Men vi orkar inte heller ta till oss så mycket mer.

I ödmjukhet får vi återkomma.
Och komma ihåg att det är Guds Ande som vill tala till oss var och en, med syfte att växa och mogna, inte förtrycka eller underkasta.

Väx och mogna.


Vi avslutar med en bön ur Psaltaren 7, ord av förtvivlan över dem som håller på att förstöra livet:

RES DIG HERRE, I DIN VREDE!
  KVÄS MINA OVÄNNERS RASERI!
VAKNA UPP MIN GUD, DU SOM HAR KALLAT TILL DOM (doom).

LÅT FOLKEN SAMLAS OMKRING DIG!
  TRONA I HÖJDEN ÖVER DEM.

DET ÄR HERREN SOM DÖMER FOLKEN,
  FÄLL DOMEN ÖVER MIG HERRE!

JAG ÄR RÄTTFÄRDIG, UTAN SKULD.
  GÖR SLUT PÅ DE ONDAS ANSLAG
    LÅT DEN SOM HAR RÄTT STÅ FAST.

TY HAN SOM PRÖVAR HJÄRTAN OCH NJURAR
   HAN ÄR EN RÄTTFÄRDIG GUD. Psalt 7:7-10.

Full blom.


De mildaste hälsningar från eder bibelstudieledare,

Helene F Sturefelt,

- som fotograferade den stora asken vid järnvägsstationen och i skyltfönstren,
- och som tänker att vi är lika tröga som asken att släppa våra frön och öppna våra gröna blad,
- men Gud prövar våra tankar och hjärtan, känslor och njurar...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar