UNDER GUDS BESKYDD

Välkommen att dela mina tankar om Tro och Liv!

onsdag 24 februari 2016

BIBELNS KVINNOSLÖJA


Inte beslöjad.


Vad säger Bibeln om kvinnans klädsel? Finns det slöjor även för kristna kvinnor?

Detta inlägg är en fortsättning på det föregående, om Koranens syn på kvinnors klädsel.
Det finns likheter - och en stor skillnad.

Jag vill börja med en historia från en muslimsk familj från ett afrikanskt land. Pojken frågade:
- Mamma, varför har du slöja?
- För att den skyddar mot sandstormarna.
- Men mamma, här i Sverige finns inga sandstormar... Vad ska den skydda mot då?
- Tyst med dig, fråga inte mer!

Hon ville inte tala om männens blickar för sin pojke.
Synd.
Här hade hon chansen att bryta ett mönster och ge sin pojke en annan inställning.

För henne handlade det om en ärbarhet.

Fast när jag är uppe i fjällen ser jag likadan ut... invirad... mot snöstormarna, med bara ögonen synliga.
Dock utan koppling till någon form av sexualitet.

Huvudbonad?


Den kristna kvinnan bär inte slöja, enligt vad jag kan utläsa ur Nya Testamentet.

Framför mig ligger 1 Korinterbrevet uppslaget.
I kapitel 11 för Paulus ett resonemang som jag tänker utgå ifrån.

Vers 6 talar dock om en slags "slöja" som bibelöversättaren David Hedegård snarare kallar för "hätta":

- Ordet "slöja" avser troligen den urkristna huvudbonad som förekommer på avbildningar i katakomberna; ett slags hätta som föll ned över axlarna, och alltså betäckte huvudet men lämnade ansiktet fritt.

Detta har ingenting med sexualitet att göra.
Snarare med relationen till Gud... Jag skall strax förklara.

Gladiolius-hätta.


Denna hätta har levt kvar fram till 1900-talets slut då fromma kyrktanter alltid behöll hatten på i kyrkan.
Minns du?
Medan mannen absolut skulle ta av sin, och pojken sin mössa. Annars vore han oartig!

Hur hänger detta ihop?
Den ena ska ha hatten på... medan den andre ska ta hatten av. Båda för att visa Gud respekt i gudstjänsten.

Om vi nu läser fel, ser vi en obalans. Men läser vi hela stycket kan vi se att det finns någon form av ordning där jämvikt råder.
Nästan...

Jag citerar Paulus:

JAG VILL ATT NI SKALL FÖRSTÅ ATT HUVUDET FÖR VARJE MAN ÄR KRISTUS,
ATT KVINNANS HUVUD ÄR MANNEN
OCH ATT KRISTI HUVUD ÄR GUD.

Sluta inte läsa!

VARJE MAN, SOM FÖRRÄTTAR BÖN ELLER PROFETERAR MED BETÄCKT HUVUD,
VANÄRAR SITT HUVUD. (Bibel 2000 "drar skam över sitt huvud").

MEN VARJE KVINNA SOM SOM FÖRRÄTTAR BÖN ELLER PROFETERAR MED OHÖLJT HUVUD,
VANÄRAR SITT HUVUD. 


Visa inte lamm-öronen...


Det hör ihop med kvinnans hår.

TY DET ÄR SAMMA SAK SOM OM HENNES HÅR VAR AVRAKAT.
MEN OM EN KVINNA INTE VILL BÄRA SLÖJA (= hätta), 
KAN HON LIKAVÄL LÅTA KLIPPA AV SITT HÅR.

MEN EFTERSOM DET ÄR EN SKAM FÖR EN KVINNA ATT LÅTA KLIPPA AV SITT HÅR,
ELLER LÅTA RAKA AV DET,
BÖR HON BÄRA SLÖJA (= hätta).

Det blir värre:

EN MAN BÖR INTE BETÄCKA SITT HUVUD,
EFTERSOM HAN ÄR GUDS AVBILD OCH ÅTERSPEGLAR HANS HÄRLIGHET,
MEN KVINNAN ÅTERSPEGLAR MANNENS HÄRLIGHET.

Nu är det lätt att börja skrika lite... Sa jag att jag har rödstrumporna på?
Eller finns det en enhet?

TY MANNEN HAR INTE SITT URSPRUNG FRÅN KVINNAN,
UTAN KVINNAN HAR SITT URSPRUNG FRÅN MANNEN.

INTE HELLER SKAPADES MANNEN FÖR KVINNANS SKULL,
UTAN KVINNAN FÖR MANNENS.

Därför...

DÄRFÖR ÄR DET KVINNANS PLIKT ATT PÅ SITT HUVUD HA EN "MAKT" (= tecken på sin rätt) FÖR ÄNGLARNAS SKULL.

Paus.

O-täckt.


Den grekiska grundtextens ord betyder "myndighet" / "rättighet" / "makt" i form av en huvudbonad.

Denna mössa symboliserar antingen mannens myndighet över henne, eller, som texten förutsätter vidare; kvinnans rätt att enligt kristen ordning be och profetera i församlingen.

Beroende på läsarens egen infallsvinkel, kan du och jag alltså här välja att betona detta olika...

a) sätt på tanten en hatt och markera att hon tillhör herr Svensson, eller:
b) kvinnan är jämställd med mannen i gudstjänsten, bara hon har en liten huvudduk på sig över håret...


Man kan ju undra varför Paulus över huvud taget tar upp denna fråga i sitt brev.
Det måste ha varit viktigt.

Den kristna församlingen i Korint var stark. De som konverterat från det judiska sammanhanget såg nu en utveckling att verkligen vara "ett i Kristus"!

Paulus hade ju själv skrivit till de kristna i Galatien att män och kvinnor var Ett genom dopet:

ÄR NI DÖPTA IN I KRISTUS
HAR NI OCKSÅ IKLÄTT ER KRISTUS.

NU ÄR INGEN LÄNGRE JUDE ELLER GREK,
   SLAV ELLER FRI,
     MAN ELLER KVINNA.
ALLA ÄR NI ETT I KRISTUS. Galaterbrevet 3:28

Jag minns fortfarande min glädje när jag som nykristen läste dessa ord första gången.
Yes!
This is my God!

Jag kände Guds fadershjärta slå, hur alla skillnader utjämnat sig och mänskligheten enats i Jesus Kristus.

Men småskäggiga mans-teologer bad mig ta det lite lugnt.
De ville inte släppa in mamma-kvinnan-dottern så nära altaret.. Plötsligt gled vi tvåtusen år tillbaka i tiden i studentstaden Lund.

I den judiska synagogan var det bara män som skulle be.
Och även inom islam är det mannen som bär huvudansvaret för bönen.

Men här, i kristendomens vagga, var allting ett, i en spirande skör enhet.

Spirande enhet, på samma stam.


Paulus kan vara omständig, men han vill verkligen betona enheten: läs mycket noga så du inte betonar fel nu:

MEN I GEMENSKAPEN MED HERREN
BETYDER KVINNAN INGENTING UTAN MANNEN,

OCH MANNEN BETYDER INGENTING UTAN KVINNAN.

TY LIKSOM KVINNAN URSPRUNGLIGEN KOM FRÅN MANNEN,
SÅ BLIR MANNEN FÖDD AV KVINNAN,

MEN ALLTSAMMANS HAR SITT URSPRUNG I GUD.
1 Kor 11:12 (min understrykning).

Båda är beroende av varandra. Ingen kan egentligen sätta sig själv före den andre - särskilt inte om vi tar Kristus på allvar.

Det gjorde kvinnorna i Korint, så pass att de bad och profeterade utan huvudbonad.
Så vackert! Vilken stark utveckling!

Men här vågar inte Paulus ta sig själv på allvar... konsekvenserna blev för tydliga.
Han tystade kvinnorna och bad dem backa...
Han var inte själv redo för den enhet i Kristus han just predikat... som jag ser det.

Be! Pray out loudly!


Och vad sa han om änglarna?

De första kristna räknade med änglarnas närvaro i gudstjänsten. De heliga makterna är där... och skärper därmed kraven på ordning och sedesamhet vid bön och profeterande, läser jag i en kommentar.

David Hedegård kommenterar änglarnas närvaro att det är människans skyddsänglar som är närvarande, och övervakar att var och en uppfyller sina plikter.

Jag skulle vilja ha en senare bibelkommentar för att höra vad den senaste teologiska forskningen säger.

Mina rödstrumpor viskar att kvinnan måste ha mössan på, för att annars är riskerar hon att överglänsa mannen... och då förminskas han. Det vore ju inte bra.

Fast då kan vi bara vända på resonemanget - mannen är född av kvinnan, hon är skapad av Gud och i Kristus är vi alla ett.

Bråka inte!

Och i den judiska gudstjänsten är det ju mannen som har en liten mössa på huvudet...
Nu går det runt.

Runt... I will catch you!


I köket skvalar radiomusiken.
Dansbandet sjunger om en "ängel i sängen"... Här är verkligen läge att bli upprörd!
Dessa könlösa varelser har inget med vårt sexualliv att göra.

Änglarna är Guds budbärare, inte sängvärmare...

GUD GÖR SINA ÄNGLAR TILL VINDAR,
   OCH SINA SÄNDEBUD TILL ELDSLÅGOR... Hebr 1:7

Eller är det en bön som dansbandet uttrycker - att ha Guds beskydd i sängen?
Ja, det kanske kan behövas!

Beskydd.


Nu sammanfattar vi. Likheten är:

Likheten mellan islam och kristendom i detta fallet skulle kunna vara att det handlar om en "ärbarhet" för den gifta kvinnan, att täcka sitt hår.
För att inte locka mannens lustar.

En sådan huvudbonad lever ju t ex kvar i den svenska folkdräkten (kultur), medan den ogifta kvinnan fick ha sitt lockande hår fritt - dock inte i kyrkan (religion).

Och på 60-talet levde detta kvar inom modevärlden i form av sjaletten.
Minns du? Men sen var det äntligen slut på detta.

Skillnaden:
Den huvudbonad som den kristna kvinnan burit i gudstjänsten, har alltså med hennes relation med Gud att göra, inte med sexualiteten.

Medan den slöja som den muslimska kvinnan bör bära hör ihop med mannens sexualitet; "så att de inte blir förorättade" SURA 33:59.

Vi behöver inte värdera detta som bra eller dåligt.
Jag försöker bara konstatera olikheterna i syfte med att förstå varann.

Och att våga utvecklas...

Våga mogna.


Vad gäller min egen kristna kontext tackar jag mina forna systrar i Korint, som så frimodigt förstod vad kristen tro går ut på!

Enhet mellan män och kvinnor.
Inför Gud är vi alla lika.

Och var och en tar ansvar för sin sexualitet, i trohet, med eller utan kläder höll jag på att säga.

Begär-kontroll.
Kontroll-begär - fast det kanske är något annat... eller så är det precis det som händer när vi läser texten fel!

Gladiolius Queen.


Till sist:

Kristendomen är ett enda långt av-slöjande...

Genom Jesus Kristus har "Guds hemligheter" avslöjats och uppenbarats för oss.
Det är stort!

Så, alla flickor, tjejer och tanter - låt håret blåsa i vinden!
Låt luggen fladdra!

Släpp ut håret i glädje över att vi är befriade från all sorts lagiskhet, skapade med stor skönhet.

Och, nåväl, samla ihop det i en liten knut då du står framför altaret, så att det inte stör någon till att tänka på annat...
Var sak på rätt plats, vid rätt tillfälle.
Eller?

Är vi tillbaka där vi började? Nej, det tror jag inte.

Fromma hälsningar från Helene F Sturefelt, teol. kand. - barhuvad kvinnopräst,

- som fotograferade vid Silverforsen i Ronneby en vacker sommardag.

Kan man få en kopp kaffe?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar