UNDER GUDS BESKYDD

Välkommen att dela mina tankar om Tro och Liv!

torsdag 25 januari 2018

SOLENS PSALM - Psaltaren19

Solskens-psalm.


Hur många himlar finns det? Och är solen en avgud, eller en tjänare till Gud själv?

Detta är en fortsättning på föregående inlägg om "Bibeln har hänt".
Vid sinnesromässan igår fick vi höra en modern tonsättning av Psaltaren 19. Texten är mustig som vanligt.
Och tycks ha en koppling till Charlotte Perrellis hitlåt Hero...

Jag gjorde en djupdykning i texten på tåget idag. Alla som arbetar med översättningar vet hur svårt det är att hitta rätt nyans av orden. Så är det också med bibeltexterna förstås.

För att din läsning skall bli meningsfull är det bra om du också har din Bibel uppslagen. Man ska inte skynda sig genom Guds ord...

Så här inleds Psaltaren 19:

Resa genom Bibeltexten.
 

HIMLARNA FÖRTÄLJER GUDS ÄRA
OCH FÄSTET FÖRKUNNAR HANS HÄNDERS VERK. Psalt 19:1

Om du har den reviderade upplagan från år 2000 så står det annorlunda:

HIMLEN FÖRKUNNAR GUDS HÄRLIGHET
HIMLAVALVET VITTNAR OM HANS VERK.

Varför är man inte överens om hur många himlar det är som är glada?

Jo, för att den senare översättningen utgår från vår naturvetenskapliga uppfattning av världen, medan den äldre håller sig till den hebreiska grundtexten, där det står "samayim" = som är plural för "himlarna".

Trodde man på dubbla lager himlar förr i tiden?
Nej, detta är djup teologi som på ett poetiskt sätt försöker beskriva det obeskrivbara.

Det obeskrivbara.


Det går inte att översätta språkligt korrekt om man inte har kunskap om innehållet, eller hur?
Och tyvärr brister den teologiska kunskapen om det hebreiska tänkesättet i den senaste översättningen, som vi ska se.

Jag använder en bibelkommentar av A.A. Anderson, Senior Lecturer in Old Testament Studies at Manchester University, England, där han skriver:

"Himlarna kan ses som en baldakin till jorden, där fästet är andra delen av himlen.
Himlafästet beskrivs ibland som en metallskiva, såsom Job uttrycker det:"

KAN DU VÄLVA MOLNHIMMELEN SÅ SOM HAN,
SÅ FAST SOM EN SPEGEL AV GJUTEN METALL? Job 37:18

Eller från Bibel 2000:

ÄR DET DÅ DU SOM HAR HJÄLPT HONOM ATT HAMRA UT HIMLAVALVET, DEN HÅRDA BLANKA SPEGELN?

Molnsjö. Himlavatten.Och vi känner ju genast igen detta uttryck i Lina Sandells aftonbönspsalm:

"Tryggare kan ingen vara, än Guds lilla barnaskara,
Stjärnan ej på himlafästet..." Sv Ps 248.

Men att "hamra ut himlavalvet" är en långsökt översättning, tycker jag, där det mer smakar Tors hammare än att "välva molnhimmelen så som han"...

Låt oss för nöjes skull också kolla vad det står i King James Version:

THE HEAVENS DECLARE THE GLORY OF GOD
AND THE FIRMAMENT SHOWETH HIS HANDIWORK.

Den engelska översättningen är trogen både det hebreiska språket och dess teologi.
Nu går vi vidare.

Vittnar om Guds väldighet över Ryssberget.
 

DEN ENA DAGEN TALAR OM DET TILL DEN ANDRA
OCH DEN ENA NATTEN KUNGÖR DET FÖR DEN ANDRA. Psalt 19:2

Bibel 2000 är kort och koncis:

DAG TALAR TILL DAG DÄROM
OCH NATT UNDERVISAR NATT.

King James:

DAY UNTO DAY UTTERTH SPEECH
AND NIGHT UNTO NIGHT SHOWETH KNOWLEDGE.

Det engelska verbet "utter" betyder att uttrycka något på ett ytterst fullkomligt sätt.

A.A. Anderson citerar The New English Bible som översätter denna vers så här:

DAY TO DAY POURS FORTH SPEECH...

... utan paus, likt en fontän om våren...

Smilande solar om våren.


Detta flöde av skapelsens lovsång är ständigt pågående. Denna redogörelse av Guds härlighet går från naturen till naturen... från dag till natt.

Den keltiska traditionen har liknande uttryck, att naturen själv är den heliga bok som Gud gett oss.

"The heavens are the book from which the whole World can derive its knowledge of God" (sid 169, A.A. Anderson).

Sedan kommer ett klurigt uttryck om det ohörbara språket, det icke-talade ordet...

DET ÄR EJ ETT TAL ELLER SPRÅK VARS LJUD INTE HÖRS. Psalt 19:4.

Jag vet inte om jag förstår den meningen... Gör du? Här är den reviderade översättningen bättre:

Bibel 2000:

DET ÄR INTE TAL, DET ÄR INTE LJUD, DERAS RÖSTER KAN INTE HÖRAS.

King James:

THERE IS NO SPEECH NOR LANGUAGE WHERE THEIR VOICE IS NOT HEARD.

Kärleken hörs. Du klarar det.


Det hebreiska grundordet här är k-w-h och dessa konsonanter betyder "benämna, ropa ut, kalla på, anropa, nedkalla, göra anspråk på... "

Jag kan inte själv hebreiska, så jag är ödmjuk i mitt försök att återge andra teologers kunniga försök till förståelse.
Men vad det handlar om är alltså att himlarna på något sätt berättar om Guds härlighet, med ett språk som inte är hörbart för örat.

Men för själen...

Det är ju detta som många av oss troende menar när vi säger att vi "hör Guds röst".
Inte med öronen! Det är inget sådan ljud... utan med en inre visshet som liknar intuitionen, eller den inre maningen, en kraft bortom den egna kontrollen.

Bortom.


Vi går vidare till vers 5:

DE STRÄCKER SIG UT ÖVER HELA JORDEN
OCH DERAS ORD GÅR UT TILL VÄRLDENS ÄNDAR.

Bibel 2000:

MEN ÖVER HELA JORDEN NÅR DE UT
TILL VÄRLDENS ÄNDE DERAS ORD.

King James:

THEIR LINE IS GONE OUT THROUGH ALL THE EARTH
AND THEIR WORDS TO THE END OF THE WORLD.

De engelska teologerna diskuterar hur den hebreiska prepositionen "b-e" bäst ska översättas:
- in the end...
- to the end... eller
- and in the end... Ibland får man lämna frågorna öppna.

Nu välkomnar jag SOLEN in på arenan! Och det kan vara så att vi hamnar långt ner i den mesopotamiska mytologin.

Solen är Guds tjänare.


ÅT SOLEN HAR HAN GJORT EN HYDDA I DEM.

Bibel 2000:

DÄR HAR HAN REST ETT TÄLT ÅT SOLEN.

King James:

IN THEM HATH HE SET A TABERNACLE FOR THE SUN.

(Du hänger väl med på de högtidliga engelska verb-formerna som slutar på -th?).

A.A. Anderson skriver att vi här kan ana ett fragment av en urgammal hymn till solen. En forskare vid namn Dahood tänker sig att vi ser spår från den kananeiska religionen här.
Vi befinner oss alltså tretusen år tillbaka i tiden, eller ännu mer.

Himlavalven har spänt ut till solen en hydda, ett tält eller ett tabernakel. Vilket förstår du bäst?
Andemeningen är att det är en tillfällig boning.
Det är alltså inget palats, vilket i den hebreiska teologin är mycket viktigt att markera.

Varför då?

En avgud?


Bland Israels grannfolk, inte minst Egypten, var solen den viktigaste gudomen.
I Mesopotamien var solguden SHAMASH den som upprätthöll rättvisa och rättfärdighet.
I den välkända skriften Code of Hammurabi ses Shamash avbildad såsom den som ger lagen till mänskorna.

Jag tänker så här. Min erfarenhet av mission och religionsdialog är att alla folk har en ärlig längtan efter Gud. I de föreställningar som finns, går nu Gud in som aktör och visar sig vara den Levande Guden, inte bara såsom en mänsklig föreställning.

Bibeln är ju en händelse. Inte en teori, inte en filosofi.
Nu möter det hebreiska folket de mesopotamiska föreställningarna om solen som gud, men tar det ett steg vidare, och visar att SOLEN är inget annat än GUDS TJÄNARE!

"The sun is the work of God's hands, and all worship is to be given to the Creator alone.
The sun has a tent, and not a Palace, and this may piont to the antiquity of the metaphor."

Denna tillfälliga boning är platsen där solen spenderar natten... Det är så vackert!!

Kärlekens sol.


Vers 6 fyller på:

OCH DEN ÄR SOM EN BRUDGUM SOM GÅR UT UR SIN KAMMARE,
DEN FRÖJDAR SIG, SOM EN HJÄLTE ATT LÖPA SIN BANA.

Bibel 2000:

DEN LIKNAR EN BRUDGUM SOM LÄMNAR SIN KAMMARE,
EN HJÄLTE SOM GLÄDS ÅT ATT LÖPA SIN BANA.

King James:

WHICH IS AS A BRIDEGOOM COMING OUT OF HIS CHAMBER,
AND REJOICETH AS A STRONG MAN TO RUN A RACE... Psalt 19:6.

Himlen racar sitt kretslopp!


En annan klok teolog, Gunkel, lyfter fram att i Babylonien kallades denne solgud Shamash just för en brudgum.
Det finns många mytologiska berättelser om giftermål med solen...
Det är något för en symbolpedagog att ta tag i sedan!

Denna avgudadyrkan blir en plattform till att komma vidare i att verkligen få kontakt med Levande Gud, bortom de egna föreställningarna.

Solen liknas sedan vid en hjälte, "hero" eller en stark man. Idag kanske vi skulle säga "gladiator.." och använda TV 4's ordval...

Och solen springer sin bana. Solen racar, rejsar... Styrkan är viktig. Solguden Shamash är tapper och modig - The valiant lordly hero Shamash.

Nu börjar en sång sjunga sig inom mig, det är från kören JoyVoice (på tal om vårt ämne!!) där vi i höstas sjöng Charlotte Perrellis hit "Hero":

Himmel och jord möts.


HEAVEN AND EARTH KEEP COLLLING
BUT WE LOVE ON A WORLD OF ITS OWN...

OUT OF THE LIGHT LIKE A STAR, LIKE A HERO
LOVE WILL SURVIVE
TAKING A FIGHT IS THE LIFE OF A HERO
STAYING ALIVE!

HEROES CAN LIVE ON THEIR OWN
BUT HEROES NEVER DIE ALONE...

Ständigt samma tema. Vi öser ur samma källor. En schlagerlåt kan visa sig ha rötter ända ned i Psaltarpsalmerna! Det är ju den stora livsberättelsen vi alltid vill berätta, om och om igen. Med kärlekens förtecken.

Himmel och jord kolliderar, men kärleken tar sig fram likt en hjälte.
Kärleken kämpar, den tar kampen och fajtas som en överlevare!
En hjälte kan leva för sig själv men dör aldrig ensam...

Solen och månen... tillsammans över himlavalvet...

Tillsammans! Med vem?


Nu ska vi avsluta detta spännande bibelstudium. Vers 7:

VID HIMMELENS ÄNDA ÄR DET DEN GÅR UPP,
OCH DESS OMLOPP NÅR INTILL HIMMELENS GRÄNSER,
OCH INGET ÄR DOLT FÖR DESS HETTA.

Bibel 2000:

DEN STIGER VID HIMLENS ENA ÄNDE
OCH NÅR I SITT KRETSLOPP DEN ANDRA
INGENTING ÄR GÖMT FÖR DESS GLÖD.

King James:

HIS GOING FORTH IS FROM THE END OF THE HEAVEN
AND HIS CIRCUIT UNTO THE ENDS OF IT
AND THERE IS NOTING HID FROM THE HEAT THEREOF.

New English Bible:

FROM THE END OF THE HEAVENS...

Glöm inte plural! Himlarna. Flertal.
I det hebreiska tänkandet kan detta flertal låta oss ana vistelsen av hela den himmelska härskaran...

Den "ena änden" kan också översättas med "the extreme east" - den yttersta östern...

Bibel 2000 har - trots sin miss med "himlarna" - en bättre rytm och harmoni i sin översättning här än den gamla. Den senare versionen är lättare att sjunga, sa min vän Matz Arnström, som gjort en tonsättning av hela Psaltaren 19.

Matz Arnström, Psaltaren 19.


Hetta, glöd, "heat" men också ljus, "light".
Ingenting kan gömma sig för solens ljus. Ingenting kan gömma sig för Gud själv... Inte ens solen, som är Guds tjänare, allt enligt Psaltarpsalmens text.


Detta var första halvan, 19a). Sedan kommer ett helt annat stycke, om Guds lag och rättvisa, som om det vore påkopplat utan sammanhang.
Men det är det inte.
Vi ska inte gå in på det djupare än så här, men den mesopotamiska solguden Shamash ger här en ledtråd till att se självklarheten i att SOL OCH RÄTTVISA och rättvisa hör ihop.

"Sun and Justice".

När Guds lag och rättfärdighet kommer in i våra liv, då blir det ljust, bländande ljust!


Må inget av Guds kärlek vara dolt för dig. Bada i detta Guds ljus.

Soliga hälsningar från eder resasnde bibelstudieledare,
Helene F Sturefelt, V.D.M.

- soldyrkare på sommaren... och
- som fotograferade skolbarnens utställning på Sölvesborgsbron för något år sedan.

Nej, var kom du ifrån?!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar