UNDER GUDS BESKYDD

Välkommen att dela mina tankar om Tro och Liv!

fredag 21 oktober 2016

OM ÄNGLARNA - Hebréerbrevet kap 1


Carl Gustafs kyrktak.


Lågan flämtade av vinddraget. Det var alldeles stilla, ändå kändes det som om någon var där.
Eller några. Många...

Följ med på bibelstudium i Carl Gustafs kyrka i Karlshamn.
Varje torsdag samlas vi för att läsa Guds ord och lyssna till hans röst. Och känna vinddraget...

En sång dröjde sig kvar under valven, från Mikaelsdagen:

   GUDS ÄNGLAR ÄR HANS SÄNDEBUD
      AV ELD OCH VIND OCH ANDE.

   EN HIMMELSK HÄR AV LIV OCH LJUS
      SOM GLIMMAR GENOM NATTEN.

   VI KÄNNER DEM SOM BÖNESVAR
      DET ÄR GUDS ÄNGLARS DAG IDAG
         MED ELDSKEN ÖVER LANDET. Sv psalm 483.

Eld och Ande.


Vi öppnar Bibeln med bön om att Guds Ande ska leda oss och göra ordet levande.
Allt för många har läst Bibeln som torra bokstäver, utan att ha blivit berörda.

- Käre himmelske Far, tack för att vi får vara samlade här. Jag ber att din helige Ande nu ska öppna våra hjärtan för ditt Ord. Vi lägger denna stund i dina välsignande händer.
I Jesu Kristi namn, amen.

Efter Filemonbrevet kommer Hebréerbrevet i Nya Testamentet.
Första kapitlet har som ärende att berätta om Guds ord vid tidens slut. Först kommer utstrålningen, sedan kommer änglarna.

Kanske får vi här läsa en tvåtusen år gammal predikan...
Författaren är så ivrig i sin början att meningen aldrig vill ta slut:

Vi lyfter blicken...


MÅNGA GÅNGER OCH PÅ MÅNGA SÄTT 
TALADE GUD I FORNA TIDER TILL VÅRA FÄDER GENOM PROFETERNA,

MEN NU VID DENNA TIDENS SLUT, HAR HAN TALAT TILL OSS GENOM SIN SON,

SOM HAN HAR INSATT TILL ATT ÄRVA ALLTING,
LIKSOM HAN OCKSÅ HAR SKAPAT VÄRLDEN GENOM HONOM.

Gud är historiens Gud, med konkreta ingripanden vid konkreta tillfällen.
Att sända sin son till världen är det största ingripandet av alla. "Genom sin son" är själva ledmotivet.

Men det här med "son" är inte lätt att förstå. Har Gud en pojke?
Nej, detta begrepp är en titel som talar om det mycket nära sambandet. Eller ännu bättre:
Hebréerbrevets författare jämför Jesus med en solstråle:

OCH HAN, SOM ÄR UTSTRÅLNINGEN AV GUDS HÄRLIGHET,
OCH EN AVBILD AV HANS VÄSEN
OCH SOM BÄR UPP ALLT MED KRAFTEN AV SITT ORD,

HAN HAR RENAT OSS FRÅN SYNDEN OCH SITTER PÅ MAJESTÄTETS HÖGRA SIDA I HÖJDEN.

Guds utstrålning.


Detta är den vackraste beskrivning av Jesus Kristus jag vet!

Gud själv strålar ut sig, omvandlar sig till en stråle för att komma oss nära.

En solstråle är inte solen, men är en del av solen, som en förlängd arm, nedväxlad till mildare temperatur så att vi inte skall bränna oss på hans närhet...

Denna text läses vid juletid i våra kyrkor, en underbart uppbygglig text som beskriver inkarnationen, Guds mänskoblivande.

Jesus är en avbild av Guds väsen.
Just därför kan han rena oss från all den synd som skiljer oss från Gud.

... uppåt.


Nu kommer änglarna...

HAN HAR BLIVIT LIKA MYCKET MÄKTIGARE ÄN ÄNGLARNA,
PÅ SAMMA SÄTT SOM DET NAMN HAN HAR FÅTT I ARV ÄR FÖRMER ÄN DERAS.

Sedan följer några citat från Gamla Testamentet, vilket visar att de båda förbunden hör ihop.

TY ALDRIG HAR GUD SAGT TILL NÅGON ÄNGEL:

- DU ÄR MIN SON, JAG HAR FÖTT DIG IDAG.
Psaltaren 2:7

ELLER:

- JAG SKALL VARA HANS FADER, OCH HAN SKALL VARA MIN SON.
2 Samuelsboken 7:14.

Detta handlar om kung Davids efterföljare på den israelitiska kungatronen och har sin profetiska syftning framåt på Jesus.

Basun-ängel i Steninge.


OCH NÄR HAN LÅTER SIN FÖRSTFÖDDE SON TRÄDA IN I VÄRLDEN SÄGER HAN:

- ALLA GUDS ÄNGLAR SKALL HYLLA HONOM.
Psaltaren 97:7

Det är alltså inte änglarna som skall ha vår hyllning... såsom det ofta är i vår tid.
Vi vågar inte säga att vi tror på Gud - då är det lättare att säga "men jag tror på änglarna!".

Det är bara det att änglarna inte vill hamna i fokus för vår tillbedjan... Då blir de till avgudar vilket är att såra dem.
Änglarnas enda fokus är på Gud själv och Guds vilja.

Vill vi veta något om änglarna så är det just Bibeln som kan berätta!
Varför ska vi gå till grumligare källor när Skriften talar så klart?

Domsängel i Kållered.


GUD GÖR SINA ÄNGLAR TILL VINDAR
   OCH SINA TJÄNARE TILL ELDSLÅGOR.
Psaltaren 104:4

Det är mycket fint att samtala om de erfarenheter som finns av änglarnas närvaro.
Det är vanligare än man tror...

Dessa Guds tjänare är inte av kött och blod. De är inte fysiska utan snarare "vind och eld" eller "luft och ljus".
De är andliga. Änglarna är eviga. De har inga relationer, inga äktenskap och fortplantar sig inte.

Det är därför Jesus kan säga att vi efter döden ska bli "som änglar" - alltså att i himmelen leva utan de fysiska förutsättningarna.

Men observera att en människa inte kan bli "en ängel"!!
Vi är väsens-skilda.

Ljus och eld...


Men vad säger då Gud om Sonen, sin egen utstrålning?

OM SONEN DÄREMOT:

GUD, DIN TRON STÅR I EVIGHETERS EVIGHET
OCH RÄTTENS SPIRA ÄR DIN KUNGASRPIA.

DU HAR ÄLSKAT RÄTTFÄRDIGHETEN OCH HATAT ORÄTTEN.
DÄRFÖR HAR GUD, DIN GUD, SMORT DIG MED GLÄDJENS OLJA MER ÄN DINA LIKAR.

OCH:

DU, HERRE, LADE I TIDENS BÖRJAN JORDENS GRUND 
OCH HIMLARNA ÄR DINA HÄNDERS VERK.

DE SKALL FÖRGÅS, MEN DU FÖRBLIR.
DE SKALL ALLA NÖTAS UT SOM EN MANTEL.
DU SKALL RULLA IHOP DEM SOM EN KLÄDNAD
JA, SOM EN MANTEL SKALL DE BYTAS UT.

MEN DU ÄR DENSAMME
OCH DINA ÅR HAR INGET SLUT.

Karlshamn.


I Hebréerbrevets början ser vi här en teologisk och poetisk beskrivning av skapelsen.

Det står "himlarna" i plural och det kan vi förstå som universums många lager... som expanderar och drar ihop sig... "rullas ihop som en klädnad".

Det är ganska enastående att för tvåtusen år sedan kunna formulera en sådan vishet!
Gud talar genom människor.
Och Guds Ande i oss låter oss ana vilken oerhörd intelligens och ändamålsenlighet som ligger bakom allt liv!.

Intelligens.


Så avslutas första kapitlet med att det görs en jämförelse igen med änglarna, som alltså står "lägre" än Jesus Guds son:

ALDRIG HAR GUD SAGT TILL NÅGON ÄNGEL:

- SITT PÅ MIN HÖGRA SIDA
SÅ SKALL JAG LÄGGA DINA FIENDER SOM EN PALL UNDER DINA FÖTTER.
Psaltaren 110:1

Men detta är ett löfte om den kommande Davids-ättlingen.
Dessutom är ju änglarna alltid inför Guds tron, och ljuder i den himmelska lovsången inför Herrens härlighet.

Änglarna har ingen egen vilja. Guds vilja är deras lag.
När Gud befaller, utför de befallningen, till vår hjälp:

ÄR INTE ÄNGLARNA ANDAR I GUDS TJÄNST,
SÄNDA ATT TJÄNA DEM SOM SKALL FÅ SIN DEL AV FRÄLSNINGEN?
Psaltaren 34:8.

Vad är vid mina fötter?


Att ta sig tid och läsa Bibeln tillsammans är mycket intressant!
Olika människor lyfter fram olika sidor av texten med sin röst.

Vi delar olika infallsvinklar och lyssnar till varandras frågor. Utan frågor är det svårt att uppfatta något svar.

Och det är en svindlande tanke att tänka att vi var och en har en skyddsängel som vakar över oss...

- Tack käre himmelske Far för denna stund. Jag ber att Ordet nu ska få fäste och hjälpa oss mogna som människor och växa som kristna. Amen.


   EN MÖRKRETS STUND, EN ÅNGESTNATT
       DÅ MANAR DIG DITT INRE:

   STÅ UPP OCH GÅ DIT GUD BEFALLT,
       EN GLIMT AV LJUS, EN STILLHET.

    EN ÄNGEL ÄR DET FRÅN GUDS STAD.
       DET ÄR GUDS ÄNGLARS DAG IDAG
           VÅRT HJÄRTA HAR EN HIMMEL. Sv Psalm 483:4

Helig Ande.


Högflygande bibelstudiehälsningar till er alla!

Helene F Sturefelt i Carl Gustafs kyrka i Karlshamn.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar