UNDER GUDS BESKYDD

Välkommen att dela mina tankar om Tro och Liv!

måndag 8 september 2014

ISMAELS BARN, OMSKÄRLSEN


Med lätta slag.


Detta är ett långt inlägg.
Läs det inte om du inte har tid, eller orkar tänka... gör då nåt annat istället : )

Ni som gick i kyrkan i söndags hörde förmodligen den knepiga texten från Galaterbrevet läsas, där det står om att vi är barn till den fria kvinnan, inte slavinnan:

VI ÄR INTE BARN TILL EN SLAVINNA, UTAN TILL DEN FRIA KVINNAN.

TILL DEN FRIHETEN HAR KRISTUS BEFRIAT OSS.

STÅ DÄRFÖR FASTA, OCH LÅT INGEN LÄGGA PÅ ER SLAVOKET IGEN.
Gal. kap 4:31.

Vad betyder det?

Med färg, eller utan?


Detta inlägg är ett Bibelstudium där slavinnans barn, alltså Ismael, ska få ta plats.

För att du själv ska få ett sammanhang, kan du hämta din Bibel och slå upp 1 Mosebok.
Sätt på en kopp te, och läs igenom kaptiel 16, 17, 25.

Jag skall kommentera detta, med hjälp av en artikel ur Illustrerat Bibellexikon.
Även Psaltaren 83 är intressant... men det sparar vi.

Det är alltid vanskligt att göra tolkningar in i vår nutid, men en viss antydan i ödmjukhet blir det.

Många på samma gren.


Judar, kristna och muslimer är alla "Abrahams barn".
Vi har gemensamt ursprung, men lever i olika förbund som Herren har upprättat.
Vi har utvecklats olika och har olika frälsningsvägar och olika frälsningsvisshet.... någon ingen alls.

Anledningen till varför jag vill skriva om detta, är:

Jag tror nämligen att Gud sänder muslimerna till oss i Sverige för att vi åter skall hitta tillbaka till våra bibliska källor.
Deras hängivenhet kan hjälpa oss att söka kunskap.
Många av oss har tappat förståelsen för den historia som format oss.

Men jag tror också, på andra hållet, att Gud sänder muslimerna till oss, för att vi skall visa dem hela vägen fram till Kristus.

I Koranen berättas om Jesus, Isa, fast på ett vinklat sätt som inte alltid stämmer med evangeliet, som är 600 år äldre än deras texter.

Jag har mött många muslimer som längtar efter att få komma fram till hjärtats tro och övertygelse, och slippa vara rädda för Allahs straff, allt enligt deras egna berättelser.

Så, här kommer nu bakgrunden till det som är den stora muslimska folkskaran:
ISMAELS BARN.

Följ med genom tunneln.


Abram (ja, han hette så innan förbundet upprättades) fick inga barn med sin hustru Sarai (inte felstavat).
Hon var ofruktsam.
Därför uppmanade hon sin man att gå in till den egyptiska tjänstekvinnan Hagar:

KANHÄNDA SKALL JAG FÅ AVKOMMA GENOM HENNE.
1 Mos 16:2.

Observera att det är kvinnans perspektiv.
Hon räknade denna slavinna som sin egen kropp. Ett kvinnligt systraskap. Kan inte jag, så kan du... : )

Så långt är allting väl.
Och Abram fick nu en arvinge, 86 år gammal.

Arvinge. Arv-Vinge...


Men högmodet for över Hagar och hon ringaktade nu sin husfru.
Sarai stod inte ut utan tog henne i upptuktelse, men då flydde Hagar ut i öknen.

HERRENS ÄNGEL KOM EMOT HENNE VID EN VATTENKÄLLA I ÖKNEN, OCH SA:

- HAGAR, SARAIS TJÄNSTEKVINNA, VARIFRÅN KOMMER DU, OCH VART GÅR DU?

HON SVARADE:
- JAG ÄR PÅ FLYKT FRÅN MIN FRU SARAI.

DÅ SADE HERRENS ÄNGEL TILL HENNE:

- VÄND TILLBAKA TILL DIN FRU OCH ÖDMJUKA DIG UNDER HENNE.
JAG SKALL GÖRA DIN SÄD MYCKET TALRIK, SÅ ATT MAN INTE SKALL KUNNA RÄKNA DEN..

Änglabesök.


YTTERLIGARE SADE HERRENS ÄNGEL TILL HENNE:

- SE, DU ÄR HAVANDE OCH DU SKALL FÖDA EN SON.
HONOM SKALL DU GE NAMNET ISMAEL, DÄRFÖR ATT HERREN HAR HÖRT DITT LIDANDE.

OCH HAN SKALL BLI LIK EN VILDÅSNA.

HANS HAND SKALL VARA EMOT VAR MAN, OCH VAR MANS HAND EMOT HONOM; OCH HAN SKALL LIGGA I STRID MED ALLA SINA BRÖDER.
1 Mos kap 16:7-11.

Änglar finns.


Nu är det någorlunda lugnt i den abramitiska familjen.
Ismael har nu blivit tonåring, 13 år och i kap 17 läser vi hur han blir omskuren tillsammans med sin fader Abram.

Det är nu Herren Gud upprättar det stora förbundet, där omskärelsen är ett förbundstecken:

NÄR ABRAM VAR 99 ÅR GAMMAL, UPPENBARADE SIG HERREN FÖR HONOM OCH SADE TILL HONOM:

- JAG ÄR GUD DEN ALLSMÄKTIGE. VANDRA INFÖR MIG OCH VAR OSTRAFFLIG.

JAG VILL GÖRA ETT FÖRBUND MELLAN MIG OCH DIG, OCH JAG SKALL FÖRÖKA DIG MYCKET.  - - -

DÄRFÖR SKALL DU INTE LÄNGRE HETA ABRAM, UTAN ABRAHAM, TY JAG SKALL LÅTA DIG BLI FADER TILL MÅNGA FOLK...

... OCH KUNGAR SKALL UTGÅ IFRÅN DIG.
1 Mos 17:1-6

Fader till kungar.


Även Sarais namn ändras nu, till SARA:

OCH JAG SKALL VÄLSIGNA HENNE OCH OCKSÅ MED HENNE GE DIG EN SON...

... OCH FOLKSLAG SKALL KOMMA AV HENNE , OCH KUNGAR ÖVER FOLK SKALL HÄRSTAMMA AV HENNE.
1 Mos 17:15.

Sedan nämns inte Ismael förrän i skildringen av hur han väckte Saras missnöje vid ett gästabud.
Man firade att sonen Isak nu var avvand.

Ismael är 14 år - en typisk tonåring och "fjortis" - och han skämtar, hånar och driver gäck:

DÅ FICK SARA SE HAGARS, DEN EGYPTISKA TJÄNSTEKVINNANS SON, LEKA OCH SKÄMTA.

HON SA TILL ABRAHAM:

- DRIV UT DENNA TJÄNSTEKVINNA OCH HENNES SON! HAN SKALL INTE ÄRVA MED MIN SON ISAK.
1 Mos 21:9.

Hu...


Abraham ogillade Saras reaktion, Ismael var också en "äkta son" för honom.
Men Gud talar till honom och ber honom släppa sitt misshag.
Herren tar parti för kvinnans känslor:

- LYSSNA TILL SARA I ALLT VAD HON SÄGER DIG.
TY GENOM ISAK ÄR DET SOM SÄD SKALL UPPKALLS EFTER DIG.

MEN OCKSÅ TJÄNSTEKVINNANS SON SKALL JAG GÖRA TILL ETT FOLK, DÄRFÖR ATT HAN ÄR DIN SÄD.
1 Mos 21:12.

Många fåglar på grenen..


Förbundet är alltså upprättat med det judiska folket, medan det muslimska folket "går brevid" - utan förbundsgemenskap - men ändå under Guds hand.

Det som nu händer är att Sara, som har ansvaret över familjen och dess barn (lägg märke till  det!) driver ut Hagar och Ismael, så att Isak skulle bli ensam arvinge.

Dessa båda höll på att duka under av törst i öknen, men blir räddade genom ett Guds ingripande.
1 Mos 21:14-19.

Ismael växer upp och blev en bågskytt.
Han bodde i öknen Paran och hans moder Hagar skaffade honom en hustru från sitt hemland, Egypten.

Ismael fick 12 söner, 1 Mos  25:12-17, och även en dotter - Mahalat - är omtalad som hustru till Esau (1 mos 28:9).

Tolv hängen.


Så småning om dog Abraham i en ålder av 127 år:

... MÄTT PÅ LIVET OCH SAMLAD TILL SINA FÄDER.
1 Mos 25:7.

Åren går och när Ismael är 137 år dör även han, och samlas till sina fäder.
1 Mos 25:17-18.
Han var en äkta ökenson, precis som det blev förutspått i kap 16:12.

För Abrahams skull gjorde alltså Gud Ismael också till ett stort folk.
Han blev stamfader till en rad beduinstammar.

Från hans tolv söner kommer flera folkstammar i nordvästra Arabien och Sinai öken (1 Mos 25:12), t ex Kedar och Midjan.

Många söner.


Ismaeliterna var ett krigiskt folk.
På flera ställen står det hur de strider:

HAN KOM I STRID MED ALLA SINA BRÖDER.
1 Mos 25:18.

Men det står också att de bedrev handel, bland annat med slavar, 1 Mos 37:25, 39:1 (detta är när Josef blir såld som slav till Egypten! Intressant).

Jag tappade fattningen.


Nu kopplar jag ihop detta med Muhammed.

När han trädde fram på den världshistoriska scenen i början av 600-talet efter Kristus, var hans mission att samla alla beduinstammar till ett enda folk.
Muhammed ville ena ökenfolkens splittring.

Så långt är allt gott.

Muhammed inspirerades av de kristna kloster som fanns där (fem tideböner!), samt även judiska bosättningar.
Koranen bär spår av hur han uppfattade sin samtid.

Koranen. Månpocket.


I början höll sig Muhammed väl med omgivningen och sökte samförstånd.
"Ni har er religion och vi har vår."

Halva Koranen består av dessa fredliga, något äldre texter.

Andra halvan är formade efter en hårdnande situation:

När Muhammed möter motstånd, börjar stridigheterna.
Han visar vilken stridsherre han är, och har blod på sina händer.

Det är nu de svåra texterna kommer, om att "döda de otrogna."

Dagens muslimer, sentida ättlingar av Ismael, är ingen homogen grupp.

De flesta vill leva efter de fredliga Koranversarna, men de våldsamma fundamentalisterna i dagens ISIS, Islamiska Staten, följer de senare texterna med krigiska uppmaningar.

Klättra inte upp.


Och uttrycket "skriande åsna", som tyvärr gjorts till ett skällsord, kommer alltså från 1 Mosebok.

Men hur var det nu? Fick inte alla djur plats i Noas ark?
Även den skriande åsnan är föremål för Guds kärlek, genom Jesus Kristus!

Och den skall vi visa genom den nödvändiga religionsdialogen, här och nu.

Visa varann omsorg.


Nu orkar du säkert inte läsa mer.
Ta en paus.
Men jag är inte klar än.

Galaterbrevet hade mer att säga.

Hur vågar vi läsa om Omskärelse i våra kristna gudstjänster?
Är inte det vulgärt!
Ett politiskt inlägg i vårddebatten om huruvida detta skall finansieras med skattemedel, eller inte.

Eller?

Vilken väg?


Bakgrunden var ju det förbund Gud upprättade med Abraham.

- OCH DETTA ÄR DET FÖRBUND MELLAN MIG OCH ER:

ALLT MANKÖN SKALL OMSKÄRAS, PÅ ER FÖRHUD SKALL NI OMSKÄRAS OCH DETTA SKALL VARA TECKNET.
1 Mos 17:11.

Den manliga omskärelsen lever kvar även bland muslimer, dock utan att det är ett förbundstecken.

Hur kommer jag in på banan?


Hör nu hur Paulus undervisar, fortsättning från Galaterbrevet kap 4:31 - 5:6:
Nej, det handlar inte om sjukvård.
Det handlar om Guds förbund.

Och om vi kan förtjäna Guds kärlek, eller inte...

- OM NI LÅTER OMSKÄRA ER, HAR NI INGEN NYTTA ALLS AV KRISTUS.

JAG FÖRSÄKRAR ER IGEN:
- VAR OCH EN SOM LÅTER OMSKÄRA SIG, ÄR SKYLDIG ATT HÅLLA HELA LAGEN!

NI ÄR UTESTÄNGDA FRÅN KRISTUS, NI SOM SÖKER ER RÄTTFÄRDIGHET I LAGEN; NI HAR HAMNAT UTANFÖR NÅDEN.

TY VI VÄNTAR OSS, I VÅR ANDE, ATT GENOM TRON VINNA DEN RÄTTFÄRDIGHET, SOM ÄR VÅRT HOPP.

I ETT LIV MED KRISTUS KOMMER DET INTE AN PÅ OMSKÄRLESE, ELLER FÖRHUD, UTAN PÅ TRON, SOM FÅR SITT UTTRYCK I KÄRLEK.

Jag har fångat en ängel...


Paulus talar alltså till andra folk som vill konvertera och bli "Messias-troende".
Måste de då gå via judendomen först?
Är det först omskärelse, och sedan det kristna dopet?
Nej!

Allt är av nåd!

Inga egna rättfärdiga gärningar. Inga offer.
Inget som kan "blidka Gud", för Guds kärlek går långt förbi vårt mänskliga tänkande.

Synden är förlåten genom Jesu försoningsdöd på korset.

Och vi är alltså inte barn till tjänstekvinnan, utan till den fria kvinnan, Sara.

Dopfunten i Kållered.


Nu avrundar vi:

Det kristna dopet är det Nya Förbundets tecken.
Dopet är givet till alla - både män, kvinnor och barn - och till alla folk.

Därför är det stort när flyktingar vill bli kristna, nu när de äntligen lever i ett fritt land, och vill finna den frid som finns hos Jesus.

Kristus lyser.
"Här Boor Gudh".


Till sist, innan du storknar, kommer ett intressant förslag om ett annat nytt förbund:
- Förenade Religioner, FR:

FN kan inte hantera religiösa konflikter.
Läs vad tidningen Dagen skriver om Simon Peres förslag om en ny världsordning... och ett FR = Förenta Religioner, där påven är president...

http://m.dagen.se/nyheter/peres-vill-se-religiost-fn-med-paven-som-ledare/

Hanteras varsamt.


De allra varmaste hälsningar till er alla.

Helene F Sturefelt,
- som fotograferade fjärilar i Valjevikens bokskog


Duktig!
.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar