UNDER GUDS BESKYDD

Välkommen att dela mina tankar om Tro och Liv!

fredag 17 mars 2017

REN MAT och LOVSÅNG - Hebreerbrevet 13 b)

Ren mat och lovsång.


Får en kristen äta vilken mat som helst? Varför talas det så mycket om offer i Bibeln?
Och varför sjunger vi i Pärleporten om "blodet som har frälst oss"?

Välkommen att vara med på bibelstudiet i Karlshamn, där vi nu skall slutläsa Hebreerbrevets sista kapitel 13 b).
Om du vill, hämta din Bibel - jag väntar på dig...

Jag bildsätter med foton från Kalmar Domkyrka, där de har frälsarkrans-pärlorna lätt tillgängliga.

Nya altaret i Kalmar Domkyrka.


JESUS KRISTUS ÄR DENSAMME
   IGÅR, IDAG OCH I EVIGHET. 13 vers 8..

Här har vi läsningens perspektiv:
- vi tittar bakåt för att förstå den historiska bakgrunden,
- vi läser för att förstå idag vad det är att tro på Gud,
- och vi anar framtidshoppet i evighet!

Det är ingen dålig ansats på 1 timme...


Igår, idag och i evighet.


I alla tider har Guds folk varit omgiven av främmande läror med tankegångar som vill dra bort hjärtat från Gud.
Olika matregler var en sådan källa till oro.

LÅT ER INTE RYCKAS MED AV ALLA SLAGS FRÄMMANDE LÄROR.

VÅR INRE STYRKA BEROR AV GUDS NÅD 
OCH INTE AV EN VISS SORTS MAT. 13:9.

Författaren syftar på Gamla Testamentets regler om ren och oren mat, som handlade om hygien i ett mycket varmt land.

Men det fanns också olika offermåltider i omgivningen där det fanns risk för religionsblandning, vilket skulle vara ett förakt för den frihet Kristus gett i sin offerdöd för alla.

Rent eller inte?


Vi låter skrift tolka skrift och slår upp Markus evangelium kapitel 7:14, där Jesus själv förklarar:

INGET AV DET SOM KOMMER IN I MÄNNISKAN UTIFRÅN KAN GÖRA HENNE OREN.
BARA DET SOM KOMMER UT UR MÄNNISKAN KAN GÖRA HENNE OREN.

Vi kan ana att diskussionens vågor går höga för Jesus suckar och säger:
- Har ni också svårt att fatta?
Maten går inte in i hjärtat och det är hjärtat det handlar om - inte magen!

TY DET GÅR INTE IN I HJÄRTAT UTAN I MAGEN OCH KOMMER SEDAN UT PÅ AVTRÄDET.

DÄRMED FÖRKLARADE HAN ALL FÖDA REN. Markus 7:19


Har ni svårt för att fatta!?


Det betyder att en kristen människa inte behöver någon särskild mat som "religionsmarkör" för sin tillhörighet.
Även flera av mina muslimska vänner inser detta alltmer. Det är stort!

Hebreerbrevet förstärker detta:

ATT LÄGGA VIKT VID MATREGLER HAR ALDRIG GAGNAT NÅGON. Hebr 13:9.

Men vi kan väl få äta lite LCHF... hoppa över socker och vitt mjöl... och äta sunt och hälsosamt?
Javisst!
Det är inte det det handlar om. När det står "gagna" menas att inför Gud försöka göra sig bättre än någon annan genom att äta speciell mat, eller till och med fasta (fast det tar vi en annan gång).

Och genom att be bordsbön och tacka Gud för maten har vi ju välsignat det vi stoppar i oss.
Var inte ängsliga.

Ta det lugnt!


Men, allvaret handlar om de själsliga störningsmomenten som gör oss svarta i sinnet:

JESUS SADE:
- DET SOM KOMMER UT UR MÄNNISKAN, DET GÖR HENNE OREN. 

TY INIFRÅN, UR MÄNNISKORNAS HJÄRTAN, KOMMER DE ONDA TANKARNA,, OTUKT, STÖLD, MORD, ÄKTENSKAPSBROTT, SJÄLVISKHET, ONDSKA, BEDRÄGERI, LIDERLIGHET, AVUND, FÖRTAL, HÖGMOD, FÖRBLINDELSE.

ALLT DETTA ONDA KOMMER INIFRÅN OCH GÖR MÄNNISKAN OREN. Markus 7:20-23.

Det går inte att lura Jesus med yttre beteenden.
Han ser alltid rakt igenom oss. Och det är vår räddning. Genom blodet har han frälst oss...

Frälsande kärleksblod.


Nu måste vi ta en sväng genom Gamla Testamentet igen för att förstå. Hebreerbrevets författare förklarar:

VI HAR ETT OFFERALTARE FRÅN VILKET DE SOM TJÄNAR I FÖRBUNDSTÄLTET INTE HAR RÄTT ATT ÄTA.

TY NÄR ÖVERSTEPRÄSTEN BÄR IN OFFERDJURENS BLOD I HELGEDOMEN SOM SYNDOFFER, BRÄNNS KROPPARNA UTANFÖR LÄGRET. 

DÄRFÖR LED OCKSÅ  JESUS UTANFÖR STADSPORTEN FÖR ATT MED SITT BLOD RENA FOLKET.

Utanför stadsporten. Karlshamn.Gud vill sätta punkt för offerväsendet. Ett nytt förbund är på gång.
Men då krävs det att huvudpersonen dör... för att det nya testamentet skall utlösas.

I detta testamente står det att alla människor skall få del av det himmelska arvet - inte genom sina gärningar utan enbart genom Guds nåd...

Jesus dör på korset. Det Gamla Testamentet dör med honom på långfredagen.
Det blir alldeles tyst med en obehaglig solförmörkelse. Allt väntar. Livet håller andan.

Döden besegras.

Det slutgiltiga offret är fullkomnat. Jesu blod har runnit.
Och är sedan på hans ord "uppsamlat" i nattvardskalken.

Detta skedde utanför stadsporten. Avrättning, offer och död skall vara utanför centrum, inte inne i stan.

                       
"Denna kalk är det nya förbundet genom mitt blod..."


LÅT OSS DÅ GÅ UT TILL HONOM UTANFÖR LÄGRET OCH DELA HANS SMÄLEK. 13:13.

Smälek?

Vad är det för ett ord? Vad betyder smälek?

Vi "kunskapade" tillsammans och fick fram känslan av hån, förakt och att smäda någon.

Om man sätter ihop ordet "kärlek" med "smäda" = så blir det "smälek".

Jag får en obehaglig känsla av att det är någon som vill vara vän, men med ett leende säger de värsta saker för att bringa ur fattning...

Den djävulska dubbelheten.

Så här i fastetider läser vi ju texterna om Jesu lidande. I bön upplever vi skeendet igen, och vi är tillsammans med honom "utanför stadsporten" och delar hans smälek - det vill säga; vi riskerar också att bli hånade för vår tro på honom...

Vi tar denna risk.


Var det någon som såg Vetenskapens Värld förra veckan?

Då handlade det just om BLOD - ett fantastiskt reportage om blodets enastående förmåga!
Blodet är en intelligent budbärare som överför information, syre och koagulerar för att inte rinna ur kroppen.

Det var som att skåda Guds skönhet och tanke - ja, jag blev nästan religiös... förlåt, jag är ju redan troende!

Blodet är liv.

Då är det inte så konstigt att de stora religiösa förbunden upprättas med Blod!

Men nu är det alltså slut på de blodiga offren. Istället inskärper Jesus att det är vår tacksamhet som är det stora "offret". Lovsången till Gud som Skapare är vår gåva.

Vi låter Psaltaren 50 förstärka detta.

Åter igen talas det om den "förtärande elden" som går framför Herren Gud.
Här talas allvar om att inte låta livet med Gud bara bli ett yttre beteende.
Jag citerar ur Bibel 2000:

Kärlekens blodröda pärla.


SAMLA INFÖR MIG MINA TROGNA SOM SLUTER FÖRBUND MED MIG GENOM OFFER.

HÖR MITT FOLK, JAG VILL TALA, ISRAEL, JAG VILL VARNA DIG.
JAG ÄR GUD, DIN GUD.
PÅ DINA OFFER KAN JAG INTE KLAGA...

MEN JAG BEHÖVER INGA TJURAR FRÅN DITT STALL,
INGA BOCKAR UR DINA FÅLLOR,

TY VILTET I SKOGEN ÄR MITT... TY MIN ÄR VÄRLDEN OCH  ALLT DEN RYMMER.

SKULLE JAG ÄTA KÖTT AV TJURAR ELLER DRICKA BOCKARS BLOD?

NEJ, LÅT TACKSÄGELSEN BLI DITT OFFER ÅT GUD! Psalt 50:14.


Tack!


Nu kommer vi äntligen fram till den brusande glada Pärleporten!

TY HÄR PÅ JORDEN HAR VI INGEN STAD SOM BESTÅR,
MEN VI SÖKER DEN STAD SOM SKALL KOMMA. 13:14.

Nu riktas blicken in i framtiden. Johannes tar oss med i sina visioner om det nya Jerusalem som skall komma ned från himmelen:

DE TOLV PORTARNA VAR TOLV PÄRLOR,
VARJE PORT EN ENDA PÄRLA.

OCH DEN BREDA GATAN GENOM STADEN VAR AV RENT GULD, SOM VAR SOM GENOMSKINLIGT GLAS... Johannes Uppenbarelse kap 21:21.


Genomskinligt guld...


Igår sjöng vår ukuleleorkester:

- Han har öppnat pärleporten, så att jag kan komma in! Genom blodet har han frälst mig och bevarat mig som sin.

Jag hoppas att denna genomgång skall få dig att se hur allt hänger ihop.

Hebreerbrevet har nu gått igenom hela Gamla Testamentet för att visa oss kristendomens stjärna och kärna!

Pärlor av plast.


Frukten från våra läppar avslöjar vem som bor i hjärtat.

SÅ VILL VI, GENOM HONOM, STÄNDIGT FRAMBÄRA LOVSÅNG SOM ETT OFFER TILL GUD, EN FRUKT FRÅN LÄPPAR SOM PRISAR HANS NAMN.

Lovsången är inte bara underbara sånger i ljuvliga harmonier, eller gudstjänstens liturgiska skönhet.
Nej, lovsång är en livshållning, inte en tonart.

Särskilt i bedrövelsen.. sjung lovsång! Viska ord av tacksamhet till Gud även när livet går dig emot.
Gud är med dig.

Och sedan, som en konsekvens av Guds nåd och kärlek, glöm inte att ge detta vidare till den du möter:

MEN GLÖM INTE ATT GÖRA GOTT OCH DELA MED ER.
SÅDANA OFFER BEHAGAR GUD. Hebr 13:16.

!!

Alltså, vi offrar vår tid och vårt engagemang för andra, som en tacksamhet över vad Gud har gjort för oss. Inte som ett blidkande eller köpslående.


Jesus-manifestation i Kalmar.


Sedan avslutas brevet med en uppmaning att församlingen ska lyssna till sina ledare och be för dem (ja tack! Om du visste hur viktigt det är, för att vi skall orka!).

Författaren tycker att han fattat sig kort i sitt brev...
Dessa 13 kapitel har tagit oss ett halvår att läsa och försöka förstå! Vilket djup och vilken rikedom.

Ärligt talat, det känns både högtidligt och sorgligt att föra något till sitt slut.
Jag är mycket tacksam för er var och en som har kommit på torsdagarna och offrat (!) er tid och ert hjärta till att växa och mogna tillsammans.

Och vad gick alltihop ut på?

Frid.

Att Gud är fridens Gud!

Frid! Och liv.


Läs nu högt för dig själv, långsamt och med glädje, slutorden:

MÅ FRIDENS GUD, SOM I KRAFT AV ETT EVIGT FÖRBUNDS BLOD HAR FÖRT FÅRENS STORE HERDE, VÅR HERRE JESUS, UPP FRÅN DE DÖDA,
STYRKA ER I ALLT GOTT, SÅ ATT NI KAN GÖRA HANS VILJA.

MÅ HAN LÅTA DET SOM BEHAGAR HONOM FÖRVERKLIGAS I OSS, GENOM JESUS KRISTUS.

HANS ÄR HÄRLIGHETEN I EVIGHETERS EVIGHET.

AMEN!


Uppståndelse.


De varmaste hälsningar till er alla, i den fysiska verkligheten lika mycket som i den digitala!

Helene F Sturefelt,

- som undrar vad vår Herre vill att vi skall ta oss an nästa vecka...
- ska vi ta Pärleporten - fast från början...i Johannes Uppenbarelses bok? Hm. Helig Ande led oss!
- Sjung lovsång alla länder och prisa Herrens namn!

Hjälp. Finnes!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar