UNDER GUDS BESKYDD

Välkommen att dela mina tankar om Tro och Liv!

fredag 13 januari 2017

FÖRLÅTELSE & RENHET - Hebreerbrevet 10 a)

Förlåtelsen flyter fram.


Förlåtelse. Frimodighet. Fruktan.

Dessa tre F-ord får leda oss in i Hebreerbrevets kapitel 10.

Terminens första bibelstudium gick av stapeln i torsdags, i Carl-Gustafs kyrka i Karlshamn.
Här kommer en sammanfattning av vad vi samtalade om.

Tag gärna fram din egen Bibel och följ med där du sitter!
Detta brev är som en ingång från Gamla Testamentet in i Nya Testamentet.
Författaren förutsätter att lyssnarna och läsarna av texten är införstådda med bakgrunden.

Det är ju inte vi... Hur ska detta gå? Texten är mycket innehållsrik, som ett köttben från gårdsbutiken i Näsum!
Därför bildsätter jag detta inlägg med foton från Szabos utmärkta charkuteributik.


Rubriken över det första stycket är Fullkomlig rening. Finns det verkligen?
Och hur är det med alla offer i det gamla förbundet - måste de fortsätta?

Kan man rent av tala om en utveckling hur Gud möter folket genom seklerna?

Jag delar upp bibelstudiet i två inlägg - annars orkar du inte läsa... och jag orkar inte skriva... Vi måste vara snälla mot oss när vi arbetar med så viktiga saker, eller hur!


Szabos gårdsbutik utanför Näsum.


MED LAGEN NÅDDE OSS BARA EN SKUGGA AV DET GODA SOM SKALL KOMMA, INTE TINGENS EGEN GESTALT.

DÄRFÖR FÖRMÅR DEN ALDRIG GENOM DE ÅRLIGEN UPPREPADE OFFREN GÖRA DEM SOM TRÄDER FRAM MED DEM FULLKOMLIGA FÖR ALL FRAMTID.

SKULLE MAN INTE ANNARS HA UPPHÖRT ATT OFFRA?

DE SOM FÖRRÄTTAR GUDSTJÄNSTEN SKULLE JU, EFTER ATT EN GÅNG HA BLIVIT RENADE, INTE LÄNGRE VARA MEDVETNA OM NÅGRA SYNDER. 

MEN NU LIGGER I DESSA OFFER EN ÅRLIG PÅMINNELSE OM SYNDERNA,
TY BLOD FRÅN TJURAR OCH BOCKAR KAN ALDRIG TA BORT SYNDER. Inga offer!


Det handlar om en obalans. Folkets ondska och brott mot förbundet skapade en synd mot Gud.
Detta måste sonas.
Därför var offret så viktigt i Gamla Testamentet, men Herren ville egentligen inte ha det så...
Offrandet var en tillfällig ordning.

Det årliga offrandet rättade till balansen just då, men de var tvungna att fortsätta... och fortsätta, eftersom blod från tjurar och bockar aldrig kan ta bort synder.

Det här var intressant!

I vår fornnordiska kultur var ju offerväsendet till Tor och Oden oerhört viktigt!
Jag har sagt det förut:
-Tänk vilken befrielse det måtte ha varit att få höra om Vite Krist som var det sista offret! Nu slapp de hänga hästen i trädet eller offra äldste sonen.

Vi ska inte romantisera asatrons konsekvenser för rädda människor!Hemcharkuteriet erbjuder...


Jesus läste Psaltaren som sin bönbok.
Hebreerbrevets författare hänvisar till när han citerar en psaltarpsalm - Psaltaren 40:7-9 - för att visa hur han uppfyller det som en gång skrevs:

DÄRFÖR SÄGER KRISTUS NÄR HAN INTRÄDER I VÄRLDEN:

Offer och gåvor begärde du inte,
men en kropp har du danat åt mig.

Brännoffer och syndoffer gladde din inte.
Då sade jag:
- Se, här är jag. Som det står skrivet om mig i bokrullen har jag kommit, Gud, för att göra din vilja.

Fantastiskt!
Skrift skall med skrift tolkas. Vi kan läsa Bibeln "runt". Det ena ger det andra.
Allt hänger ihop, eftersom Gud har en plan för oss genom alla tider.


Många ville handla inför helgen.


Men det gäller att läsa närgånget, för att inte missa något.
Hebreerbrevets författare kommenterar detta så här:

FÖRST SÄGER HAN:
OFFER OCH GÅVOR OCH BRÄNNOFFER OCH SYNDOFFER BEGÄRDE DU INTE, OCH DE GLADDE DIG INTE - OCH DETTA FAST DE FRAMBÄRS ENLIGT LAGEN.

SEDAN SÄGER HAN:
SE, JAG HAR KOMMIT FÖR ATT GÖRA DIN VILJA.
SÅ UPPHÄVER HAN DET FÖRSTA FÖR ATT LÅTA DET ANDRA GÄLLA.

Alltså, Gud vill egentligen inte har några blodiga offer!!

Men folket är så omogna i sin Gudsrelation, och till varandra, att det är nödvändigt under ett antal sekler.
Därför är de olika offermodellerna inskrivna i Mose-böckernas lag-reglerande texter.

Då får inte vi göra misstaget, när vi läser Gamla Testamentet, att tro att detta gäller än idag. Det gör det inte!

GT's lagtexter gäller inte oss, det gäller inte oss, de gäller INTE OSS!!

Förlåt att jag upprepar detta, men det är så många som försöker läsa Bibeln utan att ha denna nyckel.
GT är en bakgrund till NT och Jesus Kristus fulländar allt, och sätter punkt:

EFTER DENNA GUDS VILJA HAR VI HELGATS GENOM ATT JESU KRISTI KROPP BLEV OFFRAD EN GÅNG FÖR ALLA.


Hebreerbrevet 10. TACK.


Och så jämför författaren det gamla förbundets prästerskap med det Jesus gjorde för oss:

VARJE PRÄST TJÄNSTGÖR DAGLIGEN OCH BÄR ALLTSÅ GÅNG PÅ GÅNG FRAM SAMMA OFFER, SOM ÄNDÅ ALDRIG KAN AVLÄGSNA NÅGRA SYNDER.

MEN JESUS FRAMBÄR ETT ENDA SYNDOFFER FÖR ALLA TIDER 
OCH HAR SATT SIG PÅ GUDS HÖGRA SIDA.

DÄR VÄNTAR HAN NU PÅ ATT HANS FIENDER SKALL LÄGGAS SOM EN PALL UNDER HANS FÖTTER.

TY MED ETT ENDA OFFER HAR HAN FÖR ALL FRAMTID FULLKOMNAT DEM SOM BLIR HELGADE.


Vilket hopplöst arbete... Tack och lov att detta fick ett slut!
Men inte förrän folket var redo.
Och här vill jag lyfta fram hur det finns en utveckling - en andlig evolution - i Bibeln.

Jag tänker så här:

Om vi jämför med barnuppfostran så vet vi att 2-åringen får ständiga tillsägelser... 6-åringens trots gör föräldrarna nästan galna...
Tonåringen kräver strama tyglar... tills barnet är vuxet och har införlivat gränser med rätt och fel i sitt sätt att tänka.

Jag är samma mamma, men beter mig olika beroende på barnets ålder och vad det behöver.

Mitt lilla barn får svart-vita kommandon... medan tonåringen möter mer nyanserat resonemang.

Fantastisk gårdsbutik!


Översatt till Guds folk så är de som småbarn då Mose tar emot stentavlorna med Tio Guds Bud.
"Du skall icke... och icke och icke...!"

Seklerna går och offrandet pågår för fullt, fast Herren skulle vilja slippa det som vi läste.
Cirka 600 år senare träder profeten Jeremia fram. Nu är tiden redo för ett "utvecklingskliv".

Han fick sin profetkallelse år 626 f Kr och var verksam i 40 år. Jeremia var med när Jerusalem intogs och förstördes av babyloniska trupper år 587 f Kr.

Hebreerbrevets författare citerar nu ett mycket älskat stycke ur denna profetbok:

OM DETTA VITTNAR OCKSÅ DEN HELIGA ANDEN FÖR OSS.
FÖRST HETER DET:

Detta är det förbund som jag skall sluta med dem i kommande dagar, säger Herren.
Jag skall lägga mina lagar i deras hjärtan och inrista dem i deras sinnen. Jeremia kapitel 31:33

OCH SEDAN:

Deras synder och överträdelser skall jag aldrig mer komma ihåg.

MEN DÄR SYNDERNA ÄR FÖRLÅTNA BEHÖVS INTE MER NÅGOT SYNDOFFER.


Jeremias profetbok.I kommande dagar... Herren lade sina ord i Jeremias mun.

Det var ju en katastrof för folket när babylonierna förstörde templet... ungefär som i krigets Syrien när Aleppo fullständigt bombas sönder...

Utan tempel, ingen offerkult.

Dessa kommande dagar skulle dröja ca 400 år till... Folket mognade sakta, generation för generation.
De fick ett hopp om nya tider.

Lagen skall skrivas in själva hjärtat - precis så som när tonåringen börjar bli vuxen och individuations-processen fungerar som bäst!

Tänk att det finns ett läge där synderna är förlåtna...

Snart börjar kvällsmässan. Nattvarden är ett resultat av allt detta!
Fullkomlig rening är ett faktum tack vare Jesus Kristus.


Fullkomlig rening.


Förlåtelse. Frimodighet. Fruktan.

Detta var det första ordet. De två andra kommer i nästa inlägg. Vi ses där!


Frimodiga hälsningar, Helene F Sturefelt,

- som gläds över den nyfunna butiken utanför Näsum!
- Och som ska äta lite korv innan jag fortsätter med nästa halva...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar