UNDER GUDS BESKYDD

Välkommen att dela mina tankar om Tro och Liv!

fredag 14 april 2017

MUSLIMENS LÅNGFREDAG

                    Korset, det röda, det brutna.


Långfredagens psalmer har en djup klangbotten i mitt inre:

O HUVUD BLODIGT SÅRAT, AV HÅN OCH SMÄLEK HÖLJT.

Av fri vilja går Jesus Kristus in i det stora lidandet. I sin kropp bär han världens alla synder, åt oss, för att vi skall gå fria.

Även muslimen.

I Koranen kan man faktiskt ana långfredagens kors.

Jag tvärläser både Bibeln och muslimernas heliga skrift. Sexhundra år efter dessa dramatiska händelser i Jerusalem finns ännu minnen kvar, i de trakter där Muhammed befann sig.

Jesus är Isa bin Maryam, Marias son.SURA 3:40:

"Änglarna sade:
- Maria, Gud bebådar dig ett ord ifrån sig. Hans namn skall vara Kristus Jesus, Marias son, ärad både i detta och i det tillkommande livet, en av dem som får komma Gud nära."

Detta stämmer med Johannes evangelium som så tydligt lyfter fram att Jesus är Guds ord förkroppsligat.

Muslimer hedrar Jesus både i denna och den tillkommande världen!
De vet att det är Jesus som skall komma tillbaka - inte Muhammed.

           Våga se klart.


Men sedan slapp Jesus den förfärliga korsdöden, det var en annan man som korsfästes i hans ställe, tänker de sig. Men det är en övertolkning av Markus kapitel 15:21:

EN MAN SOM JUST KOM FÖRBI PÅ VÄG IN FRÅN LANDET, SIMON FRÅN KYRENE, FAR TILL ALEXANDROS OCH RUFUS, TVINGADE DE ATT BÄRA HANS KORS.
DE FÖRDE JESUS TILL DET STÄLLE SOM KALLAS GOLGATA... 

För att Jesus inte redan skulle dö av korsbördan, fick han alltså en lättnad i att bära... men bara för att förlänga plågan.
Soldaterna var naturligtvis noga med vem de sedan korsfäste...Jag läser en intressant artikel i Dagen, skriven av Emmanuel Luther Ratiq, författare och journalist, som arbetar med religionsdialog mellan kristna och muslimer.
Han poängterar att det är romarna som korsfäste Jesus, inte judarna.

Det här tror jag är lika viktigt för oss som för vem som helst, att inte fortsätta anklaga judarna för att ha "dödat Jesus", vilket vi kan läsa i ett av evangelierna.

Snarare är det så att det är "människans ondska" som driver Jesus mot döden, utfört av romerska händer.
Judarna hade inte något mandat att varken utfärda eller utföra ett dödsstraff. Det ålåg den romerska ockupationsmakten.

Vanära.


Det är en enorm vanära i korset.

Petrus ville förhindra detta när Jesu,s förutspådde vad som skulle hända.
Muslimerna delar den uppfattningen och det gör vi säkert alla.

Men poängen är ju att döden skall dödas och synden besegras. Det gör man inte utan att blodet rinner och smärtan ekar i kropp och själ, genom himlarymderna.

Att hindra Jesus från att dö är lika fel som att säga att han blev avrättad...

JESUS FÖR VÄRLDEN GIVIT SITT LIV
ÖPPNADE ÖGON HERRE MIG GIV... Sv Ps 45.

                      Golgatas tre kors. Förlåt oss...


Det är ju detta som är så oerhört stort, att Jesus ger sitt liv! Av fri vilja. Detta är Guds plan att själv förinta dödens makt genom att bryta den inifrån, inifrån dödsriket.

Muslimen hävdar det som Muhammed tecknade ned, att Gud tog Jesus direkt upp till himmelen.

SURA 3:48:

"Gud sade: Jesus, jag skall förvisso taga dig hädan, upphöja dig till mig och befria dig från dem som är otrogna..."

Men märkligt nog finns det ett annat Koran-citat som säger motsatsen:

SURA 19:34-35

"Frid över mig den dag jag föddes, den dag jag dör och den dag jag varder uppväckt till liv!"

"Detta är Jesus, Marias son, sanningens ord, han, som de tvivlar på."

Jesus är Guds ord.


Här erkänns det tydligt att Jesus säger om sig själv att han skall dö och att han skall uppväckas igen!

Detta kan muslimen också välja att lyfta fram.

Problemet är att det finns så många motstridiga uppgifter i Koranen, att man som läsare lätt blir förvirrad.

Men när muslimen väljer att komma till ett kristet land, kan han alltså med frimodighet hålla fast vid denna vers, utan att vara otrogen mot sitt sammanhang.Författaren Emmanuel Luther Ratiq känner till flera muslimska teologer som medger att Jesus blivit korsfäst, dog på korset och förblev död en kortare tid och därefter återuppväcktes av Gud/Allah.

Bland dessa muslimska lärare återfinns Syed Ahmed, grundare av Aligarh-universitet i Indien, och Maulive Chiragh Din Jamvi, författare till boken Minartul Masih, på urdu.

Imam Ahab och Muhammad Ibn Ishaq hade också uppfattningen att Jesus var död några timmar, skriver Emmanuel i sin artikel.O HUVUD, SLAGET, FÅRAT, I KAMP OCH ÅNGEST BÖJT.

O HUVUD SOM SKALL SIRAS MED ÄRANS KRANS EN DAG,
MEN NU MED TÖRNE VIRAS, DIG ÖDMJUKT HÄLSAR JAG.
Sv Ps 144.

Kristen tro bygger inte på filosofiska läror, inte heller på spekulationer eller människors påstådda uppenbarelser eller himmelska hallucinationer.

Nej, kristen tro bygger enbart - enbart! - på den konkreta händelsen för ca tvåtusen år sedan, då Jesus gav sitt liv OCH uppstod igen.

Utan denna historiska händelse hade lärjungarna försvunnit tillbaka till sina fiskebåtar och judendomen hade blivit kvitt ännu en "upprorsmakare".

               Ser bakom händelsen.


Men i och med påskdagens uppståndelse vände allt.

Jag tycker detta är så fantastiskt!

Jag behöver inte "tänka mig fram" till en lära.
Jag behöver inte anstränga mig till att uppfylla alla plikter och leva perfekt för att undgå gudens straff.
Jag behöver inte känna något särskilt...

Det enda jag gör är att låta vittnesbördet från evangelierna drabba mitt hjärta.

Det är där det händer.

För varje människa, en efter en efter en...

En efter en...


Jesus, välsignad är din död på korset!
Högt ärad är Du som gick hela vägen igenom, för mig, för varje hedning, för muslimen, hindun, buddhisten och ateisten.

Välsignad är Du!

JAG VILL HOS DIG FÖRBLIVA, SOM ÅTERLÖSTE MIG.
OCH DIG MITT HJÄRTA GIVA, OCH ALLTID ÄLSKA DIG.

NÄR HERRE DU MIG SLUTER UTI DIN KÄRLEKS FAMN
JAG LUGN OCH TRYGGHET NJUTER I DENNA SÄLLA FAMN.

                 Röda korset...


Välsignat långa hälsningar, med stor kärlek till alla sökare och finnare!

Helene F Sturefelt, V.D.M,

- som ber dig kolla versindelningen i den Koran-översättningen du har, det kan nämligen skifta...

- som ser en djupare innebörd i det lånade namnet "Röda korset"...
- och som älskar röda tulpaner!


              Den röda korsvägen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar