UNDER GUDS BESKYDD

Välkommen att dela mina tankar om Tro och Liv!

söndag 30 juli 2017

KRISTI FÖRKLARINGS DAG


Där som rosor aldrig dör.


Vilken strålande glad dag det är idag!
Efter flera års frånvaro är jag nu redo att bryta min ofrivilliga predikotystnad.

Tack och lov har jag kunna hålla igång tanken någorlunda här i bloggosfären, men det är en helt annan sak att sitta vid sitt skrivbord och att stå inför folk, i det mäktiga kyrkorummet.

Följ med till Carl Gustavs kyrka i Karlshamn!
Om du även vill vara med och sjunga, som en egen gudstjänst där du är, så kan du med fördel slå upp några psalmer:

            201 från vers 3 - Med Du, o Gud, som...
            254 - Löftena kunna ej svika
            617 - Vi är ett folk på vandring
            716 - Namnet Jesus


Ambo, predikostöd.


PREDIKAN – KRISTI FÖRKLARINGS DAG, 30 juli 2017
Carl Gustafs kyrka, Karlshamn, 3:e årgången.

Bön: Käre himmelske Far, tack för att Du nu öppnar våra hjärtan för Ditt ord, som är skarpt som ett tveeggat svärd. Hjälp oss att höra Dina ord av uppmuntran, hopp, men också förmaning och allvar. I det dyrbara namnet Jesus, amen.

Kära Vänner i församlingen! Det är Kristus-fest idag! Det lyser och strålar och orgeln brusar, ja det är en glans bortom molnen, sällan skådad!

Ni som tycker om att fotografera har säkert tagit många bilder just på moln på himmelen, med spännande formationer och ljusfenomen.
Behåll den känslan när vi nu går in i predikan, som har två trådar i varpen, nämligen ”Guds löften” och ”Namnet Jesus”. 

Tre delar med tre tydliga inslag ger väven; och det är Molnet, Härligheten och Hyddan.

Gud leder oss.


1. Vi börjar med den hebreiska bibeltexten från Gamla Testamentet
     2 Mosebok 40:34-38. - MOLNET

Vi människor är inte skapade för att kunna se Gud med våra ögon. Ändå är det det kravet många ställer för att vilja tro. ”Jag vill se Gud”. Vi vet innerst inne att det är omöjligt.

Ibland tror jag att det är en bortförklaring för att slippa närma sig sanningsfrågan om vem Gud verkligen är… Till det behövs inga ögon. 
Herren vet att utan tro i hjärtat så hjälper det inte, hur många syner vi än får!

Jämför med en relation: det hjälper inte hur mycket du ser din man/ kvinna, om du inte har kärlek i hjärtat… Det är där det börjar.

Öknen vid Beer Sheba.


Så var det också för Guds folk som vandrade i öknen. Hade de tro i hjärtat så de förstod på vilket sätt Gud var med dem?

Herren har i alla tider lett Israels folk, från den ena platsen till den andra, uttåg och intåg, lämna det gamla och gå mot det nya.
Det är aldrig så att Herren leder oss tillbaka till de gamla köttgrytorna, nej, se Herren gör allt nytt, i alla tider!

För två månader sedan hade jag nåden att få resa till Israel. Jag har själv vandrat ett stycke i den heta öknen i kanten av Beer Sheba. Det fanns ingen riktpunkt, bara en evighetslång horisont som man inte kunde orientera sig efter.
Plötsligt förstod jag varför Gud ledde sitt folk genom molnformationer på himlen… Det var liksom enda möjligheten…

Molnet kommer emellan människan och Gud, som insyns-skydd, som en akustisk resonansbotten där Herrens röst kan ljuda.

Israels folk vilar på Guds löften, inget annat har gett dem existens. Detta är viktigt!

Hela Gamla Testamentet kan sammanfattades med detta enda ord: Guds löften. 

Vår Bibel och vår tro bygger inte på subjektivt tyckande – då går det bara runt - eller mer eller mindre starka känslor, eller förmågan att orka begripa allt detta… det kan i bästa fall komma efteråt, som en effekt av Guds löften.
Nej, vår tro bygger endast på detta: Guds löften att leda sitt folk framåt.

Ny motorväg genom gammalt landskap.


2. Episteltexten från Johannes Uppenbarelses bok, kap 1:9-18 - HÄRLIGHETEN.

Texten visar det dramatiska skeendet då Johannes på ön Patmos i Grekland fick skåda apokalyptiska hemligheter.

Under ett drygt halvår har jag haft äran och glädjen att få leda en bibelstudiegrupp här i kyrkan, då vi studerat just Johannes Uppenbarelses bok. 
/se tidigare blogginlägg /.

Profeten Daniel förebådade denna starka syn flera hundra år tidigare – han fick också skåda en Människoson på en tron – och Johannes hade själv varit med där på Förklaringsberget några decennier tidigare, tillsammans med Petrus och Jakob.

Vi kan jämföra Jesus med solen och dess strålar. Vi kan omöjligt se in i solen, eller komma den nära, men solstrålarna ger oss lagom mängd ljus och värme. 
Jesus Kristus är utstrålningen av Guds härlighet. Gud liksom ”beamar” sig själv ned i mänsklig gestalt. 

Detta ska dock inte stanna som en hemlig kunskap utan det ska ut i hela världen. Berätta! Förkunna! Prata om Jesus! Lys!

Grekisk ö-palm.


Anden ger oss en biktspegel i de sju församlingarna, som alla har sina problem, men också sin styrka.
Kanske känner du igen dig i någon av dessa?

* Efesos: Hur du glömt din första kärlek, till Kristus?
* Smyrna: Jag känner ditt lidande, var trogen!

* Pergamon: spekulera inte i andra läror – det är av mig du får det dolda mannat.
* Tyatira: Var uthållig. Varning för avgudadyrkan och sexuella utsvävningar.

* Sardes: Låt din tro få konsekvenser! Jag skall ikläda dig den vita dräkten och ge dig ett nytt namn.
* Filadelfia: Så säger han som har Davids nyckel, den som öppnar så ingen kan stänga och stänger så ingen kan öppna: Bevara mitt ord.
* Laodikeia: Du är varken varm eller kall, utan ljummen… och till ingen nytta…

Det här är starka ord från den Gud som vill skilja oss från synden, när synden vill skilja oss från Gud…

Allvaret i Svenska kyrkan är att vi tappat allt mer bibelkunskap, vi börjar bli religiösa analfabeter, bönen är svag och inte så prioriterad, och därmed vacklar tron allt mer.

Men nu är vi här, för att åter igen bli fyllda av Guds kraft genom Kristus!
Vi motar ut sekulariseringen.


Laodikeia, med sina varma och kalla källor nedanför.3. Predikans tredje del är evangeliet från Lukas kapitel 9:28-36 - HYDDORNA.

Nu går vi upp på själva Förklaringsberget – om det är Tabor eller Hermon vet man inte säkert. 
Jag såg båda bergen skymta i fjärran, jag blötte mina sandaler i smältvattnet från Hermon och köpte vin från odlingarna nedanför.

Petrus, Jakob och Johannes hade ingen aning om vad som väntade där uppe. Ärendet är att de skall be. Och det är under bönen det händer. Det är alltid i bönen som det händer...

MEDAN HAN BAD FÖRVANDLADES HANS ANSIKTE, OCH HANS KLÄDER BLEV VITA OCH LYSANDE…

Denna transformation beskrivs med ord som i den hebreiska bibeln hör ihop med den himmelska verkligheten. Gud låter dem ana vad som väntar på andra sidan.

Smältvatten från berget Hermon.


Det här med den Vita Dräkten känner vi igen. Det är ju dopets klädnad, även brudutstyrseln och svepningen vid livets slut, det är prästens klädnad där vi ikläder oss ”Kristi rättfärdighet”.

Men det finns en mer jordisk förklaring också.

Vår reseledare Anders Sjöberg  berättade om hur man kunde lämna in sina kläder i Rom till valkaren, den yrkesman som gjorde kläderna vita. 
När då? Jo, då man kandiderade till ett ämbete. 


Denna dräkt, eller tåga, var då en ”tåga candidatus” – och romare som senare hörde om vad som hände på Förklaringsberget fick en riktig aha- upplevelse! Det är den stora Trans-figurations-dagen!

Jesus "kandiderar" som Guds son. Ja, han ÄR Guds son!
Rösten ljuder ur molnet:

LYSSNA TILL HONOM!

Lyssna till Jesus.


Moses och Elias är där, de stora gudsmännen som representerar Lagen och Profeterna. Guds löften är nu på väg att fullbordas genom Jesus.

Jesus Kristus uppenbarar det redan givna. Moses och Elia talade om hans uttåg ur världen, vilket han skulle fullborda i Jerusalem.

Vårt uttåg skall inte vara ur Svenska kyrkan, utan hellre ut ur en allt för snäv individualism, som kan kantra till egoism.

Stanna kvar! Vårt kollektiva sammanhang är en del av Guds familj på jorden.

Rysk ikon, Förklaringsberget.

 
Men varför vill Petrus börja bygga kojor där? Är inte det lite barnsligt? Eller är det vi som inte förstår? Petrus anade inte vidden av det han sa… men folkets längtan efter Messias låg bakom detta byggnadsförslag.      

Den stora lövhyddohögtiden i det judiska firandet handlar just om ökentiden och den enkelhet och fattigdom de tvingades leva under.
Lövhyddorna uppmuntrade dem att inte ge upp, fullbordan kommer att komma, håll ut.

Men genom en annan profet, Sakarja, gav Gud nästa löfte, nämligen att ”inte förrän alla folk rör vid manteltofsen hos det judiska folket och säger Vi vill ha gemenskap med er, då skall tiden fullbordas”.


Den  tiden närmar sig allt mer. Denna vecka i maj då vi var i Israel, var också USA’s president Donald Trump där. 
Dagen efter var det 50-års dagen då Jerusalem blev en enad stad igen, utan taggtråd och vi drogs in i detta glädjefirande med vajande flaggor.


Judar från hela världen firade i Jerusalem, i år.


Om jag nu skulle göra en tillämpning på oss med dessa tre texter - molnet, härligheten och hyddorna - så skulle jag vilja säga så här:

I den livsväv vi väver, finns inte bara ljusa stråk av härlighet och ulliga moln... Nej, det finns lika många mörka inslag, som handlar om förnekelse av livets villkor.

Vi kanske inte alls vill veta av några sanningar om Gud, helst inte om oss själva heller.

Vi kanske inte vill ha någon ledning där Gud ska leda oss...

Vi vill hellre se in i kristallerna själva... vara gudomliga själva och omge oss av Kristus-energin, utan omvändelse eller syndanöd, såsom mina vänner från New Age upplevt sitt sammanhang.

En sådan väv blir både sned och luddig.

Oklart.


Vad skall vi då göra för att få bort dessa dova inslag i varpen?

Ja, vi får ta lärdom av de 7 församlingarna och på nytt välkomna Helig Ande in i våra liv.
Vi får be om förlåtelse för vår ljumhet och vår otro, och låta Herren rensa ut gammalt liv och felvända perspektiv.

Vi bygger inga hyddor, men vi lyfter blicken mot himlen för att ana Guds härlighet.
Vi får vända om från vårt eget subjektiva tyckande och istället börja söka Guds löften, och bygga vår tro på Honom.

Det är stor skillnad!

Det klarnar.


Nu avrundar vi predikan.

Herren kallar oss ut ur vårt mörker, in i hans underbara ljus, det ljus som tänder hoppet i vårt bröst, tron i vårt hjärta och kärleken till den värld Gud gett oss.
Amen!

NAMNET JESUS ALDRIG MISTER GENOM TIDERNA SIN GLANS.
DET OM EVIG KÄRLEK VITTNAR, SOM HOS INGEN ANNAN FANNS.


Helig Ande, skriv ditt ord i våra hjärtan, så vi blir dess görare, och inte bara dess hörare. All ära till Gud Fader, Son och helig Ande, i evighet! Amen!

Ordets hörare och görare.


Nu drar ännu en regnskur över sommarlandskapet. Åskan mullrar över Listerlandet. Det är skönt att vara inne och få smälta alla intryck.
Guds ord behöver tuggas många gånger, och idisslas... i bön och goda samtal.

Denna mäktiga Trans-figurations-dag har följt mig genom min prästgärning.

Den allra första sommaren som "tjänstebiträde" i Almby församling i Örebro avrundades med Kristi Förklarings Dag.
Samtidigt inleddes nästa tjänstgöringsperiod, denna gång i Jämshögs församling, också med dessa strålande texter!

Så fick Kristus själv dra mig ut ur det mörker, som sakta kanske kommer ge mig en förklaring till livets tuffa villkor.
Framför allt ger det mig en oerhörd glädje över de Guds löften som även mitt liv är byggt på.

Guds löften ger min längtan svar.


Jag avslutar med att citera förre landshövdingen Gunvor Engströms farfar Per Juliusson, som var missionär och tog med denna psalm hem, med en glad zulu-melodi:

NAMNET JESUS, HIMLENS HÄLSNING, 
   DET MITT HJÄRTAS KÄRLEK VANN.

      I DET NAMNET FANN JAG FRÄLSNING
        INTET ANNAT FRÄLSA KAN. Sv Ps 716.


Strålande hälsningar från Karlshamnspredikanten

Helene F Sturefelt, V D M,

- bergsbestigare och ord-idisslare.

Carl Gustavs kyrka, Karlshamn.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar