UNDER GUDS BESKYDD

Välkommen att dela mina tankar om Tro och Liv!

måndag 27 oktober 2014

JAG ÄR INTE....


Kryp-fotograf.


Måste vi definiera varann, och oss själva, utifrån våra studier, yrke eller våra trossystem?
Måste vi släpa på vår nationalitet eller familjehistoria genom hela livet?

Är det inte möjligt att leva fritt ifrån allt detta?

Bara vara - människa?

Följ med på en cykeltur till Mörbybacke!
Dela mina tankar längs den bördiga Mjällbyslätten. Och vad är det som döljer sig inne i naturreservatet vid Hjärthalla?

Cyklar förbi Mörby Backe.


Jag är inte...
- religiös, i betydelsen ägnar mig åt fromma beteenden, i hopp om att blidka en avlägsen och nyckfull Gud.
Då är jag snarare troende.

Men jag är inte troende...
- i betydelsen att jag tror på vad som helst.
Då är jag snarare kristen.

Hälleberget.


Jag är inte kristen...
- på så sätt att jag bara går till Svenska kyrkans gudstjänster och är ett med dess organisation.
Då är jag snarare ekumenisk.

... och går gärna till EFS och Pingströrelsens gudstjänster.
Men inte så att jag hela tiden vill höra mångordiga predikningar och högljudda böner.
Då söker jag hellre tystnaden.

Och går tillbaka till kyrkan och sitter i enskildhet när ingen annan är där.

Lågmäld stillhet. Röd skönhet.


Men jag är ingen "tystiker",
- som bara söker tomrummet och stillheten.

Jag är inte världsfrånvänd,
- då går jag hellre ut och dansar och skrattar!

Men jag är ingen festprisse,
- då går jag hellre ut i skogen eller ställer mig vid havet så vindarna blåser mig ren!

Strålande.


SE PÅ HIMLENS FÅGLAR...

Fiskmåsarna står still i luftens motvind.
Gråsparvarna gömmer sig i buskagen.
Kattugglan hoar i skogsbrynet.

Fåglarna är varken pingstvänner, Efs'are eller svenskkyrkliga.
Blommorna är inte religiösa, agnostiker eller ateister.
Träden är inte judiska, muslimska eller buddhistiska.

De bara är.

Liksom vi.
Men det tycks inte gå...

Skrot i skogen...


SE PÅ BLOMMORNA...

I Bergspredikan, Matteus kap 6, talar Jesus om att komma tillbaka till det ursprungliga, bortom våra beteenden.
Försök komma bakom systemen, bakom det som oroar, det som höjer eller sänker statusen.

Jesus fullkomnade Gamla Testamentets Messiaslängtan och uppfyllde hela lagen.
Punkt.
Ny utgångspunkt. Ny tideräkning.

Det gamla är förbi.


Satte han sig inte över alla trossystem, genom det?
Var det inte så att Jesus Kristus fullkomnade allt, genom kärleken?

Något som inte behöver fångas in i några system.

- Vem säger andra att jag är? frågade Jesus. Och vem säger ni att jag är?
Svaret blev, och är:
- Människosonen.

Den som fullkomnar människans mening och mål:
- Att bli en älskad, och älskande människa.

Älskad. Älska.


Jag är inte...
- kristen, i betydelsen att jag måste försvara hela kyrkohistorien.
Nej, då är jag hellre hedning.

Men jag är inte hedning,
- i betydelsen att jag är okunnig om Guds närvaro eller ointresserad av Guds vilja.
Då är jag hellre en liten människodotter...

...i betydelsen att jag gärna umgås med alla, men alltid söker efter Kristus, Människosonen.

Kristus är den rena Kristallen!
Den som ljuset lyser klarast igenom och sprider hela färgskalan över oss alla.
Då är det dumt att hålla fast vid bara en färg och hävda att orange är det enda rätta...

Rätt vackert...!


Men vi människor klarar sällan av att härbärgera en så stor kärlek.
Det är lättare att bryta ned den i system och paragrafer.

De första kristna, kristianerna, hamnade alltför snabbt i organisationsstrukturplaner och missionsstrategier med omröstningar för och emot...

Kanske några ville hålla sig fria från det, men omgivningen tryckte på.

- Vad tror ni på, egentligen?
- Vi tror på Gud Fader i himmelen... och Jesus Kristus hans enfödde son, avlad av.... och den Helige Ande, som...

Det var bra.
Men, nej. Guds oerhörda kärlek ryms inte i våra ord och begrepp.
Möjligen som byggnadsställning, men innehållet kan bara vara ett - och det är universellt:

Kärleken.


Ställningshjälp.


LAGEN FULLKOMNAS I KÄRLEKEN.

BÄR VARANDRAS BÖRDOR SÅ UPPFYLLER NI KRISTI LAG.


KÄRLEKEN UPPHÖR ALDRIG.

DEN PROFETISKA GÅVAN DEN SKALL FÖRGÅ.
TUNGOTALET DET SKALL TYSTNA.
TY VÅR KUNSKAP ÄR BEGRÄNSAD.
MEN NÄR DET FULLKOMLIGA KOMMER, SKALL DET BEGRÄNSADE FÖRGÅ.


ÄNNU SER VI EN GÅTFULL SPEGELBILD; DÅ SKALL VI SE ANSIKTE MOT ANSIKTE.

ÄNNU ÄR MIN KUNSKAP BEGRÄNSAD; DÅ SKALL DEN BLI FULLSTÄNDIG, SOM GUDS KUNSKAP OM MIG.

SÖK VINNA DE NÅDEGÅVOR SOM ÄR STÖRST.
OCH DÅ SKALL JAG VISA ER EN VÄG SOM ÄR ÖVERLÄGSEN ALLA ANDRA: KÄRLEKEN.
                                         1 Korinterbrevet kap 13.

Kärlekens mylla.


Kristallklara Kristushälsningar från,

Helene F Sturefelt,
- den krypande cyklist-mystikern i vägkanten...

Visa mig, Herre, din väg...
Jag vill gärna cykla den!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar