UNDER GUDS BESKYDD

Välkommen att dela mina tankar om Tro och Liv!

tisdag 25 oktober 2016

TOLERANS eller TÅLAMOD - Listernytt

Trons blå färg.


När Martin Luther ville reformera sin älskade kyrka resulterade det i att han blev utesluten.
Med sina 93 tester på kyrkporten i Wittenberg ville han föra tillbaka katolska kyrkan till evangeliets budskap "genom tron allena" - i motsats till avlatshandel och gärningslära.

När Lewi Pethrus på 1920-talet ca 400 år senare ville reformera den svenska lutherska kyrkan gav det samma resultat... När han velat behålla den karismatiska väckelsen inom kyrkan blev det istället en utbrytarrörelse - pingströrelsen.

Nästa vecka kommer påven till Lund.
Det är en världshistorisk händelse. Det vi nu får bevittna är att kyrkorna växer ihop igen.
Jag önskar att alla pingstpastorer också vore med där...

Tack och lov har EFS stannat kvar inom Svenska kyrkan. Jag kan inte nog betona hur viktigt det är med denna lekmannarörelse som bemyndigar den enskilde kristne att ta sin del av ansvaret för kyrkan.
Inte bara klaga och gå ur. 

Programblad.


Jag är stolt medlem i Hälleviks EFS-församling och får ibland förtroendet att skriva ledarsidan i Listernytt.

På förfrågan delar jag den här på bloggsidan, som når längre än vägarna på Listerlandet.

Rubriken är:

TOLERANS eller TÅLAMOD?

Vad är vår kristna identitet? Vad betyder korset? 

EFS har en tydlig missionsinriktning, men är en del av Svenska kyrkan som denna sommar har vacklat i otydlighet. Ska kristna symboler tas bort för att inte väcka anstöt bland andra religionsutövare?

Vi behöver stötta våra kristna syskon som förföljs ute i världen. Att då bära sitt kors runt halsen kan vara ett synligt tecken på vilken tillhörighet vi har. Det innebär också att tålmodigt bära lidandet, utan rop på hämnd.

Men ordet ”tolerans” finns inte i Nya Testamentet. 
Kyrkan är inte en allmänmänsklig trivsel-klubb där allt accepteras. 
Jesus talar om omvändelse och mission! Och detta blir allt mer sällsynt att vi talar om. 

Listerkyrkan.


Missförstå inte nu, låt oss tänka tillsammans.

Tänk om Jesus hade varit ”tolerant” mot våra fel och brister? 
Då hade det inte funnits någon befrielse och ingen frälsning, eller hur? Nej, det är inte vårt ärende och inte heller vårt fokus. 

Att vara ”tolerant mot de intoleranta” blir en motsägelse. 
Tålamod är något annat.

Korset, korset...


KORSET med sin lodrätta påle talar om Guds kärlek som kommer till oss. Den är villkorslös men blottlägger vårt inre mörker så att vi drivs till Jesus. 
Hos honom får vi bekänna lögn och falskhet, ja all synd som hindrar oss att leva livet ärligt. I denna andliga förvandling behövs tålamod… inte tolerans att det går nog bra som det är! 

Gud hjälper oss att stå i vår sanning.

Korsets tvärbjälke är vår tacksamma kärlek tillbaka till Gud, i ett flöde till de människor vi möter. Den helige Ande verkar i oss, med tålamod, också till dig som sakta vandrar trons väg.

Låt oss samtala om detta i höst . 

”Tolerans” tenderar att vara relativiserande där inga sanningsanspråk bör föras fram. 
Är vi på väg mot en religionsblandning, där rädslan driver oss att inte stå upp för det Jesus har gjort för oss?

I så fall sänder Gud människor på flykt till oss för att väcka oss ur vår ljumhet.
Vakna Sveriges folk! 
Och se vad ni har; demokrati och frihet, att förkunna Kristus som gav sitt liv för att besegra döden med sin uppståndelse. 

Sedan manar Herren oss att frimodigt räcka Jesus tillbaka till alla som kommer, ja till alla svenskar som länge nog förnekat vad kyrkans verkliga identitet faktiskt är.

Gör Jesus känd...


MIN BÖN ÄR ATT ER KÄRLEK STÄNDIGT SKALL VÄXA OCH BLI RIK PÅ INSIKT OCH URSKILLNING, SÅ ATT NI KAN AVGÖRA VAD SOM ÄR VÄSENTLIGT OCH STÅ RENA OCH SKULDFRIA PÅ KRISTI DAG,  FYLLDA AV DEN RÄTTFÄRDIGHET SOM ÄR FRUKTEN AV JESU KRISTI VERK. 
Filipperbrevet 1:9


Frid och fred till er alla. Eder tillgivna Helene F Sturefelt, V.D.M.

Välkommen du också.


Snart är det säsongsavslutning av dejtingprogrammet "Tro, Hopp & Kärlek" på SVT 1.
Det vill jag också kommentera vid tillfälle...

Hur skildras synen på präster, pastorer och diakoner?
Vilken glimt får vi av kyrkan genom TV-rutan?

I söndags predikade David Castor hos oss - han var med i förra omgången och har en glimmande guldring på fingret nu... 

Glada hälsningar, med tålamod.

Höstvackert.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar