UNDER GUDS BESKYDD

Välkommen att dela mina tankar om Tro och Liv!

torsdag 12 februari 2015

ORENHETEN är BORTA


Hur är det med orenheten?


- Kolla här Helene, kolla vilka snuskiga lagar det finns i Gamla Testamentet! Du måste hålla alla de här buden, du är ju kristen!
Kolla, det är inte klokt... 3 Mosebok är ju galen...

Min korridorkompis i studentboendet i Lund kom utspringande i triumf med Bibeln i högsta hugg.

Nu hade han minsann fått något att anklaga mig för, jag som var teologie student och troende.
Deras krav på min oförvitliga moral var högre än Domkyrkans båda torn.

Det var för trettio år sedan... men okunskapen kring Gamla Testamentet var lika stor då, som nu.

Hög moral.


- Är du inte konfirmerad? kontrade jag. Då borde du veta att Jesus har fullkomnat allt, och att dessa renhetsföreskrifter inte tillhör oss som lever i det Nya Förbundet.

Han gick. Tog en fika.

Hoppas du också har gjort det, för nu tänker jag reda ut begreppet kring ORENHET.

Anledningen är att våra vänner muslimerna från Syrien så tydligt lever kvar i GT's renhetsföreskrifter, inte minst vad gäller de traditionella tidegärdsbönerna.
Men som kristna är vi fria från allt detta.

Framför mig har jag en utmärkt artikel ur Illustrerat Bibellexikon.
Jag bildsätter med foton från Lund samt en skön höstdag i Ronneby, där ån brusade och vattnet flödade.

Ronneby å. Hög fallhöjd.


Renhetsbegreppet är oerhört viktigt i Bibeln. Det hör ihop med Guds helighet.
Inget orent kan komma Gud nära. Förstås.
Det gäller både fysisk orenhet och kultisk.

Genom Bibelns alla blad kan vi läsa hur Gud har en plan med hela mänskligheten.
Systematiskt börjar Gud med en enda människa, och bygger sedan upp det till ett folk.

Omgivningen var fylld av avgudadyrkan, girighet och ondskefull mänskosyn.
Gud avskiljer nu Israels folk till att bli ett redskap för frälsningsplanen.

Men då måste de vara rena, både kultiskt, etiskt och religiöst.

Gud fostrar fram den exklusiva Gudstron, monoteismen, hos sitt egendomsfolk.
Det skall inte finnas några smyghål för varken hednisk eller självtillräcklig livsutveckling.

Inga smyghål.


Exempel vad gäller djur:

I de omgivande hedniska religionerna fanns totemdjur som ansågs heliga och som offrades till avgudarna.
Svinet var ett sådant djur.
Vi befinner oss ca 3000 år tillbaka i tiden.

Grisen var alltså ett "gammalkananeiskt offerdjur som var heligt både i Babylonien och Syrien.
Likaså var hundar heliga i Egypten och Persien".

Det är intressant med tanke på att dessa länder nu är muslimska och att gris och hund är orena inom islam.

Inte jag.


3 Mosebok reglerar Guds folks renhet som ett påbud, gällande endast för dem. Inga andra.

Men människor är människor... även om de är utvalda till ett heligt folk inför Gud...
Israels folk kom in i perioder av djupt avfall, särskilt under kananeiskt inflytande.

Gud sände profeter i tid efter annan, som bekämpade detta och förde folket tillbaka till renheten och heligheten = att vara i rättfärdighet med Gud.

Till slut blev det yttre bruket viktigare än syftet med det.
Bara man tvättar sig i vatten är man ren...
Men det handlade om hjärtats insida, inte bara kroppens utsida.

Förtorkat yttre.


Och när tiden var inne för Gud att låta "ordet bli kött och ta sin boning i oss", då kom Gud som Jesus in vår tillvaro genomsyrad av utarmning och förflackning, det som "präglade senjudendomens religiösa liv".

Jesus gjorde upp med den urspårade kultisk-rituella renheten på ett revolutionerande sätt.

Guds intentioner skulle nu fullbordas.
Det folket inte klarade av, det vill säga, det ingen människa klarar av; nämligen att vara "ren och helig", det kom nu Jesus att göra i vårt ställe.

Ren och helig.


Markus evangelium har bevarat en ögonblicksbild där fariséer och skriftlärda är samlade runt honom i Jerusalem. Kapitel 7:

DE SÅG ATT NÅGRA AV HANS LÄRJUNGAR ÅT BRÖD MED ORENA HÄNDER, UTAN ATT HA TVÄTTAT SIG.

- VARFÖR LEVER INTE DINA LÄRJUNGAR EFTER FÄDERNAS REGLER...?

HAN SVARADE:
JESAJA PROFETERADE RÄTT OM ER;

Detta folk ärar mig med orena läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig.
Fåfängt dyrkar de mig, ty lärorna de lär ut är människors bud. (Jesaja 29:13)

- DET ÄR JUST DET RÄTTA, ATT UPPHÄVA GUDS BUD FÖR ATT LÅTA ERA EGNA REGLER GÄLLA!


Vems regler?


Tonen är skarp, precis så skarp som när det är Sanningen som talar.

De skriftlärdes pålagor av ytterligare renhetsföreskrifter var en oerhört tung börda att bära.
Ingen klarade egentligen av det... men de religiösa maktmännen gjorde allt för att dölja det.

Då som nu.

Sedan kallade Jesus till sig allt folket och undervisade dem om renhet och orenhet.
Det som nu sägs, var på den tiden helt revolutionerande:

- HÖR PÅ MIG ALLESAMMANS, OCH FÖRSÖK ATT FÖRSTÅ.
INGET AV DET SOM KOMMER IN I MÄNNISKAN UTIFRÅN KAN GÖRA HENNE OREN.

BARA DET SOM KOMMER UT UR MÄNNISKAN GÖR HENNE OREN.
Markus 7:15.

Faller ut.


Ingen vågade tro att detta var sant.
Renhetsföreskrifterna satt så djupt i själens gener.
Lärjungarna frågar honom efteråt vad han menade.

Man hör hur Jesus börjar bli trött, eller kanske snarare ser han på dem med kärlek, när han säger:

HAR NI OCKSÅ SVÅRT ATT FATTA?
INGET AV DET SOM KOMMER IN I EN MÄNNISKA UTIFRÅN KAN GÖRA HENNE OREN?

DET GÅR INTE IN I HJÄRTAT, UTAN I MAGEN OCH KOMMER SEDAN UT PÅ AVTRÄDET!

DÄRMED FÖRKLARADE HAN ALL MAT FÖR REN.

Vilken befrielse!
Men vem var då han, att upplösa de urgamla buden?
Det kan ju bara Gud själv göra...

Just det.

Frälsarkrans. Vilken befrielse!


Jag fortsätter saxa ur artikeln.

Judendomens renhet var enligt Jesus otillräcklig.
Lyssna nu noga, särskilt du min gamla korridorkompis:

- De utvärtes renhetsföreskrifterna hade spelat ut sin roll som uppfostrande medel.

Judarna, Guds utvalda folk, var ju del i Guds frälsningsplan, som gick ut på att nå Alla Folk, då tiden var inne.
Nu var tiden inne.

Det var dags att släppa denna skiljemur av renhetsföreskrifter.
Jesus, själv jude, rev ned de yttre renhetslagarna, med orden:

DET SOM GÖR MÄNNISKAN OREN KOMMER INIFRÅN:

UR MÄNNISKORNAS HJÄRTAN KOMMER DE ONDA TANKARNA,
OTUKT, STÖLD, MORD, ÄKTENSKAPSBROTT, SJÄLVISKHET, 
ONDSKA, BEDRÄGERI, LIDERLIGHET, AVUND, FÖRTAL, 
HÖGMOD OCH FÖRBLINDELSE.


Förblindad?


Islam, som kom 600 år senare, har stora likheter med Gamla Testamentet.
Synd är något man gör, som man sedan får förlåtelse för, inget som man är.
Men själva ondskan som drivkraft - det vår kristna tro kallar "arvssynd" - finns inte.

Ändå är det ju det som ligger där och skaver på insidan, hela tiden...

Jesus går till botten med problemet genom att säga såsom han gör.

Det gamla förbundet var slut. Jesus tog det med sig i döden.
Och på Skärtorsdagen skapade han ett nytt förbund, som iscensattes med uppståndelsen.

Ljusbäraren i Lunds Domkyrka.


I onsdags gick jag till morgonmässan.
De välkända instiftelseorden klingade under de gamla kyrkvalven:

... DEN NATT DÅ HAN BLEV FÖRRÅD
TOG HAN ETT BRÖD... DETTA ÄR MIN KROPP...

LIKASÅ TOG HAN KALKEN...
DENNA KALK ÄR DET NYA FÖRBUNDET GENOM MITT BLOD...

Jesu blod är grundvalen för den nya renheten. Hans död på korset tar bort världens skuld.
Hans försoning skapar den nya, inre renheten.

Lärjungarna kämpade med att hantera hur den utvärtes kultisk-rituella renheten från GT skulle övergå till denna nya, andliga inre renhet.
(Läs om Petrus kamp i Antiokia; Galaterbrevet kap 2).

- Blodet av djur helgar endast den utvärtes renheten, medan Kristi offer renar samvetena från döda gärningar.

Detta upptäckte en turkisk muslim då han återigen slaktade lammet efter fastetiden Ramadan.
Han hade hört talas om att Jesus var "Guds lamm, slaktat en gång för alla", och det blev början till hans frälsning och frihet.

Början till frihet.


Bibelns Gud är historiens Gud.
Det är inte en filosofi, inte en lära, inte en ideologi.

Gud älskar oss och vill visa oss vägen ur det som binder oss.

Ju mer jag lär känna Jesus, desto större blir Guds kärlek.

Och till korridorkompisen, och till dig som läser detta, vill jag säga:

- Det är alldeles nödvändigt att vi förstår att det som beskrivs i Gamla Testamentet tillhör en förfluten tid!

Det är dock en viktig bakgrundskunskap till Nya Testamentet.

Än idag är Gud historiens Gud.

Vår tid, 2000 år efter Jesus, kämpar fortfarande med "orenhet", men det ser delvis annorlunda ut och kallas för andra namn.

Många unga tjejer kan berätta om orenhet i form av svek och utnyttjande.
Grabbiga killar vittnar om en mansbild som är våldsam och förljugen och driver dem att göra sådant de inte vill.

Och vi vuxna snubblar runt i en tillvaro full av frestelser och otrohet, som marknadskrafter försöker föra fram som något naturligt.


Det yttre speglar det inre.


Inför altaret ställs vi inför Guds rena helighet, även om vi går in i en kyrka bara för att tända ett ljus, och påminns om att vi behöver en förändring.

Och vid morgonmässans bön blandade jag ihop ordalydelsen av Fader vår och Vår fader:

- Och utsätt oss inte för prövning, utan inled oss i frestelse...

Öh...? Nej!
- Utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från ungdom...

Hjälp, jag kommer inte ihåg...
- Inled oss icke i frestelse utan fräls oss från ålderdom... och demens...

Behöver vila...


Jag måste nog ta mig ett renande bad... för utvärtes bruk!
Invärtes vet ju Du, Herre, hur det är ställt.

Amen.

De renaste hälsningar från
Helene Sture Badfelt,

- vattenfallsbeundrare och Jesusälskare.

.. och bada i Nåd och Ljus!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar