UNDER GUDS BESKYDD

Välkommen att dela mina tankar om Tro och Liv!

tisdag 16 februari 2016

KORANENS PARADIS och SLÖJANS BETYDELSE

Tusen och en natt. Koran-slöja?


Jag har börjat läsa Tusen och En Natt igen. Denna fantastiska orientaliska berättarkonst!
Men nu är det inte barnets sagovärld jag ser...

Kungen har blivit bedragen, och för att hämnas ska han ha sex med en oskuld varje natt.. och på morgonen skall hon halshuggas.

Nää... Var det så det började? Orgierna flödar och det finns ingen trohet alls. Alla lurar alla.
Alla lurar Allah.

Men så en dag kommer en ung flicka som är en oerhört begåvad sagoberätterska.
Sjeherazade lyckas trollbinda kungen så pass att hon undslipper halshuggning - dock slipper hon inte sex med honom...

Kungens spira.


Är den arabiska kulturen så djupt rotad i sexualiteten?
Det kanske alla kulturer är, mer eller mindre, men här är det så uppenbart.

Från sagans lustdoftande divaner till nyhetsrapporteringen kring muslimska mäns våldstäktsbenägenhet, har jag nu pratat med några muslimer samt läst i Koranen.

Jag ska dela med mig av min erfarenhet.
Syftet är att söka förståelse. Annars kan vi inte möta varann.

Vi börjar med slöjan, al Hidjab.


Många muslimer jag möter intygar att den inte är religiöst betingad, utan en frivillig akt.
Ibland "bara kulturell".

Men i så fall förnekar man sin egen heliga bok. Jag citerar ur Koranen 33:59, i Zettersténs godkända översättning:

PROFET, SÄG TILL DINA HUSTRUR OCH DÖTTRAR OCH DE RÄTTROGNAS KVINNOR ATT DE SVEPER SINA KLÄDER OMKRING SIG!

DETTA ÄR DET BEKVÄMASTE SÄTTET FÖR DEM ATT BLIVA IGENKÄNDA,
SÅ ATT DE EJ FÖRORÄTTAS;

JA, GUD ÄR ÖVERSEENDE OCH BARMHÄRTIG. Sura 33:59.

Jag jämför samma text med en modernare översättning och enklare språk:

Om bruket att bära slöja:

"Säg, Profet, till dina hustrur och döttrar och till de rättrognas hustrur att de skall dra en flik av sin överklädnad djupt ned över ansiktet när de går utomhus.
Detta är det mest passande, på det man igenkänner dem som ärbara kvinnor inte inte antastar dem.
Men Allah är dock försonande och barmhärtig."

En sidokommentar förklarar:

"Kvinnorna bär en dräkt eller slöja av vitt linne som betäcker dem från hjässan till tån, och blott lämnar en smal springa för ögonen."

Slut citat.

När jag nu med egna ögon själv har läst detta i Koranen, så kan jag inte annat än dra slutsatsen att slöjan ingår i muslimens religiösa utövning.

Då är det mest ärligt att hålla fast vid det. Inte bortförklara. Eller hur?
Och gärna ta spjärn emot detta och söka reformation.

Så vacker!


Men varför måste kvinnan täcka sig så helt och hållet?
Kan inte mannen tygla sitt begär?

- Nej, det är inte så lätt, förklarar en muslimsk man som jag frågar.
Vi är fostrade till att visa vår potens.
Att se en kvinnas hår väcker genast vår lust, och om hon medvetet visar håret då är hon lovlig.
Sådana är våra sociala koder.

Mannen har "rätt att ta henne".

- Sedan är det en annan sak att kvinnan kan utnyttja sitt läge under alla sina kläder... och själv söka upp den man hon vill ha!

- Allt sker i hemlighet, berättar han. Inga relationer är öppna som här hos er. Vi smyger och ljuger och luras hela tiden för att hålla skenet uppe att vi är så ärliga och goda.
Men alla vet ändå vad som pågår.
Sådan är vår kultur, rätt eller fel... jag bara förklarar.

I så fall har vi ett gigantiskt upplysningsarbete framför oss, att undervisa alla muslimska män om våra sociala koder:

Kvinnan är aldrig lovlig i sig själv!

Du som inte håller med mig, slå inte på mig! Läs själv.
Och var inte så naiv utan våga ta detta på allvar.

Olovlig.


Hur är det då med paradiset?

Jag läser och ser att Muhammed tagit intryck av Bibeln.

Johannes skriver i sin uppenbarelse om en flod med kristallklart vatten.
Det finns med i Koranen, liksom uppståndelsen.

Men anledningen till varför man har kommit till paradiset är motsatsen till kristendomen:

Islam skrämmer sina religionsutövare till att göra det goda, annars väntar Guds straff.

Jag citerar ur Jan Hjärpes bok "Islam, lära och livsmönster" sid 19:

"Muslimska politiker, som vill bygga samhällslivet på islam och sharia-lagen, vill gärna framhäva att tron på en dom efter döden är nödvändig...

... för att människan på allvar skall eftersträva det goda, och undvika det onda.

Utan en sådan tro kan det goda samhället inte komma till stånd.
Libyens ledare Kaddafi sa på sin tid att "religionen och tron på Domens Dag är ett nödvändigt avskräckande medel för individer och samhällen". Ja, det är det som skapar pliktkänsla."

Jan Hjärpe summerar:

- För muslimen i gemen ger hoppet om Guds förlåtelse och livet i paradiset en påfallande frimodighet inför döden."

Slut citat.

Jan Hjärpe föreläser i Kristianstad.


Kristendomen har ett annat utgångsläge.

Våra "goda gärningar" inför Gud kan aldrig mäta sig med hans helighet.
Vårt hjärta behöver göras om, föras tillbaka till sitt ursprung och frälsas ifrån den synd vi fastnat i.

Gud visar sin kärlek till oss genom Jesus Kristus.

Flera muslimer jag mött, som konverterat till kristendomen, berättar med glädje i ögonen vilken befrielse de upplevt i förlåtelsen hos Jesus.

- Nu är jag inte längre rädd, nu vet jag att jag är ett Guds barn, strålar de.


Jag pratade med en bosnier som omvänt sig från "krigets religion till fredens" (hans ord).
Ferro sa:

- Medan islam vill etablera ett världsligt rike under under sharia-lagen, har kristendomen ett helt annat mål; nämligen att föda Guds rike i människors hjärtan.

Makt contra kärlek, sa han.

Kärleks-makt.


Koranens bild av paradiset är mycket fysiskt.
Man ska fortfarande äta - både frukt och kött - och sexualiteten är levande.

Bibeln talar om himmelriket som ett tillstånd där alla fysiska behov är borta. Vi är "som änglar" (nej, vi är inte änglar, som änglar).

När jag läser Tusen och En Natt får jag känslan att sagorna är en förlängning av Koranens paradisberättelse.

Jag citerar Sura 3, Amraniternas sura:

Om paradisets lustgård

Åtrån till kvinnor, barn, guld och silver, ädla hästar, boskapshjordar och åkrar tycks människorna skön.
Men denna är till nytta endast för detta liv, och den skönaste tillflyktsorten är hos Allah.

Säg:
- Skall jag förkunna er något som är förmer? De fromma skall en gång bo hos Allah i trädgårdar där floder flyter fram.
Där skall de vistas tillsammans med obefläckade jungfrur och Allahs välbehag skall komma dem till del, ty Allah ser i nåd till sina tjänare, till dem som säger:

- Herre, vi är de troende, förlåt oss våra synder och befria oss från helveteseldens straff."

Jag vill också slippa männens blickar, men...


Utgångspunkten tycks vara att Muhammed riktar sig till män.

Men jag förstår inte - först talar han tydligt om att de jordiska begären tillhör jordelivet.
Men sen ska det likväl fortsätta?

En självmordsmombare som misslyckats med sin utlösning (förlåt) visade sig ha ett pansarbälte om sitt kön.
Varför?
Om han skulle lyckats spränga sig själv till döds - och komma till paradiset - så ville han skydda sitt kön, för att kunna njuta av kvinnorna...
Hur tänkte han nu här då?

Jag vill inte gå in vidare på resonemanget för det blir så konstigt...

Vill du läsa mer om paradiset i Koranen? Sura 7:40.
Versindelningen är dessvärre olika i olika upplagor, ibland har jag fått leta mig fram.

Sura 37:47 låter oss skåda in i paradiset igen, efter en lång svavelosande straffsats:

UNDANTAG ÄR GUDS UPPRIKTIGA TJÄNARE.
DESSA ÄR EN BESTÄMT LOTT BESKÄRD.

FRUKTER, OCH DE VARA ÄRADE, I LJUVLIGA LUSTGÅRDAR, DÄR DE FÅ VILA PÅ BÄDDAR MITT EMOT VARANDRA,

MEDAN EN BÄGARE BÄRES OMKRING MED FLÖDANDE DRYCK, VIT OCH LJUVLIG ATT DRICKA, VARAV DE EJ BERUSAS ELLER BEDÖVAS.

DÄR FINNAS JUNGFRUR MED BLYGA BLICKAR, MED STORA ÖGON OCH HY SOM VÄL FÖRVARADE STRUTSÄGG...

Blyga blickar.


Gode Gud, vad är detta? En mans sexuella fantasier?
Det finns inga vittnen till Muhammed och hans uppenbarelser, men hela Nya Testamentet är fullt av personliga vittnesbörd av dem som mött Jesus och sett hur han agerade.

Och talet om det bibliska himmelriket är långt ifrån vad jag kan utläsa ur Koranen.

Jesus var inte gift. Jesus levde inte i någon sexuell relation, varken med någon man eller kvinna!
Hans syfte var ett annat.
Vi är alla "Guds barn" genom hans försoningskärlek, inte genom något biologiskt släktband.

Där har ju islam sin stora blods-skiljelinje, då Muhammeds efterträdare blev hans kusin i ena fallet, och hans farbroder i andra falangen.

Kristendomen kan inte hävda några blodsband alls, även om ledarskapsfrågan bitvis har varit svår även här.

Någonting är fel.


Hur var med Muhammed och hans sexualitet?

Han beskriver själv i en uppenbarelse vilka specialprivilegier han tyckte sig ha fått.
Jag citerar Sura 33:49, i den språkligt lättare formen:

"För dig, Profet, är alla kvinnor tillåtna som du köpt dig genom en morgongåva.
På samma sätt dina slavinnor, dem som Allah skänkt dig som krigsbyte.

Likaså dina farbroders döttrar och dina fastrars döttrar, och dina morbröders döttrar och dina mostrars döttrar, vilka flytt med dig från Mekka.
Så ock varje troende kvinna som överlämnar sig åt Profeten och som denne vill äkta.

Denna frihet skall du ensam ha framför de övriga rättrogna."

Kursiverad kommentar:
"För Muhammed ensam gäller alltså inte fyra-hustru-regeln".

Vad i all sin dar är detta? Vem har viskat detta i hans öra?
Det låter inte alls som den ängeln Gabriel jag känner från Bibeln.

Ni får förlåta mig men jag kan inte annat än se att den muslimska livsåskådningen är en mycket sexuellt inriktad religion.

Och det behöver inte vara fel! Bara man är överens...

Men det är inte vi svenska kvinnor... Vi vill själva bestämma över vår sexualitet.
Inte bli jagade. Tagna. Erövrade av män med felriktad potens bortom kontroll.

Och i himmelen får det vara klart. Där skall en annan och djupare gemenskap råda.

Spira.


Jag avslutar med att läsa lite i början av Tusen och En Natt:

"Kungen svarade sin broder:

- Jag ska berätta om anledningen till min första blekhet, men låt mig slippa tala om varför jag åter har fått färg.

När jag återvände till mitt slott för att hämta den ädelsten jag tänkt som gåva åt dig, fick jag se min gemål ligga med en svart slav på min divan.

Jag dödade båda och fortsatte så till dig.
Tanken härpå låg och gnagde hos mig så att jag blev blev och mager..."

Stackars man... Bedragen av en neger... och vilken usel kvinna till hustru...
Vad samme man gjorde sedan, med andras kvinnor, får du själv lista ut.

Trefaldigt suck! Ack! Och ve!

Sex och blod. Blod och sex.

Gode Gud, befria oss alla!

Sjeherazades krona?


Till sist.
Jag tänker på hur Nya Testamentet beskriver att Jesus Kristus har av-slöjat (!) Guds hemligheter för oss!
Det är i sanning en läsning väl värd att göra!

Vänliga hälsningar till alla, åt öster och väster, norr och söder.
Gud älskar oss alla.

Och jag tycker mycket om mina muslimska systrar och bröder, tro inget annat, men vi måste kunna prata med varann. Jag hoppas jag har citerat texterna rätt.

Helene F Sturefelt, teol.kand.

- nu ska jag släppa ut håret tror jag.. .Let your hair hang down, baby!

Krackelerad kvinnokropp.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar