UNDER GUDS BESKYDD

Välkommen att dela mina tankar om Tro och Liv!

fredag 30 januari 2015

MIRAKEL-PASTOR FINNS INTE - Om ETAL

Bönearmband.


Tror du på mirakler?
Det gör jag!

Men jag tror inte på några "mirakel-pastorer" - ingen människa kan hela någon annan.
Och det är inte heller förbönen som helar.

Vad är det då?

Detta inlägg hämtar sin inspiration från en kristen organisation som heter ETAL - Evangelium Till Alla Länder.
Det är mycket intressant läsning där budskapet är "Du är älskad av Gud".

Ansvarig utgivare är predikant Peter Ljunggren. Han har rest i stora delar av världen och sett människor komma till tro - och bli friska.

Det är inte Frälsarkransen som frälser..


I höstas gjorde TV-programmet "Kalla fakta" en granskning om just helande i kristna sammanhang.
De använde ordet "mirakel-pastor", vilket inte är något uttryck som någon predikant känner igen sig i.

- Det finns varken mirakel-pastorer eller mirakel-tider, säger Peter Ljunggren, det finns bara miraklernas Gud!
Och Han är den samme idag som Han alltid varit.

Det finns många människor som ber för sjuka i Jesu namn, och som tror att helande sker på grund av Jesu fullbordade verk på korset.

Så, låt oss närma oss detta känsliga och viktiga ämne.

Jag har själv varit med på uppiskade "helandemöten", utan resultat, där predikanten ställde sig själv i centrum... och lågmälda bönestunder där mirakel och frälsning har skett.

- För varje penninghungrig lurendrejare finns det hundratals ärliga kristna som tror att det är Jesus som helar, skriver Peter Ljunggren.
Inget känslorus ska stå i centrum.

Ta det lugnt.W.W.J.D - What Would Jesus Do?

Ta fram din Bibel eller psalmbok, så läser vi denna veckas evangelietext, från Matteus kap 8:5-13, om officeren som hade en sjuk tjänare.
3:e söndagen efter Trettondedagen:

NÄR JESUS GICK IN I KAFARNAUM KOM EN OFFICER  FRAM TILL HONOM OCH BAD OM HJÄLP:
- HERRE, MIN TJÄNARE LIGGER FÖRLAMAD DÄR HEMMA OCH HAR SVÅRA PLÅGOR.

JESUS SADE:
- SKALL DÅ JAG KOMMA OCH BOTA HONOM?


Ska jag komma?Tjänaren är viktig. Han behandlas väl.
Officeren vet att han klarar sig inte utan sin "anställde".

Det var likadant vid bröllopet i Kana - det var tjänarna som begrep vad Jesus gjorde då vattnet förvandlades till vin (se inlägget den 23/1).

Ordet styr handlingen.En order ska åtlydas och få konsekvens.
Men Jesus ger inga order. Han är själv Själva skapar-Ordet som sätter igång skeenden.
Precis som Herren Gud vid alltings början:

- VARDE LJUS!
OCH DET VART LJUS...


Det blev ljust.


Skulle den unge tjänaren kunna botas av Jesus? Dessutom var han ju inte ens där...

OFFICEREN SVARADE:

- HERRE, JAG ÄR INTE VÄRDIG ATT DU GÅR IN UNDER MITT TAK.
MEN SÄG BARA ETT ORD, SÅ BLIR POJKEN FRISK.

JAG SJÄLV ÄR EN SOM STÅR UNDER BEFÄL, OCH JAG HAR SOLDATER UNDER MIG, OCH SÄGER JAG TILL DEN ENE:

- GÅ, SÅ GÅR HAN, OCH TILL DEN ANDRE:
- KOM, SÅ KOMMER HAN, OCH SÄGER JAG TILL MIN TJÄNARE:
- GÖR DET HÄR, SÅ GÖR HAN DET.

Jesus blev förvånad över en så stark tro.

Stark tro.


Denne romerske soldat visade mycket större tro än någon i hela Israel!
Vilket beröm! Vilken kritik...

Officeren tillhörde inte förbundet. Han hade en annan religion.
Men nu  r e l a t e r a d e  han till Jesus - precis så som vi alla får göra.

Och Jesus är skarp i sin kritik mot dem som tror att de har allt på de torra...

- JAG SÄGER ER ATT MÅNGA SKALL KOMMA FRÅN ÖSTER OCH VÄSTER OCH LIGGA TILL BORDS MED ABRAHAM OCH ISAK OCH JAKOB I HIMMELRIKET.

MEN RIKETS EGNA BARN SKALL KASTAS UT I MÖRKRET UTANFÖR...

OCH I DET ÖGONBLICKET BLEV POJKEN FRISK.
OCH TILL OFFICEREN SADE JESUS:

- GÅ. DU TRODDE, OCH DET SKALL SKE.


Jesus är Ordet som blev människa.


Peter Ljunggren mötte en man som sa på ett möte där man bad för sjuka:

- Jag har väntat i två timmar på att du skall be för mig så att jag blir helad. Snälla, lägg dina händer på mig nu och be Gud om ett mirakel.

Jag kände sådan kärlek till denna man, skriver Peter, så istället för att be för honom frågade jag:

- Hur många predikanter har redan bett för dig?
- Minst hundra, svarade han.

- Låt mig försäkra dig om jag inte är inte mer kraftfull än dessa hundra, sa Peter. Mina böner är inte bättre än deras.
Jag tror vi kan dra slutsatsen att förbön inte kommer att hjälpa dig. Istället fokuserar vi på Herren Jesus Kristus.

Medan vi samtalade i mer än en halvtimme kom uppenbarelsen till honom, skriver Peter.

Vad hade hänt?

Istället för att fokusera på själva bönen eller sjukdomstillståndet var nu hans uppmärksamhet vänd till Jesus Kristus själv.

Fokusera på Jesus.


Alltså precis så som officeren gjorde! Han vände blicken rent fysiskt mot Jesus själv.
Rakt på sak. Direkt till källan.

Ryktet hade nått honom att Jesus hade makt att med sitt Ord förvandla situationer.

Officerens bön var inte särskilt märkvärdig. Han kände sig djupt ovärdig att ens våga fråga Jesus... men nöden och omsorgen om tjänaren gjorde honom modig att överskrida sina egna gränser.

Han lade all sin tillit till Jesus.
Och helandet skedde - oavsett vad den unge medtjänaren trodde eller tänkte.

Jesus besegrar ondskan.


Peter Ljunggren ger ett råd:

- Predika Jesus Kristus och vänta dig att Han gör under.
Under våra kampanjer uppmanar vi journalister att själva undersöka dem som blivit helade.

Jag säger:
- Vi har inga hemligheter, var fria att intervjua de som vittnar om helande och rapportera gärna vad ni kommer fram till.

Jesus upprättar dig.


Är vi generade för Jesus?

Kan vi inte gå via "änglafjärdrar, himmelskt gulddamm och celesta ädelstenar"?

Jovisst kan vi det, men vi når inte ända fram.
Och genom dessa omvägar visar vi att vi inte har full tilltro till Jesus Kristus.

Det finns inga löften knutna till att fjädrar och himmelska stenar ska hela.
Miraklet sitter inte i själva "troendet".

Nej, det är av avgörande betydelse på VEM vi tror och litar på!

Själva bönepärlorna hjälper inte.


Så, kära läsare, om du just nu brottas med något som plågar dig - fysisk sjukdom eller psykisk ohälsa, förföljelse för din tro eller åsikter - stirra dig inte blind på problemet eller själva bönen...

Gud är inte din motpart!

Det är den onde som är det... och han vill inget annat än dra din blick bort ifrån Jesus.
Genomskåda fiendens billiga tricks, hur lockande de än är.

Jag knäpper nu mina händer och ber för dig:

- Käre himmelske Far, tack för att Du alltid inväntar oss.

Hjälp oss nu att lyfta blicken mot Jesus, Han som försonade alla synder på korset och bröt fram i livet igen, med kärlek och frid i överflöd!

Helige Ande, jag öppnar mig nu för Jesus.... och tar emot kraft och läkedom; för mina tankar, mina känslor, min själ och min kropp...

Ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden.

Alltid vill jag vila i din blick! Amen.

Nej, vad kom du ifrån?!
Utsänd...?


Och Jesus säger:
- Kom! Gå! Gör det...

Gör det. Lev i relation med Jesus. Han leder dig.

Här kan du läsa mer om det spännande arbetet Evangelium Till Alla Länder:

http://etal.se/

Helene F Sturefelt, "frälsningssoldat",
- som fotograferade i Vadstena Klosterkyrka.

Vilar i Din blick.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar