UNDER GUDS BESKYDD

Välkommen att dela mina tankar om Tro och Liv!

torsdag 27 april 2017

SMYRNAS LIDANDE Uppenbarelseboken 2 c)

Uppståndelsens glädje!


Nu är vi tillbaka i bibelstudiegruppen efter påsk.
Carl Gustavs kyrka andas fortfarande glädje över Påskdagens oväntade seger över döden.
Den mäktiga uppståndelsetavlan får Jesus att nästan träda ned till oss...

Välkommen att vara med och lyssna till läsningen ur Johannes Uppenbarelsebok, kapitel 2, vers 8-11.

Det handlar om församlingen i Smyrna.

Först en geografisk och historisk orientering.

Vi befinner oss 5 mil nordväst om Efesos, i Izmir, som staden heter i dagens Turkiet, där floden Meles rinner ut i Egeiska havet.

Smyrna, dagens Izmir.


Smyrna förstördes av den lydiske konungen Alyattes år 560 f.Kr. och låg öde, tills Alexander den stora anlade en stad strax intill.
Hans efterföljare gjorde staden till en blomstrande handelscentrum, berömt för sin skönhet och sina praktbyggnader.

Smyrna kallades "Joniens krona" och "Asiens prydnad".

År 178 f.Kr. förstördes staden av ett jordskalv, men byggdes snabbt upp igen.
År 133 f.Kr kom Smyrna under Rom och blev då en del av provinsen Mindre Asien.

Evangeliet kom tidigt till Smyrna, troligen via Efesos, och det fanns redan en kristen församling där när Johannes kom dit.

I sin uppenbarelse riktas ett av de sju sändebreven hit.

Guds helige Ande riktade förebråelser till Efesos för att de hade glömt sin första kärlek, till Kristus (se inlägget den 8 april), men till Smyrna finns det inget att förebrå...

Biblisk karta.


Avsändaren till det som nu uppenbaras är ingen mindre än "den förste och den siste" - Jesus är som är alfa och omega - med "kosmologisk universalitet" !!

OCH SKRIV TILL ÄNGELN FÖR FÖRSAMLINGEN I SMYRNA:

SÅ SÄGER HAN, DEN FÖRSTE OCH DEN SISTE, HAN SOM VAR DÖD OCH HAR FÅTT LIV IGEN... Uppb 2:8.

Vi sitter mitt emellan de enorma tavlorna i Carl Gustavs kyrka, där korsfästelsen är till vänster och uppståndelsen till höger.

Påskliljan sjunger Kristi liv och lov.


Vi samtalade om Jesu död:

- Var han riktigt död? Kan man överleva en så svår gisslan och att sedan bära tvärbjälken ut till avrättningsplatsen?

De två rövarna som hängde bredvid honom fick sina ben sönderslagna och därmed kunde de inte hålla sig upprätta, utan dog.

Smärtan är djävulsk, med spikarna genom handlovens ben - inte i handflatan - och förmågan att andas i den ställningen är inte lätt. Till slut kvävs man...

När soldaterna kom fram till Jesus såg de att han redan var död. Men för säkerhets skull stack de upp hans sida - och ut rann koagulerat blod och blodlymfa.

Många kontrollanter...


Jesus är den som fått liv igen.

Till och med Koranen har ett Jesus-citat om hans uppståndelse:

Sura 19:34:

"FRID ÖVER MIG DEN DAG JAG FÖDDES, DEN DAG JAG DÖR OCH DEN DAG JAG VARDER UPPVÄCKT TILL LIV!"

Den kristna församlingen i Smyrna hade fått utstå mycket lidande. Förföljelserna av de kristna var förmodligen ett oheligt samarbete mellan romarna och judarna. Det fanns stora spänningar och konflikter., medan de kristna gjorde allt för att undvika dessa förföljelser.

Inte mindre än tolv personer hade lidit martyrdöden i Smyrna - bland annat Johannes lärjunge Polykarpos (se inlägget 21/4).

JAG KÄNNER DITT LIDANDE OCH DIN FATTIGDOM - MEN DU ÄR RIK.


Andlig rikedom - påskljuset.


Vad är det för en fattigdom som det talas om här?
Det har inte med materiellt välstånd att göra. Vi slår upp ett parallellställe i Bergspredikan, Matteus kap 5:

SALIGA DE SOM ÄR FATTIGA I ANDEN, DEM TILLHÖR HIMMELRIKET.

SALIGA DE SOM SÖRJER, DE SKALL BLI TRÖSTADE.

SALIGA DE SOM FÖRFÖLJS FÖR RÄTTFÄRDIGHETENS SKULL, DEM TILLHÖR HIMMELRIKET. Matt 5, vers 3,4,10.

Att vara "fattig i anden" betyder att man har en medvetenhet om att man är helt beroende av Gud.

Denna fattigdom handlar om ödmjukhet och fromhet, medan Lukas använder detta ord som ett led i kampen mot de yttre orättvisorna och den yttre fattigdomen.

Saliga ni...


Anden fortsätter tala genom Johannes:

JAG VET HUR DU SMÄDAS AV DEM SOM KALLAR SIG FÖR JUDAR, MEN INTE ÄR DET, UTAN ÄR SATANS SYNAGOGA. Uppb 2:9.

Nu blir det svårt... Vi måste vara noga med att inte lägga in några värderingar i det vi läser, utan försöka komma åt poängen vad det betydde då.

* Det skulle kunna handla om en sekt som förvanskat judendomen. 1 Tim 1:3.
* Det skulle också kunna vara att de är de kristna som är judar i ordets rätta mening. Rom 2:28.

Vi kollar vad Timotheus skriver i sitt första brev.
Paulus förmanar sin unge efterträdare att han skulle förmana de kristna i Efesos:

... ATT INTE FÖRKUNNA AVVIKANDE LÄROR OCH ÄGNA SIG ÅT ÄNDLÖSA LEGENDER OM FÖRFÄDERNA.
SÅDANT FÖR BARA TILL DISKUSSIONER OCH TJÄNAR INTE GUDS PLAN, SOM VERKAR GENOM TRO. 1 Tim 1:3.

Målet för förmaningarna skall vara en kärlek som kommer ur rent hjärta, gott uppsåt och uppriktig tro.

SOMLIGA HAR GLÖMT BORT DETTA OCH SPÅRAT UR I TOMT PRAT.

DE VILL LÄRA UT LAGEN MEN FÖRSTÅR VARKEN VAD DE SJÄLVA SÄGER ELLER VAD DE MED SÅDAN SÄKERHET UTTALAR SIG OM. 1 Tim 1.:4-5.


Spåra inte ur.


Ibland träffar bibelordet rakt in i vår egen situation.

Avvikande läror - javisst har vi det i våra kyrkor när psykologi och österländska influenser ibland kittlar mer än evangeliet.

Ändlösa diskussioner och tomt prat... Ingen kommentar!

Och självsäkerhet i vad kyrkan skall innehålla och hur den skall styras utan att vara underbyggd med kunskap i vad Herren själv vill... visst! Tyvärr...


Är det de kristna som är "judar" i dess rätta mening?

Vid slutet av första århundradet blev skiljelinjen mellan judar och kristna allt skarpare.
I börjar gick de kristna till synagogan, vilket Jesus själv också gjorde, men nattvarden firades ju i hemmen och ur det växte de kristna församlingarna fram.

Motsättningarna är nu så skarpa att alla motståndare till kristendomen kallas för djävulens representanter.

Paulus har ca trettio år tidigare skrivit sitt brev till Romarna där visar den stora uppgörelsen med lagen i judendomen, hur den nått sin fullhet i Kristus:

TY JUDE ÄR MAN INTE TILL DET YTTRE, OCH OMSKÄRELSEN  ÄR INTE DET SOM SYNS UTANPÅ KROPPEN.

JUDE ÄR MAN I SITT INRE, OCH OMSKUREN ÄR DEN SOM ÄR DET I SITT HJÄRTA, I ANDE, OCH INTE EFTER BOKSTAVEN. Rom 2.28.


Mitt i hjärtat.


Genom historiens gång har man talat om en "ersättnings-teologi" där vi kristna ersätter judarna.
Men så är det inte.
Gud har fortfarande det judiska folket i Israel under sitt löfte, som sitt "egendomsfolk". Läs själv vidare i Romarbrevet kapitel 9, 10, 11...

EN DEL AV ISRAELITERNA ÄR FÖRSTOCKADE OCH SKALL FÖRBLI DET TILLS HEDNINGARNA I FULLT ANTAL HAR NÅTT MÅLET.

MEN DÅ SKALL HELA ISRAEL BLI RÄDDAT... Rom 11:25.


Åter till Uppenbarelseboken.

En satans synagoga... Vilket fruktansvärt kraftord!

Satan är per definition den som anklagar, splittrar och söndrar.

För mig är det oerhört viktigt att här förstå orden "judar" och "synagoga" som synonymt med "fundamentalister" och grupperingar som håller sig själva högre där man har ett tydligt "vi och dem"-tänkande.

Annars kommer vi fel igen... och gör judar till syndabockar. Det gör ju, som sagt, inte ens Paulus!

Jag är inte glad över vad t ex Luther har skrivit om judar.
Den stigmatiseringen måste tvättas bort!

Det var inte "judarna som dödade Kristus" - det är ju den stora, falska ryktesspridningen!

Nej, tvärt om så var det Jesus som själv gav sitt liv... jag har upprepat detta många gånger!!

Ska man gå på den linjen så är det i så fall romarna som skall anklagas för detta!!!
Det var ju Pontius Pilatus som hade makten att utfärda korsfästelsen.

Söker ni syndabockar får ni väl ge er på romarna... alltså italienarna... Vad är det för mening med det?

Nej och åter nej.
Det som drev Jesus mot döden var vår synd, hela mänsklighetens synd - inte ett speciellt folk eller nation.

Leta inte syndabockar.


VAR INTE RÄDD FÖR VAD DU SKALL FÅ UTSTÅ.

SE, DJÄVULEN KOMMER ATT KASTA NÅGRA AV ER I FÄNGELSE FÖR ATT NI SKALL SÄTTAS PÅ PROV, OCH NI SKALL FÅ LIDA I TIO DAGAR. Uppb 2:10.

Ordet "varför" är meningslöst när det gäller lidandet. Kraften behöver istället läggas på att fokusera på uthållighet och bön...

Lidandet ingår i livet.
Det finns självförvållat lidande och oförskyllt lidande.

Bibeln visar att Gud på olika sätt faktiskt tillåter lidandet och att det är en del i vår fostran, hur ont det än gör att tänka på det...

Endast de falska profeterna säger "allt är bra" och "allt skall gå dig väl". Det är inte sant.

"Varför?". Därför.


Uppenbarelsebokens tuffa text är just nu till stor tröst för dem som verkligen är kastade i fängelse för sin tros skull. Kan vi styrka dem med vår bön...?!

Lidandet har många ingångar. Bibeln talar om att:

- lida för sin synds skull, att lida för Kristi skull, att lida för evangeliets skull och för att vår tro skall prövas om den håller måttet eller bara är ytlig.


Hur skall en troende människa förhålla sig till lidandet?

Guds ord säger så här:

- Var vid gott mod! Var inte rädd, frukta inte. Vila i tilliten, bed och vet att Gud vet, och ser...

Det här är så oerhört svårt att göra när man är mitt i det... Jag kan knappt skriva detta eftersom jag nätt och jämt klarat mig igenom mina livsprövningar.
Ändå vet jag att detta är den enda vägen igenom - att förtrösta.

Alternativet är ju... att bli galen.. eller dö. Men precis när tankarna håller på att gå snett, kommer slutorden:

VAR TROGEN INTILL DÖDEN, SÅ SKALL JAG GE DIG LIVETS KRONA.

DU SOM HAR ÖRON, HÖR VAD ANDEN SÄGER TILL FÖRSAMLINGARNA!

DEN SOM SEGRAR SKALL INTE SKADAS AV DEN ANDRA DÖDEN.


Var trogen intill döden...


Den "första döden" är den kroppsliga. Uttrycket "den andra döden" syftar på att även vår inre människa kan dö - och om både själ och ande förintas, då är människan totalt död...

Ordet "helvete" finns inte i Bibeln. Det är ett fornnordiskt ord som betecknar gudinnan Hel's vistelse.
Hon tog hand om de döda enligt den fornnordiska mytologin.

När kristendomen tog över här i Norden förpassades hon allt mer till sin egen vistelseort och gjordes ondare än hon var från början. Men det för vi fördjupa oss i en annan gång!

Livets karta.Anden hade inget att förebrå församlingen i Smyrna. Därför är det ett namn som många gett till sina bönhus och församlingar i Sverige.

Man vill identifiera sig med den uthålliga församlingen i lidandet.

I Göteborg finns det livaktiga kristna som har hittat ett gott sätt att leva ut kristendomen.
Där har man byggt upp ett socialt center med utdelning av matkassar och goda samtal.

Jesus predikade inte för hungriga magar. Det gör man inte i Göteborg heller!
Tomas Sjödin är "omsorgs-pastor" i Smyrna och samlar alltid medarbetarna till bön först.
Hur ska man annars kunna arbeta i Herrens anda?

Åh vad jag önskar att varje kyrka kunde leva mer i bön på det sättet!

Smyrna i Göteborg.


Den värsta prövningen vi har i välfärdslandet Sverige är väl att kyrkan förtvinar av ointresse från andra, och okunskap inifrån.
Låt oss rusta varandra till att möta det, med värme som väcker nyfikenhet och fördjupning och bön som väcker själen till liv!

Nu avslutar vi vårt bibelstudium med bön:

- Käre himmelske Fader,

Tack för att vi får vara samlade här i kyrkan, i ditt heliga namn.
Tack att Du är herre över döden. 
Tack för att Du hjälper oss i prövningens stund och sänder människor i vår väg som kommer med tröst och styrka att stå ut.

Hjälp oss i församlingen att uppmuntra varandra, att trofast bekänna Ditt namn och inte förminska kyrkans syfte.

Helige Ande, gör våra öron hörande så vi förstår hur vi ska leva som kristen kyrka i vår tid. Amen.

Välsignelsefulla hälsningar från eder bibelstudieledare,
Helene F Sturefelt.

Hör vad Anden säger...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar