UNDER GUDS BESKYDD

Välkommen att dela mina tankar om Tro och Liv!

söndag 1 mars 2015

JESUS I KORANEN


Timmermannens son.


Vi hade just läst om Jesus i Koranen.
Vem är han, egentligen?
Är han mer än en en profet? Mer än timmermannens son?

Och varför är det Jesus som skall komma tillbaka vid tiden slut, och inte Muhammed?

Jag cyklade ner till hamnen. Tredubbla lager av timmer låg staplade i höga högar.

Det är roligt att innerhamnen är en levande arbetsplats, men jag ser bara hur dessa trästockar en gång var en vacker bokskog... i Tyskland, eller Polen.

Nu ska de snart bli pappersmassa i Nymölla...

Det var en gång en skog.


Från en facebook-sida "Jesus Christ is KING" fick jag upp ögonen för vad som står i Koranen om Jesus.

Mario Joseph, en muslimsk lärare, läser och förklarar SURA 3:40-45 och detta är min utgångspunkt.

Jag är mycket medveten om att den svenska översättningen inte är perfekt, och ser fram emot en bättre sådan, men jag kan så pass mycket nu att jag tror mig våga samtala om detta.

Mario Joseph lyfter fram att namnet Mohammad nämns endast 4 ggr i Koranen, men Jesus nämns 25 gånger.
Varför är det så?

Han påpekar att inga kvinnonamn nämns i Koranen - utom Marias namn!

Mohammads mor nämns inte, inte heller profetens fruar... eller barn.
Men Jesu mor Maria har till och med ett eget kapitel, SURA 19.

Lager efter lager.


Detta är Mario Josephs slutsats:


1. JESUS ÄR GUDS ORD, "Word of God".

"Än när änglarna sade: Maria, Gud bebådar dig förvisso ett ord från sig".

2. JESUS är "Spirit of God".

3. JESUS ÄR KRISTUS, (den Smorde, Messias, min kommentar).

"Han skall vara Kristus Jesus, Marias son, ärad både i detta och i det tillkommande livet, en av dem som får komma Gud nära."

4. JESUS TALADE REDAN I VAGGAN.

"Han skall tala till människorna i vaggan och även som äldre, såsom en av de rättfärdiga.

Jesus....


Jesus är född genom Guds Ord.

Nästa vers är oerhört intressant, för den svarar på muslimens egen fundering på hur Gud kan ha ett barn...
- Allah gifte sig aldrig... Allah kan inte ha "barn"!

Muhammed för fram denna kritik i Koranen, och många sekulariserade svenskar har också mycket svårt för det som vi kallar Guds mänskoblivande - inkarnationen.

Vi känner igen Marias fråga till ängeln: Hör här, Koranen citerar Lukasevangeliet:

"Och hon sade:
- Herre, hur skall jag kunna få något barn, då ingen mänsklig varelse har kommit mig vid?
Han svarade:
- Må så vara! Gud skapar vad han vill; när han beslutar en sak säger han blott "Varde!" till den, och så varder det."

Varde vatten överallt... 


5. JESUS SKAPAR LIV.

Koranen blandar ihop vår Bibel lite konstigt, när det står:

"Och han (Gud) skall lära honom (Jesus) Skriften (alltså Psaltaren, Krönikerböckerna m m), Visheten (Salomos vishetslitteratur i GT), Torá (Mosebokens lagböcker) och Evangeliet."

Hm... Jesus ÄR ju själva evangeliet, det är inget han kan "lära sig"...

SURA 3:43 fortsätter:

... "och detta som en apostel (felöversatt: bättre: budbärare) till Israels barn med dessa ord:
- Jag kommer till eder med tecken från eder Herre; jag skall skapa liksom en fågel åt eder av lera och blåsa i den, så att på Guds tillskyndelse bliver en fågel..."

Här pausar vi.

Minns du att Selma Lagerlöf berättar i sina "Kristus-legender" just detta om lerfågeln som blir levande?

Denna händelse är tydligen levande ännu i Jerusalem... nedtecknad i Koranen 600 år senare, men vår Bibel har inte denna legend med.

Lergöka-stan Ängelholm!


Mario Joseph tar upp flera exempel på Jesu förmåga att skapa liv.
Jag citerar vidare:

6. JESUS BOTAR

"...jag skall på Guds tillskyndelse bota den blindfödde och den spetälske..."

7. UPPVÄCKER DÖDA

..."och uppväcka de döda till liv."

8.  JESUS TOGS UPP TILL HIMLEN.

9.   JESUS LEVER ÄN.

10. JESUS SKALL KOMMA TILLBAKA.

Kristenheten väntar...


Varför lyfter Koranen fram Jesus på detta sätt?

Mohammed är inte Guds ord, är inte Guds ande, han är död och begraven, ej levande och skall inte komma tillbaka vid tidens slut.
Det är stora skillnader mellan dessa profeter!

Ja, Jesus är större profet än Mohammed, men frågan är:
- Hur mycket större?


Hur mycket större?


Mario Joseph frågade sin lärare vid Koranuniversitet:

- Hur skapade Gud universum?
- Genom sitt ord, "varde" ( = bliv till!)
- Är Ordet Skaparen, eller det skapade? Is the word of God Creator, or creation?

Han drar följande slutsats:

- The Koran says Jesus is the Word of God, then it means that Jesus is Creator!
Then the muslim must become a christian.

Förvandling...Jag gör nu en jämförelse med det som står om Jesus Kristus i Kolosserbrevet i NT, där den lilla bokstaven "i" är väsentlig:

HAN (JESUS) ÄR DEN OSYNLIGE GUDENS AVBILD,
DEN FÖRSTFÖDDE I HELA SKAPELSEN.

TY I HONOM SKAPADES ALLT I HIMMELEN OCH PÅ JORDEN,
SYNLIGT OCH OSYNLIGT...

HAN FANNS FÖRE ALLTING,
OCH ALLTING HÅLLS SAMMAN I HONOM.

Jag älskar denna storståtliga lovsång till Kristus i Kolosserbrevets kapitel 1:14-20!
Ja, jag har till och med stått med mina egna fötter på den mark där Paulus skrev dessa Guda-andade ord!

Kolosse i Turkiet.


Tänk om timmerstockarna i innerhamnen skulle komma i rullning... Livsfarligt!

Jesus är mycket mer än "timmermannens son".
Han delade det jordiska livet med oss, i solidaritet, med syfte att befria oss från allt som binder oss, av svek, ondska, skam och skuld.

Den bördan lyfter han av genom sin underbara försoning, starkare än den hamnkran som lyfter stockarna om bord på långtradarna...

Du och jag kan välja att stå vid sidan om och betrakta Jesus.
Ingenting händer mer än att du får läst en god historia...

Men när vi vågar närma oss honom med hjärtat... kära nån! Han är ju där!!

Han är där!


Och när våra muslimska vänner börjar förstå att Bibeln inte alls har kommit till som Koranen - "uppenbarelser" under 20 års tid - utan det är själva de historiska händelserna som är återgivna, då går ett ljus upp...

De profeter som nämns i Koranen har var sin egen bok i Gamla Testamentet... och de upptäcker att de nu har själva källan till originalet som Mohammed syftade på!

Ännu större blir det när de förstår att de fyra evangelierna är ögonvittnen till skeendena runt Jesus, som titthål från fyra vädersträck...

Och det paradis som gått förlorat - och som håller på att krigas sönder just nu i Mellanöstern - det skall återupprättas såsom det beskrivs i den vision som står i Johannes uppenbarelses bok.

Cyklar hem. Kommer tillbaka.


Vi stannar här.
Jesus i Koranen.
Men nej, det står inget om Mohammed i Bibeln...

Jesus fullkomnade allt. På korset, med sin försoningsdöd, och med sin uppståndelse.
Det är därför det är Jesus som skall komma tillbaka.
Det finns liksom inte någon annan som kan det...

Doften av fuktig bark sitter kvar i näsan.

Tack Gud att Du har kommit oss så mänskligt nära!
Hjälp oss att våga lära känna Dig genom Jesus.
Förlåt oss när vi bara står på avstånd, med torra åsikter som inte ger något andligt djup.

Tack helig Ande att Du är Guds presens till oss. Nu. Här.
Amen.


Helene Sture Timmerfelt.


Avbarkade hälsningar från
Helene Sture Timmerfelt,

- industihamnfotogravör.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar