UNDER GUDS BESKYDD

Välkommen att dela mina tankar om Tro och Liv!

onsdag 27 juli 2016

"SKÄR HALSEN AV DEM" - och Sankta Gertrud

Huvudlös.

Nio besinningslösa terrordåd inom loppet av sju veckor.
Islamistiska Staten är i krig mot de fria värderingarnas Europa.
Blodet hinner knappt torka förrän det är dags igen...

Sommaren 2016:

7 juni i Istanbul -bomb mot polisbuss. 11 döda.
8 juni i Midyat i Turkiet - bilbomb dödar 3 poliser.
13 juni i Magnanville i Frankrike - 2 poliser dödas.
28 juni på flygplatsen i Atatürk - över 40 personer dödas.

14 juli i Nice, Frankrike - en lastbil dödar 84 personer.
18 juli i Würtsburg i Tyskland - yxattack på tåg. 5 skadas och gärningsmannen dödas.

22 juli i München - 9 personer skjuts ihjäl på ett köpcentrum. Gärningsmannen tar sitt liv.
24 juli i Ansbach, Tyskland - en självmordsbombare skadar 12 människor.

Europa. Hanö.


Och i tisdags - 26 juli i Saint-Ètienne-du-Rouvray i norra Frankrike - gisslandrama i kyrkan, gärningsmännen skär halsen av prästen innan de själva skjuts till döds.

Visserligen har imamen uttryckt sin sorg:
- Han var någon som gav sitt liv  för andra. Vi i moskén är förstummade, säger Mohammed Karabila till Le Figaro.

Men hur kan de vara det?
De läser ju varje dag ur sin heliga bok Koranen och reciterar bland annat SURA 47:4:

NÄR NI MÖTER DEM SOM ÄR OTROGNA
   SÅ HALSHUGG DEM
     TILLS NI HAR ANSTÄLLT ETT BLODBAD IBLAND DEM.
        SLÅ DEM I BOJOR.

OCH FORDRA SEDAN LÖSENPENNING TILLS VAPEN NEDLAGTS.
   SÅ ÄR DET.

OM GUD VELAT SÅ SKULLE HAN HA GJORT SIG KVITT DEM
MEN DET ÄR FÖR ATT HAN SKALL PRÖVA ER GENOM VARANDRA.

DE SOM DÖDATS FÖR GUDS SAK
DERAS GÄRNINGAR SKALL HAN ALDRIG LÅTA GÅ OM INTET.

HAN SKALL VÄGLEDA DEM OCH SKÖTA OM DERAS SAK PÅ BÄSTA SÄTT.

OCH HAN SKALL LÅTA DEM INGÅ I PARADISET
SÅDANT HAN HAR LÄRT DEM KÄNNA DET.

MEN DÖD ÅT DEM SOM ÄR OTROGNA!
DERAS GÄRNINGAR GÖR HAN OM INTET.

Profeten Muhammeds vänner arbetar verkligen effektivt denna sommar..

Döda, döda.


Den gamle prästmannen Jacques Hamel blev 86 år och fick, likt Johannes döparen, sitt huvud avskuret.
Dock inte upplagt på något fat till beundran.

Om imamen är förskräckt över det som hänt, bör han ta ställning till sin egen heliga Skrift och fördöma de aggressiva texterna där.

Ysane kyrka välkomnar.


Jag har själv varit i kyrkan idag.

Vi var ett 30-tal personer som besökte en av Blekinges äldsta helgedomar.
Historikern Marcus Bernhardsson tog oss med på en tidsresa genom kyrkovalvens interiör.

Ysane kyrka är byggd till Guds ära, och helgad åt Sankta Gertrud - vägfararnas helgon.

Motorvägen E22:an dundrar förbi strax utanför - nybyggda med ännu bredare filer och högre hastigheter - och här har människor tagit sig fram i mer än tusen år.

Håll rent framför egna fötter.


Sankta Gertrud levde på 600-talet e Kr. Ja, hon var faktiskt samtida med Muhammed själv...
Hon föddes år 626 och dog 659, med föräldrar ur en belgisk furstlig släkt.

Det skulle visa sig att denna kraftfulla abbedissa fick syskonbarn som gjorde stordåd i Europa.
Ur hennes släktled föddes bland annat Karl Martell - Charles Martel - frankisk rikshovmästare som gjorde en viktig insats vid slaget i POITIÈRS år 732.

Denne Karl lyckades stoppa arabernas framfart. Martell var kristendomens räddare.
Annars hade den religiösa kartan ritats om redan då...

Ett mustigt citat ur en gammal historiebok beskriver detta slag vid Poitiers så här:

- Men att Karl Martell i stor utsträckning lade beslag på kyrkans gods är säkert, detta kunde kyrkans män aldrig förlåta denne kristendomens räddare undan den muhammedanska faran.

Stjäl inte från kyrkan!


Där satt jag i kyrkbänken med cykelhjälmen bredvid mig och lyssnade till en helt annan sorts text.
Prästen läste ur 1 Petrusbrevet:

NU ÄR SLUTET PÅ ALLTING NÄRA.
   VAR DÅ SAMLADE OCH NYKTRA, SÅ ATT NI KAN BE.

FRAMFÖR ALLT SKALL NI ÄLSKA VARANDRA HÄNGIVET
   TY KÄRLEKEN GÖR ATT MÅNGA SYNDER BLIR FÖRLÅTNA. 

Man ska inte jämföra det sämsta ur en tradition med det bästa ur en annan.
Jag citerar några goda ord ur SURA 7:

ANSTIFTA INTE OFÄRD PÅ JORDEN
   SEDAN ALLT STÄLLTS TILLRÄTTA
      UTAN ÅKALLA HONOM MED FRUKTAN OCH LÄNGTAN!

GUDS BARMHÄRTIGHET ÄR FÖRVISSO NÄRA DEM SOM GÖR VÄL. 7:54.

JAG VILL FÖRA FRAM MIN HERRES BUDSKAP TILL EDER
  JAG VILL EDER VÄL.
   OCH AV GUD HAR JAG FÅTT VETA VAD NI INTE VET. 7:60

MEN DE SOM HÅLLER VÅRA TECKEN FÖR LÖGN
   OCH ÄR HÖGMODIGA FÖR DEM
     DESSA SKALL VARA ELDENS INVÅNARE
        ATT DE DÄR EVINNERLIGEN FÖRBLIVA. 7 :34

Eldens invånare...


Varför sa man förr att islam utgjorde en "muhammedansk fara"?
Varför stoppade man deras framfart?

För att göra en mycket lång historia mycket kort, så berodde det bland annat på att dåtidens folk kunde sin kristendom, och visste att islam bitvis är dess motsats.

Koranen är full av motsägelser och även förringande uttryck om Jesus.
Vi kristna kallas "avgudadyrkare" och skall i de senare surorna (kapitlen) omintetgöras.
Muhammed har en direkt uppmaning till sina anhängare.

Skär halsen av dem.

Det är inte berättande text från förr, det är uppmaningar i presens, vilket är lätt att ta till sig då man som muslim upplever sig trängd av andra folk.

Vad skulle Sankta Gertrud sagt om detta? Vad skulle Karl Martell kunnat tillföra idag med sin erfarenhet?

Vad sägs?

Jesus säger:

BED FÖR DEM SOM FÖRFÖLJER ER.

Ingen sådan uppmaning finns i Koranen. Där skall den sårade självkänslan och "Gudskänslan" hämnas för att upprätthålla hedern.

Muhammed försöker dock i SURA 7 hålla tillbaka oron lite och mana till tålamod:

OM EN DEL AV EDER TROR PÅ DET BUDSKAP
   MED VILKEN JAG HAR BLIVIT SÄND
     OCH EN DEL INTE TROR
       SÅ VAR TÅLIGA TILLS GUD DÖMER MELLAN EDER
         TY HAN ÄR DEN BÄSTE DOMAREN. 7:85

Det här är goda ord och jag önskar att det hade kunnat stanna därvid.
Men i verserna 90 vänder det och Muhammed talar om att hemsöka de städer som inte har tagit budskapet till sig:

Hem-söka?


ÄRO VÄL STÄDERNAS INVÅNARE SÄKRA PÅ ATT VÅR HEMSÖKELSE ICKE TRÄFFAR DEM NATTETID
   MEDAN DE SOVER? 7:95

ÄRO VÄL STÄDERNAS INVÅNARE SÄKRA PÅ ATT VÅR HEMSÖKELSE ICKE TRÄFFAR DEM VID DAGSLJUS
   MEDAN DE ROAR SIG? 7:96

Jag vet inte vilka städer detta en gång handlade om, men det tycks uppenbart att dagens militanta muslimer hittar sin inspiration här...

... städer som Istanbul, Nice och München... och just nu i skrivande stund ännu en attack i Syrien nära Turkiska gränsen med många döda...

Kyrie Eleison!

Folk flyr i Nice.


Sankta Gertrud, hjälper det om vi ber till dig om beskydd??
Vad ska alla de vägfarande turisterna ta sig till när bomberna briserar?

Då hjälper det inte att du är av furstlig släkt.
Det hjälper inte att du också lär vara skomakarnas helgon, tillika trädgårdsmästarnas dito.

Traditionen säger till och med att man kan be till dig om man har problem med möss och råttor...

Det har vi.

Skomakarens helgon.


Petrus skriver vidare i sitt brev:

VAR GÄSTFRIA MOT VARANDRA UTAN ATT KNOTA.

TJÄNA VARANDRA, 
  VAR OCH EN MED DEN NÅDEGÅVA HAN HAR FÅTT 
     SOM GODA FÖRVALTARE AV GUDS NÅD
        I DESS MÅNGA FORMER. 1 Petrus 4:7-10

I varje kyrkorum råder kyrkofrid.
Där får man varken tillfångataga människor, Gud eller - Pokémon...

Ysane kyrka är ett heligt rum, precis som Saint-Ètienne-du-Rouvray.
Maskerade män har kränkt heligheten och skändat Gud genom att "anstifta ett blodbad" framför altaret.

Jacques Hamal offrades likt en nutida Kristus.

Kors, krona, Bibel, nattvardskalk.


Pilgrims-emblemet bär sin berättelse:

- Korset överst, sedan kronan och Bibeln med en nattvardskalk.

Marcus Bernhardsson, som designat sigillet 2014, förklarar:

- Kungen har Gud över sig och Bibeln under sig.
- Sankta Gertrud avbildas också med en krona på huvudet och en pilgrimsstav i hand. I bakgrunden kan man ibland skymta en kyrkobyggnad eller ett hospital. Dock finns inga avbildningar av henne i denna kyrka.

Hon lär ha varit en stor bönemänniska, men också en god medmänniska som tog hand om sjuka och utsatta.

Gertrud Care.

- Bibeln har en nattvardskalk = Jesus är större än alla helgon...
- Och denna kalk kan också symbolisera den gamla medeltida seden att "dricka S:ta Gertruds skål" inför en resa.

Ysane pilgrimsemblem.


Så, hur skall vi stå ut med alla tidningsrubriker om ett allt blodigare Europa p g a dessa terrorattacker?
Hur ska vi göra här hemma för att ha en god beredskap?

Det finns många tankar.

IS utnyttjar medvetet de stora flyktingströmmarna till att smuggla in terrorister i våra länder.

Vi måste ändra Migrationsverkets rutiner genom att anställa fler och utbilda alla dessa i mellanösterns kultur och den muslimska religionen.
Som det nu är så är Migrationsverkets tidsbrist och okunnighet en säkerhetsfara för Sverige!

Vi kan inte fortsätta att ligga steget efter!

Ingen vill ha det så här.


Angola har beslutat att stänga alla moskéer i sitt land.
De upplever förkunnelsen där alltför uppviglande.

Vi skulle också behöva veta vad som sägs i de svenska moskéerna för att inget skall gå emot svensk lagstiftning.

Men jag kan avslöja hur imamen bad i en moskélokal i Blekinge i förra veckan:

- Allah, hjälp oss att vinna över de kristna...

Vinna? Är det en tävling??
Gode Gud vilken prestige! Och vi vänder ut och in på våra hjärtan för att vara gästfria..!!

Vänder ut och in...


Den mördade franska prästen arbetade för samförstånd mellan religioner.
Vi måste också öka kunskapen - både om vår egen kristendom och om islam.
Och muslimerna i Sverige måste undervisas i kristen mänskosyn och det sekulära samhällets tydliga regler.

Jag cyklade hem från Ysane kyrka, historiskt berikad, i tyst bön för alla drabbade av terrordåden.

Ja, nu är slutet på allting nära.
Vad som än händer måste vi behålla vår besinning. Inte bli rädda! Inte hämnas!
Hålla ihop. Älska varandra.

Jag sjöng inom mig den gamla lägersången:

"Genom allt Guds folk går ett band av kärlek och det håller oss tätt intill varandra, det bevarar oss vid Guds Faderns hjärta, slutna i Jesu famn."

Kärlekens band.


Jag låter Petrus få avsluta detta inlägg, med allvarsord till mig själv, och alla präster och förkunnare:

DEN SOM TALAR SKALL KOMMA IHÅG ATT HAN FÅR SINA ORD FRÅN GUD,
   DEN SOM TJÄNAR ATT HAN TJÄNAR MED DEN STYRKA GUD GER.

LÅT GUD FÖRHÄRLIGAS I ALLT DETTA GENOM JESUS KRISTUS.

HANS ÄR HÄRLIGHETEN OCH MAKTEN
   I EVIGHETERS EVIGHET, AMEN.


Och om min plats i det tillkommande livet blir väldigt varm, så har i så fall mitt namn antytt detta - Helene = facklan, den som brinner, glöder...

... för samförstånd och förståelse, men också en glöd för en gränssättning mot det som skadar vår mänskosyn, demokrati och kristna tro.

Samförstånd i vasen.


Må Gud göra alla knivar slöa!
Må Herren fånga alla självmordsbombare likt vilsegångna Pokémon...

Må Sankta Gertruds omsorg vara en förebild i vårdandet av alla sargade människor.
Skål!
En skål att samla upp blod i...

Knivskarpa hälsningar från ett oheligt icke-helgon,

Sankta Helene, alias Sture Halsfelt,

- som ber om frid och fred i en mörk värld,
- och om klokhet till ministrar, folkvalda och presidenter,
- men som också protesterar mot Turkiets Erdogan som nu stänger ned alla fria kanaler...

Böner, böner!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar