UNDER GUDS BESKYDD

Välkommen att dela mina tankar om Tro och Liv!

fredag 6 februari 2015

LUTHER och BLÖJORNA


Luther, en familjefar!?


"Nunnor på rymmen och blöjor som stinker.
Professor Elisabeth Gerles forskning uppmärksammar helt nya stråk i Martin Luthers syn på Gud och människan."

Om kvällstidningarna hade funnits på 1500-talet så skulle en rubrik kunna vara:

- Han lämnade klostret och blev familjefar!
Eller:
- Han bytte böner mot blöjor...

Här ska tvättas!


Jag, Helene, är kristen i den fåran som kallar sig "lutheran".
Men inte i den felaktiga betydelsen som bara kretsar kring sträng plikt och dygd.

Nej, nu lyfter vi fram Luthers varma mänsklighet, det som vi teologer alltför sällan påpekat - och ännu mindre fått gehör för!

Jag saxar goda, och för många, oväntade insikter om Luther, från Kyrkans Tidning nr 6/ 2015, som damp ned i brevinkastet igår.
Artikelförfattaren är en annan Elisabeth, nämligen E Sandberg.

Och jag bildsätter efter egen lust.

Lustfyllt vardagsarbete.


För att finna en nådig Gud gick Luther i kloster, i hopp om att komma närmare och få bättre förutsättningar, allt enligt den tidens katolska uppfattning.

Men det gick inte.

Det är bara nåd och åter nåd som gör människan rättfärdig. Inga gärningar.

I ett brev 1524 skrev Luther ett brev till tre nunnor och uppmanade dem att bryta sina klosterlöften, mot föräldrarnas vilja, och fly från klostret!
Han markerade deras myndighet att själva bestämma över sina liv.

Vill bestämma.


Professorn Elisabeth Gerle - som för övrigt tjänstgjorde som präst i Ronneby när jag var nyprästvigd - har gjort ett grundligt forskningsarbete och sökt i Luthers texter efter "Kroppen".

Det har resulterat i boken "Sinnlighetens närvaro; Luther mellan kroppskult och kroppsförakt".

Hon har fått syn på Martin Luthers inställning till sexualiteten, äktenskapet, lusten och smutsen...

- Det vill säga allt det där vardagliga, världsliga, som människan är!

Den lustiga smutsen.


1522 skrev Luther ett "Traktat över äktenskapet".
I ironisk ton raljerar han över dem som föraktar vardagslivet.
Hör och häpna:

"Måste jag vagga spädbarn, tvätta blöjor, bädda, stå ut med obehagliga lukter /..../ och sedan på kuppen ta hand om hustrun, stödja hennes arbete och ha omsorg än här och än där...

O du eländige, stackars man!
Om du har tagit dig en hustru så följer mycken olust och jämmer...

Bättre förbli obunden och att leva fridfullt liv som nunna eller präst..."


"Stödja hennes arbete"...


Martin var starkt kritisk till dem som på felaktiga grunder drog sig undan från livet in i klostren.

Och jag, Helene, minns en protestaktion på Pastoralinstitutet i Lund 1988 då en staty av Fransiskus placerades i trapphuset...

- Inga munkar här!
- Inget katolskt klosterliv!
- Vi är fria lutheraner, med familj och hängiven Gudstro!

 Fria lutheraner.


I den befriande frälsning som drabbar Luther då han inser att Guds nåd gör varje människa fri, blir vardagen välsignad.
Ja, vardagen är liksom det enda vi har...

Du känner säkert igen uttrycket:

"Skomakare - bliv vid din läst!"

För om inte skomakaren lagar våra skor och bagaren bakar vårt bröd, ja då stannar samhället...
Och så har inte Gud tänkt sig livet för människan!

E Gerle visar vilken stor vördnad Luther finner i det till synes triviala då han själv skriver:

"... jag är ovärdig att vagga barnet, tvätta dess blöjor och ta hand om dess moder...

Och frågar mig hur jag skulle kunna bli värd allt detta, utan någon förtjänst."

Inget kan tynga honom.
Han är övertygad om att arbetet är "välbehagligt inför Gud".

Inte bara välbehagligt - enligt Luther är människan genom sitt arbete delaktig i Guds fortsatta skapelse, då hon tjänar sin medmänniska.

Också en gudstjänst...


I boken om sinnlighetens närvaro skriver Elisabeth Gerle att kroppen inte var något problem för Luther.
Men det vet vi att den varit för en del av de tidiga kyrkofäderna.

Pendeln har svängt mellan kroppskult och kroppsförakt.
Och gör så än idag...

Samtida lutherforskare lyfter fram hans positiva kroppssyn:

- Luther visar på att det finns en mening i livet som det är!

Varje predikan borde markera detta.
Det finns en skimrande mening i livet som det ÄR.
Längta inte bort din tid på annat. På andra...

Gå och byt blöjorna på dina barn och tacka Gud!!

Fri. Fri att leva vardagslivet inför Guds ansikte.

Vardag inför Guds ansikte.Min vän säger " V V V". Inte w w w ...
- Vanlig Vacker Vardag.

Det är djupt lutherskt! Och bibliskt.

Elisabeth Gerle säger:

- Jag känner tröst med Gud i vardagen då sådant drabbar mig som jag själv inte valt.
Och för mig hänger måltiden i köket ihop med sakramentet i kyrkan.
Liksom smekningen på kinden - det är gudomlig närvaro!


Hon anser att Luther inte har med det puritanska och livsförnekande att göra.
För honom var vardagen full av sinnlighet; äta, sjunga och roa sig för att hålla mörka tankar borta.

Gud möter människan i det jordiska och kroppsliga.

- Gud älskar människan också när hon luktar illa...

Samtidigt finns dubbelheten där.

- Arbetet är en möda, det skall erkännas, och något som kan bli tungt.
Livet är märkt av syndafallet.


Det som har fördärvat Luther är all den teologi som sedan formades av hans efterträdare.
Den lutherska ortodoxin på 1600-talet är en mänskofientlig läsning...
Och fientlig mot Guds skapelse, menar jag.

Det är därifrån den tunga plikten och dygden kommer, bortlyft ur den välsignade vardagen.

Välsignade barn!


Till sist.

Martin Luther hade inte för avsikt att bryta med Katolska kyrkan.
Han ville bara reformera den kyrka han älskade och levde i.
Föra den tillbaka från de traditioner som utvecklat sig, tillbaka till Bibelns budskap.

Boken ställer en viktig fråga till oss idag:

- Om vi tänker oss att vi lever i en tradition som bemyndigar människan och värderar vardagen, vad kan det leda till idag?

* Reformationen ledde till läskunnighet för alla, oavsett kön eller social ställning.
* Luther gav människor rätt att tolka Bibeln då han översatte den till folkspråket.
* Han betonade blomstring och överflöd.

E Gerle säger:

- I relation till migranter kan detta bidraga något oerhört revolutionerande. Genom att se varje människa som helig utmanas de gränser vi dragit mellan medborgarrätt och mänskliga rättigheter.

Slut på saxningen ur Kyrkans Tidning.

Och jag vill tillägga:

Islam behöver också en "Luther", som idag kunde låta översätta Koranen från arabiskan till folkens språk.
När så var och en kan läsa, kan de också förstå, och själv bilda sig en uppfattning.
Det skulle vara i linje med den demokrati, som vi alla vill åtnjuta.

Luktfritt! Lustfylld lek.


Puh!
Jag tycker det stinker från badrummet...

Öh... Åh! Det är ju barnbarnets blöjor! Hurra så välsignat gott!
Magen sköter sig.

Och den Vanliga Vackra Vardagen skimrar.

Luktfria hälsningar från
Helene Sture Blöjfelt,

- som vet att Luther bara var en människa och hade fel i en del andra uppfattningar, om "judarna" t ex.
Men det tar vi en annan gång.

Så skimrande var aldrig - vardagen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar