UNDER GUDS BESKYDD

Välkommen att dela mina tankar om Tro och Liv!

tisdag 29 december 2015

DÖPA OM BEGREPPEN

Begrepps-utveckling.


Har du lyckats trassla dig ur alla julklappssnören?
Bytt bort de julklappar du inte ville ha? Eller rent av sålt dem på blocket...?

Det känns som om det här med julklappar har blivit någon slags beställnings-karusell.
Överraskningsmomentet är borta.

- Men jag ville ju ha... inte det här...


Och hur är det med julefriden? Väntar du fortfarande på den?
Lite mild andlighet som dämpar ångesten...

- Jag ville ju bara ha lite lugn och ro med juleljusen... inte den här Jesus... Han stör mig!

Allvarlig mysstämning.


Det här inlägget handlar om hur kristendomen inte har något eget att komma med... om jag får spetsa till det. Jo, du läste rätt.

Kristen tro står hela tiden i relation till sin omgivning och använder de ord och begrepp som finns i den kulturen.

Men, det alldeles egna i kristendomen är ju Jesus Kristus, förstås.
Med det hurtiga tillägget:

- JESUS ÄR SVARET.

Med motargumentet:

- Och vad är frågan...?

Vad är det frågan om?


Det beror på...

På 1500-talet kämpade folk med frågan:
- Hur skall jag finna en nådig Gud?
Martin Luther ledsagade sin tid in i Bibelordet och sökte svar. Och fann:

AV NÅD ALLENA!

Inga prestationer.

Vår tid kännetecknas av oron kring alltings meningslöshet... och den totala individualismen som gör ensamheten ännu större än vad den behöver vara.

På vilket sätt blir "Jesus svaret" när vi brottas med detta?

Pekar på gemenskapen.


Vi behöver låna några begrepp som kan vara användbara.

New Age talar inte om Gud, utan hellre om att det finns ett Världsförnuft som står bakom universum och som verkar i allt.

Detta begrepp är lånat från Old Age - alltså Bibelns begreppsvärld - där det talas om Logos.
Evangelisten Johannes lånade i sin tur från den gängse grekiska religionsfilosofin, och "döpte om" ordet:

I BEGYNNELSEN FANNS ORDET
   OCH ORDET FANNS HOS GUD
      OCH ORDET VAR GUD.

OCH ORDET BLEV MÄNNISKA
   OCH TOG SIN BONING IBLAND OSS.
                                          Johannes kap 1

Johannes använder detta ord men lösgör det ur sitt sammanhang och tillägnar det åt Kristus istället.
För en grek, på denna tiden, blev Jesus ett enastående svar på denna längtan efter Logos!
Allting faller samman och får en mening.

Djupa insikter väntar.


Två tusen år senare vänder ordet ett varv till.
Några av mina vänner, som varit new-agare (förlåt detta förenklade användande av ordet New Age), upptäckte vem Jesus är, och fick en riktig aha-insikt:

- Jesus är "det högre medvetandet" som alltid funnits hos Gud... och som vi kan lära känna här!

Inkarnationen av Gud i julkrubban får plötsligt en oerhört djup innebörd.
Andligheten landar och blir kropp och blod.
Guds kärlek kommer mänskligt nära.

Kristendomen måste använda sin tids ord och begrepp!
Annars blir det obegripligt, ointressant och främmande.

Jesus måste liksom "översättas" så att hans betydelse blir klar.

Det är det som är teologernas uppgift. Ja, det är det som prästerna brottas med inför varje predikan...

Översatt teologi! Gud-plankan!


Det finns inget recept för vilka delar av utom-kristna erfarenheter vi kan ta till oss och göra till våra.
Men Paulus ger ett klokt råd till grekerna i Tessaloniki:

VAR ALLTID GLADA.  
   BE STÄNDIGT OCH
     TACKA HELA TIDEN GUD!

SLÄCK INTE ANDEN,
   FÖRAKTA INGA PROFETIOR
     MEN PRÖVA ALLT.

TA VARA PÅ DET SOM ÄR BRA
   OCH AVHÅLL ER FRÅN ALLT SLAGS ONT.
                                     1 Tess brevet kap 5:16-22


Paulus tilltror församlingen förmågan att själva kritiskt pröva sin omgivning, och ta till sig det som fungerar.
Med andra ord; låna de begrepp som är bra och "döpa om dem" = ställa dem i tjänst hos Kristus.

Så länge Jesus Kristus är centrum för vårt arbete kan vi närma oss allt och alla.
Där Guds Ande är, är frihet. Eller hur?

ALLT TILLHÖR ER... MEN NI TILLHÖR KRISTUS,
    OCH KRISTUS TILLHÖR GUD.
                                                1 Korinterbrevet 3:21.

Dags att vila ett tag.


Så låt oss nu lugnt jobba vidare.

Under julen läser vi om de österländska stjärntydarna som kom till Betlehem för att hylla gudabarnet Jesus.

Vilken visdom hade de med sig?
Vilka insikter och förmågor bodde i deras erfarenhet?
Vi kan inte veta det. Bara ge dem respekt i deras förmåga att följa denna stjärna hela vägen fram.

Inom alla religioners mystika erfarenhet finns stora likheter, bortom teorier och dogmatik.
Erfarenheten av att människan behöver Nåd och att i bön blir Ett med Gud, är gemensamma drag för mystikerna, oavsett tro.

Det är intressant!

Enhet i mystiken?


Den muslimska mystiken - sufismen - är oerhört fascinerande.

Hos suferna finns en vishetstradition som har ett psykologiskt djup, användbart i våra dagar.

Kanske några av er känner till ENNEAGRAMMET - en själavårdmodell, använd i en kristen kommunitet "New Jerusalem" i Cincinnati Ohio, USA.

I korthet handlar det om att vi har tre centra som styr oss:

   1. Huvud och förnuft,
   2. Hjärta och känslomässiga relationer,
   3. Buken med alla dess begär.

När det råder harmoni mellan dessa tre, är det också balans i kropp och sinne.
Det inträffar ju nästan aldrig...

Denna modell "döptes om" av kommunitetens grundare Richard Rohr, och låter den tjäna Kristus.

Jag har läst boken många gånger och den är en slags "själavårds-bibel" för mig, där jag gjort stora pinsamma, välgörande upptäckter...

Att gå igenom livets olika faser är som att dö en smula.
Vissa situationer kan kännas rent av som ett blods-dop... eller känslan av att blodet stelnar till is...

Is-dop...


Nu kommer vi till det jag också vill lyfta fram i dagens inlägg, nämligen de tuffa orden ur Annandagens evangelium där Jesus säger:

JAG HAR KOMMIT FÖR ATT TÄNDA EN ELD PÅ JORDEN!
OM DEN ÄNDÅ REDAN BRANN!

MEN JAG HAR ETT DOP SOM JAG MÅSTE DÖPAS MED
OCH JAG VÅNDAS INNAN DET ÄR ÖVER...
                                                         Lukas 12:49


Döpa. Dop. Doppa. Dopparedagen... dagen då det gamla livet måste dö, för att det nya skall kunna komma.

Doppet i grytan - det torra brödet dränks för att smaka gott igen, i den feta skinkbuljongen.

Jesus måste ned i grytan, om du tillåter mig säga så, och gå igenom det eld-dop av hädelseanklagelser, hån och spott, misshandel och korsfästelse, för att på så sätt bryta ondskans spiral.

- Förlåt dem...

Jesus "döpte om" korset, romarnas plågsammaste dödsstraff, och lät det tjäna Guds syfte; det blev till mänsklighetens största välsignelse!

"Omdöpt kors".


Jesus tänder en kärlekens eld inom oss, som brinner av tacksamhet för försoningens glöd.

Jesus skapar fred mellan varje längtande hjärta och Gud.
Men också splittring... med det onda.

TROR NI ATT JAG ÄR HÄR FÖR ATT SKAPA FRED PÅ JORDEN?
NEJ, SÄGER JAG, MEN SPLITTRING!
                                              Lukas 12:51

Mothårs-realism.
Vill du veta mer om splittringen hänvisar jag till ett tidigare blogginlägg, som klargör detta:

http://helenesturefelt.blogspot.se/2012/12/sanningen-splittrar.html
SANNINGEN SPLITTRAR, december 2012.

Sanning splittrar lögnen.


Nu knyter vi ihop den här säcken.

Jag har egen erfarenhet av hur Jesus kan bli svaret.
Men då måste frågan vara tydlig!
Och ropet starkt... och öronen öppna. Och riktningen mot Gud.

Den tomhet och ångest som kan drabba oss alla, är själens rop på att något saknas.
Något är fel i livet.

Guds närvaro fyllde mig - en insikt som förvandlat mitt liv.

Men vägen dit gick genom hårdsmälta insikter, via hjärna / hjärta / buk och med hjälp av de "omdöpta" begreppen i Enneagrammet, som pekade på mina brister, min styrka och vägen ut.

En korsmärkt väg.

Ett ljus i tunneln.

Ett liv att leva, både här och nu, och även sedan!

Eller som Magnus Härenstam sa i sin avskedsshow "Morsning & Goodbay":
- När en människa ber kallas det bön. Men när Gud svarar kallas det "schizofreni"...

Nej, en sådan reduktionism vill vi inte ha!

Jesus svarar.


Livsglada hälsningar från
Helene Fri Sturefelt,

- översättnings-teolog i tjänst hos Kristus,
- och som fotograferade i Möllebackskyrkan, Karlskrona, för några år sedan.

P.S. Men reinkarnationen - återfödelseläran - kan aldrig anpassas in i kristendomen. Den är dess motsats...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar