UNDER GUDS BESKYDD

Välkommen att dela mina tankar om Tro och Liv!

torsdag 14 januari 2016

DET EROTISKA KRIGET

Björk-kyss.


Ibland sover man dåligt om nätterna.
Någon gång vaknar man utsövd som om man varit borta i en helt annan värld.
De senaste nätterna har bara varit en ytlig blund.

Debatten rasar över mäns våld mot kvinnor.

Sexuella överfall i grupp mörkas av massmedia och polisen rapporterar inte allt.
Männen skyddas och kvinnorna offras, igen och igen och igen...

Det räcker nu.

Många söker efter ett svar hur det har kunnat bli så här. Man söker i etnicitet, religion och kultur.
Jag försökte i förrförra inlägget ("Vem är du då?") gå bakom dessa yttre beteendemönster och finna personligheten bakom.

Det låter sig naturligtvis inte göras med några korta blogginlägg, jag är väl medveten om det.

Men vi alla måste bidraga med vår infallsvinkel.

Fall-vinkel.


Varifrån kommer det erotiska kriget och det ständiga våldet mot kvinnan?

Ibland är sexualiteten utlevd i offentligheten, ibland är den tabubelagd och gömd in i privatlivet.

Men det är sällan kvinnan som sätter agendan.
Mannens "behov" styr. Med pengar och makt.

Eller är det en kamp mot morsan? En aggressiv frigörelse som tar sig sexuella uttryck?

Jag tittade i mitt bibliotek och hittade det verktyg jag sökte, med distans och utan värderingar av våra mänskliga företeelser; "Det erotiska kriget", på Publicas förlag.

Det är en sociologisk studie av Rita Liljeström, docent vid sociologiska institutionen i Göteborg.

"Det erotiska kriget" ingick som en del i prostitutions-utredningens rapport från 1980.
Exempel och analys är fortfarande aktuella - även om boken är 35 år, ty det går långsamt - och jag vill dela med mig av några tankar.

Böj dig uppåt i potens.


Jag tar ett djupt andetag för att börja i rätt ände och hjälpa dig in i det hon vill säga.

Vi ska besöka den kristna högern i USA, kommunismen i Kina samt det muslimska Marocko.

Rita Liljeström ser början till vår tids onda då mannen och pappan försvann från familjen, ut i arbetslivet för att försörja sin familj.

- Den industriella produktionen tar fadern ur hemmet och minskar hans roll i barnens liv.
Modern försöker kompensera faders frånvaro.

Ut ur hemmet.


Nu kommer första exemplet.
Vi kan kalla honom för Mr Gamesman.

Han är en framgångsrik affärsman i USA och driver sitt företag som en tävling.
Samvete och etik är inte i fokus, utan att Vinna. Eller försvinna.

Han lever med tre sorters kärlekar:

1. Den respekterade hustrun, som tar hand om familj och barn - även om hon själv skulle ha ett arbete.

2. Han omger sig med attraktiva kvinnor som visar hans potens och virilitet på tjänsteresorna.

3. Men också med prostituerade, i hemlighet, som får ta emot hans spänningsutlösning över alla höga krav och förväntningar, besvikelser och dolda aggressioner.

Mr Gamesman spelar ett trippelspel, där splittringen mellan inre tomhet och fasaden som segrare gör honom till en cyniker.

Han klarar inte av att hålla fast vid en trofast relation med känslomässiga band.
Hans auktoritet har dessutom minskat och egenkärleken tar allt med plats. Ansvaret och disciplinen är blott en skugga.

Men han kommer hem på helgerna, leker med barnen och går i kyrkan på söndagen...

Det liv företagsamma liv han lever kräver mer än detta.
Och han tar sin rätt.

Det erotiska kriget förs i smyg och i hemlighet, men många kvinnor mår dåligt.
Männen likaså. Och barnen, barnen...

Avverkning. Krig. Erotik. 


Rita Liljeström tar nu ett annat exempel. Nog måste det vara möjligt med erotisk fred?

Följ med till kulturrevolutionens KINA.

Könen var neutraliserade.

Kvinnor och män hade neutrala klädedräkter. Könen var integrerade med varandra i en yttre jämlikhet, där varken smink, reklam eller mode lät det manliga eller kvinnliga bli synligt.

Äktenskapslagen från 1950 talade om äktenskapet som "en andlig förening mellan två kamrater av olika kön" (sid 202) och tog avstånd från det borgerliga äktenskapsidealet, som uppfattades som "legaliserad prostitution".

Äktenskapets syfte skulle vara att stärka makarnas gemensamma tro på kommunismen, att delta i produktionen tillsammans och så bygga upp det nya samhället.

- Människor hade införlivat en politisk moral som förbjöd utom- och för-äktenskaplig sexualitet.

Ja, här kan vi tala om en slags Erotisk Fred mellan könen i Kina, betraktat till det yttre, med en sociologs ögon.

Fredliga högar.


Författaren förflyttar nu vårt fokus till en helt annan del av världen.
Vi tar oss söderut till MAROCKO.

Hon menar att här rådde motsatsen, nämligen ett rent Erotiskt Krig:

- Islam besudlade aldrig sexualiteten. Tvärtom ger sexualiteten en försmak av paradisets sällhet och leder mannen till Allah, skriver hon och fortsätter:

Sexuell tillfredsställelse främjar andlig koncentration och underlättar skapande arbete.
Motsättningen mellan könen är öppen, och inte dold med romantik.

Kvinnan bär sexualitetens faror i sin kropp och hon betraktas som den som bidrar till samhällets "hejdlöst upplösande kraft"... och måste därmed ställas under ständig uppsikt (Rita Liljeström, sid 202).

- Detta sker genom en konsekvent segregation mellan könen och strikta yttre kontroller.

Om bevakningen sviktar, uppstår omedelbart en situation där kvinnan blir sexuellt lovlig.

Hennes dragningskraft är enorm och mannens potens kan inte underkuvas.

Slut citat.

Björk-niqab.


Nu tänker sig denna sociolog att SVERIGE befinner sig mellan dessa ytterligheter.
Jämfört med Kina och Marocko har vi en blandform; jag citerar igen:

- Den svenska jämställdhetens politik satsar på integration av kvinnor och män på samhällslivets alla områden, precis som i Kina alltså, medan den "fria" sexualiteten lägger tonvikten på kvinnors sexuella tillgänglighet, precis som i Marocko.

Vad har vi vunnit?

Eller om vi spetsar till det:

- Medan den patriarkala lösningen i Marocko valde att bejaka sexualiteten och stänga in kvinnorna, gjorde man i Kina tvärtom:

- Släppte ut kvinnorna men stängde in sexualiteten..

- Vi i Sverige ville både bejaka sexualiteten och öppna det offentliga livet för kvinnor, men hamnade i en offentlig sexualitet och ett socialt liv med mycket privat tvåsamhet.

Så rörigt det är... Förvirrande otydligt.

Hotfullt.


Och medan pappan är borta letar pojkarna efter sin könsidentitet, tar spjärn mot sin mamma och slår sig fria med grabbgänget, som minsann ska visa sin styrka...

En rädd och besviken man måste ändå vara handlingskraftig, säger den offentliga könsrollen.
En kille får inte vara passiv. En pojke får inte vara svag och gråta.

Sociologerna och psykologerna visar med sina resonemang att all manlig aggressivitet har sin rot här; i pojkens och flickans relation till sin mamma och pappa.

De visar också hur olika kulturer och religioner försöker lösa detta på olika sätt.
De värderar inte, bara konstaterar.

För att ge oss redskap till att tänka och förstå.

Dess värsta form är att "slå mamma" genom att göra det mest förbjudna - med dagens amerikanska slang -  "mother-fucker"... att våldta kvinnan.

I Sverige, i Tyskland, i Syrien, i Indien... hemma eller på bussen eller i buskaget eller i krigets djävla helvete.

Olovlig att ta.


Nu orkar jag inte tänka mer på det här.

Medan jag skriver fortsätter killar att tafsa på tjejer, ofredanden flödar på internet och otrohet på tjänsteresor och hedersrelaterat våld accepteras.

Jag kräks.

Vi har långt kvar till att verkställa Gustav Vasas lag om Kvinno-frid och Jesus starka upprättelse av de kvinnor som andra tryckte ned.

Vi kan väl avsluta med ett förslag till erotisk fred.

Rita Liljeström får sista ordet:

Förslag till fred. Glad.


Förslag till EROTISK FRED:

1. Var återhållsam med sexuell stimulering i offentliga miljöer, på arbetsplatser och bland vänner.

2. Den sexuella utmaningen bör vara selektiv och inte användas som umgängesstil.

3. Människan är medveten om sina drifter och är kapabel av välja själv och vara disciplinerad.

4. Kvinnans sexuella integritet kan inte ifrågasättas. Hennes vilja är klar och tydlig.

5. Varje relation ska vara ett ömsesidigt givande och tagande, inte en maktkamp där någon är vinnare eller förlorare.

Rakryggad.


6. För att nå erotisk fred ska relationen vara jämlik, inte över- eller underordnad.

7. Samhället måste vara tydligt med klara normer.

8. Lovligheten har klara, skyddande principer som inga kulturer kan argumentera emot.

9. Tryggheten mellan män och kvinnor ligger i tillit och beroende, inte i kontroll och hierarkier.


Vi är krigströtta.

Låt oss våga tala klarspråk, rapportera det vi ser och hör, skrika högt när det behövs och tala lågmält när det är bättre.

Men inte tiga!

Bara älska... i ordets vackraste och innerligaste betydelse.

Hjärta i trädet.


Jag vill sammanfatta allt i Höga Visans vackraste ord; åh att vi kunde leva efter detta!

OROA INTE KÄRLEKEN,
   STÖR DEN INTE
      FÖRRÄN DEN SJÄLV SÅ VILL...
                                                   Höga Visan, kap 3:5

I natt tänker jag sova gott.
Hoppas Du också.

Helene Sture Fredsfelt,

- religionssociolog och trädkramare på Verkö en kall vinterdag.

Oroa inte kärleken.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar