UNDER GUDS BESKYDD

Välkommen att dela mina tankar om Tro och Liv!

fredag 26 december 2014

GUDS SON - Hur då?


Maria och Jesusbarnet.


Så ligger han där, det lilla Jesusbarnet i krubban.
Men hur är det här med "Guds son"?
Är det inte någon slags avgudadyrkan egentligen?

Det är Annandag Jul och dagens texter handlar om Martyrerna.
Borta är det gulliga, juliga julmyset.

Att bekänna sin kristna tro på Jesus, som Guds son, har kostat alldeles för många människor livet.

Evangliebokens texter är realistiska - långt bort från kommersens annandags rea-lism...

Ingen av oss undgår livets svårigheter, kanske inte som martyrer men på annat sätt.

Krossad.


Det är tio år sedan tsunamin drabbade Thailand och 500 svenskar miste livet, samt många fler.

Och idag flyr syrierna från ett land i kaos där den ena folkgruppen slåss mot den andre, och där Assad-regimen roffar åt sig det den vill ha.

Vi behöver ett hopp för att orka leva detta brustna liv.

Följ med på en frostig promenad över Ljungaviksbron - från staden till Listerlandet.
Och så gör vi en djupdykning, men inte ned i den grunda viken, utan i teologin.

Vad menas med GUDS SON i biblisk mening?

Grund vik vid Ljungaviksbron.


1. Benämningen "Guds son" har i Bibeln ett omfattande innehåll. Här följer ett antal exempel som klargör alla variationer.
Vi börjar med Gamla Testamentet.

"Guds son" används om varje personligt väsen som står i ett speciellt förhållande till Gud.

1 a) Änglarna kallas "Guds söner" därför att de anses stå Gud särskilt nära.

Och då talar jag inte om vårt önsketänkande att våra döda skulle förvandlas till änglar och förtjäna sina vingar om de hjälper oss som "skyddsänglar"...
Det har ingenting med de riktiga änglarna att göra.

TY VILKEN I SKYN KAN LIKNAS VID HERREN,
VILKEN BLAND "GUDS SÖNER" KAN ANSES LIK HERREN?
Psaltaren 89:7.

Ser inte ljusets källa.
Änglarna lyser inte själva, kan bara återspegla.


1 b) Den första människan Adam, som är direkt sprungen ur Guds hand, kallas också "Guds son".
Lukas har en fantastisk släkttavla uppräknad i sitt 3: kapitel, där Jesu stamtavla går ända ned till:

... SON TILL DAVID... SON SET, SON TILL ADAM, SON TILL GUD.
Lukas 3:38.

1 c) Israel, som är Guds utvalda folk, kallas "Guds son" därför att Herrens namn bor i Israels namn (se inlägget den 18 dec):

HERREN TALADE TILL MOSE; SÅ SKALL DU SÄGA TILL FARAO:

- SÅ SÄGER HERREN, ISRAEL ÄR MIN FÖRSTFÖDDE SON.
2 Mosebok 4:22

Men att vara "Guds son" och i plural "Guds söner" innebär inte bara särskild omsorg från Gud, utan Israel har också ett särskilt uppdrag i tjänst och lydnad, i det stora frälsningsperspektivet.

Uppdrag: bro mellan himmel och jord.


Som du ser, bästa läsare, är detta begrepp mycket vidare än vår svenska betydelse, att Gud liksom skulle ha en pojk...

Här kommer några exempel till:

1 d) Konungen som Guds son. Konungen är folkets (Israels) representant och har ett särskilt uppdrag i tjänande och förverkligande av Guds vilja.

Gud talar genom profeten Natan och säger om konungen:

JAG SKALL VARA HANS FADER OCH HAN SKALL VARA MIN SON...
2 Samuelsboken 7:14.

Återigen, det handlar om ett uppdrag, en roll.
Inte att "Gud har ett barn..."

Lås dig inte!


Här kommer ett viktigt klargörande:

Konungarna i Israel betraktades inte som "gudomliga" i kraft av sitt son-förhållande, vilket ofta var fallet i omvärldens religioner.
De var fortfarande mänskliga.

Men denna profetia från Natan syftar ännu djupare, inte bara på konungen, utan också på den kommande Messias.

Ännu djupare.


1 e) Messias. Denna kommande frälsargestalt har vi hört om under julens gudstjänster.
Du känner säkert igen orden om Fridsfursten (den gamla översättningen):

DET FOLK SOM VANDRAR I MÖRKER SKALL SE ETT STOR LJUS...

TY ETT BARN BLIR OSS FÖTT, EN SON BLIR OSS GIVEN,
OCH PÅ HANS SKULDROR SKALL HERRAVÄLDET VILA.

OCH HANS NAMN SKALL VARA:

UNDERBAR I RÅD, VÄLDIG GUD, EVIG FADER, FRIDSFURSTE.
Jesaja kap 9:6.

Fridsfursten kommer.


"Guds son"-begreppet stegras och blir alltmer absolut.

Alla de son-privilegier som Bibeln ger Israel och dess konungar, tillskrives Messias i en enastående mening.
Messias är Guds "enfödde och utvalde" framför alla andra.

Han är den som är Guds representant i absolut mening.
Messias där den som å Guds vägnar ska realisera alla frälsningslöftena.

Det lilla Jesusbarnet ligger där i krubban... så oskyldig, så ren.
Hur i all sin dar vågade Gud lägga sig själv i mänsklighetens händer??

Ispöl med mönster av en Närvaro.


Nu går vi vidare till Nya Testamentet.

Vad säger det om GUDS SON?


2. Benämningen "Guds son" användes i Nya Testamentet exklusivt endast om Jesus Kristus.
Han är "Guds son" i absolut mening, som en evig gudomsperson.

Hur då?

Här följer några exempel:

2a) Ängelns vittnesbörd: Redan när ängeln förebådade att Jesus skulle bli till, markerades hans enastående ställning:

ÄNGELN SADE TILL MARIA:

- HELIG ANDE SKALL KOMMA ÖVER DIG, OCH DEN HÖGSTES KRAFT SKALL VILA ÖVER DIG.
DÄRFÖR SKALL BARNET KALLAS HELIGT OCH GUDS SON.
Lukas 1:35.

Kristus, som en kristall, en diamant...

Även Koranen ger Jesus en särställning:

ÄN NÄR GUD SADE:

- JESUS, MARIAS SON, KOM IHÅG MIN NÅD MOT DIG OCH DIN MODER,

DÅ JAG STYRKTE DIG MED HELIGHETENS ANDE,
SÅ ATT DU TALADE TILL MÄNNISKORNA, BÅDE I VAGGAN OCH SOM ÄLDRE.
Sura 5:109.


2 b) Jesus ger sitt eget vittnesbörd om sig själv:
Jesus tackar och lovprisar:

- JAG PRISAR DIG, FADER, HIMLARNAS OCH JORDENS HERRE,
ATT DU DOLT DETTA FÖR DE LÄRDA OCH KLOKA,
OCH UPPENBARAT DET FÖR DEM SOM ÄR SOM BARN.

ALLT HAR MIN FADER ANFÖRTROTT ÅT MIG.

OCH INGEN KÄNNER SONEN, UTOM FADERN,
OCH INGEN KÄNNER FADERN, UTOM SONEN,
OCH DEN SOM SONEN VILL UPPENBARA HONOM FÖR.
Matteus 11:25.

Inte alla ser...


Jesus räknar in sig själv i den heliga treenigheten, då han säger i missionsbefallningen:

GÅ DÄRFÖR UT OCH GÖR ALLA FOLK TILL LÄRJUNGAR.
DÖP DEM I FADERNS OCH SONENS OCH DEN HELIGE ANDES NAMN.
Matteus 28:19.

Johannes har tecknat följande oerhörda uttalande från Jesus, om hans medvetande om sin preexistens:

FÖRRÄN ABRAHAM BLEV TILL, ÄR JAG.
Joh 8:58.

Jesus vet att han står i ett särskilt förhållande till Fadern som lärjungarna inte kan uppnå.

Därför säger han alltid exklusivt "min Fader" och när han talar till dem: "er Fader" - aldrig "vår Fader"!
Har du tänkt på det?

Och när Jesus lärde dem att bedja "Fader vår" inneslöt han aldrig sig själv i den bönen.
Matteus kap 6.

Mitt äpple. Eller ert? Vårt?


2 c) Det apostoliska vittnesbördet:

På väg till lidandet i Jerusalem svarar Petrus, som talesman för lärjungaskaran:

- OCH NI, FRÅGADE JESUS, VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR?

SIMON PETRUS SVARADE:

- DU ÄR MESSIAS, DEN LEVANDE GUDENS SON.
Matteus 16:16.

Han såg!


Paulus, som hade förföljt de kristna, fick möta Jesus i en syn och blev omvänd.
Hör här ett härligt vittnesbörd från Syrien!

HAN STANNADE NÅGRA DAGAR HOS LÄRJUNGARNA I DAMASKUS, 
OCH BÖRJADE GENAST FÖRKUNNA I SYNAGOGORNA ATT JESUS ÄR GUDS SON.
Apostlagärningarna 9:20.

Och vad är syftet med alltihop?

Det finns många goda "mästare", men inte alla håller måttet inför evigheten.
Det ställs krav, men inte hos Jesus. Där är nåd, efter nåd... eftersom han är den som fullgjort Allt.

Syftet är att visa hos vem vi kan finna liv; liv till både kropp, själ och ande, ja ända in i evigheten:

Johannnes, som är ögonvittne och levde med Jesus under några år, skriver i slutet av sitt evangelium:

DETTA HAR UPPTECKNATS FÖR ATT NI SKALL TRO ATT JESUS ÄR MESSIAS, GUDS SON,
OCH FÖR ATT NI SKALL HA LIV I HANS NAMN!
Joh 20:31.

Vi skall ha Liv!


Nu räcker det snart...

Nej, lite till.

Åh, solen sken så vackert över den nattgamla isen vid Ljungaviksbron!
Brädorna glimmade av frost.
Det var som att vandra in genom himlaporten... fast jag bara är här i Sölvesborg...

2 d). Guds eget vittnesbörd:
På flera ställen i Nya Testamentet kan vi läsa om Rösten som ljuder... först vid Jesu dop, sedan på Förklaringsberget:

DENNE ÄR MIN ÄLSKADE SON, I VILKEN JAG HAR FUNNIT BEHAG.
Matt 3:17 och 17:5.

Himlaport.


2 e). Den kristna församlingens vittnesbörd:

... EVANGELIET OM HANS SON... Romarbrevet 1:3-4.

HAN ÄGDE GUDS GESTALT MEN VAKADE INTE ÖVER SIN JÄMLIKHET MED GUD,
UTAN AVSTOD FRÅN ALLT OCH ANTOG EN TJÄNARES GESTALT...
Filipperbrevet 2:6-9.


Så, bäste julfirare, när du ser Jesusbarnet i krubban, så är det alltså inte "Guds pojke" utan snarare en utstrålning av Gud själv...

... och nej, att tro på Jesus är inte en avgudadyrkan!

De två är ETT.

Jag hoppas du har fått biblisk fakta med dig i dina samtal om vem Jesus är.

Nu ska jag ta detta med mig i religionsdialogen med mina muslimska vänner.

Det är inte lätt att förstå det här med "Guds son".
Då är det vår sak att förklara. Tillsammans söker vi kunskap.

Hm, det klarnade en hel del för mig själv medan jag skrev...
För dig också?
Fler goda artiklar finns i Illustrerat Bibellexikon.

Tänk utanför boxen.


Men hur är det nu med Sura 112, den allra sista i Koranen, är det så vi också tänker?
Det är så likt!

SÄG; GUD ÄR EN.
GUD DEN EVIGE.
EJ HAR HAN FÖTT, OCH EJ ÄR HAN FÖDD.
OCH INGEN ÄR HANS LIKE.

Nja... inte riktigt.

I den Nicenska trosbekännelsen står det ju om Jesus Kristus:

... FÖDD AV FADERN, FÖRE ALL TID,

GUD AV GUD, LJUS AV LJUS, SANN GUD AV SANN GUD,
FÖDD OCH ICKE SKAPAD,
AV SAMMA VÄSEN SOM FADERN...

Tack, nu räcker det!
Nu har isen börjat frysa på Ljungaviken och jag vill gå hem och värma mig.

Frusen eld.


To be continued...

Realism. Inte rea-lism, inte ett billigt ut-reat evangelium...

De bästa hälsningar,
Helene F Sturefelt, vinterfotograf,

- och en mycket liten teolog som skriver om mycket stora ting.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar